POSTED IN Globalisering

Kronikk:

Propaganda fungerer best når de manipulerte er sikre på at de handler etter egen fri vilje

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Kollektiv bevissthet

I 1907 bad Sir Francis Galton, mannen som tok Thomas Malthus og hans Eugenics-tanker til dødelige høyder, 787 landsbyboere om å tippe vekten på en okse. Ingen var i nærheten av rett svar, men når Galton summerte opp alle tallene og dividerte summen på 787, så var svaret nær perfekt.

Eksperimentet kan ha vært starten på over hundre års studier av individuell og kollektiv bevissthet. Et prosjekt som har pågått i flere tiår er The Global Consciousness Project (GCP) ved Princeton University, som har studert relasjoner mellom «mind and matter». F.eks. hvis man konsentrerer seg om en side av en mynt, og flipper den tusen ganger, så vil resultatet helle mot den siden man fokuserte på.

Forskerne gikk videre og konstruerte elektroniske tilfeldighets-instrumenter, som en elektronisk kodebrikke, som hele tiden kommer opp med et 100% tilfeldig valgt tall, som kan betegnes som kaos, et kaotisk valg uten noen form for mønster eller orden. Teknologien ble utviklet så alle data kunne samles, lagres og elektronisk analyseres så ingen menneskelig bias påvirket resultatet. Mange slike «kodebrikker» ble utviklet, plassert flere steder i verden og koblet sammen.

Det store spørsmålet var om individuell eller kollektiv bevissthet (mind) under gitte omstendigheter kunne påvirke elektronisk frembragt tilfeldighet (matter) .

Dette globale systemet av «kodebrikker» har vært i gang non-stop i flere tiår, og har mer enn bevist at ja, den kollektive menneskelige bevissthet kan under gitte forhold påvirke kaos og bringe det mot orden. Dette ble tydelig demonstrert under begravelsen av Prinsesse Diana i 1997, da dommen falt for O. J. Simpson samme år, og også under mange andre liknende begivenheter.

Kodebrikke-systemet ga også stort utslag ikke bare da det første flyet traff World Trade Center 9 september 2001, men FØR det smalt. Jeg har hørt flere slike eksempler. Clif High kan f.eks. fortelle om en flytur fra USA til Mexico da det midtveis kom et panisk gisp fra passasjerene like FØR det smalt. Et kraftig lyn traff flyet.

Det er også vel kjent at vi mentalt kan påvirke hverandre over avstand, og som alle Tibetanere vet; også kommunisere med hverandre over store avstander om man er adept i kunsten. Nå kan vi også anta at mennesket ikke bare opptrer som enkelt-individer i en gruppe, men som en «flokk» hvor vår individuelle bevissthet smelter sammen med andres i en kollektiv bevissthet.

Propaganda og sensur

Pozner ble født i Frankrike, vokste opp i USA og er nå en av Russlands mest kjente og innflytelsesrike journalister og talk-show verter. I kjølvannet av «Russiagate», kampanjen Hillary Clinton og hennes neo-con klikk stod bak for å sverte Trump, satte Pozner ned en gruppe forskere for å gå gjennom hver eneste utgave av New York Times over en 3-års periode fra 2015-2017. Oppgaven var å finne og analysere hver eneste artikkel som handlet om Russland, som det var uendelig mange av, men ikke en eneste positiv. Jeg tror vi vil finne nøyaktig det samme i det norske MSM, helt frem til i dag.

Russiagate var mer enn en sverte-kampanje mot Trump. Det var også en massiv propaganda-kampanje for å hisse opp Vestlig hat mot Vladimir Putin og Russland, som en forberedelse til krigen mot Russland som USA og NATO har planlagt siden før 2014. Maidan-kuppet var en del av denne planen.

Propagandakampanjen mot Russland har altså pågått de siste 10 årene, men falt litt i skyggen av en enda heftigere kampanje kom i forbindelse med C19-angrepet og det etterfølgende mRNA-angrepet på klodens befolkning, den kanskje best planlagte, koordinerte og mest massive propaganda-kampanjen noen gang sluppet på menneskeheten da streng sensur var en del av kampanjen. Et av resultatene, spesielt i vest, ble hva Dr. Mattias Desmet kaller «Mass Formation», et psykologisk fenomen som under gitte omstendigheter kan sende opp mot 30% av en befolkning inn i en kollektiv hypnose, utmerket forklart i Dr. Desmet’s siste bok «The Psychology Of Totalitarianism».

Propaganda er med andre ord et informasjons-våpen, en teknikk, et salg av løgn, brukt i krig og da rettet mot egen befolkning. Dette våpenet, sammen med sensur, virket perfekt i forbindelse med C19-pandemien. Da var frykt-nivået høyt nok, som er en forutsetning. Har kampanjen mot Russland og Putin virket like godt?

Wisdom Of The Crowd

I forrige uke publiserte Alex Krainer en ytterst interessant artikkel hvor han tok utgangspunkt i boken «Wisdom of the Crowd» (James Surowiecki 2005) som avslører at vi som «flokk», om gitte forutsetninger er til stede, kan oppnå et høyere nivå av klokskap enn vi kan som enkelt-individer. Forutsetningene som må være til stede er:
1) Flyten av informasjon må være desentralisert
2) Sann informasjon må være til stede i strømmen av informasjon
3) Mange ulike mennesker må delta
4) Deltakerne må ikke være avhengige av hverandre for å danne sin egen mening

Krainer påpeker at skogen av sosiale medier og alternative nyhetskilder, til tross for intense forsøk på å sensurere også dette universet, oppfyller alle kriteriene for at «Wisdom of the Crowd» kan oppstå.

Krainer viser videre til en lang rekke ikke-vitenskapelige spørreundersøkelser som har funnet sted på sosiale medier den siste tiden, som tydelig tipper i favør av Russland og Vladimir Putin, i stikk motsatt retning av hva vestlig hat-propaganda ønsker å oppnå.

Det advares mot å legge for stor vekt på slike spørre-undersøkelser, av mange grunner, men Krainer forteller også at han mottok en epost fra en NATO-ansatt, NATO følger nøye med på effekten av sin propaganda, og eposten lød ordrett som følger:

«I know from my job (military) that Roumanians, Moldovans, Bulgarians, Hungarians, Slovakians, Cypriots and all the Balkans are circa 3 out of 4 and above with Russia. Austrians, Italians, Czechs, Spaniards and French around 2 out of 3.»

Krainer konkluderer med at hele det vestlige «narrativet», løgnene Mr. Global vil vi skal tro, er i ferd med å kollapse. Vår kollektive bevissthet, massenes kollektive klokskap, har avslørt dem.

Jeg finner punkt 2) ovenfor spesielt interessant, at sann informasjon må være en del av strømmen av all informasjon. Sannheten er som noen få dråper blekk som kan farge flere liter vann. Dette minner om hva Dr. Desmet utallige ganger har påpekt; det verste vi kan gjøre er å tie (punkt 3). Uansett hvor mye det smerter, vi må snakke, skrive og aktivt delta. Alt teller, hvert ord, skriftlig som muntlig, for sannheten er fluepapiret som fanger flere og flere. Da oppstår «Wisdom Of The Crowd».

Propaganda er alltid markedsføring av løgn, løgn som må gjentas inntil massene ser den som sannhet. Når propagandabøtta lekker, så tas sensur i bruk, men når også den lekker, så tas uttrykk som konspirasjonsteorier, desinformasjon og misinformasjon i bruk.

Jeg hadde nettopp et møte med to unge, smarte og oppdaterte representanter for en norsk bedrift med 125 milliarder kroner under forvaltning. Under samtalen kom vi inn på energi-situasjonen i Europa og jeg spurte om deres mening om Seymour Hersh og hans North Stream avsløring. Saken var helt ny for begge, og dette er to blant 400 ansatte som forvalter ganske betydelige beløp for personer og organisasjoner. Så enkelt er det å avsløre et skremmende nivå av sensur, og det i lille snille Norge.

Faktisk, det er enda enklere. Still spørsmålene; er propaganda og sensur nødvendig om man snakker sant? Er mRNA vaksinene «trygge og effektive» når 96,8% av all smitte og 91,7% av alle C19-døde har kommet ETTER at Norge var fullvaksinert?

Alex Krainer ser på den kollektive oppvåkningen som et avgjørende skudd for baugen til globalistene og deres dystopiske mål. Jeg er helt enig, dette jord-skjelvet av et skifte i sentiment i forhold til Russland, er oppløftende. Når 95% svarer at vesten startet krigen i Ukraina, så har Mr. Global bommet fullstendig. Jeg må derfor advare:

Historien Krainer forteller er også en historie om tillit under kollaps, om massenes tillit til sine ledere, som var det som til syvende og sist knakk mektige imperier som f.eks. Romerriket og Sovjetunionen, og med det sivilisasjonene de representerte. Det er de samme kreftene vi i dag ser i sving i vestlige land, og utfallet vil bli det samme denne gang, med eller uten voldelig krig.

Denne krigen mot menneskeheten startet på ingen måte med C19 og vaksinene. Big Pharma var i bruk allerede under WW2. Hvem tror dere stod bak gassen Hitler brukte på 6 millioner mennesker? Hvem stod bak HIV? Hvorfor har autisme eksplodert de siste 40 årene? Har dere sett på norske kreft-statistikker i det siste? Tror virkelig noen at det er helt tilfeldig at kreft er opp med 61,5% siden år 2000, mens befolkningen kun har økt med 20,5% i samme periode, hvorav relativt unge innvandrere stod for 63% av denne veksten?

Opp til C19-perioden holdt Mr. Global seg mest mulig i bakgrunnen, uten og med internett. Ingen blant dem ble tiltalt under Nuremberg-prosessen, heller ikke under landssvikoppgjøret på Grini etter WW2, og gjennom HIV-perioden, SARS Cov. 1 og flere liknende forsøk, så har propagandaen og løgnene fungert. Men denne gang er de avslørt, dels av sin egen arroganse og troen på egen kontroll, og dels av en faktor de glemte å ta med i sin egen risiko-vurderingen; «The Wisdom of the Crowd».

Mr. Global kan ikke gi seg nå som de vet at vi vet hvem de er og hva de sikter mot, så dette er denne siste muligheten de vil få til å nå målet de har drømt om og planlagt mot siden lenge før jeg ble født.

For 50 år siden ledet professor Dennis Meadows prosjektet «Club of Rome Project on Predicament of Mankind at MIT», prosjektet som konkluderte med at menneskeheten måtte dramatisk reduseres, helst til en milliard. Han håpet selv at det kunne skje på en «fredfull» og sivilisert måte.

Jeg tror de har prøvd og feilet flere ganger og er nå også avslørt. Jeg tipper derfor de nå vil reagere med å gå løs på oss som en tsunami fra et varmt sted og jeg tipper dertil at tsunamien vil treffe tidligere enn +/- 2026- 2027, som jeg opp til nå har sett for meg. USA omringer allerede Kina og Russland med over 800 militærbaser, men bygger i disse dager fem nye på Filippinene og to ny på Guam samtidig som flere hundre nye missiler skal utplasseres i Japan.

Flere amerikanske soldater sendes nå også til Taiwan, en uhyrlig provokasjon mot Kina. Dette ble annonsert like etter at USA og NATO spyttet på og makulerte Kinas 12-punkt forslag til hvordan tilnærme seg en freds-avtale over Ukraina. Dette gjør de i full offentlighet, vel vitende om at lite annet provoserer Kina mer. Det pågår også en kraftig opprustning på begge sider i Europa.

Har dette hele tiden vært planen, å først slippe C19, så vaksinere milliarder til et minimum av sterkt svekkede immunforsvar og så gå til krig, som alltid følges av nye pandemier og sult? Hva om denne pakken er timet med monetær kollaps og global nedkjøling? Nærmer vi oss da en tsunami fra det varmeste av alle steder? Følg nøye med på mat-situasjonen, rapportene jeg mottar blir bare verre og verre.

Jeg håper folk snart skjønner at USA, Europa, Russland, Kina, Iran, Nord-Korea og andre som vil bli sugd inn i tsunamien ikke i seg selv er målet, kanskje for noen, men ikke for Mr. Global. De er kun midler for å nå oss, menneskeheten, som skal og må reduseres med minst 90%, akkurat som Dr. Meadows fortalte oss i 1973. Den forestående krigen vil sluke alles oppmerksomhet, men vi må ikke glemme de usynlige våpen, dem vi finner i butikkhyllene. mRNA kommer nå i flere og flere vaksiner og legemidler, gen-spleises inn i grønnsaker, vaksineres inn i våre livdyr, kanskje snart i vår oppdrettsfisk, smitter fra vaksinerte til uvaksinerte og kreftceller er allerede påvist i laboratorieprodusert kjøtt.

Hvis Mr. Global er ond og kjemper denne krigen med ondskap, bør ikke vi da kjempe den med godhet?

Ondskap må alltid bruke tvang, makt, trusler og vold. Godhet skaper vennskap, nærhet, samarbeid, samfunn og beskyttelse. Hver psykopate bølle følges av noen få redde fotslikkere, mens de aller fleste skyr unna og samler seg som en motkraft, ikke med vold, men som beskyttelse.

Propaganda, sensur og beskyldninger er 3 av 4 grep som tas i bruk for å skjule løgn. Det siste er forbud og straff mot ord og tanker som normalt fører til vold og maktovergrep. I Norge er grep 1 og 2 på plass og #3 er ikke langt unna. Washington State (US) og mange andre steder jobber nå med innføring av #4. Følg nøye med, Norge er på samme sti bare litt lengre bak i køen.

Stay strong, stay smart, look for the truth.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Eric Kamov
  6 mars 2023 13:22

  I sannhet en artikkel til ettertanke! . . .

  Ved ulike anledninger har en tanke dukket opp om hvorvidt, og evt. i hvilken målestokk ‘HOLLYWOOD’ [og filmindustrien generelt] har hjulpet den sosiopate eliten i deres finurlige maktspill om folks bevissthet.

  Her ligger utvilsomt – rent psykologisk – mye upløyd mark.

  Svar
 • «kaller «Mass Formation», et psykologisk fenomen som under gitte omstendigheter kan sende opp mot 30% av en befolkning inn i en kollektiv hypnose»

  – Eller som i Norge, hvor antagelig det dobbelte ble rammet av hysteriet.
  Antagelig fordi mot-stemmer ble stoppet, sensurert og/eller demonisert og latterliggjort.
  Kombinert med falske/overdrevne ‘ tidsvitner’, løgner og skremmehistorier i et unisont media.

  Vi kan se det samme om religionen Holocaust.
  Og skremme-historiene skal være så forferdelige at folk slutter å tenke, – og begynner å ‘føle’.

  «gassen Hitler brukte på 6 millioner mennesker? » 😉

  Pyttsann, nå er jo dette antallet godtatt tilbakevist for lengst. – Selv om løgnene om gassing fortsatt lever.
  Men det er det få som har fått med seg. Man føler, og da nytter det lite med sann historie.
  Hvis følerne da ikke sammenlikner mennesker og lus. ( Eller ikke-jøder og kuer, som jødiske organisasjoner gjør. )

  Svar
 • Northern Light.
  6 mars 2023 17:15

  Halve verden vil sulte under en Net Zero-politikk, sier to fremstående klimaforskere.

  Av Chris Morrison.
  Milliarder av mennesker verden over vil sulte hvis Net Zero-politikken forbyr produksjon av nitrogengjødsel fra fossilt brensel. Dette er den sterke advarselen fra to ledende forskere som sier at eliminering av nitrogengjødsel og sprøytemidler fra fossilt brensel, «vil føre til at omtrent halvparten av verdens befolkning ikke har nok mat å spise».

  I artikkelen ‘Challenging ‘Net Zero’ with Science’, uttaler professorene William Happer og Richard Lindzen fra Princeton og MIT, sammen med geologen Gregory Wrightstone, at Net Zero – den globale bevegelsen for å eliminere fossilt brensel og dets utslipp av karbondioksid og andre klimagasser –er «ikke vitenskapelig fundert og en trussel mot livet til milliarder av mennesker».

  Kampen mot nitrogengjødsel utkjempes av grønne aktivister som argumenterer for store reduksjoner, og at mer organiske metoder må brukes. Dette kan strekke seg til fanatisme, som av Guardians George Monbiot som argumenterer for en slutt på avhengigheten av jordbruk. Tilbake på Jorden igjen viser forfatterne en graf som viser en «bemerkelsesverdig» økning i avlinger etter at den utbredte bruken av nitrogengjødsel begynte rundt 1950.

  Forfatterne poengerer at enhver nåværende eller fremtidig beslutning fra myndigheter, som utelater en analyse av de katastrofale konsekvensene av å redusere fossilt brensel og CO2 til null, for folk med lav inntekt over hele verden, og fremtidige generasjoner, «er fatal mangelfull vitenskap og forferdelig politikk».

  Happer og Lindzen er fysikere som har spesialisert seg på strålingsfysikk og dynamisk varmeoverføring i flere tiår. Dette er en del av atmosfærisk klimavitenskap. Etter deres mening er alt det Net Zero-står for ikke vitenskapelig fundert. De at Net-Zero «vitenskapen» er basert på fabrikkerte data som utelater tall som motsier deres konklusjoner, for eksempel om ekstremvær. IPCC-funnene er «regjeringenes meninger, ikke vitenskap». Videre er de ekstraordinære sosiale fordelene ved CO2 og fossilt brensel utelatt, og all vitenskap som viser at det ikke er en katastrofal risiko for global oppvarming blir ignorert.

  Forfatterne siterer professor Steven Koonin, en tidligere sekretær for vitenskap for president Obama, som skrev i sin bok Unsettled, at «observasjoner som strekker seg tilbake over et århundre, viser at de fleste typer ekstremvær ikke beviser noen vesentlig endring». Koonin viser «flere grove eksempler» på både fabrikkerte data og utelatte motstridende data om ekstremvær i US Government Fourth Climate Science Special Report (CSSR) fra 2017. Rapporten hevder at det var markante endringer i ekstreme temperaturer over hele USA. Antallet temperaturrekorder satt de siste to tiårene «overstiger langt» antallet lavtemperatur-rekorder, hevdes det.

  Koonin kommenterer påstandene om ekstreme temperaturer ved å bemerke: «Det årlige antallet temperaturrekorder viser ingen signifikant trend i løpet av det siste århundret, og heller ikke de siste 40 årene». Og Happer og Lindzen ser en nedadgående trend i høye temperaturer over nesten 100 år, mens CO2-utslippene har økt.

  Koonin bemerker at CSSR-grafen med sin alarmerende overskrift er et «lærebok-eksempel på fabrikkering av data». CSSR-diagrammet gir ikke temperaturdata, men det «uvanlige forholdet» mellom rekordhøye og lave temperaturer. Det er «sjokkerende misvisende», sier han. Den falske forestillingen om hyppigere høye temperaturer i USA vil sannsynligvis påvirke påfølgende rapporter.

  Forfatterne er heller ikke imponert over arbeidet til FNs IPCC. Sent i fjor fortalte Melissa Fleming, sekretær for global kommunikasjon i FN, på et World Economic Forums «desinformasjonsseminar» at «vi eier vitenskapen» rundt klimaforskning. Vi mener at verden burde vite det, fortsatte hun, så vi samarbeidet med Google for å sikre at bare FN-resultater vises øverst.

  Happer og Lindzen siterer nobelprisvinneren Richard Feynman som sa: «Ingen regjering har rett til å bestemme sannheten til vitenskapelige prinsipper». De legger til: «Gyldigheten til vitenskapelig innhold bestemmes av den vitenskapelige metoden. Ingen av IPCCs SPM-er, modeller og andre funn som hevder at farlig klimaoppvarming er forårsaket av CO2, klimagassutslipp og fossilt brensel er vitenskaplig fundert, de er bare meningene til IPCC-regjeringene».

  Fra The Daily Sceptic, publisert 3 mars 2023. Skrevet av Chris Morrison.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og diagrammer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Half the World Faces Starvation Under Net Zero Policies, Say Two Top Climate Scientists.

  Svar
 • N.L.:

  «forbyr produksjon av nitrogengjødsel fra fossilt brensel.
  … og at mer organiske metoder må brukes. »

  Nitrogen kan produseres fra mer enn fossilt brensel.
  – Eller samles, som nitrogen-samlende planter/bakterier gjør fra naturens side. F.eks. ved hjelp av belgplanter i jordbruket.
  Det er ingen grunn til en konstruert uenighet om plantevekst.
  Men med vannløselig gjødsel (‘kunstgjødsel’) så ‘tvinges’ planter til å ta opp mer nitrogen enn de trenger. Og vokser mer enn de har tilgang til av andre nødvendige stoffer & mineraler. Noe som ofte forårsaker svakhet og sykdom. – Som igjen betinger gift mot sykdom.
  Det er bare pengetenkere som har nytte av en slik motsetning, og ‘tenking’.
  Naturen er mangfoldig, både flora og fauna. Foreløpig vet vi bare stykkevis og delt.
  Et totalt samarbeid vil tvinge seg fram.
  – Og der penge-økonomi bare bør få den lille plassen den trenger,- som annet verktøy.

  Det er mye vi fortsatt ikke vet. Det er mye vi fortsatt kan få vite. Hvis vi er udogmatisk nysgjerrige:

  Hvorfor har ingen grepet tak i dette før? Er avfall/gjødsel i landbruk noe nytt?:

  ‘Tanken om å lage økologisk gjødsel av fiskeavfall er ikke ny. Den har bare ikke fått sitt store gjennombrudd ennå. Mye av årsaken har vært konkurranse fra billig kunstgjødsel. ‘
  nrk.no/mr/fiskeavfall-kan-erstatte-store-mengder-kunstgjodsel-nar-landbruket-sliter-med-fosformangel-1.15946178

  ‘Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm, forteller Sønsteby.
  Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’
  tu.no/artikler/far-mye-mer-ut-av-dyregjodsel/524305/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

LOs nazijeger Jonas Bals

Ser ingen nazister i Ukraina — bare i Norge

Forrige innlegg

Kinas voldsomme økonomisk vekst truer USAs hegemoni

Kapitalismen løser økonomiske konflikter med krig

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.