POSTED IN Ukraina

Rapport: Storkapitalen overtar ukrainsk jordbruksland i det skjulte.

Jordbruksland som er overtatt av oligarker, korrupte individer og store agrobusiness-selskaper, utgjør nå nesten 30 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Volodymyr Zelensky ringer åpningsklokken på New York-børsen 6. september

Av Oakland Institute


Ett år etter den russiske intervensjonen av Ukraina, avslører en ny rapport fra Oakland Institute, War and Theft: The Takeover of Ukraine’s Agricultural Land, de økonomiske interessene og dynamikken som fører til ytterligere overtakelse av dyrket mark av storfinansen.

«Til tross for å være i sentrum av nyhetsbildet og internasjonal politikk, har hvem som kontrollerer jordbruksarealet i landet kjent som Europas brødkurv fått lite oppmerksomhet. Svaret på dette spørsmålet er avgjørende for å forstå noe av det viktigste i krigen», sa Frédéric Mousseau, Oakland Institutes direktør og medforfatter av rapporten.

Det totale landarealet for jordbruk som nå kontrolleres av oligarker, korrupte individer og store landbruksbedrifter er over ni millioner hektar, det er over 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land. De største grunneierne er en blanding av ukrainske oligarker og utenlandske interesser – for det meste europeiske og nordamerikanske, så vel som fond i Saudi-Arabia. Fremtredende amerikanske pensjonsfond og stiftelser har investert gjennom NCH Capital, et USA-basert privat equity-fond.

Flere landbruksselskaper, fortsatt i stor grad kontrollert av oligarker, har åpnet opp for vestlige banker og investeringsfond – inkludert fremtredende som Kopernik, BNP eller Vanguard – som nå kontrollerer deler av aksjene deres. De fleste av de store grunneierne står i stor gjeld til vestlige fond og institusjoner, særlig Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og Verdensbanken.

Vestlig finansiering til Ukraina de siste årene har vært knyttet til drastiske restrukturerings-program som har krevd innstramninger og privatiseringer, som også omfatter opprettelsen av et landmarked for salg av jordbruksareal. President Zelenskyy satte landreformen i kraft i 2020 mot viljen til det store flertallet av befolkningen, som fryktet at det ville forverre korrupsjon og forsterke kontroll fra mektige interesser i landbrukssektoren.

Funnene i rapporten stemmer overens med folkets bekymringer. Mens store grunneiere er sikret massiv finansiering fra vestlige finansinstitusjoner, mottar ukrainske bønder – avgjørende for å sikre innenlandsk matforsyning – praktisk talt ingen støtte. Med landmarkedet på plass, midt oppe i en stor belastning for ukrainsk økonomi og krig, vil denne forskjellsbehandlingen føre til at store agrobusinessselskaper kan overta enda mer av Ukrainas jordbruksarealer.

Rapporten slår også alarm om at Ukrainas ubetalbare gjeld blir brukt av finansinstitusjonene for å drive gjenoppbygging etter krigen, for å få igjennom ytterligere privatiserings- og liberaliserings-reformer i flere sektorer, inkludert landbruket. Dette er en tap-tap-situasjon for det ukrainske folket. Mens de dør i krigshandlingene, støtter finansinstitusjoner, oligarker og vestlige økonomiske interesser den snikende overtakelsen av ukrainsk jordbruksland.

I en tid hvor landet står overfor krigens gru, må regjeringen og vestlige institusjoner lytte til oppfordringene fra det ukrainske sivilsamfunnet, akademikere og bønder om å suspendere jordloven og alle landtransaksjoner. Nødvendigheten av å prioritere en landbruksmodell som ikke lenger domineres av oligarki og korrupsjon, men hvor land og ressurser er under folkets kontroll og kommer alle ukrainere til gode, er veien videre for gjenoppbygging etter krigen, konkluderte Mousseau.

Fra Global Research, publisert 3 mars 2023. Skrevet av Oakland Institute.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Link til rapport i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Amidst Chaos of War, a New Report Exposes the Stealth Take-over of Ukrainian Agricultural Land.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Burger_King
  7 mars 2023 9:42

  Utrolig at folkevalgte politikere er maktesløse til å slå ned på de globale milliardærenes terror mot verdens befolkning. Disse kazharer, frimurere og illuminatis har siden 1776 stått bak kriger, sykdommer, pandemier, forgiftning av luft, mark og vann, sykdomsfremkallende kjemikalier og solgt inn mer gift som «medisiner», forurensing, hungersnød og død. Banker og storkapital burde vært erklært kriminelle som har modus operandus ved å livnærer seg ved forbrytelse mot menneskeheten. En internasjonal domstol type Nürnberg vært etablert, omtrent slik USA og deres korrupte underbruk FN oppretter domstoler for å dømme andre lands innbyggere for forbrytelser mot menneskeheten. Hva bruker våre landsforræderske løgnere av noen politikere sitt «åpne mandat» til bortsett fra å berike seg selv? De verste av disse sprader rundt med den korrupte og kriminelle organisasjonen FN`s bærekraftsirkel på jakkeslaget.

  Svar
 • Northern Light.
  7 mars 2023 14:18

  «Utrolig at folkevalgte politikere er maktesløse til å slå ned på de globale milliardærenes terror mot verdens befolkning».

  Dessverre så er de fleste sentrale folkevalgte partipolitikere i de vestlige landene, de globale milliardærenes egne folk. Uansett hvordan regjeringer settes sammen av partiene, så vil finansfolkets egnes politiske beslutninger komme dem, den globale milliardærkabalen til gode. De skyfler ut pengene fra statbudsjettene til deres eget folks agenda, som plandemien og grønt skifte. Penger som innkasseres av eierne og de finansielle eierne av de farmasøytiske selskapene, og selskapene bak vindturbinene for eksempel.

  De sitter på begge sider av forhandlingsbordet under utformingen av internasjonale handelsavtaler, som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som tilsidesetter folkevalgte regjeringer, og som gjør at den globale storkapitalen kan plyndre landene for deres ressurser, og utnytte befolkningene. Finansfolket er overrepresentert i dommerstand, høyesterett, internasjonale domstoler, påtalemyndigheter med statsadvokater, store advokatfirmaer og NGO organisasjoner.

  De har sine folk i legemiddel-og næringstilsyn, og godkjenner praktisk talt sine egne medisiner og sprøytede usunne ferdigmat. De har langsomt overtatt ledende posisjoner innen embetsmanns-verk og direktorater, ansetter sitt eget folk, og former dypstater som administrerer landene til fordel for dem selv, den globale storkapitalen. Til tross for at Norge sa nei til EU to ganger, implementeres rettsakter fra EU hvor eneste uke. De har overtatt hele det parlamentariske systemet. Folkevalgte regjeringer har blitt til administrasjoner, som har til oppgave å privatisere økonomiene, utviske landegrenser og nasjonal identitet, så deres globalistiske finansfolk kan kjøpe landenes ressurser og infrastruktur.

  De eier sentralbankene og styrer pengepolitikken i Vesten, de administrer Verdensbanken og IMF, de sitter i ledelsen av WEF/FN og EU, og tilrettelegger for at pengene strømmer fra statbudsjettene til dem selv. De har grunnlagt, og er eiere og finansielle eiere av de enorme kapitalforvaltnings-selskapene, krigsvåpen-industrien, presse og media, energiselskapene, agrobusiness- og matselskapene, de fem selskapene som kontrollerer nesten 80 prosent av verdens kornhandel, børsene, som energibørsen Nordpool, også børsene for basisvarer, hvor de spekulerer i pris på blant annet korn og ris.

  Deres politikere har tilrettelagt for privatisering av drikkevannsforsyning, og for at de har fått kjøpe ferskvannkilder i de fleste av landene i sør og nord. De spekulerer i pris på drikkevann og mat, det eksistensielle for mennesket. De gjør alt til gjenstand for spekulasjon, til og med en komponent i atmosfæren. En børs for kjøp og salg av CO2-kvoter ble opprettet og styres av den globale finanskapitalens folk.

  De er bare et par tusendeler av verdens befolkning, men styrer politikken som sluser alle verdens ressurser til dem selv. Da er de også ansvarlig for at verden ser ut som den gjør, med kriger og elendighet og fattigdom som dreper hundretusener hver dag: Oxfam-rapport: «Den rikeste 1 prosenten tok nesten to tredjedeler av all ny rikdom verdt 42 billioner dollar skapt siden 2020, nesten dobbelt så mye penger som de nederste 99 prosentene av verdens befolkning. I løpet av det siste tiåret hadde den rikeste 1 prosenten erobret rundt halvparten av all ny rikdom».

  Med kjennskap til dette, skulle det ikke være vanskelig å plassere ansvaret for verdens tilstand; finansfolket som bare utgjør to tusendeler av verdens folk. De kan ikke vurderes som individer, bare etter summen av hva de gjør samlet. Og det kan ikke kalles noe annet enn en krig mot menneskeheten på alle plan.

  Svar
  • Ja, N.L:

   «De kan ikke vurderes som individer, bare etter summen av hva de gjør samlet. Og det kan ikke kalles noe annet enn en krig mot menneskeheten på alle plan.»

   Det er bra at Norge har et militært forsvar. Så vi kan forsvare oss hvis vi blir ‘okkupert’. 😉

   Mot disse bakmennene som vil ha En verden, En leder, – og En valuta.
   Gjennom totalkontroll over pengesystemet og rentene.
   Så nytter det ikke med et (bortkastet) våpen-militære i Norge. Fienden er inne i landet.
   ( Vårt militære forsvar brukte jo Norge uansett til å stoppe et Libya som nettopp ville utfordre disse bakmennene. )
   Vi bør slutte å gi penger politisk makt. Dette er deres viktigste våpen. Og ikke fortsette å gå rundt med forestillingen at penger har en egenverdi for en nasjon. Denne infantile forestillingen er deres viktigste våpen.
   Så MÅ vi selvfølgelig fjerne de ‘politikere’ i Norge som samarbeider med denne mafiaen.

   Svar
 • Mr. Wildfire
  7 mars 2023 18:44

  Fine innlegg. Men folkevalgte har vi ikke. Vis meg et land som har folkeinitiert og folkegodkjent valglov. Selv i norge er vi milevis unna folkevalgte rikspolitikere i praksis. Det er her vi må begynne. Vi må ha folkeinitierte og folkegodkjente valglover. Og gjennom disse bl.a. sørge for at det kan avholdes trygge og vanntette valg. Dette er først bud for å få arrestert de kriminelle globalistiske finansfyrstene. Og dernest frata de alt, da alt de har stammer fra kriminelle handlinger.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Vekkelsen» — ikke på retur

Woke er diktatur
— ensretting og utstøting

Forrige innlegg

Krig mot gjødsel

Halve verden vil sulte under en Net Zero-politikk, sier to fremstående klimaforskere

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.