POSTED IN Klima

Råd til de som vil sjekke klimafakta:

Klimatro og klimafakta, kun det siste er verdt å bry seg om

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Skribent

Denne våren har «faktasjekkeren» Faktisk.no hatt en kampanje hvor de prøvde sette klimaskapet på plass. Men de feilet, og andre skribenter har plukket Faktisk.no sin kampanje-journalistikk fra hverandre om hva de hevder er den en rette sannheten om CO2 og klima. «Faktasjekkeren» har ignorert den viten som vi faktisk har og istedenfor lagt til grunn hypoteser laget av klima-alarmister, hvor disse hypoteser er støttet av andre klima-alarmister, men ikke av vitenskapen i seg selv. Ikke rart at vårkampanjen falt på stengrunn, da.

Her kommer det et enkelt råd til faktasjekkere og andre som er usikre i klimasaken: Les det som står her, og husk på de to bitene av sann informasjon som står nedenfor dersom dere i fremtiden skulle bli usikre på CO2 og klima.

Det er nemlig ikke vanskelig å vite det viktigste i klimasaken. Det holder med å ha kunnskap om to forskjellige biter av informasjon i alt mylder av informasjon og påstander. Den ene biten er at jordens temperatur forandrer seg før mengden av CO2 i atmosfæren forandrer seg. Den andre biten er at vitenskapen til dags dato ennå ikke har på plass en korrekt verdi for CO2 sin klimasensivitet.

Hva kommer først: Temperaturforandring eller CO2-nivå-forandring?

«Faktasjekkeren» Faktisk.no fikk ikke denne biten riktig, selv om den er meget lett å finne ut av, selv for de. Det er slik at jorden får først en temperaturforandring og deretter, med forsinkelser på både lang og kort sikt, en forandring i hvor mye CO2 det er i atmosfæren. Dette er avdekket av klimaforskere ved utførelse av blant annet iskjerneboringer i Antarktis og på Grønland. Funnene sier at det var alltid slik at først kom temperaturforandringen og deretter kom endringen i CO2-nivået. Det riktige er altså at temperaturen driver CO2-nivået – ikke det motsatte, som klima-alarmister stadig hevder selv om de ikke har vitenskapen med seg på dette.

Men alle målinger av temperatur og CO2, enten det er i iskjerneprøver for 400–800 tusen år siden eller nyere målinger direkte i atmosfæren, viser at først endres temperaturen av naturlige årsaker og deretter følger CO2 etter (ref. Vostok-ismålinger og Humlum, Stordahl, Solheim og Klimanytt 130). At økt temperatur er årsak til mer CO2 stemmer med naturloven om absorpsjon av gass i væske (Henrys lov) og at økt temperatur gir økt biologisk aktivitet. Korrelasjon mellom havtemperatur og CO2 er 99 % (ref. Endersbee 2008). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er motsatt.
Fra «Bakvendt-«vitenskapen» om CO2 og klima«

Klimafølsomheten

Den andre biten av kunnskap vi trenger å være klar over, er at vitenskapen til dags dato ennå ikke har funnet den korrekte verdien for CO2 sin klimasensivitet. Her passer det å forklare hva det menes med begrepet «CO2 sin klimasensivitet» for de som ikke helt vet hva det går ut på. Det er et begrep – som ifølge Wikipedia – ble definert av svensken Svante Arrhenius, og det betyr rett og slett dette: Ved en fordobling av atmosfærens CO2-nivå, hvor mye forandres temperaturen her på jorden?

Grovt sett så har vi tre bolker hvor den korrekte verdien kan befinne seg i. Den kan være positiv (oppvarmende) . Den kan være negativ. (nedkjølende) Og til slutt, den kan være nøytral.

Mer kjøtt på beinet til begrepet: Dersom vi for eksempel starter med 290 parts per million (0,029 prosent) med CO2 i atmosfæren, og dette fordobles over tid til 580 parts per million, da er spørsmålet hvor mye blir temperaturen forandret på grunn av denne forandringen av CO2-mengden i atmosfæren? Svaret på dette spørsmålet er det som er verdien for CO2 sin klimasensivitet. Og ennå så har ikke klimaforskere funnet den korrekte verdien. Og følgen av dette er at at den korrekte verdien må være i en av de tre bolkene. Men vi har ikke ennå beviset for hvilken bolk det er.

Et råd til faktasjekkere og alle andre: Ikke utelukk noe.

Kan det være slik at CO2 i atmosfæren er nøytral klimagass med hensyn til jordens temperatur? – Det kan muligens være slik, for dersom vi ser på grafer som viser jordens CO2-nivå og temperatur for de siste cirka 600 millioner årene, så vil vi se at det er faktisk en eneste verdi for CO2 sin klimasensivitet som er gyldig gjennom alle de siste cirka 600 millioner årene, og det er den nøytrale verdien på 0 grader Celsius ved fordobling av CO2-mengden i atmosfæren.

Andre verdier (både positive og negative) kan muligens passe inn i jordens klimahistorie, men da kun for korte perioder. Ikke for hele tidsspennet de siste cirka 600 millioner år frem til nåtiden. Og da kan ikke de foreslåtte verdier være korrekte når de kun korrelerer kun i visse deler av jordens historie.

Og da er vi ved mantraet: Korrelasjon er ikke kausalitet. – Og her passer det å tilføye: Når man ikke engang har korrelasjon i hele tidsperioden, men kun i korte perioder, så har man selvsagt ikke kausalitet.

Dette er de to eneste bitene av kunnskap om klimaet vi «vanlige» mennesker og «faktasjekkere» trenger å vite noe om nå. Så får vi vente på at vitenskapen finner svaret på spørsmålet om hva som er den korrekte verdien for CO2 sin klimasensivitet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Det er nemlig ikke vanskelig å vite det viktigste i klimasaken.»

  Selvfølgelig er det vanskelig å si hvordan klimaet vil forandre seg. ( Og også hvordan det faktisk har forandret seg opp igjennom historien. Temperaturmålinger på halv-grader er selvfølgelig tullball- vitenskap når instrumentene er så forskjellige . )
  Men hvorfor noen vil skape FRYKT & frustrasjon og manglende livs-tro/livs-glede, er enda vanskeligere å skjønne.
  Hvis det da ikke bare dreier seg om å tilegne seg makt over resurser og folk & land.
  Det KAN virke som om det er dette som er agendaen.
  Da er det DETTE vi bør frykte.

  Svar
 • Carbomontanus
  3 juni 2023 11:45

  Hvorvidt temperaturen stiger før luftens CO2 øker,…

  Gjennom geologisk historie har dette vært tilfelle, men menneskelig kunstig fyring med fossilt carbon har da ikke vært tilstede. Det har vært naturlig regulert. Dette gir intet valid vitenskapelig argument for å kunne bestride klimagassenes rolle, og menneskehetens helt nylige inngripen og påvirkning og ekstra tilførsel i atmosfæren av klkimagassene.

  At klimagassene virker som isolator som vil hindre innkommende solvarmes utstråling igjen til verdensrommet er et veletablert og ubestridelig faktum som kan vises og som er vist på mange måter, som man bør kjenne, og ikke bestride. For da bestrider man annen realfaglig vitenskap på bredspektret vis, som man ikke synes å være klar over , idet slikt er en politisk klasse- fiendtlig og fremmedkulturelt.

  Det er ting man har avskydd å måtte vite om i den religiøst politiske læra og oppveksten og treningen. Mens for den sunnere sivile befrolkning er det barnemat og elementæsrt teknologisk og naturfaglig orienteringslære i datgliglivet.

  Og der skiller det politisk markedsøkonomisk yrkesmessig statsreligiøst karriærevitenskapelig.

  Svar
 • Noen her ser ut til å benekte virkeligheten, som han eller hun som kaller seg «Carbomontanus» gjør det.

  Det er et faktum at temperaturen alltid har forandret seg før CO2-nivået forandret seg. Dette har alltid skjedd, som vi ser av bildet i artikkelen. Også da det var CO2-nivå på mange ganger dagens nivå. Så, det lille som vi mennesker står for nå av årlige CO2-utslipp, er nærmest ingenting sammenlignet med tidligere tiders CO2-utslipp.

  Videre, så er det slik at det er mer enn CO2 sin evne til å absorbere og utstråle igjen langstrålet infrarød stråling (i et smalt spekter) som avgjør om CO2 er en klimagass med oppvarmende virkning eller ei. Hadde det vært så enkelt at det var kun spørsmålet om absorbsjon/utstråling av langbølgede infrarøde stråler som avgjorde dette, så ville den korrekte verdien til CO2 sin klimasensivitet vært på plass for lenge siden. Men, det er mange andre faktorer som spiller inn, og derfor har ikke klimaforskere ennå funnet den korrekte verdien. Og det er nettopp alle de andre faktorene som klima-aktivister beleilig «glemmer», når de vil snakke om sin tro.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kinesiske Global Times:

NATO fremprovoserer nok en slagmark på Balkan.

Forrige innlegg

Hundre år med dommedag og katastrofe

Katastrofene skjer ikke. Når mister skremmerne penga?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.