POSTED IN Helse, Norge
Regjeringen vil forlenge koronafullmakter: Hastehøring med tre dagers varsel
4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det oppfordres til at befolkningen setter seg inn i denne hastehøringen og responderer på den innen 22.9.2020. Dette er et åpent brev, man står fritt til å bruke, eventuelt modifisere:

Opprettholdelse av kriselov hva angår bruk av militært personell relatert til koronasituasjonen, med ordlyd:

«Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19»

Lovverket ble opprinnelig innsatt som et tiltak i forhold til en situasjon man visste svært lite omkring. Det forelå et affektaspekt relatert til at sykdommen skulle være langt farligere enn den var. Per i dag vet vi at dødeligheten i Norge er på 0,02% og ellers i verden 0,03%. Dette er avregnet ut ifra positive testede. Man vet med sikkerhet at antallet positive er langt høyere fordi en stor andel av de koronasmittede er asymptomatiske. Dødeligheten blir således dertil lavere.

Hva er det som haster med en sykdom ingen lenger blir syke av.

Situasjonen kan på ingen måte beskrives som en krise med behov for opprettholdelse av kriselovverk i form av potensiell bruk av militært personell. Med andre ord finnes det ikke tilstedeværelse av juridisk grunnlag for å opprettholde kriseloven omkring bruk av militært personell.

Det er også et moment at denne hastehøringen vil kunne influere direkte på en annen hastehøring av 18.8.20 relatert til bruk av eksperimentelle GMO (genmodifiserte) legemidler ovenfor befolkningen. Som en følge av hastehøringen vil det være potensiale for at angitt personellet vil kunne være involvert i distribusjon av eksperimentelle GMO legemidler også tilrettelagt for i form av en hastehøring. Den svekkede rettssikkerheten potenseres i form av usikkerhetsfaktorer når man ser at hastevedtak blir liggende på hverandre i en slik situasjon. Kun svært alvorlige kriser vil kunne rettferdiggjøre slike forsterkende forhold av usikkerhet. Det er allerede på det rene at koronasituasjonen ikke er en slik krise.

Det er også et moment at slike hastehøringer ikke behandles i Stortinget. Samt at høringen ble gjort kjent den 17.9.2020 med frist 22.9.2020.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–forlengelse-av-midlertidig-lov-om-forvaltning-av-personell-i-forsvaret-for-a-avhjelpe-konsekvenser-av-covid-19/id2741946/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.09.2020&utm_content=H%C3%B8yringar&expand=horingsnotater&fbclid=IwAR24vd9fxWx4L1y-z2QExhCn9i-ywpS4pywSHuLsgxe1Gd1cFtBU_Fg0jE4

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/

Kommentar:

Denne oppfordringen er skrevet av Pandora som ikke vil at navnet skal være kjent. Vedkommende har en jobb hvor det kan få konsekvenser for hvis navnet blir kjent. Det er likevel ingen grunn til ikke å anta at denne hastehøringen nå legges frem med den ekstremt kort svarfrist (Se vedlagte lenker). Vi merker oss at den skal kunne vedvare til neste sommer

Denne hastehøringen kommer på et tidspunkt da det praktisk talt er ingen i Norge som lenger dør av Korona. Sykdommen er utbrent og er ufarlig. Spørsmålet blir da hva de skal med disse ekstra fullmaktene.

Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Om dumme russere:

Om å bruke slegge på en stift.

Forrige innlegg

En røverhistorie:

Navalnyjs vannflaske forgiftet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

POSTED IN Helse, Norge
Regjeringen vil forlenge koronafullmakter: Hastehøring med tre dagers varsel
4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det oppfordres til at befolkningen setter seg inn i denne hastehøringen og responderer på den innen 22.9.2020. Dette er et åpent brev, man står fritt til å bruke, eventuelt modifisere:

Opprettholdelse av kriselov hva angår bruk av militært personell relatert til koronasituasjonen, med ordlyd:

«Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19»

Lovverket ble opprinnelig innsatt som et tiltak i forhold til en situasjon man visste svært lite omkring. Det forelå et affektaspekt relatert til at sykdommen skulle være langt farligere enn den var. Per i dag vet vi at dødeligheten i Norge er på 0,02% og ellers i verden 0,03%. Dette er avregnet ut ifra positive testede. Man vet med sikkerhet at antallet positive er langt høyere fordi en stor andel av de koronasmittede er asymptomatiske. Dødeligheten blir således dertil lavere.

Hva er det som haster med en sykdom ingen lenger blir syke av.

Situasjonen kan på ingen måte beskrives som en krise med behov for opprettholdelse av kriselovverk i form av potensiell bruk av militært personell. Med andre ord finnes det ikke tilstedeværelse av juridisk grunnlag for å opprettholde kriseloven omkring bruk av militært personell.

Det er også et moment at denne hastehøringen vil kunne influere direkte på en annen hastehøring av 18.8.20 relatert til bruk av eksperimentelle GMO (genmodifiserte) legemidler ovenfor befolkningen. Som en følge av hastehøringen vil det være potensiale for at angitt personellet vil kunne være involvert i distribusjon av eksperimentelle GMO legemidler også tilrettelagt for i form av en hastehøring. Den svekkede rettssikkerheten potenseres i form av usikkerhetsfaktorer når man ser at hastevedtak blir liggende på hverandre i en slik situasjon. Kun svært alvorlige kriser vil kunne rettferdiggjøre slike forsterkende forhold av usikkerhet. Det er allerede på det rene at koronasituasjonen ikke er en slik krise.

Det er også et moment at slike hastehøringer ikke behandles i Stortinget. Samt at høringen ble gjort kjent den 17.9.2020 med frist 22.9.2020.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–forlengelse-av-midlertidig-lov-om-forvaltning-av-personell-i-forsvaret-for-a-avhjelpe-konsekvenser-av-covid-19/id2741946/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.09.2020&utm_content=H%C3%B8yringar&expand=horingsnotater&fbclid=IwAR24vd9fxWx4L1y-z2QExhCn9i-ywpS4pywSHuLsgxe1Gd1cFtBU_Fg0jE4

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/

Kommentar:

Denne oppfordringen er skrevet av Pandora som ikke vil at navnet skal være kjent. Vedkommende har en jobb hvor det kan få konsekvenser for hvis navnet blir kjent. Det er likevel ingen grunn til ikke å anta at denne hastehøringen nå legges frem med den ekstremt kort svarfrist (Se vedlagte lenker). Vi merker oss at den skal kunne vedvare til neste sommer

Denne hastehøringen kommer på et tidspunkt da det praktisk talt er ingen i Norge som lenger dør av Korona. Sykdommen er utbrent og er ufarlig. Spørsmålet blir da hva de skal med disse ekstra fullmaktene.

Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Om dumme russere:

Om å bruke slegge på en stift.

Forrige innlegg

En røverhistorie:

Navalnyjs vannflaske forgiftet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.