POSTED IN NATO

Professor Chossudovsky:

Uten løgn ville Nato gå i oppløsning!

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det ble avholdt en konferanse i Florence 7. april 2019 i tilknytning til Natos 70-års-jubileum med tittelen: «Historisk balanse? Vi må søke etter en vei ut av krigssystemet nå.»

Michel Chossudovsky er en prisvinnende forfatter, professor i økonomi (emeritus) ved univ. i Ottawa.

Michel Chossudovsky er en ledende ekspert på økonomi og geopolitikk, bidragsyter til Encyclopedia Britannica, forfatter av 11 bøker som er publisert på mer enn 20 språk. Han ble intervjuet (Av Manilo Dinucci) etter konferansen om emnene som ble diskutert.

«Uten bevisst desinformasjon ville NATO smuldre opp»

 Hva ble resultatet av symposiet i Firenze?

Michel Chossudovsky: Arrangementet var en stor suksess, med taler-deltagelse fra USA, Europa og Russland. Vi presenterte NATOs historie. Vi identifiserte og dokumenterte nøye deres forbrytelser mot menneskeheten. Og på slutten av symposiet presenterte vi ”Firenze-Erklæringen”, en måte å forlate krigssystemet på.

I din introduksjon bekreftet du at Atlanterhavsalliansen ikke er en sann allianse …

Michel Chossudovsky: Tvert imot. Selv om de fremstår som en multinasjonal militær allianse, er det Pentagon som dominerer NATOs beslutningsprosesser. USA kontrollerer NATOs kommandostrukturer, som er innlemmet med USAs. Den øverste allierte sjefen i Europa (SACEUR) er alltid en amerikansk general utpekt av Washington. Generalsekretæren, for tiden Jens Stoltenberg, er i hovedsak en byråkrat som håndterer PR. Han gjør ingen beslutninger.

Et annet tema du tok opp var de amerikanske militærbasene i Italia og andre europeiske land, inkludert i øst, til tross for at Warszawa-pakken ikke har eksistert siden 1991. Dette også til tross for løftet gitt til Gorbatsjov om at ingen utvidelse av NATO ville noen gang skje mot øst. Hva er formålet med disse basene?

Michel Chossudovsky: NATOs stilltiende mål – et viktig tema under vår debatt i Firenze – er å implementere de facto «militær okkupasjon» av Vest-Europa under en annen betegnelse. USA fortsetter ikke bare å «okkupere» tidligere medlemmer av «Aksemaktene» fra andre verdenskrig (Italia, og Tyskland), men har brukt NATOs emblem til å sette opp amerikanske militærbaser i hele Vest-Europa, deretter i Øst-Europa i kjølvannet av den kalde krigen, og til slutt på Balkan i kjølvannet av NATO-krigen mot Serbia-Montenegro.

 Hva har endret seg når det gjelder mulig bruk av atomvåpen?

Michel Chossudovsky: Umiddelbart etter den kalde krigen ble det formulert en ny kjernevåpen-doktrine som fokuserte på forebyggende bruk av atomvåpen. Med andre ord, å unngå en førstegangs-bruk som et middel til selvforsvar. Innenfor rammen av USA-NATO-tiltak, presentert som fredsbevarende tiltak, ble det opprettet en ny generasjon «moderate» og «ikke-brukbare» atomvåpen, beskrevet som «ikke-offensiv for sivile». Amerikanske politiske ledere anser dem for å være «bomber for passivisering.» Avtalen fra Den Kalde Krigen, som etablerte visse sikkerhetsforanstaltninger, er nå forlatt. Begrepet om «Forsikring om Gjensidig Tilintetgjørelse» (MAD,red.) i forhold til bruken av atomvåpen, er erstattet av doktrinen om ”Forebyggende atomkrig”.

NATO var «utrangert» i begynnelsen av Trumps presidentperiode, men har nå blitt gitt en ”omstart” av Det hvite hus. Hvilken sammenheng er det mellom våpenkappløpet og den økonomiske krisen?

Globalisme og krig går hånd i hånd.

Michel Chossudovsky: Krig og globalisering går hånd i hånd. Militarisering er avhengig av pålegg om makroøkonomisk omstrukturering i mållandene. Det pålegger militære utgifter for å støtte krigsøkonomien på bekostning av siviløkonomien. Det fører til økonomisk destabilisering og tap av midler for nasjonale institusjoner. 

Et eksempel – nylig foreslo president Trump store budsjettkutt i helse- og undervisningssektoren, og i sosiale infrastrukturer, selv om han har bedt om en massiv økning i Pentagons budsjett. I begynnelsen av hans administrasjon bekreftet president Trump økningen av utgifter i det militære atomvåpenprogrammet som Obama lanserte, fra 1000 til 1200 milliarder dollar. Han hevdet at dette ville hjelpe til å gjøre verden tryggere. 

Over hele EU fører økningen i militærutgifter i kombinasjon med innstrammingstiltak til en reduksjon av det som tidligere ble kalt ”velferdsstaten”. Nå, under amerikansk press, er NATO engasjert i økende militærutgifter og Generalsekretær Jens Stoltenberg erklærer at dette er den riktige beslutningen for å «garantere sikkerheten til vår befolkning.» 

Styrkeforholdet i verden endres hele tiden. Noen klamrer seg til makten sin.

De militære inngrepene er kombinert med handlinger som bærer preg av både økonomisk sabotasje og manipulasjon. Det endelige målet er å erobre både menneskelige og materielle ressurser og politiske institusjoner. Krigshandlinger støtter opp om en prosess med total økonomisk erobring som mål. Det prosjektet for USAs totale hegemoni er å forvandle land og internasjonale suverene institusjoner til territorier som er åpne for deres inngripen. Et av landets økonomiske våpen er pålegg om store straffer på gjeldtyngede land. Innføringen av dødelige makroøkonomiske reformer tjener til å forverre forholdene for store deler av verdens befolkning.

 Hva er medias rolle nå, og hva vil den bli i fremtiden?

Michel Chossudovsky: Uten kringkastingen av desinformasjonen gjennom nesten alle medier, ville USA og NATOs militære program kollapse som et korthus. De overhengende farene ved en ny krig med de mest moderne våpnene og atomvåpen er ikke den slags nyheter man tillater at det lages overskrifter av. Krig presenteres som en passiviseringsmetode. Krigskriminelle er avbildet som fredselskere. Krig blir fred. Virkeligheten er reversert. Når løgn blir sannhet, er det ingen vei tilbake.

Manlio Dinucci

Oversatt av Bjørn Thorsønn

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.voltairenet.org/article206332.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  5 mai 2019 15:41

  «Uten løgn ville Nato gå i oppløsning! »

  Og med Nato, Stoltenberg og Clinton, – og løgner, gikk altså Libya i oppløsning.
  Var Libya en fare for verdensfreden?
  Nei, men Nato og krigshisseren Stoltenberg er en fare for verdensfreden.
  Hent ham hjem og få ham dømt.

  Svar
 • Olav Sæther
  8 mai 2019 10:02

  Jens Stoltenberg er en nyttig mann for NATO, for han er god til å lyve, det skal han ha.

  Svar
  • Åsmund Agdestein
   5 desember 2019 13:35

   Bl.a. NATO og grunneierne fikk AP til å få tåkedataene for Hurum forfalsket slik at Gardermoen skulle bli valgt over Stortingsvedtaket Hurum – som ny hovedflyplass.
   Ingeniør, privatetterforsker og varsler Jan Wiborg avslørte tåkedata forfalskningen og skulle avsløre AP da han ble banket opp og presset naken gjennom en knust rute. Jan Wiborg forblødde så på bakken i løpet av natten.
   Sannsynligvis var det APs Vise-Riksadvokat Tor-Aksel Busch som kontaktet politiet i København for å få de til å avslutte etterforskingen – og få de til å klassifisere drapet som «selvmord».

   Svar
   • Åsmund Agdestein
    5 desember 2019 13:36

    Grunnen til at Jens Stoltenberg – «J’accuse…!» – fikk drapet utført av sine personlige soldat venner fra Beograd(?) på en SÅ klønete måte (de kubbet en sigarett i livskiten på vinduskarmen) – var for å gjøre det klart at bare AP kan forhindre drapsetterforskning.
    .
    AP, GHB og Jens Stoltenberg satte alle som ønsket Gardermoen som ny hovedflyplass i evig takknemlighetsgjeld til AP og Jens Stoltenberg – til tross for at hverken NATO eller grunneierne ønsket at Jan Wiborg skulle bli drept…
    2.) i JensStoltenbergsKriminelleCV.blogspot.com

   • Åsmund Agdestein
    5 desember 2019 13:46

    Forøvrig truet AP TV2 å ta fra TV2 kringkastingsrettighetene hvis ikke TV2 gjorde som de ble beordret av AP.
    TV2 sendte en «troverdig» reporter til feil hotell og feil rom – hvorpå «reporteren» konkluderte med at Jan Wiborg begikk selvmord – da det ikke var mulig å komme inn på rommet uten nøkkelkort…

 • Åsmund Agdestein
  5 desember 2019 12:14

  JensStoltenbergsKriminelleCV.blogspot.com
  .
  Les punktene 2.+8.+9.+10. for å forstå hvordan Jens Stoltenberg – ifølge meg – ble valgt til NATOs Generalsekretær.

  Svar
  • Åsmund Agdestein
   5 desember 2019 13:57

   Dere lever alle i en skjult kriminell søppelnasjon takket være (Statsminister) Jens Stoltenberg.
   Jonas Gahr Støre har jeg aldri brydd meg med – men varsler Synnøve Fjellbakk Taftø(?) mener det er all mulig grunn å være på vakt…
   Trond Giske – som jeg prøver å forhindre i å manipulere seg inn på Statsministerens kontor – har fått vel 75% av denne bloggen:
   PolitikerforaktMeTooBarn.blogspot.com

   Svar
   • Wasan Totland
    25 juni 2021 13:36

    Nå har vi også fått Camilla Stoltenbergs løgner å forholde oss til. «Det har lenge vært en kjent sa at Stoltenberg-familien har vært tungt inne i vaksiner» kunne man lese på slutten av nittitallet.

 • «NATO søker Ny Verdensorden fiender i virtuell virkelighet og sosiale media.»

  I dag på TruNews, presenterer Edward Szall en spesial report om hans opplevelse på sidelinjen av NATO Summit denne uken, mens den multi-nasjonale militære organisasjonen søker nye fiender for fremtiden, inkluderer invasjon av området for oppdiktet virkelighet og sosialt media. Hvor nær er vi en NATO støttet Facebook klone?

  https://www.youtube.com/watch?v=FJ2m-XP7g8w

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oppgradering av Derimot.

det vil snart bli bedre.

Forrige innlegg

Det var mye varmere før:

Kloden yrte av liv, Sahara var frodig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.