POSTED IN Endring av politikken, Norge, Økonomi

Professor og økonom Michael Hudson:

USA har isolert seg selv og ødelagt tilliten til dollaren.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den pågående økonomiske krigen

Intervju med Michael Hudson.

Michael Hudson er en amerikansk økonom, professor i økonomi ved University of Missouri – Kansas City og forsker ved Levy Economics Institute ved Bard College, tidligere Wall Street-analytiker, politisk konsulent, kommentator og journalist. Wikipedia (engelsk)

Fra Unz Review – An Alternative Medical Selection.

Peter Scott, RT-anker: Sammen med oss nå er Michael Hudson, økonom og forfatter av boken «Super-Imperialism», og den nylig utkomne «Destiny of Civilization»,

Velkommen til programmet Michael.

Michael Hudson: Det er godt å være tilbake.

PS: La oss si at alle disse europeiske programmene, som REPOWER-programmet blir satt i verk, hvordan tror du tilstanden i EU vil være etter det?

MH; Vel – det vil bli tilstramminger rent økonomisk i EU. De prøver å være en stormakt i verdens-økonomien. Men i den siste måneden har verdien av euro stadig falt i forhold til dollar. Snart vil én dollar være verdt én euro.

Det er fordi de må betale mye i fremmed valuta for energi, for mat, for våpen. Økonomien deres krymper stadig.

PS: Hvordan synes du EU står i forhold til stormakter, som Kina?

MH: Det er klart at de åpenbart er ute av gamet. I stedet for å sette sine egne interesser først, så setter de USAs interesser først. De oppfører seg som en slags satellitt til USA når de prøver å ta grep om sin egen framtid.

Planen til EU for 20 år siden var å bli rike ved å investere i Russland, og å investere i Kina, og omvendt. Nå er det slutt på det. 

USA har slukt Europa- Krigen i Ukraina er i i første rekke en krig USA fører for å trekke Europa inn i USAs planer – å hindre at Europa handler med Russland eller Kina.

Så Vest-Europa er blitt hengende etter, mens Russland, Kina og Eurasia har gått sammen med resten av Asia. Europa har simpelthen blitt hengende etter. De taper sine eksport-markeder, de er blitt klemt inn i et hjørne – som du nevnte – nå må de snart pensjonere seg fordi de bruker sine militærbudsjettet på amerikanske militære våpen i stedet for å investere i industri, slik de har gjort siden 1945.

PS: Du sier faktisk at Europa har sluttet å være uavhengige stater. Du sier nesten at USA ønsker å hindre EU i å handel med Russland og Kina.

Hvordan kommer du i det hele tatt til den konklusjonen at dette er en angivelig plan fra USA som er i ferd med å lykkes?

MH: Vel, det er bare å lese talene til president Biden og hans team .De har sagt at Kina er Amerikas fiende nummer én. Når de kaller et land din eksistensielle fiende nummer én, da vil du ikke øke handelen med det landet eller på andre måter gjøre deg avhengig av det. 

Og overfor Russland insisterer USA på at deres allierte skal følge opp sanksjonene. Det vil si å boikotte russisk sport, og ikke bare olje og landbruksvarer, men også titan, helium og alle de andre eksportartiklene som Russland har produsert.

EU har fulgt USAs diktat om ikke å ha noe med Russland å gjøre. Og uten kontakt med Russland har de heller ikke kontakt med Kina, for Kina ser at Europa kommer til å gjøre mot dem det samme som de når gjør mot Russland.

PS: Det er åpenbart at dette vil bli situasjonen i mange år framover. Russland og Kina kommer nærmere hverandre, diplomatisk og økonomisk.

Hvordan ser du på det globale skiftet i de neste 5, 10 år eller noe slikt?

MH: Den nåværende krigen deler verden i to. Det kommer til å vær et dollarområde i USA, Europa og i deres satellitter. Og så vil det komme en multipolaritet – det vil ble en gruppe av Russland og Kina sammen. De vil komme med forslag om andre måter å ordne verdens økonomiske affærer for Afrika, Latin-Amerika og andre asiatiske land.

Og andre asiatiske land, Latin-Amerika og det globale sør vi se at de kan få bedre avtaler med Russland og Kina enn det de kan få med De Forente Stater.

PS: Vel, det er én side av mynten. Du kan argumentere med at den eksisterende situasjonen, den eksisterende verdensordenen bare har blitt mer fastlåst av denne krigen. Du ser NATO mer fastlåst enn før, du ser Europa mer fastlåst enn noensinne. Du ser Finland og Sverige på nippet til å slutte seg til NATO.

Hvordan vil du svare på dette, Michael?

MH: Denne integrasjonen i Europa i forhold til De Forente Stater vil være som en ny Berlin-mur. Det isolerer USA fra resten av verden.

Trump wall - Wikipedia
Det er ikke USA som har isolert Russland. De har isolert seg selv fra resten av verden.

Så i stedet for en seier for USA betyr det at de kommer til å isolere seg selv fordi strategene i USA har realisert at de taper den økonomiske krigen med Kina, Russland og hele gruppen med de nye fremvoksende nasjonene.

Alt de kan gjøre er å holde fast på Europa som sin eneste kilde til inntekter når de ikke lenger får det fra noen andre land.

PS: I tillegg til at dette er en krig på bakken, så er det jo helt tydelig en økonomisk krig. Du har selv bemerket at Nord Stream 2( gassrørledningen fra Russland til Tyskland) var et av de første ofrene i denne krisen. 

Hvordan kan vi se en internasjonal konflikt når det gjelder energi-ressurser? Vi ser jo nå at EU vender seg vekk fra russisk energi, og at USA i noen grad prøver å fylle det tomrommet med LNG. Og i mellomtiden selger Russland nå olje til Kina og India.

MH: Det viktige er at russisk olje blir solgt til India i rubler, ikke lenger i dollar. Hele oljehandelen blir nå av-dollarisert, Det vil skje i rubler, i kinesiske yuan og i andre valutaer. Dollaren vil bli utelatt.

Hele ideen med dollar-diplomati er at dollarens hegemoni og monetære imperialisme tar slutt.

Alle trodde at det ville ta 10 år for Russland, Kina og de andre landene å bryte ut. Men det er USA selv som har brutt med de andre landene ved å grabbe til seg utenlandske pengereserver fra Afghanistan, Venezuela, og nå Russland.

Det er jo ingen som vil tørre å handle olje, eller å handle og investere i dollar lenger når USA når som helst han stjele så mye penger de vil fra land som ikke går med på å overlate sitt økonomiske overskudd til amerikanske investorer og  amerikanske forretninger. 

De Forente Stater har isolert seg selv. De har skutt seg selv i foten.

PS: Når vi snakker om valuta, så er jo Russland  verdens mest sanksjonerte land. Men rubelen har likevel kommet opp på nivået før krigen. Hvordan tror du sanksjonene innført mot Russland av vestlige land har hatt negativ innvirkning på landene som har innført disse sanksjonene?

MH: Det ser iallfall ut til at det har vært positivt for Russland. De første sanksjonene mot Russland var på landbruksprodukter, som ost fra Litauen. Så nå produserer Russland sin egen ost.

Når du innfører sanksjoner mot et land tvinger du dette landet til å bli mer selvforsynt med sine egne produkter.

President Putin har allerede sagt at landet nå skal investere i erstatninger for import-sanksjonene. Det er ingen grunn til at Russland ikke kan gjøre dette, og bli sin egen industrielle makt.

De trenger ikke Vesten, men Vesten trenger fortsatt Russland.

Du nevner hva skal Europa gjøre uten russisk olje og i stedet få flytende naturgass fra USA. Men de har ikke havner skikket til å ta imot denne naturgassen. De vil måtte bruke 5 milliarder dollar på å bygge ut slike havner. Og det vil ta mange år.

Hva skal Tyskland og Europa gjøre de neste få årene? Skal de la rørene fryse i husene sine? Slik at rørene brister og oversvømmer husene? Vil fabrikkene måtte redusere? I Tyskland har gjødselprodusentene allerede måttet stenge fordi de ikke får tak i gass. Og det vil ta flere år før de kan få tak i gass.

Og uten gjødsel – hva skal tyskerne gjøre for å få et bærekraftig landbruk? Vel, det kommer de ikke til å klare. Så Europa kommer til å oppleve økt matmangel. Og det vil øke energi-mangelen.

Har EU ødelagt sitt eget landbruk gjennom straffetiltakene?

Dette er egentlig å drive med selvmord, på vegne av amerikanerne. 

Jeg vet ikke hvor lenge det politiske systemet i Europa kan fortsette med ledere som representerer Amerika i stedet for deres egne nasjonale interesser.

PS: Etter hvert som inflasjonen og prisene til konsumentene stiger i USA, holder Joe Biden fast på at alt er Russlands skyld. Tror du de amerikanske skattebetalerne kjøper denne historien?

MH: Det er et ganske ensidig press her. Jeg tror mange amerikanere kjøper denne historien fordi Russland aldri har hatt noe godt ord her. En realitet er for eksempel ukrainsk mat-eksport. Ukraina får ikke eksportert matkornet sitt fordi Ukraina selv har minelagt Svartehavet.

Når det er fullt av miner som blokkerer skipstrafikken i Svartehavet, betyr det at forsikringsselskapene ikke er villige til å forsikre skip med korn om bord. Alt dette skylder de på Russland for, men det var ikke Russland som la ut disse minene, det gjorde ukrainerne.

Men i øyeblikket er det slikt hat mot russerne i USA at de tror hva som helst. De skylder på russerne for alt mulig. For eksempel det som hendte da første verdenskrig brøt ut. Jeg bor i Forest Hills i New York City, og tyske familier her måtte bytte etternavn fra tysk-liknende navn og late som de var svensker eller noe slikt. 

Familien til Donald Trump, for eksempel ,måtte late som de var svensker, ikke tyskere. Den gangen var det en voldsom anti-tysk bølge. Det samme skjedde med japanerne under andre verdenskrig. De ble internerte egne leire. Så det amerikanske samfunnet er et samfunn fylt av hat. Det amerikanske imperiet er i virkeligheten et imperium fylt av hat og antagonisme. De ser på verden som «USA mot dem». Og nå er russerne de nye «dem».

PS: Nå har Vesten lagt beslag på russiske eiendeler for hundrevis av milliarder dollar. Det har jo blitt en kontroversiell praksis. Moskva kaller det tyveri. 

Hvilken virkning har dette hatt på USAs økonomi og på dollaren selv, som verdens globale valuta?

MH: Ingen virkning på USAs økonomi så langt. Men om Russland mister de 300 milliarder dollar som er blitt stjålet, så vil det være en stor seier for Russland. Det er fordi Amerika på den måten sier at ikke noe lands sparepenger i USA er sikre.

Ethvert land som handler i USA-dollar, ethvert land som investerer i De Forente Stater kan bli frastjålet pengene sine om regjeringen din ikke følger amerikanske diktater. Da kan de simpelthen grabbe til seg pengene dine – slik de har grabbet til seg russiske penger, afghanske penger og venezuelanske penger.

Det USA nå har gjort mot Russland betyr at USA ødelegger sin tillit til egen økonomi og sikkerhet hos USAs regjering.

I de siste 75 årene har USAs dollar og amerikanske statsobligasjoner vært den tryggeste investeringen i verden. Men nå er det blitt en svært risikabel investering. Det betyr at den amerikanske økonomien har koplet seg vekk fra asiatisk økonomi, fra latin-amerikanske og afrikanske økonomier.

Amerikanerne har koplet seg vekk fra dem, men ennå er ikke Amerika selvforsynt. De må stole på andre land, spesielt Kina og andre asiatiske land og deres industri-eksport. Fra Russland fikk de  mye av den helium, titan, iridium, palladium de trengte. Dette får de ikke lenger. Så Amerika har i grunnen begått handels-selvmord og økonomisk selvmord.

Suicide - Wikipedia
Har USA begått økonomisk selvmord ved å koble seg fra store deler av verden?

Russland har nok tapt de 300 milliarder dollar, men på den andre siden får de kompensert dette med nye utenlandske investeringer. Det kan gi en troverdig økonomi, i forhold til USA.

PS: Russland, Kina og India er blant landene som nå etterlyser en ny, multi-polar verdensorden – uten sterke bånd til USA og deres allierte. Ser dette ut som er realistisk scenario for deg?

MH:  Vel, krisen vil nok komme denne sommeren. Nå når oljemangelen og matvareprisene og skipsratene går til værs, vil Latin-Amerika, Afrika og mange land i Asia få et enormt betalings-underskudd.

Disse betalings-underskuddene vil gå hand i hand med enorm utenlandsgjeld dominert av dollar for de som har utenlandske statsobligasjoner og gjeld i utenlandske banker.

Noe må gi etter. 

Det vil antakelig føre til massiv gjeldsøkning overfor amerikanske aksjeeiere og overfor amerikanske banker.

Og da kan Russland og Kina og deres allierte si: «Vi kan danne parallelle institusjoner i verden. Vi kan skape vårt eget International Monetary Fund for å gi dere kreditt. Vi kan danne vår egen Verdensbank for å fremme aktuell, positiv utvikling, uavhengig av eksportørene i De Forente Stater».

Så USAs egen politikk har drevet andre land inn i den eurasiske retningen med Kina og Russland. Iran vil slutte seg til, India vil komme med, og Indonesia.

Alle disse landene vi få noe de aldri har hatt før, sin egen kritiske masse.  De kan handle med hverandre og være selv-forsynte. De trenger ikke dollaren lenger.

Det er det som gjør dagen i dag forskjellig fra 1970-tallet, da den tredje verdens land  og andre uavhengige nasjoner prøvde å få til en ny økonomisk verdensorden, men ikke fikk det til. De hadde ikke stort nok omfang i økonomien.

Nå har de så mye at de ikke trenger Amerika. Du vil få se at resten av verden vil flykte fra dollar-området. Igjen blir bare Europa som en del av USAs økonomi, med store ofre i sin levestandard.

PS: Hvilke land tror du vil vinne makt på det politiske og økonomiske kaos for foregår nå?

MH: Jeg vet ikke om du kan si «vinne». Jeg vil si Russland og Kina vil kunne tjene stort. Russland allerede på grunn av de amerikanske sanksjonene som har tvunget dem til å gjøre noe de burde ha gjort for et halvt århundre siden. 

Det har tvunget Russland til å skape sine egne forbrukerprodukter, sin egen industri, sin egen industrielle lansering.

Russland kan nå bygge sine egne fabrikker og sitt eget utstyr og hente egen arbeidskraft for å produsere det de tidligere kjøpte fra Europa.

Så de vil ikke trenge Europa lenger. Europa har tapt det russiske markedet. Og uten det russiske markedet ser jeg ikke hvordan Europa kan utvikle seg, for USA ikke vil slippe europeiske varer inn i sitt land. USA er proteksjonistisk.

Europa vil bli presset. Og de vil til slutt ende opp som tilhengere av den russiske og kinesiske løsningen. Men det vil ta mange års lidelser før det skjer.

PS: Det er mye snakk om vestlig enhet, men det er klart at det er en økonomisk pris for dette. Vil vi se andre land følge etter Ungarn og Serbia og si: Nok er nok, vi er ferdige med dette.

MH: Vestlig enhet er en enveis enhet. Vestlig enhet er at De Forente Stater sier til de andre landene: «Gjør som vi sier». Om andre land ikke gjør som Amerika sier, blir de behandlet som fiender. Som for eksempel Ungarn.

Det har vært snakk om hvordan man skal straffe Ungarn. Amerikanerne har ingen ide hvordan de kan tilby andre land noe de kan ha nytte av. 

Er dette den hjelpen USA har å tilby andre land?

Alt De Forente Stater kan si er: «Vi kan bombe dere om dere ikke gjør som vi sier. Vi har ikke noe positivt å tilby dere. Vi har ingen investeringer å tilby dere. Alt vi kan gjøre er å bombe dere og sanksjonere dere og prøve å skade dere».

Det er USAs eneste utvei, og da kan resten av verdens se til Europa. Dette er garantert en måte å drive resten av verden vekk på.

PS: Om vi ser på livet etter krigen. Hvordan tror du forholdet mellom USA og Russland, eller mellom EU og Russland  vil være?

MH: Permanent fiendtlighet i 20 år, helt til Europa kollapser, og til USA går inn i enn langvarig depresjon. 

Det vil ikke bli noen tilnærming. Det vil ikke bli noen løsning, fordi USA industrielle økonomi bare kan produsere militære våpen. Det eneste USA kan tilby andre land er bombefly og militære våpen og annet utstyr. Ikke noe annet for å heve levestandarden til folk.

Situasjonen i USA vil bli en økende fiendtlighet overfor resten av verden Trusselen de har er: «Vel, vi kan jo sprenge i stykker hele verden». De som er ansvarlige for USAs politikk tenker på den måten, de har tenkt slik i 20 år.

Jeg har arbeidet sammen med disse folkene før, og de er virkelig villige til å bombe hele verden om de andre i verden ikke vil fortsette avhengigheten av dem. Det er virkelig fare for resten av verden, og det tvinger dem til å trekke seg ut av USAs kurs.

Jeg tror det var Henry Kissinger som sa: «Å være Amerikas fiende kan være farlig, men å være Amerikas venn er fatalt (dødelig, red.)».

Vel, USAs venner, som virkelig er i fare, er Europa. Fiendene vil komme til å greie seg OK, for de er i det minste venner med hverandre.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Matt Seymour

https://www.unz.com/mhudson/the-ongoing-economic-war/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • På usdebtclock.org fremgår at USA sin nasjonalgjeld nå har passert 30 billioner dollar (på amerikansk 30 trillioner dollar). Det er foruten hva som er igjen av oljehandel i dollar, kun kriminelle (narko) og land med ustabil egen valuta som nå holder dollaren kunstig i live.

  Svar
 • Forfatteren mener at det kan ta opptil 20 år før EU våkner og forstår alvoret.
  Mitt «forslag» er at fra tidlig høst 2022 vil vi se de sultende, frysende massene ta til gatene og avskaffe det «elite» styret vi har hatt de siste 100 år. Forventer å se «Madam Guilotine» bli tatt i bruk igjen fra medio oktober. Tror videre at denne gang blir det den ultimate «fjerning» av «eliter» innen politikk, industri, (U)helsevesen, statsapparat osv.
  Kanskje Fjerna Global sammen med både Jonas, Gahr og Støre kan uttale at «hvis folket ikke har brød kan de spise kake», som en parodi på Marie Antoinette «tillagte» uttalelse, for å «trøste» de sultne hærskarer, og dermed er alt i orden? Verden i 2023 kommer til å se svært annerledes ut enn i 2022 er mitt «tips».

  Svar
 • «..det er USA selv som har brutt med de andre landene ved å grabbe til seg utenlandske pengereserver fra Afghanistan, Venezuela, og nå Russland.
  Det er jo ingen som vil tørre å handle olje, eller å handle og investere i dollar lenger når USA når som helst han stjele så mye penger de vil fra land som ikke går med på å overlate sitt økonomiske overskudd til amerikanske investorer og amerikanske forretninger.
  De Forente Stater har isolert seg selv. De har skutt seg selv i foten.»

  Og renter over eller under en nasjons (riktige) pris/lønn-indeks er også tyveri.
  Enten rentene styres av Fed eller nasjonens politikere.
  Vi ser ut til å være alliert med tyver.
  Og ‘ Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er.’
  Vi har valgt tyver til å styre Norge.
  Hvordan tør vi det?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg
FornebubanenAp på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater – haater – Oslo-by!»*
Forrige innlegg

Bokomtale: «The Real Anthony Fauci»

Den globale krigen mot demokratiet og folkehelsen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.