POSTED IN Helse, Norsk politikk

Professor og overlege Halvor Næss:

Korona-tiltakene ga mange negative effekter.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Staten manipulerte befolkningen under pandemien

Pandemien førte til den største frihetsberøvelsen i Norge og mange andre land i fredstid. Nå er det viktig å evaluere det som skjedde.

Av professor Halvor Næss

Pandemien: Allerede i mars 2020 var det ganske tydelig at coronaviruset ikke var eksepsjonelt farlig. Alt tydet på at viruset var ufarlig for nesten alle friske personer under 70 år. Det var kun for gamle og andre med risikofaktorer som betydelig overvekt at viruset representerte en viss risiko.

Erfaringer fra cruiseskipet Diamond Princess i februar 2020 støttet slike antagelser. Senere er dette bekreftet i mange studier og offisielle tall. For eksempel er gjennomsnittsalderen for dem som dør av covid omtrent den samme som gjennomsnittlig levealder for befolkningen i sin alminnelighet.

Erfaringen fra pandemier sa “ikke steng”, likevel gjorde myndighetene det

Anbefalinger for håndtering av luftveispandemier før mars 2020 var basert på vitenskapelige studier og erfaring fra pandemier og epidemier i mange år. Det ble blant annet ikke anbefalt nedstengninger av økonomisk virksomhet og skoler. Karantene av friske eller stengning av landegrenser ble også frarådet. Begrunnelsen var at slike tiltak ville ha mange negative konsekvenser på befolkningen uten å begrense smittespredning i særlig grad.

Det er overdødelighet i mange land. Sverige, som ikke stengte ned, har lavest overdødelighet i Europa.


Psykologspesialist Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser.
Hør Halvor Næss i Hemalipodden: – Vår bevegelsesfrihet er truet.


Vi vet nå at konsekvensene av nedstengningene har vært alvorlige slik folkehelseeksperter forutså før mars 2020. Mange mistet levebrødet. Skoleelever gjør det dårligere på tester i dag enn før pandemien. Dette er ikke tilfelle i Sverige, som ikke stengte skoler. Sosiale problemer har økt og psykisk helse er forringet for mange. Vi opplever nå inflasjon og dyrtid. Det er overdødelighet i mange land. Sverige som ikke stengte ned, har lavest overdødelighet i Europa.

Myndighetene brukte modeller, ikke empiri

Myndighetene mener imidlertid at de negative konsekvensene overveiende var resultat av selve pandemien og ikke av tiltakene. De hevder at tiltakene mot viruset var en suksess og at mange millioner ble reddet på verdensbasis. De bygger dette på datamodeller.

Den mest kjente modellen kommer fra Imperial College i London. Denne spådde blant annet at 90 000 svensker ville dø våren 2020 uten nedstengninger. Sverige stengte som kjent ikke ned og ifølge offisielle kilder døde 6 000. Dette må sies å ha vært en total skivebom for denne datamodellen.

Det er viktig å huske at myndighetene bevisst pisket opp frykt i befolkningen.

Likevel baserer myndighetene seg på datamodeller og ikke empiriske studier som viser at tiltakene var en fiasko. Datamodeller forteller ikke annet enn det de blir bedt om å fortelle, og det ser ut til å være nok av dataingeniører som produserer datamodeller skreddersydd for myndighetenes manipulasjoner.

Helsedirektøren ønsket å skape en “sjokkeffekt”

Det kan hevdes at frykt bidro til mange av de negative konsekvensene vi nå opplever. Frykt førte til at noen isolerte seg uavhengig av myndighetenes tiltak. Det kom krav om nedstengninger, blir det hevdet. Det stemmer trolig til en viss grad, men det er viktig å huske at myndighetene bevisst pisket opp frykt i befolkningen.

Psykologer ble rekruttert for å skape frykt i befolkningen for at tiltakene lettere skulle kunne gjennomføres.

Helsedirektør Guldvog ønsket å skape en “sjokkeffekt” blant folk. I England og andre land ble psykologer rekruttert for å skape frykt i befolkningen for at tiltakene lettere skulle kunne gjennomføres. Tiltakene i seg selv bidro trolig til å øke frykten i befolkningen ytterligere. Det var for mange en utenkelig tanke at myndighetene uten god grunn skulle gå så drastisk til verks som de gjorde.

Erfaringene fra Sverige taler imidlertid imot at det var overdreven frykt i befolkningen. Svenskene ble ikke utsatt for fryktkampanjer fra myndighetene, og det var ingen massive krav om nedstengninger fra den svenske befolkningen.

Tiltakene har gitt negative følger, ikke pandemien i seg selv

Det er lett å se at det er tiltakene og ikke pandemien som er årsaken til de negative konsekvensene vi nå opplever. De aller fleste som døde var pensjonister mens des om døde i arbeidsfør alder oftest var syke av andre årsaker. Det var ikke den produktive delen av befolkningen som ble rammet hardt av pandemien. Derfor er det en uunngåelig slutning at det er tiltakene som er årsak til de negative konsekvensene.

Jeg er ganske sikker på at hvis myndighetene ikke hadde intervenert med tiltak, så ville pandemien ha gått under radaren for de aller fleste.

Jeg er ganske sikker på at hvis myndighetene hadde stilt seg på sidelinjen og ikke intervenert med tiltak, så ville pandemien ha gått under radaren for de aller fleste. Det passer med min erfaring fra en influensaepidemi i Bergen i 2000. Den førte til rekordmange innleggelser på sykehus og minst 50.000 bergensere må ha vært syke i løpet av en måneds tid. Det var minimal eller ingen informasjon om dette i pressen. Det var ikke daglige pressekonferanser og økonomien var ikke skadeskutt i etterkant. Den epidemien gikk under radaren for folk flest. At også coronapandemien ville gått under radaren, passer med at nesten ingen jeg har spurt, kjenner noen som har dødd av covid.

Befolkningen ble manipulert, god hjulpet av media

Håndteringen av pandemien innebar en massiv manipulering av befolkningen fra myndighetenes side. Godt hjulpet av media som fungerte som ukritisk mikrofonstativ. Samarbeidet mellom myndigheter og media har stor gjennomslagskraft i befolkningen. Fortsatt viser undersøkelser fra England at det er stor oppslutning i befolkningen om de tiltakene som ble gjort. Det har vært oppsiktsvekkende lite kritikk av tiltakene fra leger eller økonomer som burde ha visst bedre.

Motkrefter slipper ikke til og beskyldes for konspirasjonsteorier og desinformasjon.

Coronapandemien var en ideell «krise» for myndigheter som ønsker å vise handlekraftig effektivitet. Uansett tiltak ville antall døde være relativt lavt og «suksess» et faktum. Det er åpenbart at myndighetene ved hjelp av pressen og «intellektuelle» kan manipulere befolkningen til å omfavne drakoniske frihetsberøvelser for selv minimale kriser. Motkrefter slipper ikke til og beskyldes for konspirasjonsteorier, misinformasjon og desinformasjon.

Vi har ikke lenger et livskraftig demokrati hvis vi ikke lærer av de sjokkerende feilgrepene under pandemien.

Innlegget er hentet fra hemali

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Sjokkerende å være vitne til medias svik mot folket, mindre overraskende å se sviket fra de selvegennyttige politikerne og helsemyndighetene, kjeltringepakket. Det mest sjokkerende er toskeskapen i stockholmsyndrom-folkets vilje til å gå i takt og mobbe de som ikke gjorde det. En god del klint å skille fra hveten, eks-venner i fleng, veiet og funnet for lett, ryk og reis, og distanser seg mer enn gjerne, ryggradsløse og fjollete selvtilfredse på foto med fersk plaster på skulderen, fremmede som tiltaler andre hvis masken gled litt ned for neseborene. Mye drittfolk. Men men, færre og færre blir de for hver dag, som Erna i Gavi sørget for.

  Svar
  • Leger og sykepleiere som satte sprøytene glemte jeg å skjelle ut i farten, de som burde ha lært i utdannelsen at produktet ikke er testet, altså uansvarlig. SÆRLIG forkastelig å gi det til gravide og ammende! La disse endelig sove litt dårlig om natten. Det har de fortjent. Noen fikk en sum for hver sprøyte satt, i UK i alle fall og ende verre i USA, og helsepersonell har sagt ja til å produsere falske tall, falske diagnoser etc. Hånet vaksineskadede til og med, som «årets almennlege» og «folkehelseansvarlige» Aavitsland, foraktelige typer begge to.

   Svar
 • Gates snakker om neste pandemi,
  og hva har Pfizer CEO, Albert Bourla å si? Jo:

  «Jeg tror virkelig Pfizers beste dager er foran oss, for covid var for meg en øvelse.»
  henrymakow.com

  Satanister opptrer på den måten, og regner seg som skyldfri hvis vi er så dumme å føye oss uten å forstå hvor onde de er, når de har sagt fra på forhånd hva de har for planer.

  Svar
 • wasan Totland
  30 april 2023 10:33

  Mange av de som døde i Sverige ble utsatt for opoiater og deretter intubasjon. Det skjedde også i Portugal, USA og England.

  Svar
 • B:
  » Aldri tidliger i historen så har så mange blitt foret med så grove løgner som da coward 19 hysteriet startet…»

  Ja, det er lett å (ville) glemme det vi ble påført av hysteri og politisk overgrep i 2020/21.

  Jeg så nettopp propaganda-filmen :
  ‘Vaksinekappløpet’ på Nrk. 3
  Et av de beste eksemplene på politisk propaganda : Godt reggisserte følelse & bilder, løgner og ( også religiøst) hysteri, som jeg noengang jeg har sett.
  Hvis jeg hadde blitt injeksjert og måtte forsvare overfor meg sjøl hvordan jeg kunne bli lurt så grundig, – så hadde jeg tenkt: ‘Så bra at vi ble reddet av disse politikerne og ‘legevitenskapen’ . Det var jo kun dager før menneskeheten ble utryddet’.

  Det er skummelt hva vi ble utsatt for av godt regissert , unisont, hysteri. Massivt. i 2 år.
  Selv om dette er fra USA, så likner det mye på hysteriet vi gjennomgikk her i landet.

  «Vaksinekappløpet» på Nrk 3. 29.04. ( Eller HBO?)
  https://tv.nrk.no/program/KOID28002821

  Svar
 • Som en tillegskommentar til min informasjon om ‘Klimakrigen’ som nettopp ble sendt på Nrk.3.
  ( Av en eller annen grunn blir mine innlegg sendt til moderering hvis jeg legger ved kun EN lenke , med full www. adresse. Men den pleier å komme etter en tid. )

  Propaganda-filmen BURDE vel egentlig hete ‘KLIMAHYSTERIET’
  Men det var jo en KRIG det var. MOT befolkningene w.w. Og selvfølgelig også i ‘frie’ Norge, fra våre egne (?) politikere.
  Uansett. Det var skummelt å se denne unisone psykologiske terroren i ettertid.
  Aldri glemme.

  Svar
 • Northern Light.
  30 april 2023 18:30

  Covid-vaksinene har gjort millioner av mennesker til zombier.

  Av Dr. Vernon Coleman.
  Jeg tror at vaksine-pusherne visste at den utilstrekkelig testede og unødvendige covid-vaksinen kom til å drepe store deler av befolkningen rundt om i verden.

  Jeg tror nå at dødsfallene og skadene ikke er bivirkninger i det hele tatt – de er hovedvirkningene. Injeksjonene forårsaker alvorlig hjerneskade og en ny art av zombier. Det er på grunn av denne hjerneskaden at så mange mennesker lett godtar digitale valutaer, utfasing av kontanter og andre skritt mot totalt slaveri. De vaksinerte er annerledes enn oss andre: de legger ikke merke til hva som skjer.

  Legemiddeltilsynet i Storbritannia ivret for å lisensiere et produkt som det manglet informasjon om.Vi vet imidlertid at legemiddeltilsynet fikk en enorm sum penger fra Gates Foundation – som har økonomiske forbindelser med vaksine-produsenter som Pfizer.

  Når det gjelder effekten på hjernen er det store spørsmålet, kan lipid-nanopartikler («LNP-er») transportere mRNA-injeksjonen gjennom blod-hjerne-barrieren? Blodhjernebarrieren er en semipermeabel barriere av celler som hindrer enkelte stoffer i blodet, å krysse den beskyttende væsken rundt sentralnervesystemet.

  Det er viktig å vite om dette skjer, for hvis det skjer, vet en ikke hva som kan skje med hjernen. Og når alt kommer til alt, er flytende nanopartikler allerede brukt til å få andre medikamenter igjennom blod-hjerne-barrieren. Hvis LNP-ene frakter mRNA-injeksjonen inn i hjernen kan nevronene, hjernecellene, detekteres som fremmed materiale av kroppens immunsystem. Etter hvert som flere booster-injeksjoner blir gitt, vil problemet bli verre.

  Bekymringen er at hjerneceller kan bli målrettet og drept av cytotoksiske T-celler. Det er nå fastslått at mRNA-injeksjonen er funnet i alt menneskelig vev bortsett fra nyrene. Det er funnet i hjerte, lunge, lever, testikler – og hjerne. En japansk studie viste at vaksinen ender opp i hjernen.

  Det er også bekymringsfullt at forskere har bedt om studier for å undersøke ethvert forhold mellom vaksinene og akutt CNS (sentralnervesystemet) demyelinisering (skade på isolasjonslaget rundt nervetråder). I et normalt eksperiment med et nytt stoff, ville forskere sjekke alle mulige problemer før de godkjente stoffet. Men covid-injeksjonene ble gitt til milliarder uten at noen hadde den minste anelse om hva som vil skje.

  Hvis du har blitt injisert, er det sikkert at mRNA-vaksinen kommer inn i hjernen din. Det andre som er sikkert er at jo flere covid-vaksiner du tar, jo farligere vil dette være. Hvor mange av hjernecellene dine som vil dø er noe bare tiden vil vise. Og barn vil selvfølgelig være mer sårbare fordi de er mer sårbare uansett, og fordi de sannsynligvis vil leve lenger.

  Etter mitt syn er det å ta en av disse injeksjonene det samme som å ta en enorm dose LSD og vente å se hva som skjer. Covid-vaksinene hindrer deg ikke i å få covid, og de hindrer deg ikke i å gi det videre. I henhold til NHS sine egne retningslinjer i Storbritannia kan du fortsatt få eller spre covid selv om du har hatt tre vaksiner. Hvis dette stikket ble gitt for en dødelig sykdom med en dødelighet på 50 %, kan risikoen være verdt å ta. Det er det ikke.

  Og nå som vi er i 2023, tror jeg at i det minste noen av dem som presset på for massevaksinering for covid må ha visst at injeksjonen ville forårsake alvorlig hjerneskade. Og jeg tror nå at mange millioner som ble injisert allerede viser tegn på alvorlig hjerneskade; deres oppførsel er ofte ganske unormal. Se deg rundt og du vil også se merkelig oppførsel blant de som ble vaksinert. Hjernene deres har definitivt blitt påvirket.

  Jeg tror at de som utviklet av covid-vaksinene visste at dette ville skje. Stikkene har gjort millioner av mennesker til virkelige zombier. Zombiene sier ingenting når bankfilialer stenger, for de har akseptert at kontanter er farlige og utdaterte. De vil ønske digitale valutaer velkommen. De heier på den meningsløse, grusomme krigen i Ukraina fordi de har blitt hjernevasket til å tro at den er berettiget.

  Og de protesterer ikke mot de 15-minutters byene som effektivt vil fengsle dem. De vaksinerte er annerledes enn resten av oss. Oppfinnerne av covid-vaksinene har frembrakt en ny art av undermennesker.

  Fra The Expose, publisert 25 april 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i Orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The Covid Jabs Have Created Millions of Zombies.

  Svar
  • N.L.:
   » De vaksinerte er annerledes enn oss andre: de legger ikke merke til hva som skjer.»

   En skummel påstand, selvfølgelig.
   -Og enda skumlere om det er sant.

   Kanskje kan det (kun) skyldes at de som har tatt injeksjonene og oppdaget at de har blitt bedratt, lukker sine sinn i frykt og skam,- i selvfornektelse?
   Vi vet jo, ut fra tidligere tiders galskap, at dette ikke er lett å ta innover seg.

   ‘ Hva vinner løgnerne med løgnene? – At vi ikke lengre tror at NOE er sant.’

   Svar
   • Nå har skolebarn blit torturert med ansiktsmasker og giftpinner opp i nesen, like ved de edleste delene i hjernen, ikke ulikt lobotomi, for hydrogel oppløses for å release giften inn i de små, og de puster i maskene inn sin egen bakteriologi og ikke bare inn i lungene men det går inn i hjernen, og man ser nå i USA (som er Soros’ verste fiende, noe som helst land of the free vil djævelskapen ikke ha), og abscesser/syster whatever observeres i barnas hjerner, cirka tolv år gamle gutter særlig.
    Disse fullstendig pcr-test-pinnene er også innsatt med luciferase, noe som blir selvlysende under blacklight, veldig prakisk for å se hvem som er hackable animals, programmerbare ex-humans, og
    nå som fruktbarhet er skadet, og staten kan bestemme hvem som skal fødes, da kan det tas patent på mennesker, da tilhører du Satan/satanistene; dette foreligger faktisk i formelle papirer i Chile, tror jeg det var, husker selvfølgelig ikke alle detaljer og linke på strak arm.
    Så vidt jeg vet ble lobotomi gjort fra siden eller via nesen. Å stikke pinne inn i nesen til slaver for å skade viljen har blitt gjort før i historien. Nå løser giften i hydrogel på testpinnene seg opp og gjør samme jobb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Voldsomme midler for å undertrykke motstand mot USAs Ukraina-politikk.

Kritiske røster i USA defineres nå som russiske agenter. Hjemmene stormes av FBI.

Forrige innlegg

Robert Kennedy jr. vil aldri bli president i USA med denne typen utsagn:

«Vi har koselig sosialisme for de rike og nådeløs kapitalisme for de fattige.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.