POSTED IN Miljøpolitikk, Norge

Vindkraft i Norge

Regjeringen prøver å vri seg unna FN’s beskyttelse av urfolk

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Wilhelm Morgenstierne

Tidligere regjering ga konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til nåværende vindkraftinstallasjoner på Fosen. Høyesterett har senere i enstemmig dom i storkammer besluttet at denne konsesjonen er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Det er på mange måter svært overraskende at tidligere regjering har gitt en slik omfattende konsesjon og ekspropriasjonstillatelse i reindriftsområdene på Fosen og også har gjort det i andre reindriftsområder tydeligvis uten så store skrupler. Så kan man jo bare spørre seg selv om det primært skyldtes veldig stor iver etter å bygge vindturbiner, dårlig forståelse av FNs regler for urfolk eller liten sans for samenes reindriftsinteresser. Det var kanskje en sum av dette som slo inn.

Dette er svært usmakelig av Norge som gjerne vil fremstå som et av verdens «foregangsland». En ting er å sole seg i glansen av å ha underskrevet FNs regler for urfolk i 1972. En annen ting er det å bryte disse reglene mange år senere for egen vinning.

Nå har vi en annen regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som er støttet av SV. Jeg hadde faktisk trodd at en slik regjering med en Høyesterettsdom i ryggen skulle foreta en rask opprydding i denne saken. Få ryddet vekk vindturbinene og la reindriftssamene få tilbake viktig beiteland. Da tok jeg dessverre skikkelig feil. Arbeiderpartiet er slik jeg opplever det, ikke hva det var. Slik de fremstår i dag, kunne de godt ha fusjonert med Høyre.

Vår nye regjering ønsker å undersøke og utrede og kanskje følge med på saker og ting for kanskje å finne en løsning på problemet (ref. strømkrisen). Imens så står vindturbinene der og skader reindriften, akkurat som endringene i strømsystemet fortsatt plager folk og næringsliv i Sør-Norge. Høyesterettsdommen betyr tydeligvis ikke så mye. Det er nesten så den blir oversett. Vi regner oss vel fortsatt som en rettsstat?

Høyesterett uttaler at artikkel 27 er en terskelbestemmelse. Den tillater ikke en avveining av samiske mot andre samfunnsmessige og økonomiske interesser. Det skal m.a.o. ikke gjennomføres noen form for proporsjonalitetsvurdering. Hvis det aktuelle inngrepet overskrider en bestemt terskel av skader/ulemper for samene/reindriften, er det å regne som ulovlig. Det er etter disse bestemmelsene heller ikke mulig å kjøpe seg ut av problemet, ved f.eks. å betale erstatning for skadene og dermed være kvitt problemet med samene. Hadde vi kunnet det, kunne vi jo bare betalt vekk alle urfolk. For noen norske politikere hadde dette kanskje vært svært greit.

I denne saken på Fosen må Staten sørge for at alle vindturbinene blir fjernet, også de armerte betongfundamentene og alle anleggsveiene samt nettkabler. Alle øvrige terrengskader må utbedres så godt som mulig.

Jeg synes norske myndigheter i fremtiden bør vise vesentlig mer respekt for samene og deres rettigheter når vindkraftområder planlegges. Det kan i den sammenheng også tas med at ved å ikke etablere vindkraftområder, er det noe som mange andre interesser også nyter godt av. Dessuten må vi huske på at det er andre klart mer effektive og skånsomme måter å produsere kraft på som vi heller bør ta i bruk, men noen har visst fått ustabil vindkraft på hjernen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Jeg er samisk selv, og kan vel egentlig bare si at norske myndigheter har en lang og «stolt» tradisjon med å tråkke på minoriteters rettigheter.

  Svar
  • Det er skrevet flere bøker om norges behandling av minoriteter, og det som beskrives mellom permene er ikke noe å være stolt av.

   For krigsnasjonen Norge er ingenting hellig.

   Husk lobotomering og sterilisering av sigøynere …
   og videre, å Ikke akseptere samer å få lov å snakke sitt eget språk … osv … Her er nok å påpeke av «stolte» tradisjoner som eliten (makten) ikke vil snakke om i dag.

   Vi må aldri glemme!

   Svar
   • Mine besteforeldre da de var små ble kastet inn i et norsk klasserom uten å kunne et ord norsk. De fikk heller ikke lov til å praktisere sine morsmål: samisk og finsk. Denne behandlingen gjorde at de ikke ville lære sine barn verken samisk eller finsk, noe som igjen gjorde at min mor ikke ville at jeg skulle lære samisk.

    Da jeg var liten var det også enormt stigmatiserende å si at man var samisk, og skjellsord som «jævla same» og liknende var dagligdags. Heldigvis har det bedret seg litt de siste årene, men en ting er sikkert: jeg ser ikke på meg selv som noe offer. Offermentaliteten har aldri hjulpet noen.

   • Wasan Totland
    13 oktober 2022 7:57

    Det er vel noe av det samme som forgikk i Donbass?

   • Er vel AKKURAT det som foregikk i Donbass, så folket som har måtte lide der under nazi-diktaturet i Kiev har min dypeste sympati.

   • >Offermentaliteten har aldri hjulpet noen.

    Joda det har det. Bare se på jødene. De kan tillate seg å begå en hvilken som helst forbrytelse under dekke av å være «evige offer».

   • Joda, ikke uenig i det. Tenkte mer på individuelt nivå, eller for min egen del ihvertfall: normale, anstendige mennesker får det ikke bedre av å spille offerkortet.

  • Torfinn Slettebø
   14 oktober 2022 8:37

   Korleis står det til med samhaldet mellom samar i Noreg, Sverige, Finland og Russland i våre dagar? Er det von om det samiske samfunnet i desse landa kan vera ei sunn motkraft mot militarisering, konfrontasjon og russarhat?

   Eller er samane i ferd med å gå i same felle som andre nordmenn?

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    14 oktober 2022 8:40

    PS Spørsmålet mitt er særleg retta til skrivaren som kallar seg Freeedooom, med samisk bakgrunn.

   • Tja godt spørsmål det med samholdet, jeg er ærlig talt ikke helt sikker. Jeg håper jo at samene i Sápmi (tradisjonelt samiske områder i Norge, Russland, Sverige og Finland) har et godt samhold og sammen står i mot overgrep fra staten. I Fosen-saken for eksempel så har jo staten tapt i retten, men det gjenstår å se om vindmøllene som står der faktisk blir revet… eller om staten finner en måte å sno seg unna på… jeg holder ikke pusten i forventning.

    Tror nok mange samer er klar over den urett som i tidligere tider ble begått mot samer, og at de derfor ikke vil at det skal gjenta seg. Jeg er ihvertfall det, og jeg skammer meg ikke lenger for å si at jeg er same. Kan ikke snakke, lese eller skrive samisk, men kommer nok til å gjøre en innsats for å lære det.

   • Torfinn Slettebø
    14 oktober 2022 15:25

    Takk for svaret. Du må vera stolt over din samiske bakgrunn. Eg er særleg imponert over kor skånsamt samar tradisjonelt har brukt natur. På Skjervheim-seminaret i 2021 synte ein av føredragshaldarane (eg har diverre gløymt namnet) at landskapet i Finnmark såg ut som tilnærma urørt natur etter mange tusen år med samisk næring og kultur.

    Når me søringan driv på med det grøne skiftet sitt, tek det nokre få månader å traspa landskapet med vegar, vindturbinar, monsterdemningar og -master.

    Samisk kunst og kultur er ufatteleg rik. Yngve Ryd har skrive ei fantastisk bok om samisk bålkunst: «Eld och glöd».

    Eg vonar du ikkje tek dette ille opp: Kunne du tenkja deg å byta ut det angelsaksiske kallenamnet ditt med eit samisk? Kvifor bruka språket til herrefolk i vest? Kva med ordet ‘vegvisaren’ på samisk til dømes? Eller gjerne ordet ‘fridom’ på samisk.

   • Torfinn Slettebø
    14 oktober 2022 15:30

    PS Faktasjekk: Den dugande føredragshaldaren heiter Gunn-Britt Retter, og årstalet er 2020.

 • «Vår nye regjering ønsker å undersøke og utrede og kanskje følge med på saker og ting for kanskje å finne en løsning på problemet (ref. strømkrisen).»

  😉 Strømkrisen ! ?
  Vi har fortsatt nok vannkraftenergi i Norge, både i våte og tørre år. Annet er politisk løgn.
  Til forutsigbare 10 øre pr. kWh. Trygt og forutsigbart i år etter år. Nedbetalt av norske skattebetalere i 50 år.
  Hvis vi ikke velger oss kostbare gæringer på Løvebakken til å legge på stømprisen flere tusen prosent.
  – Så ordrene fra Fed om å øke rentene slik at våre penge-økonomer og politikere kan kalle det inflasjon i Norge og kan bli med på rente-spillet , kan følges.
  ‘ Konjunkturer ‘ er også et morsomt politisk begrep.
  Jammen ble det ‘dyrtid’, gitt. 😉
  Vår nye regjering og deres falske løgnaktige ‘utredninger’ ER selve problemet. Strømkrise har vi ikke.
  ( Derfor heller ingen grunn til å øke rentene. )

  Svar
  • Wasan Totland
   13 oktober 2022 7:58

   De skal nå gi bort strømmen til tre google servere. Det blir en dyr affære for folket.

   Svar
   • Sett gjerne opp servere i Norge. -Som en eksportvare.
    Fra f.eks. havvind langt til havs.
    – Men hold dette energiregnskapet unna vannkraften til norske innbyggere.
    Annet er tyveri.
    Vi har skjønt at det penge- ‘lønner seg’ for våre politiske kreaturer å la befolkningen fryse. Så får vi fryse ut Løvebakken til svar.

 • Når vårt storting gjør det mulig at de lovlig kan bryte loven og grunnloven ,ja hva da?Når dommere, jurister og politi Gjør det mulig at noen lovlig kan bryte loven,ja hva da?

  Svar
  • Da kan vi huske på at politiet har i lange tider blitt kalt for klassepurk. De bare håndhever ro i gatene o.l, mens det er ingen som kan ta ut gærningene øverst i samfunnet.

   Har alltid ment det hadde vært morsom med ett Se og Hør om Norsk Dommer og advokatstand mm.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jan Hårstad:

Frøydis Armand forlater oss.

Forrige innlegg

Våre egne krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

De glemmer vi bekvemmelig lett.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.