POSTED IN Klima, Norge

Når våre ledende politikere snakkes trill rundt

Rådyr og spinnvill symbolpolitikk får ta fullstendig overhånd

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Helge Leikanger

Om våre ledende politikere kan flette inn ordene «Grønt Skifte» på en eller annen måte i sin dagsorden og så bruke dette til posering i dagens overskrifter i massemedia, synes det i seg selv å være det overordnede målet for mange.

Svært få av våre ledende politikere synes å ha realfagutdannelse eller på annen måte selv ha tilegnet seg særlig grad av kunnskap om fysikk og teknologi, og blir derfor et lett bytte i møte med profesjonelle lobbyister, investorer og utenlandske politikere, som lover dem gull og grønne skoger i henhold til diverse avtaler som gjerne også omfatter det som må kunne beskrives som luftslott-teknologi, og som ofte også medfører astronomiske kostnader og subsidier, med bruk av norske skattebetalere sine penger.

Og det er akkurat det samme hva det dreier seg om, og helt uavhengig av om den såkalte klimapolitikken kan utgjøre noen som helst reell praktisk forskjell på den reelle mengden av den globale menneskeskapte frigjøringen av CO2, eller bare er ren symbolpolitikk.

Og det spiller tilsynelatende heller ingen rolle hvilke forskjellige samfunnskostnader i form av redusert livskvalitet som belastes borgerne som blir berørt, og de ofte også helt spinnville og faktiske økonomiske kostnadene som dagens symbolpolitikk ofte og faktisk koster.

Paradokset, hykleriet og den evige runddansen med det grønne skiftet, illustreres mer og mer med stadig nyee tiltak og avtaler, og alt skjer på skattebetalerns regning

Noen av skrekkens eksempler i denne sammenhengen, er selvsagt den formidable satsingen på elektrifisering av den norske oljesokkelen, og såkalt CO2-fangst med Langskip-prosjektet, som begge deler blir rådyrt for norske skattebetalere, og som nå altså skal komplimenteres med en formidabel og ekstremt energiineffektiv norsk hydrogensatsing, der Norge skal bruke enorme mengder med energi/gass på et nybygd gasskraftverk for å produsere og eksportere Hydrogen til Tyskland, som dermed kan kjøpe energi/Hydrogen uten å måtte betale CO2-avgifter, og dermed får tyskerne på beleilig vis også pyntet på den såkalte CO2-regnskapen sin.

Denne formen for hydrogenproduksjon medfører også store utslipp av CO2, som igjen og følgelig vil medføre etterspørsel etter såkalt CO2-fangst, som igjen selvsagt er både så rådyrt og teknisk krevende, at flere av de såkalte CO2-fangst prosjektene har endt opp med å frigjøre mer CO2 enn det man klarer å fange opp.

Men hva gjør vel det så lenge norske skattebetalere sin pengebinge ennå ikke er tom, og våre ledende politikere bare smilende kan sole seg i glansen fra overskriftene de får av å bruke enda mye mer av Norges pengebinge på det såkalte «Grønne Skiftet»?

Samtidig som at Norge altså starter bygging av nytt gasskraftverk til hydrogenproduksjon, skal Norge også starte med å bruke enorme beløp på å fjerne de andre norske gasskraftverkene som i dag fungerer utmerket som energikilde på norsk oljesokkel.

Og dermed på rent symbolsk vis elektrifisere oljesokkelen, kun for å pynte på Norge sitt såkalte CO2-regnskap.

Dette skjer igjen samtidig som man i denne sammenhengen også eksporterer gassen som i fremtiden ikke brukes på oljesokkelen, videre til Tyskland/Europa, for å bli brukt til strømproduksjonen der i stedet.

Det hele viser bare godt og grundig hvordan det såkalte Grønne Skiftet i alle hovedsak er ren symbolpolitikk og en evig runddans, og et enormt kostbart og hyklerisk system for å samle inn mest mulig penger/avgifter fra vanlige folk, imens investorene innen det såkalte Grønne Skiftet har store sugerør ned i pengebingen til skattebetalerne i form av diverse subsidier. Så også dette på skattebetalernes regning.

Og der de utenlandske investorene dermed også kan le hele veien til banken sin på Cayman Island, i det aller nyeste private jetflyet sitt.

Det hele får som vanlig også foregå tilnærmet uten et eneste kritisk spørsmål fra massemedia, som tvert imot og vanligvis bare bejubler og heier frem det hele, dersom noen bare nevner ordene grønt skifte eller klimapolitikk.

Klimapolitikken er ofte en katastrofe for miljøet

Mer såkalt «Grønt Skifte» synes å være hovedmålet for mange av våre ledende politikere, selv om det i mange tilfeller beviselig og tvert imot er:

* katastrofalt for miljøet, både lokalt og i fjernere strøk

* katastrofalt for både naturen og dyrelivet, både lokalt og i fjernere strøk

* katastrofalt for de borgerne som blir berørt og som får sin livskvalitet redusert, både lokalt og i fjernere strøk

* katastrofalt for økonomien vår

* og sist men ikke minst ofte også er helt feilslått politikk, som aldri fungerer i praksis. Og som sågar ofte medfører at man må gjeninnføre mer av både gammel og forurensende teknologi, for å redde storsamfunnet fra kollaps.

Våre politikere skjønner tilsynelatende ingenting av dette, før den dag kommer der det er skikkelig kaldt og vindstille, slik at også alle vindmøllene står helt stille og man må fyre opp gamle kullkraftverk for å unngå at folk skal fryse fordervet, og at samfunnet skal gå helt i stå.

Men å innrømme fadesen er selvsagt politisk selvmord og dermed utenkelig, så derfor pøser våre politikere da bare på med at vi nå trenger enda mer av det som slett ikke virker.

SYMBOLPOLITIKKEN HAR INGEN PRAKTISK VIRKNING, MEN KOSTER STORSAMFUNNET OG SKATTEBETALERNE ENORME BELØP, SOM HELLER KUNNE VÆRT BRUKT TIL Å LØSE EN REKKE VIKTIGE SAMFUNNSFUNKSJONER

Et av de mange ekstreme eksemplene på rådyr og spinnvill symbolpolitikk, er den energimessig ekstremt ineffektive satsingen på hydrogen og hydrogenproduksjon.

Og her er tyskernes lobbyister og ledende politikere igjen i ferd med å forlede og tvinne norske toppolitikere rundt lillefingeren, slik at norske skattebetalere gjerne også i denne sammenhengen skal få betale ekstremt dyrt for det som må kunne beskrives som ren symbolpolitikk.

Med så mange uløste samfunnsmessig svært viktige og alvorlige politiske saker, som både angår folk flest og som er viktige for både mennesker, naturen og miljøet vårt, eksempelvis innenfor helse og omsorg, bygging av nødvendig infrastruktur, få kontroll på strømprisen, forhindre forurensing både til lands og til vanns, etc, er våre ledende politikere sine stadige prioriteringer av rådyr symbolpolitikk, komplett ulogisk og uforståelig.

Men heldigvis ser vi av meningsmålingene at stadig flere er begynt å gå lei av å betale rådyrt for denne symbolpolitikken, ved å straffe den nåværende Rødgrønne regjeringen politisk og oppslutningsmessig.

Skjermbilde fra Dagens Næringsliv

Enda mer spinnvill og rådyr symbolpolitikk fra Støre & Co, med dagens hydrogensatsing

Jeg gir herved ordet videre til en av Høyre’s beste og mest konservative politikere, Simen Sandelien, som kommenterer saken slik:

Det er ikke lett å forstå hva som er de økonomiske og miljømessige motivene bak denne avtalen med Tyskland.

Hvis jeg har forstått idéen riktig er planen å:

1. Utvinne naturgass i Norge

2. Bruke denne til å lage hydrogen her i Norge.

3. Eksportere hydrogen i en ny rørledning til Tyskland

4. Bruke dette hydrogenet som innsatsmiddel i tyske kraftverk for å lage strøm.

Intuitivt fremstår dette helt toskete.

Både fra et kostnadsperspektiv og fra et energieffektivitetsperspektiv virker det helt uforståelig at man skal forsøke å konvertere energien i gassen via hydrogen. Prisen for å lage hydrogenet er høy, og blir ekstra høy av at man dessuten skal fange og lagre karbondioksid i fremstillingsprosessen.

Norsk naturgass kommer dessuten til å være en mangelvare for Europa det neste tiåret. Da er det ganske dumt å tvinge gassen gjennom en prosess som forårsaker betydelig energitap. Det er også dumt å bruke et innsatsmiddel som ligger an til å ha høy pris inn en prosess som vil være enda mer fordyrende.

Men det som virkelig er ubegripelig er at tyskerne faktisk planlegger å bruke dette dyrebare hydrogenet til å drive kraftverk. Det er helt ulogisk. Hvis hydrogen som energibærer skal gi noen mening, må man iallfall bruke det på områder der hydrogenets høye energitetthet har en merverdi, f.eks. i transportsektoren, der drivstoffet må være med på reisen.

Jeg forstår ikke helt hva utrederne som analyserer slike prosjekter som dette tenker på og hvilke politiske prosesser som fører til at slike tullete prosjekter faktisk blir realisert. Dette her virker som lite gjennomtenkt symbolpolitikk, det er dyrt og det innebærer sannsynligvis at staten vår sløser bort store beløp. Penger som ender opp i lommene på tilkarringsaktører som har posisjonert seg på en måte som gjør at de kan ha konstruert lønnsomhet i sin flik av prosessen, selv om helheten er svært tåpelig.

Jeg forstår heller ikke fraværet av kritisk journalistikk om disse ambisiøse planene. Det har kanskje sammenheng med at vi har et samlet pressekorps som fremstår å lide av dyskalkuli.

(Sitat slutt.)

Taler egen regjering midt imot

Men det finnes faktisk fremdeles noen få norske politikere med sunn fornuft, og som også tør å snakke sin egen regjering midt imot i den såkalte klimapolitikken.

En av dem er Senterpartiets, Ola Borten Moe:

Det er stadig mer åpenbart at vi alt for lenge har oppført som om det er ubegrenset tilgang på fornybar og rimelig strøm i Norge. Faktum er enkelt og greit at det er mangel på energi i kraftsystemene våre.

Svært høye priser og frykt for forsyningssikkerheten dokumenterer dette. Vi må derfor selvsagt få et langt mer realistisk forhold til hva vi bruker energi på.

Og vi må få et bevist forhold til enkle faktorer som ressurseffektivitet og virkningsgrad.

Hydrogen er sikkert bra til mye, men faktum er at det er et høyeksplosivt lagringsmedium med store energitap i begge ender av prosessen.

Om du bruker 100 kwh strøm til å produsere hydrogen vil du sitte igjen med en energimengde i hydrogen tilsvarende 50 kwh. Halvparten av energien er med andre ord tapt.

Om du videre skal bruke dette hydrogenet i en brenselscelle taper du ytterligere 50%.

Om du kjører det i en turbin for å produsere strøm taper du 70%.

Med andre ord får du en utnyttelsesgrad i en bil på ca 25%, eller 25 kwh av de opprinnelige 100 kwh, pga energitap i prosessene.

I en enkel turbin er tapet enda større. Denne strømmen/energien kunne alternativt blitt brukt direkte all den tid den tas fra nettet i Norge med en utnyttelsesgrad til for eksempel oppvarming, produksjon eller transport på 90-100%!

Om Statkraft sammen med NEL lykkes med å etablere 2 gw elektrolyse av hydrogen i Norge, tilsvarer det en energimengde på ca 17,5 twh, eller om lag 12-13% av all kraftproduksjon i Norge.

Med 75% energitap er det 14 twh, eller 10% av all norsk kraftproduksjon rett i dass. Det er etter mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig.

Vi trenger all den energien vi har og får, til langt mer fornuftige ting enn å fyre for kråka.

(Sitat slutt.)


Artikkelen er hentet, med tillatelse, fra Helge Leikanger sin facebook-vegg.


Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Dagens politikere og byråkrater gjør aldri noe som kan forhindre en fremtidig krise, men er straks på banen når krisen er et faktum, eller når de tror det er tilfelle, da normalt med løsninger som vil gjøre krisen verre og skape nye, som f.eks. levere Krise 2 som svar på en påstått Krise 1 som igjen utløser Krise 3

  Svar
 • Varmekraftverket i Öresund er topp moderne og helt oppdatert til moderne standard. Det leverer strøm og fjernvarme til Malmö-regionen med 95 prosents effektivitet. Det er et av de viktige regulerbare kraftverkene i Sverige og kan levere nesten 900 megawatt døgnet rundt. Likevel skal det legges ned.

  Snart skal kraftverket demonteres og sendes til Asia, noe som naturligvis vil gi nøyaktig samme utslipp av CO2 globalt sett, men det spiller ingen rolle for svenske myndigheter, som lever i sin helt egen atmosfære: Klimapolitikk handler først og fremst om tvangstanker, hykleri og triksing med tall, så man kan skryte av å oppnå sine «klimamål» til venner i FN, EU og WEF-losjen.

  https://www.document.no/2022/12/29/sverige-i-stromkrise-legger-ned-nok-et-moderne-varmekraftverk-men-hvorfor/

  Svar
 • «Og det spiller tilsynelatende heller ingen rolle hvilke forskjellige samfunnskostnader i form av redusert livskvalitet som belastes borgerne som blir berørt, og de ofte også helt spinnville og faktiske økonomiske kostnadene som dagens symbolpolitikk ofte og faktisk koster.»

  Det SKAL koste. Innbyggernes kjøpekraft SKAL ned. Både ved hjelp av høyere strømpriser ( på tross av at produksjonsprisen er den samme.), og at rentene skal settes opp over indeks. ( Altså tyveri fra innbyggerne.)
  Innbyggernes kjøpekraft skal senkes. Det er bevisst politikk fra våre (?) politikere.
  Få ned pris- inflasjonen ved å øke prisene! ( Erdogan i Tyrkia gjør det motsatte av våre penge-økonomers pensum, styrt fra Fed. Så spørs det hvor lenge han får holde på. )

  ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på 2,75 prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  ‘ Den lave inflasjonen gjør at man risikerer at husholdninger og bedrifter utsetter å kjøpe ting, fordi det vil være billigere for dem å kjøpe det i fremtiden. Og utsetter de å kjøpe ting gjør det at prisene faller enda mer, slik at vi havner i en deflatorisk syklus. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-europeiske-sentralbank-ecb/krisetall-for-europa-mener-rentekutt-ikke-holder/24663883

  Svar
  • Apropo Tyrkia/erdogan og rentenedsettelse:

   Noen prøvde nok å ødelegge lire-valutaen. (- Som det også ble gjort forsøk med Englands valuta nylig, som ett eksempel. )
   Noen, som vil ha økte renter w.w. liker antagelig ikke at Tyrkia prøver å få ned inflasjonen ved å sette ned rentene istedet for opp:

   ‘Tyrkia fører en pengepolitikk stikk i strid med de fleste andre store sentralbanker, med en tro på at lavere renter får ned prisveksten. Sentralbanken har derfor kuttet renten med over 5 prosentpoeng på fire måneder til dagens nivå på 9 prosent.
   Det vil si at inflasjonen på samme tid i fjor var svært høy, etter en kollaps i valutaen lira mot slutten av fjoråret. ‘
   e24.no/internasjonal-oekonomi/i/wARQ3A/inflasjonen-i-tyrkia-faller-kraftig-til-64-prosent

   Og:
   ‘Holden påpeker at høy prisvekst gir høyere renter verden over, delvis drevet av sentralbanken i USA og Den europeiske sentralbanken. ‘
   e24.no/naeringsliv/i/9zbLKE/imf-sjef-spaar-et-vanskelig-aar-med-oekonomisk-tilbakegang-i-verden

   Fordi de fleste land har tatt opp lån i verdensvalutaen dollar.
   Da vil alle land også være med på å betale amerikansk underskudd, gjennom økte renter.
   De som ikke er snille og ikke vil øke rentene etter bakmennenes ønsker får manipulering av deres valuta. Først kjøpes landets valuta opp, så selges den i stort monn så valutaen faller. Uavhengig av landets betalingsevne og produksjon..
   ‘ De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt. ‘

   Nå skal visst Jens Stoltenberg få jobb i verdensbanken.
   Hans nye våpen blir nå med valuta og renter.
   Like effektivt som bomber når det gjelder å ødelegge nasjoners slit.

   Svar
 • ‘I praksis tilrettelegges det for at Norge skal bli fattigere.
  Det gir ikke mening at et lite samfunn som Norge skal betale en så høy pris for egenprodusert elektrisk strøm.
  Når man også ser at strømprisene er nesten like høy på nettene som på dagtid, er det tydelig at det produseres strøm til noen utenfor Norge.
  Formaninger om at vi må bruke strømmen smart, for å holde strømregningene nede, holder ikke i denne situasjonen – for det blir like dyrt uansett når på døgnet man dusjer, eller lader bilen.
  Hvorfor er det slik? Jo, når en vare ligger for salg på en børs er det høystbydende som bestemmer salgsprisen. Akkurat nå ligger norskprodusert elektrisk strøm ute som en børsvare, på kraftbørsen Nord Pool. Denne børsen er et samarbeid mellom 16 europeiske land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige og Danmark. Da går strømsalget til høystbydende blant disse.’
  gemini.no/2023/01/i-praksis-tilrettelegges-det-for-at-norge-skal-bli-fattigere/?utm_source=RSS+Nyhetsbrev&utm_campaign=09fe1c85d2-RSS_CAMPAIGN_ALT&utm_medium=email&utm_term=0_de4d883975-09fe1c85d2-73643017

  ‘Uten strømkabler og eksport hadde Norge hatt nesten gratis strøm med dagens forsyningskapasitet.
  I november ble det produsert 14,3 milliarder kilowattimer (TWh), mens vi brukte 10,6 milliarder kilowattimer.
  Vi hadde altså en overproduksjon på 3,7 milliarder kilowattimer, og likevel er prisen høy. ‘
  nettavisen.no/norsk-debatt/la-oss-vare-arlige-verken-hoyre-eller-arbeiderpartiet-gjor-noe-med-stromprisene/o/5-95-815812

  ‘Før nyttår sendte Statnett ut en advarsel til Olje- og energidepartementet om at Norge styrer mot et effekt- og kraftunderskudd innen få år.
  – Advarselen fra Statnett må tas på dypeste alvor. Utfordringen nå er å raskt realisere store mengder ny fornybar kraftproduksjon. Uten dette vil vi gå glipp av industrietableringer, få høye strømpriser og i verste fall vil husholdninger og næringsliv miste tilgang på kraft, sier Solberg.’
  tu.no/artikler/her-er-hoyres-12-tiltak-for-a-oke-kraftproduksjonen/524893/

  Nå sier jo også Solberg : ‘ Hvis det haster og man vil, får man det til. Dette vet vi blant annet fra måten vi håndterte pandemien på, ‘
  Så en slik politiker, uten evne til refleksjon, bør vi holde oss unna
  Vi har ikke mangel på kraft NÅ, Solberg. Og husstandenes energiforbruk har gått nedover de siste ti-årene. En dugnad betalt av innbyggerne selv med eller uten et byråkratisk fordyrende Enova, gjennom varmepumpeinstallasjoner og småskala solceller fordi de ikke stoler på egen regjerings politikk.
  Hvis Norge skal ha NY kraftkrevende industri framover kan/bør selvfølgelig dette ikke etableres før ny kraftproduksjon er satt i gang. Og den nye kraftproduksjonen må selvfølgelig industrien kartlegge og få tillatelse til, først. Det HASTER altså ikke mer enn det.
  Hvis man vil/skal etablere en industri så må vi selvfølgelig sørge for nødvendig råvaretilgang først. Slikt trenger ikke ‘haster’ til, men planlegging.
  Det regjeringen Solberg gjorde, i sammen med Ap/Sp, var å skattelegge vannkraftindustrien hardere hvis industrien oppgraderte satt inn flere turbiner) i eksisterende kraftverk, og gjorde en slik utbygging ulønnsomt. Og legge ut innbyggernes kraftproduksjon på børs, slik at høyeste bud satte innbyggernes strømpris. Uansett tilgang og produksjonspris. Og dermed ødela eksisterende industri og innbyggernes forutsigbarhet og velferd.

  Svar
 • Hva hadde skjedd om norske politikere hadde hatt norske innbyggeres ve og vel som rettesnor?
  – Mer enn en internasjonal penge-mafia styrt fra Fed. Og en overnasjonal strøm-mafia styrt gjennom EU/Eøs?

  Om strømprisen i Norge hadde blitt styrt etter produksjonspris og mengde. Altså 10 øre pr.kWh pluss 50% fortjeneste/leie til kraftkommunene , dvs. 15 øre pr. kWh. Uten ‘ støtte’. Uten ‘subsidiering’. Uten politikk.
  Produksjonsmengden vi har i dag er tilstrekkelig.
  Framtidig økning i industrielt forbruk grunnet ny potensiel kraftkrevende industri , som batterifabrikker, Bitcoin og hydrogenproduksjon er selvfølgelig ikke bra for nasjonen Norge hvis innbyggerne blir fattigere og fryser og må flytte fra boliger eller eksisterende industri må legges ned.
  Fattigdom og usikkerhet er ikke velferd; er Ikke nasjons-oppbygging.

  Innbyggene hadde fått forutsigbarhet og trygghet.
  Industri og næringsliv hadde fått forutsigbarhet, trygghet og konkurransekraft.

  Istedet settes i gang en politisk penge-politikk, merkantilisme, børsspekulasjon, kun for å tilfredstille over-nasjonale aktører og et pengesystem få skjønner noe av.
  ‘ Innbyggerne må bli fattige, gjennom prisstigning og renteøkning, for at vi ikke skal få prisstigning.’ 😉

  Svar
  • Altså INGEN virkelig/reell krise eller økonomisk uro i Norge.
   Nasjonen Norge og innbyggerne kunne ha fortsatt sin velferdsbygging.
   Dette er en politikerstyrt krise. – Men egentlig styrt av internasjonale bakmenn.
   Våre egne politikere er trojanske hester, og bør fratas makt.
   ( Alternativet er at de er idioter uten kunnskap og forveksler realverdier og pengeverdier og bør fratas makt av den grunn.)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor er spesielt denne byen viktig?

Kampene om Bakhmut er Ukrainakrigens «Stalingrad».

Forrige innlegg

Norske våpen forsterker konflikten:

Til krig mot krigen!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.