POSTED IN Økonomi

Prof. Michael Hudson:

Hvorfor det amerikanske banksystemet går i oppløsning.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Økonom Michael Hudson reagerer på sammenbruddet av Silicon Valley Bank og Silvergate, og forklarer likhetene med finanskrakket i 2008 og spare- og lånekrisen på 1980-tallet.

Av prof Michael Hudson

Geopolitisk økonomirapport 12. mars 2023

Bankoppløsningen som nå skjer i USA er det uunngåelige resultatet av måten Obama-administrasjonen reddet bankene på i 2008.

Run på American Union Bank i 1932 (Kilde: GER)

Da eiendomsprisene kollapset, oversvømmet (USAs sentralbank, Fed) Federal Reserve det finansielle systemet med 15 år med kvantitative lettelser (QE, quantitative easing) for å blåse opp eiendomsprisene på nytt – og med dem prisen på aksjer og obligasjoner.

Det som ble blåst opp var formue-prisene, fremfor alt for de ’pakkede’ boliglånene som bankene hadde, men også for aksjer og obligasjoner over hele linjen. Det er det bankkreditt gjør.

Dette gav billioner av dollar i fortjeneste for eierne av finansielle eiendeler – én-prosenten (de rikesete, red.) og noen få til.

Økonomien polariserte seg etter hvert som aksjekursene tok seg opp, kostnadene ved boligeierskap økte (på lavrentelån), og den amerikanske økonomien opplevde historiens største obligasjonsmarkedsboom, da rentene falt under 1 %.

Men i sin iver etter å stå til tjeneste for finanssektoren, malte Fed seg inn i et hjørne. Hva ville skje når renten endelig steg?

Stigende renter får obligasjonskursene til å falle. Og det er det som har skjedd under Feds kamp mot «inflasjon», les: økende lønnsnivåer.

Prisene stuper for obligasjoner, og også for den kapitaliserte verdien av pakkede boliglån og andre verdipapirer der bankene holder sine eiendeler mot innskytere.

Resultatet i dag ligner på situasjonen som spare- og låneforeninger (S&L) befant seg i på 1980-tallet, noe som førte til deres bortgang. S&L’er hadde gitt langsiktige boliglån til rimelige renter. Men i kjølvannet av Volcker-inflasjonen steg det samlede rentenivået.

S&L’ene kunne ikke betale innskyterne høyere renter, fordi boliglånsinntektene deres var fastsatt til lavere renter. Så innskyterne trakk pengene sine.

For å få penger til å betale disse innskyterne, måtte S&L’ene selge boliglånene sine. Men den pålydende verdien av denne gjelden var lavere, som følge av høyere renter. S&L’ene (og mange banker) skyldte penger til innskytere på kort sikt, men var låst til langsiktige tilganger i en situasjon med fallende renter.

Feds siste velferdsutbetaling til kjeltring Wall Street Banker

Selvfølgelig var S&L-lån mye mer langsiktige enn tilfellet var for kommersielle banker. 

Men på samme måte som QE (kvalitative lettelser) ble fulgt for å styrke bankene, må avviklingen ha motsatt effekt. Og hvis den har gjort en dårlig derivathandel (tapt et økonomisk veddemål, red.), er den i trøbbel.

Enhver bank har problemer med å holde aktivaprisene oppe med sine innskuddsforpliktelser. Når obligasjonskursene faller, svekkes bankens formuesstruktur. Det er dette hjørnet Fed har malt økonomien inn i.

Da Fed ble obs. på dette problemet, prøvde de å unngå det så lenge de kunne. Men da sysselsettingen begynte å ta seg opp og lønningene begynte å komme seg, kunne ikke Fed motstå å kjempe den vanlige klassekrigen mot arbeidskraften. Og det har blitt en krig mot banksystemet også.

Silvergate Bank ble den første som måtte gå. De hadde forsøkt å ri på kryptovalutabølgen ved å opptre som bank for forskjellige merkevarer.

Etter at den omfattende svindelen til Sam Bankman-Fried (SBF) ble avslørt, ville alle ta ut kryptovaluta-innskuddene de hadde. Bestyrerne betalte dem ved å ta ut innskuddene de hadde i bankene – fremfor alt Silvergate. Den gikk under. Og med Silvergate gikk mange kryptovalutainnskudd.

Det populære inntrykket var at krypto var et alternativ til kommersielle banker og «fiat-valuta.» Men hva kan kryptofond investere i for å støtte sine myntkjøp, hvis ikke bankinnskudd og statspapirer eller private aksjer og obligasjoner?

Hva var krypto til syvende og sist, om ikke bare et aksjefond med hemmelig eierskap for å beskytte hvitvaskere?

Er kryptovaluta en pengenes hvitvaskingsmaskin?

Silvergate var et «spesialtilfelle» på grunn av sin spesialiserte innskuddsbase. Silicon Valley Bank var også et spesialisert tilfelle; de drev hovedsaklig med utlån til IT-gründere. Og First Republic Bank spesialiserte seg på utlån til velstående innskytere i San Francisco og det nordlige California-området.

De hadde alle sett markedsprisen på sine finansielle verdipapirer synke da styreleder Jerome Powell hevet Feds renter. Og nå ble innskuddene hos dem trukket tilbake, noe som tvang dem til å selge verdipapirer med tap.

Reuters rapporterte 10. mars at bankreservene i Fed stupte . Det er neppe overraskende, siden bankene betaler rundt 0,2 % på innskudd, mens innskytere kan ta ut pengene sine for å kjøpe toårige amerikanske statsobligasjoner som gir 3,8 % eller nesten 4 %. Ikke rart velstående investorer flykter fra bankene.

Dette er dilemmaet bankene – og bak dem, Fed – befinner seg i.

Det åpenbare spørsmålet er hvorfor Fed ikke bare redder dem ved å kjøpe dem ut. Problemet er at de fallende prisene på langsiktige bank-aktiva i møte med kortsiktige innskudds-passiva nå ser ut for å ha blitt den nye normalen.

Fed kan gi lån til banker for å bøte på deres nåværende underskudd, men hvordan kan solvens løses uten å redusere renten kraftig for å gjenopprette den 15-årige, unormale nullrentepolitikken (ZIRP)?

Rente-avkastningen nådde sin topp den 10. mars. Ettersom man leide inn flere arbeidere enn forventet, annonserte Powell at Fed kanskje måtte heve renten enda høyere enn han hadde advart om. Volatiliteten (usikkerheten rundt finansielle instrumenter) økte.

Og med det fulgte en kilde til uro som har nådd enorme omfang utover det som forårsaket krakket i 2008, da AIG og andre spekulanter gikk under: derivater.

JP Morgan Chase og andre New York-banker har derivater verdt titalls billioner dollar – det vil si pengespill om hvordan renter, obligasjonskurser, aksjekurser og andre tiltak kommer til å endre seg. For hver vinnende gjetning fins det også en taper.

Når det blir veddet om billioner av dollar, er en eller annen bankhandler nødt til å ende opp med et tap som lett kan utslette hele bankens netto egenkapital.

Man flykter nå mot «kontanter», til en trygg havn – eller noe som er enda bedre enn kontanter: US-amerikanske statsobligasjoner. Til tross for snakk om at Republikanerne nekter å heve gjeldstaket, kan statskassen alltid trykke opp pengene som trengs for å betale obligasjonseierne.

Det ser ut til at statskassen vil bli det nye depotet de som har de økonomiske ressursene vil velge. Bankinnskudd vil falle. Og med dem, bankbeholdning av reserver i Fed.

Så langt har aksjemarkedet motstått å følge etter stupet i obligasjonskursene. Min gjetning er at vi nå vil se Den Store Avviklingen av den store Fingerte Kapitaloppblomstringen i årene 2008-2015.

Så kyllingene kommer hjem for å hvile – der «kyllingene» kanskje er enorme overhenget av derivater.

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Geopolitical Economy Report

Copyright © Prof Michael Hudson , Geopolitisk økonomirapport , 2023

Forsidebilde: Fra Bundesarchiv via Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Fiat-penger, helikopter-penger, crypto-penger, hva er best?
  Svaret er gull og sølv og reelle verdier som mat og råvarer, noe BRICS+ sin nye verdensvaluta R5 tar hensyn til.
  Vil man se R5 «vokse gjennom taket» snart?
  FED slo de fleste i USA (og mye av resten av verden) konkurs ved først å spre enorme mengder helikopter-penger utover alt og alle, deretter trakk de pengene tilbake, med resultat at aksjespekulanter på Wall Street hoppet ut av vinduene. Alle konkursrammede ble «løst ut» for noen få cent av de samme som hadde forårsaket krisen.
  Under «kovid»-skandalen ble det i alle land øst ut nye heleikopter-penger, nå økes rentene for å fullføre 1929 om igjen.

  Cash Is King, løp og ta ut pengene dine fra bankene før de velter, først til mølla får først betalt, det er ikke trykket nok «penger» til å dekke muligens mer enn 10% av innskuddene, kommer du for seint er det ikke mer igjen.

  Svar
  • Perj:
   «varet er gull og sølv og reelle verdier som mat og råvarer
   ……et er ikke trykket nok «penger» til å dekke muligens mer enn 10% av innskuddene, kommer du for seint er det ikke mer igjen.»

   Å FORVEKSLE gull/sølv ( eller penger/tall) med reelle verdier er nettopp det det hele handler om.
   Gi keiseren det som keiserens er (tallene) så kan ‘gud’ ( det levende livet/samfunnet ) få realverdiene, som tilhører det levende.

   Så bør vi lage et byttemiddel-system som ikke forvaltes av noe få, og som er deres våpen.
   ( Bitcoin, som man kan ‘tjene’ bitcoin på, er selvfølgelig ikke noe alternativ. Det er samme bløffen.)

   Svar
 • «Men i sin iver etter å stå til tjeneste for finanssektoren, malte Fed seg inn i et hjørne. Hva ville skje når renten endelig steg? «

  Ingen ‘malte seg inn i et hjørne’. Renter ‘stiger’ ( eller ‘synker’) ikke. De blir satt opp eller ned. Bevisst. Pakket inn i et system som gjør at vi TROR det er noe levende som puster. Men det er ikke noe levende. Det er en død (gull-) kalv det danses rundt.

  …» kunne ikke betale innskyterne høyere renter, fordi boliglånsinntektene deres var fastsatt til lavere renter. Så innskyterne trakk pengene sine. «

  Fordi det er tallene og ikke realverdiene man arbeider for å øke.
  Boligene/realverdiene stod/står der fortsatt.
  Det er som om man skulle brenne alt av boliger/realverdier for å øke nasjonens BNP, – for tallene/systemets skyld.
  Så ‘brenner’ man istedet livene til bolig- eierne for systemets (bakmennenes) skyld.

  «..og forklarer likhetene med finanskrakket i 2008 og spare- og lånekrisen på 1980-tallet.»

  Og på 1920-tallet, og nå i 2023. Med jevne mellomrom skal kuene melkes, eller slaktes.
  Når vi tillater at ‘systemet’ begår uhyrlighetene går gjerningsmennene(bakmennene) fri.

  «er det uunngåelige resultatet av måten Obama-administrasjonen reddet bankene på i 2008.»

  Altså reddet /slapp fri Barabas, eller det døde systemet. Og ofret det levende livet/innbyggernes opparbeidede velstand.

  ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at ‘pengene styrer verden’.
  Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på ‘kapitalens makt’.
  Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene for pengeverdienes skyld.
  Vi opplever altså «bilder» som virkelighet. Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» ‘steg’ og ‘sank’, pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen.
  Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi ‘lever da ikke av penger’ — for å vise hvor klok og våken man er.
  Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  Svar
 • Northern Light.
  17 mars 2023 17:06

  Andy Schectman: Sluttspillet til bankkrisen er hyperinflasjon og valutakollaps.

  Av: Ethan Huff.
  En etter en kollapser finansinstitusjonene som milliarder av mennesker er avhengige av for å drive forretninger og leve sine liv. Miles Franklins Precious Metals eier og administrerende direktør Andy Schectman, som har vært en fremtredende skikkelse i finansnæringen i mer enn 25 år, advarer om at sluttspillet til denne økonomiske tumulten vil være hyperinflasjon.

  Schectman ble intervjuet av Mike Adams, på hans Situation Update-program denne uken for å diskutere den nylige kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank og andre banker som Credit Suisse, som enten allerede har eller er på randen av å implodere. Det Schectman delte er ikke for sarte sjeler, men dette er heller ikke noe man vil være uvitende om når korthuset faller.

  På samme måte som det som skjedde under den store depresjonen og i Weimar-Tyskland, er den finansielle Ponzi-svindelen* kjent som fraksjonert bankvirksomhet, i ferd med å nå slutten av enda en av sine dødsspiraler – men denne gangen kan det være den siste, noe som resulterer i at en digital, sentralbankkontrollert kryptovaluta som CBDC vi fortsetter å høre om, blir utløst.

  Basert på det som har skjedd den siste uken i finanssektoren, er Schectman og Adams – og denne skribenten – enige om at USAs banksystem, så vel som de over hele Europa som drives av sentralbank-globalister, faller nå i fra hverandre. Og for den gjennomsnittlige personen vil livet endre seg dramatisk.

  «Det er ingen statsleder som har noen som helst anelse om hvordan man skal håndtere finans, risiko, økonomi eller bankpolitikk,» kommenterte Adams. «Fra banksjefene i Silicon Valley til regjeringer og finanssjefer er de alle 100 % Woke-klovner som er besatt av deres kult med wokeisme, men som ikke har noen interesse for risikovurderinger eller finansiell diversifisering».

  Dette ender med total kollaps.
  Moderne finans er et komplisert emne, og Schectman bryter det hele ned i deler som de fleste lett kan fordøye. Han avslører hvordan penger faktisk er gjeld i forkledning. Han avdekker også opp-og-ned-syklusene som har plaget vårt økonomiske system, helt siden sentralbanksjefene overtok det i 1913 med opprettelsen av det private Federal Reserve-systemet.

  Før det var penger faktisk penger. Og frem til 1970-tallet ble til og med våre Federal Reserve-sedler støttet av gull – men ikke lenger. Dagens dollar støttes av absolutt ingenting, og det er hvordan Fed slipper unna med å skrive ut uendelige mengder av dem.

  Når penger bare er papir fra trykkpressen, er de ikke verdt mer enn pengene i Monopol-spillet vi alle spilte som barn. Og etter hvert som flere våkner opp til denne sannheten, vil mistillit til systemet vokse, flere mennesker vil begynne å konvertere pengene sine til ting som faktisk har verdi, og resten vil være historie.

  Se på episoden om Situasjon Update som en intro om hvordan dette kollapsende systemet fungerer. Du vil oppnå en større forståelse av markedets boom-bust-syklus, årsaken til inflasjonen, hvorfor Federal Reserve senker renten bare for å heve den senere, og hvordan dette ender. «Østerrikerne vet at inflasjon er veksten i den virkelige pengemengden», skrev en kommentator om forskjellen mellom østerriksk økonomi og keynesiansk økonomi, hvor sistnevnte er det som underbygger det amerikanske finanssystemet.

  «Prisveksten er forskjellig – hvor mange dollar bestemmer prisen på hvor mange varer? Da Federal Reserve-kabalen nettopp erklærte at de ville «sikre» hvert bankinnskudd, lovet de å doble pengemengden, omtrent 20 billioner dollar akkurat nå!».

  Fra Natural News, publisert 16 mars 2023. Skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videointervju med Andy Schectman i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The endgame of the banking crisis is hyperinflation and currency collapse: WATCH as Andy Schectman explains.

  *Ponzi-svindel eller Ponzi-opplegg, er en type investerings-svindel som er en variant av pyramidespill. Konseptet er oppkalt etter den italienske svindleren Charles Ponzi som på begynnelsen av 1900-tallet sto bak et av historiens mest omfattende bedragerier. Wikipedia.

  Svar
  • ««Prisveksten er forskjellig – hvor mange dollar bestemmer prisen på hvor mange varer?

   Hva er prisen på et Pokemonkort?
   Hvem bestemmer prisen, – ved legge ut, kjøpe og selge valuta/kort. ?

   Hvor mye er oljen Norge produserer/selger verdt; – hvor mye er fisken vi produserer verdt?

   Blir realverdien/bruksverdien forandret fordi verdien på Pokemonkortene er forandret/manipulert?

   Skal en nasjon sette opp rentene, som Pokemonkorteierne ønsker, så innbyggerne mister boligene sine?
   Skal ‘norske’ politikere og deres penge-økonomer bestemme at verdien av innbyggernes arbeid er mer eller mindre verdt fordi Pokemonkortverdien skal bestemme?

   Hvor lenge skal vi FORVEKSLE penge-verdier og real-verdier. – Slik bakmennene som styrer penge-verdiene vil?
   Når skal vi vokse opp, – og avsløre tryllekunstene/tryllekunstnerne som prøver å innbille oss i vår barnslige, tillærte, fantasi at stener er brød?

   Svar
 • Northern Light.
  17 april 2024 20:12

  Hvordan kan finanskapitalen trykke penger fra løse luften i dagens økonomiske system?

  Mange tror at pengemengden med som sirkulerer i realøkonomien, er den endelige pengemengden en nasjon har, med en motsvarende mengde av gull og sølv i sentralbanken som dekning og sikkerhet, som tilsvarer verdien av sedler og mynter i omløp.

  Realøkonomi er et velvalgt navn, i stedet for å oversette det engelske order real med virkelig, som hadde gitt det navnet; den virkelige økonomien, der arbeid betales med byttemidlet penger, beholdt de det engelske ordet med norsk uttale, så vanlige folk ikke får mistanke om at det finnes et annet pengesystem med fiktive penger ingen har arbeidet for; finanskapitalens pengesystem, som er en avansert svindel.

  For pengene som opprettes i sentralbanken og privatbanker er ikke fra pengemengden i omløp i den virkelige økonomien, de er ikke penger noen har arbeidet for, de har ikke sikkerhet i realverdier som gull og sølv, de trykkes fra løse luften. Hvis du trykker penger selv er det en forbrytelse, men bankene kan gjøre den samme forbrytelsen fordi de har lov av myndighetene til å gjøre det.

  Når folk skal ta opp et lån i en bank, så tenker mange at da må pengene som utgjør lånet være fra den samme pengemengden som er i omløp, det må være sparepengene til folk banken låner ut. Men slik er det ikke. Når lånekontrakten er underskrevet av lånetakeren, er det et verdipapir i finansverdenen. Sentralbanken trykker (på et tastatur) opp lånebeløpet som privatbanken låner av sentralbanken, som tjener på det ved at renten som lånekunden må betale, er høyere enn den privatbanken må betale til sentralbanken. Når låntakeren nedbetaler lånet, slettes lånebeløpet som sentralbanken trykket opp fra løse luften da lånet ble utstedt.

  Eksempel: Med en effektiv rente på 5,94 % p.a., lånebeløp 2 000 000,- med nedbetalingstid 25 år, vil de totale kostnadene for låntakeren bli: kr 3 787 836. Banken får kr 3 787 836 noen har arbeidet for i den virkelige økonomien, for lånebeløpet på kr 2 000 000,- trykket ut av løse luften med tastetrykk.

  «Det er lettere å starte en bank som raner folk med renter, enn å rane en bank». Fritt etter et sitat av Bertolt Brecht.

  Jo mer lån folk tar opp, jo mer penger oppretter dette systemet. Lånefinansiering driver dagens økonomiske system. Finanskapitalen vil at folk skal låne så mye som mulig, til bolig, bil, hytte og alt slags forbruk, som ferieturen. Fra finanskapitalens ståsted, er det best at alle har så mye lån som mulig. Hvis for eksempel en renteheving gjør at folk ikke kan betjene lånene sine – og norske husholdninger er blant de mest forgjeldede i verden – er det ingen fare for finanskapitalen. Staten redder bankene, som vi sist så her i Norge under «jappetiden», den redder ikke lånekundene. Bankene reddes med skattepengene til arbeider-og middelklassen, som må redde seg selv.

  «Det er godt at nasjonens folk ikke forstår vårt bank- og pengesystem, for hvis de gjorde det, tror jeg det ville være en revolusjon i morgen tidlig». Sitat Henry Ford.

  Så hvordan kan dette systemet avsløres, så vanlige folk forstår at finanskapitalen oppretter penger fra løse luften? Det kan gjøres ved at låntakeren ber om å få aksepterte realverdier i stedet for elektroniske penger fra banken inn på kontoen, som gull og sølv tilsvarende lånebeløpet. Da blir det stille bak skranken, for realverdier kan låntakeren ikke få. Låntakeren kan få sedler, for det koster dem bare noen kroner å trykke. For finanskapitalen skaper ikke realverdier for folk i den virkelige økonomien, den tar pengene arbeider-og middelklassen har arbeidet for. Det er finanskapitalens natur, den er parasittisk, og sitter på ryggen til arbeider-og middelklassen.

  Hele banksystemet er grunnleggende kriminelt, som også enkelte bankere også har sagt:
  «Det moderne banksystemet produserer penger ut av ingenting. Prosessen er kanskje den mest forbløffende svindelen som noen gang ble oppfunnet. Bankvirksomhet ble unnfanget i urett og født i synd. Bankfolk eier jorden. Ta det fra dem, men la dem få makten til å trykke penger, og med et pennestrøk vil de kunne trykke nok penger til å kjøpe den tilbake igjen.

  Ta denne makten fra dem og alle store formuer som min vil forsvinne, og de burde forsvinne, for da ville dette vært en bedre og lykkeligere verden å leve i. Men hvis du vil fortsette å være slave av bankene og betale kostnadene for ditt eget slaveri, la så bankfolk fortsette å trykke penger og kontrollere kreditt». Sitat Sir Josiah Stamp, direktør i Bank of England fra 1928-1938.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tysk helseminister erkjenner store vaksineskader.

Vaksineskader og vaksinedødsfall kan ikke lenger skjules.

Forrige innlegg

Er det en del av krigsforberedelsene som skjer?

Nå kommer overvåkningen til Norge!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.