POSTED IN Virkelighetsforståelse

Regi Enerstvedt:

Hvorfor støtter kristen-Norge det voldelige islam?

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Regi Enerstvedt døde for syv år siden, men pennen hans var skarp til det siste. Det er noe denne artikkelen vitner om. Han har gitt ut en rekke bøker og de fleste er ikke kjente, dessverre. De fortjener virkelig et større publikum.

Særlig vil jeg anbefale hans 3 bøker om Mennesket. Jeg vet ikke om de lenger foreligger fra forlaget, men de var etter min mening langt forut for sin tid. (1: Mennesket i et fylogenetisk og ontogenetisk perspektiv. 2: Kjønn og personlighet. 3: Mennesket som virksomhet.)

I denne artikkelen som vi har publisert tidligere tar han han opp det pussige forholdet at kristne i Norge støtter de som massakrerer kristne i Midt-Østen og Syria. De støtter ikke sine trosfeller der og heller ikke alle de tolerante muslimene i regionen. Disse synspunktene han her legger frem er til ettertanke.

Knut Lindtner

Jeg har fordommer mot islam

Av Regi Theodor Enerstvedt

Jeg innrømmer å ha fordommer mot islam. Ikke fordi jeg for en muslim er ikke-troende – kafir. All tenkning er basert på tro om de siste spørsmål. Og vi plikter rett og slett å være tolerante overfor andre forståelser enn våre egne. Skulle vi forfølge, fengsle, drepe fordi vi hadde et forskjellig syn på om det er en skaper eller ikke? Absurd.

En av mine fordommer var: Jeg trodde ikke at et fredelig og tolerant islam var mulig. Syria har overbevist meg om det motsatte. Da jeg begynte å sette meg inn i krigen i Syria, forsto jeg at denne fordommen måtte forkastes. Når virkeligheten setter seg på bordet, må man tenke om. Jo mer jeg fant ut, desto mer skjønte jeg at det store flertall av muslimer i Syria er fredelige og tolerante mennesker. Jeg så at det i de offentlige institusjoner og det offentlige liv var mennesker av forskjellige strømninger – nei, det var ikke bare alawitter, det var kristne, sunnier, og sekulære også – overalt i fordragelighet og fred. Muslimene var i flertall, men de viste stor forståelse for andre troende. Kirker og moskéer lå side om side i byene. Ikke-troende var det mindre toleranse for, men det gjelder i mange ikke-muslimske land også.

Ahmad Badreddin Hassoun

Ahmad Badreddin Hassoun, stormuftien i Syria, har gjort et sterkt inntrykk på meg. Jeg har lest om ham, og sett intervjuer med ham. Hans klokskap og åpenhet forbløffet meg og ga meg ny innsikt. Forfølgelse av ikke-troende var fremmed for ham. Fundamentalistene ville drepe ham, men lyktes ikke. Hans sønn var – om jeg har forstått det rett – upolitisk. Men siden fundamentalistene ikke klarte å drepe Hassoun, drepte de sønnen hans i stedet. I et intervju ble Hassoun spurt om han kunne tilgi hans sønns mordere. Ja, sa han, det kunne han, men ikke de som sto bak dem. Og vi vet hvem det er – USA, Israel, Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia – og imperiets lydriker Norge m.fl.

Selvfølgelig er alle muslimer i Syria forskjellige – med sine individuelle syn og fordommer som oss alle. Det store flertall er likevel et eksempel ikke bare for alle muslimer, men for alle troende og ikke-troende. De bidro til at jeg kunne holde fast ved noe vesentlig: Fred og vennskap mellom folk av alle slag og troer er mulig, hva som er «det høyeste», skal snakkes om i en åpen samtale.

Og så kommer tre alvorlige spørsmål – og svar som bør diskuteres:
1. Hvor har de norske kristne vært i forhold til det som skjer i Syria? Har de forsvart fredens og toleransens islam i Syria? Nei, de har forsvart Israel i dets skjulte og åpne støtte til voldens islam, i dets forsøk på å stykke opp og ødelegge dette Syria. At de gjennom det også har forrådt sine kristne søstre og brødre i Syria, vekker bare forakt og avsky hos mennesker som ennå har et snev av moral tilbake. Nå finnes snart ikke kristne igjen i de arabiske land, og en kan spørre: Kristne i Norge og andre ødeleggerland, er de kristne lenger?

Hvorfor forsvarer ikke de kristne fredens og toleransens islam i Syria? hvorfor støtter de Israel og intoleransens islam?
 1. Hvor har de norske muslimene vært, og hvor er de, i forhold til det fredelige og tolerante islam og det voldelige islam? Tar jeg feil når jeg påstår: De er tause, ja, mer enn det, de støtter, både i det skjulte og åpent, voldens og intoleransens islam.
 1. Hvor har det som kaller seg «venstresiden» i Norge vært i forhold til Syria? Har de forsvart den ikke-voldelige motstanden fra de syriske sosialister, kommunister og andre mot de herskende i Syria? Har de støttet fredens og toleransens islam? Nei, flertallet av dem har hele tiden støttet voldens islam. Hva de herskende økonomiske og politiske eliter i Norge har gjort, trenger vi ikke spørre om. Det er bare å sjekke hva deres foresatte i Washington ber dem om å gjøre. Ingen forbrytelse er for stor for dem.

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Denne artikkelen er publisert tidligere på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Vegard Larsson
  21 juli 2017 17:07

  Tror den som har skrevet denne artikkelen dessverre ikke har kunskap nok om Islam da det kommer tydelig fram i denne artikkelen.
  Disse kan kanskje fortelle deg litt mere rundt dette:
  Brigitte gabriel.
  Robert spencer.
  Bill warner.

  Fortsatt god ferie!

  Svar
  • Vegard Larsson
   29 juli 2017 12:40

   Håper forfatteren tok seg tid å høre på hva Brigitte gabriel, Robert spencer og Bill warner har å fortelle.
   Dere finner deres videoer på Youtube.
   For en litt enkel statestikk over registrerte angrep se:
   http://www.thereligionofpeace.com

   Men de fleste med sunn fornuft i behold ser at Islam er skadelig for en hver nasjon og deres borgere.

   Kunnskap er nøkkelen.

   P.s det er snart valg.
   Velg det som er best for vår nasjon og våre barns framtid!

   Svar
 • Holdningen til Krf bevist eller semibevist må være at religion er «feel good» for samfunnet. Visjonen til Krf med i scene settingen av masseimport av Islam må være at nå har en doblet den religiøse «Feel good» effekten å samfunnet.
  Sannheten er ubehagelig og uønsket. Følgelig er sannheten taperen i religion og krig.

  Svar
 • jostein Bjørkmo
  21 juli 2017 19:18

  God artikkel. Assad har en del taler og intervjuer på nett. Anbefales.

  Svar
 • Kristen-Norge med Vårt Land som det mest dominante media støtter alltid Islam. Etter at Bondevik 1 regjeringen gjorde knefall for islam i 1997, har kristen-Norge alltid vært Islam sin 5 kolonne og kollaboratør her i landet. Beviset er bl.a. Vårt Land sin utestengelse av islam kritiske innlegg og debattanter.
  Ønsket må være at med invitasjonen til Islam og påfølgende invasjon vil kristen-Norge ha en sterkere støttespiller enn dem selv. En støttespiller med en enda sterkere og ofte fanatisk religionshengivenhet. Indisiene og bevisene er tydelige: med et sterkt Islam kan kristen-Norge igjen innføre prestestyre og senere imamstyre og religion kan trumfe og dominere over forskning, fornuft og logikk. Taperen er som alltid den opprinnelige befolkning.

  Svar
  • Eivind Reitan
   11 desember 2017 20:38

   «De kristne i Norge,» er -eller var-ikke håret bedre enn «venstresiden.»
   Bondevikingene møtte ikke motstand,da de hentet hit Kosovoalbanerne.(En av de mest kriminelle -migrantbefolkningsgruppene i Norge-se dagens statistsikk.)
   Og -lenge før de nyinnstalerte kom hit i store antall,hadde sosialdemokratene,i alle partier,endret reglen for fritak i kristendomsfaget i skolen.Det skulle ikke lenger være fritak, og alternativ livssynsundervisning.Men felles undervisning-åpenbart av hensyn til tilhengerne av den tredje ,og mest absurde,av de abrahamistiske eventyrfortellingene.

   Hadde de stått på inntil da gjeldende regler,ville tilhengerne av islam -enten måttet starte egne skoler,eller finne seg i å velge kristendomsundervisning-eller fritak.Egen religionsundervisning måtte allikevel foregå i moskeene.Betalt av dem selv.
   Knefallet ville ikke vært mulig,om ikke reglene om felles undervisning -og retten til å opprettholde de egne livsformer var knesatt.Av knehønene til høyre-og venstre,innkludert kristne av ymse varianter.

   Det er bare opprettelse av en sekulær stat,som evt.kan gjøre noe med dette.Demontering av statskirken,og fobud mot utenlandsk finansiering av gudshus.

   Svar
 • Muslimene har åpenbart territorielle mål i Europa. Krigstaktikken vil variere og er egentlig omvendt og delvis kamuflert. Om en bruker innvandrere først til oppmarsj området og målområdet som trojanske hester og bosettere, og krigen og makta senere er uvesentlig. Faktorenes orden er likegyldig.
  Europeiske politikkere som støtter denne territorielle taktikken er kollaboratører og 5. kolonister.

  Svar
 • Det var 2 land som hadde prestestyre i verden og det var Norge ( ved psykisk syke Kjell Magne Bondevik på folkemunne » Ondesvik «) og Iran. Krf har enda denne illusjonen, at ved fri import av Islam og muslimer skal de igjen få prestestyre. Hva Krf lovet muslimer i valgkampen i 1997 er Norges best bevarte offentlige hemmelighet. Når og hvis sannheten om Krf sine forlovelser kommer fram, har muslimene allerede makta og er Krf er NS partiet over alle andre. Ingen ved siden og ingen over.

  Svar
 • Kaspar Gram
  15 august 2018 9:39

  Kunnskapen om Islam er katastrofalt lav i befolkningen og aller mest hos politikere og Krf i sær. Det er viktig å være klar over at den abstrakte tankeformen med sin enkle dialektikk i Islam har svært mange paralleller til den rådende tenkemåten i akademia og de ledende maktkretser i vest. Så på et plan er det langt langt flere muhammedanere enn man er klar over.
  Et svært viktig aspekt er at globalist-eliten benytter islam og det kapitalistiske system for å oppnå sine mål. Islam hadde med sin ekstremt dysfunksjonelle påvirkning ikke vært noe problem geopolitisk hadde det ikke vært for at globalist-logene særlig i den anglo-amerikanske sfære hadde invitert Islam inn på stuegulvet. Globalistene vil skifte ut befolkningene med mennesker som har en mer fortidig bevissthetsstruktur, virkemiddelet er å skape et gigantisk, men for globalistene et kontrollert kaos, hvor verden vil trygle om deres løsninger – dvs. gjøre verden om til en nasjon, ekstremt sentralistisk og slavebinde de fleste av oss – dvs de gjenlevende.
  Jaque Attali, tidligere nærmeste rådgiver til Mitterand, en av de virkelig grå eminenser i globalisteliten, holdt et foredrag i Basel for mange år siden, refert i en Basel-avis, hvor han understreket at vi skal få en verdensstat og en verdensregjering – det store spørsmålet for ham var om befolknginene vil godta det uten kamp eller om det må en storkrig til. Så krigshissingen mot Russland m.fl. har svært dype motiver.
  J.G. Støre understreker i forordet h an skrev til en bok av Attali utgitt på norsk, at Attali er en svært nær venn og at han aldri er i Paris uten å ha gode lange samtaler med Attali. Det må også minnes på Arbeiderpartiets nære tilknytning til sosialistisk internasjonale som har flere resolusjoner hvor målet om en verdensstat og en verdensregjering, dvs. New World Order, eller Verdens-kalifatet om du vil.

  Erna på sin side understreket til en Dagbladjournalist i forbindelse med at hun deltok på G20 møte i Hamburg i fjor vår at vi under ingen omstendighet må forlate 2030 målene. FNs agenda 2030 – er globalistenes dreiebok for å forvandle verden om til et diktatur. Eller som en journalist i DN skrev – til et svært utrivelig samfunn å leve i. Vår politiske elite har mer enn dobbelt bokholderi.

  Håper at Derimot kan flombelyse Kjell Magne Bondevik, statsminister som var med å bombe Serbia i 78-dager, krigsdeltager som fikk renset kosovo for Serbiere og sikre ensidig muslimsk maktovertagelse i kosovo og Bosnia og en stor muslimsk flyktningestrøm mot Nord-Europa. Bosnia er vertskap for antatt 50 000 topptrente jihadister. Bondevik med statsminister-lønn for å lede et fredssenter. Han burde sonet lange fengselsdommer for brudd mot Grunnloven og internasjonal lov. På toppen av det hele står han frem med en mine av moralsk overopphøyethet. Han avslører seg totalt når han kritiserer møtet mellom Putin og Trump, det eneste rasjonelle er at det blir dialog mellom de toppansvarlige for masseutryddelsesvåpen. Hans prestekappet kan ikke tenkes mer tilsølet.

  Håper noen kan bistå Derimot med en innsiktsgivende serie hvor man avkler den ene maktpersonen etter den andre. Heldigvis har Derimot kommet med mange bidrag. Men man kunne tenke seg at noe med kapasitet og innsikt utformet artikler som kunne ha karakter av en domsavsigelse i Folkets Riktsrett og i en internasjonal domstol eller tribunal. Det må skje fort før sensuren lukker alle muligheter for den slags.

  Svar
 • Vel – forventer du at en abrahamisk religion skal fordømme en annen?
  Begge (alle tre) religioner ble startet av en mann som ville brenne sønnen sin på bålet, og solgte sin kone (som var hans halvsøster) som prostituert for å slå seg opp økonomisk.
  Så parrer du det med å la muslimene konsentrere seg om jihad, og de kristne med å ‘vende det annet kinn’.
  Og vips, så blir det litt mer bruk av ‘Allah’, og litt mindre bruk av ‘Vår Herre’. Men hva gjør vel det? De er basert på samme konsept.

  Svar
 • Meget god kommentar og jeg støtter oppfordringen til å etterforske merittene til Bombesvik Bondevik.
  VG hadde på første halvdel av 2000 tallet flere artikler om Bondevik. Det var når Olav Versto var redaktør. Serien gikk over flere dager og indikerte tydelig at Bondevik allerede før valget i 1997 samarbeidet med muslimsk mafia. Bondevik holdt tydelig løftene til muslimsk mafia. Noe annet ville være dumt. Jeg snakker ikke her om A-gjengen. B-gjengen, Young Guns og Young Bloods men organisasjonene bak. Bondevik hentet tilbake utviste pakistanere. Han tak konsesjonene fra SAS og ga til Pakistan Airways. Tolleren på Gardermoen sa at de ikke hadde mulighet til å kontrollere alt som kom på de pakistanske flyene. Lista er mye lenger.
  Når er Bondevik så pompøs og teatralsk å spiller på alt fra moralsk indignert til psykisk syk så dette blir en har nøtt å knekke.

  Svar
 • Vårt land med verdidebatt har avslørt den Norske kristendom. De lar radikal portal talsmenn seile frem i debattene mens Jans Hårstad ble regelrett kastet ut. Videre har vi sett at sekularismens talsmenn får boltre seg uhemmet der, mens kristendommen som åpenbarer seg er syndens kult. Ja det står så skrevet i Bibelen at Kristne er syndere, og vi må da ikke bli overrasket om det viser seg å være slik.

  Jesus døde for våre synder og dermed så har vi automatisk tilgivelse. Ved Jesu Blod. Dette er de evige synderes trosgrunnlag.
  Du trenger ikke tro det selv, men er det så vanskelig å se at andre kan finne på å tro dette? Mens de hardnakket benekter (lyver om) dette?
  Og at det er en fordel for synderne at de fleste kristne ikke har denne tolkningen for da får synderne ett fint samfunn å drite i .
  Joda hykleriet kommer til å leve lenge, helt til denne bibeltroen blir felt.

  Norsk kristendom? Bare en franchise sekt i det globale tyranni. Norske kristne er en gjeng med ryggradsløse feiginger som kaster seg i bakken foran de mest brutale maktdespoter for å ikke bli ett faktisk offer. For der å spinne videre på sin falske kjærlighet. Men hvem har bruk for slikt? Vel, om løgnene deres blir gode nok, kan de brukes i krigens tjeneste, hos dem som alltid har ment at «War is Deception».

  Svar
 • Ola Henriksen
  15 august 2018 22:05

  Det spiller liten rolle om folk i Norge tro på Odin, kristendommen, jødedommen eller islam.
  Men det spiller en stor rolle om vi slipper inn store grupper med religiøs tilknytning til noe av disse troende , som dessvere også blir/bedriver politikk, og bærer med seg en kultur som ikke er ( ønsker å være ) forenlig med norsk kultur.
  Enkelt mennesker med forskjellig tro har vi /alle nasjoner alltid hatt.
  Det er når det slippes inn/hentes STORE GRUPPER med folk med en annen kultur og en annen religion det lett kan ødelegge et (relativt ) homogent samfunn.
  De fleste religioner har rar galskap i seg. Og de er konstruert i en tid der dette var en måte å befeste stillingen i sitt samfunn.
  Vi bør i mye større grad le av de forskjellige religionene. Gjøre narr.
  Og forlange at «gamletestamentet» i deres skrifter skal forklares, og eventuelt fjernes, hvis det går på tvers av norsk kultur.
  – Eventuelt forby denne religionen og dets tilbedere i Norge.
  Religioner har vært en måte å overleve på, og skjønne verden, for små kulturer/grupper.
  Det må vi respektere.
  Men vi må ikke respektere at konservativ religiøs tro nå skal være styrende i en nasjon.
  Ihvertfall ikke den norske.
  Uansett religion.

  Svar
 • Mange bruker antifacistparaplyen og antisemittparapyen som en trojansk hest eller som et verktøy til å hjelpe Islams Imperialisme inn i Europa. De er så sikre på islams seier at de frykter ingen represalier. Vi får se. Får de rett er Europa en katastrofe.

  Svar
 • Evangeliske sion kristne truer Trump etter annonsiering av tilbaketrekning av US tropper fra Syria.
  Det er sterke bånd mellom evangeliske sion kristne i Norge og USA.

  «Heaven’s Mandate: Christian Zionist Evangelicals Threaten Trump over Syria Withdrawal»

  https://www.youtube.com/watch?v=NQmfXc31s5g

  Svar
  • Ola Henriksen
   9 oktober 2019 13:41

   «Evangeliske sion kristne truer Trump etter annonsiering av tilbaketrekning av US tropper fra Syria.»

   Og ikke bare «kristne» grupper, men også media, og norske «politikere».- Med unison latterliggjøring av en president som prøver å vingestekke både krigshissere/krigsindustrien og bakmennene som styrer Fed.
   Og som støtter fortsatt økonomiske sanksjoner mot et Syria, som ønsker å bygge opp landet igjen , som våre «politikere»/forbrytere har vært med på å invadere og bombe.
   Krefter i Norge ser ut til å ville ha en amerikansk president som vil fortsette å spille på lag med krigsindustrien, – som Hillary og Obama.
   For en gal verden! For et feigt Norge!

   Svar
   • Ola Henriksen
    9 oktober 2019 19:28

    – og:
    USA, altså ikke Trump, men Norges-ynglingene Bush, Obama og Hillary, bombet og angrep jo også Irak på grunn av «masseødeleggelsesvåpen», og Libya pga. «angrep på sivilbefolkningen»og SKAPTE altså IS.

    / USA sendte styrker til Syria for å utslette terrorgruppen IS. Den jobben mener de er gjort. / ;-)
    https://www.nrk.no/urix/tyrkias-krig-i-syria-er-i-gang-1.14731970

    Og Stoltenberg, som bombet regjeringsbygningene og ungdommer i Libya, maner til forsiktighet. ;-)
    – Slik at Nato/USA/Norge/Stoltenberg-oppbygde PKK/IS ikke blir ødelagt? ;-)

    For en gal verden, for et ødelagt og feigt/løgnaktig media i Norge.

 • Rune Magnus Vold
  6 november 2020 15:22

  Av de 3 bøkene som er nevnt av Regi Enerstvedt kan «Mennesket i et fylogenetisk og ontogenetisk perspektiv» kjøpes på: falkenforlag.no . De andre er utsolgt.

  Svar
 • Svaret må ligge i definisjonen av verdier. Bondevik regjeringene gikk hardt ut og sa: «det handler om verdier » Det viste seg at de verdiene var Islams behov og interesser Norge. Bondevik hentet utviste pakistanere til Norge og gå konsesjon til 3 direkte flyruter i uken fra Pakistan til Norge. Når en kristenkonservativ regjering sine verdier er å ta behovene og interessene fra den opprinnelige befolkning og overføre det til muslimene må det ligge noen psykisk syke holdninger bak om frelse i bytte mot behovsredusering, mindreverdighetskomplekser og underkastelse.

  Svar
  • » ..må det ligge noen psykisk syke holdninger bak om frelse i bytte mot behovsredusering, mindreverdighetskomplekser og underkastelse.»

   «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
   Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
   Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
   (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

   Svar
 • Frelsen er nok en dårlig betaling. Islamrenegatene vil angre på det de gjorde som alle renegater. Betalingen ble hat og fordømmelse.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Boeing har slitt med Max-flyene.

Romkapselen deres virker heller ikke.

Forrige innlegg

Ny olympisk grein: Å skyte seg økonomisk i foten.

EU har verdensrekorden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.