POSTED IN Norge

Problemet er ikke Korona:

Det er nedstengningstiltakene som dreper flest.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Lockdown tar liv – svært mange liv

Mange støtter lockdownpolitikken fordi de tror den redder liv. Det de ikke ser ut til å forstå er at lockdownpolitikken også tar liv, svært mange liv. I Storbritannia er det gjort mange vitenskapelig studier som alle peker i samme retning: folk dør i hopetall av lockdown. David Rose har sammenfattet 130 studier for Daily Mail, og de viser grimme tilstander.

_____________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Steigan.no
_____________________________________________________________

Det er et knusende bilde av den innvirkninga lockdown har på nasjonens helse og velvære som avsløres i en eksklusiv analyse som sammenfatter mer enn 130 studier.

Daily Mails gjennomgang – basert på forskning publisert av medisinske tidsskrifter, ledende akademikere og veldedighetsorganisasjoner – viser at skaden som er påført samfunnet gjennom lockdown strekker seg inn i alle helsessfærer, inkludert kreft, hjertesykdom, rusavhengighet, velferd for barn, vold i hjemmet og mental sykdom.

Eksperter sier at analysen antyder at selv etter at pandemien er over, vil det ta år for NHS å innhente etterslepet – og det vil være for sent for titusenvis av pasienter.

Leger og politikere oppfordret regjeringen til å sikre at alle helsetjenester blir beskyttet hvis spredningen av Covid-19 fortsetter. Tilsynet av 132 dokumenter viser:

 • Forsinkelser i behandlingen vil føre til en økning på 20 prosent i dødsfall blant nydiagnostiserte kreftpasienter i England – 6270 flere dødsfall i år;
 • Behandling for hjerteslag falt med 45 prosent under lockdown, og det var mer enn 2000 dødsfall i hjertesykdom;
 • Mer enn 50 000 operasjoner for barn ble kansellert;
 • Organtransplantasjoner falt med to tredjedeler, og antallet som døde på ventelisten til transplantasjon nesten doblet;
 • Totale ventelister for rutinemessige ortopediske og øyeoperasjoner er på rekordnivå;
 • Krisetelefoner om barnemishandling gikk rett til værs;
 • Etter hvert som depresjons- og angstprosenten ble doblet, har tusenvis av alkoholikere som hadde kommet seg, fått tilbakefall.

NHS Digital har beregnet at det har vært 26,7 millioner færre konsultasjoner hos allmennleger. Eksperter sier at den negative virkninga av lockdown på kreftpasienter vil vare i årevis, sjøl om landet ble normalisert nå. Mellom april og august ble 350.000 hastebehandlinger av kreftpasienter ikke utført.

Omprioriteringer har ført til at kreftoperasjoner er blitt utsatt. Er det noen som tror at det ikke får konsekvenser?

En studie fra British Medical Journal fant at endoskopier for tarmkreft i gjennomsnitt bare var 12 prosent av normale nivåer, og på et tidspunkt var de nede i 5 prosent. Forsinkelser i tarmkreftdiagnosen vil sannsynligvis føre til mellom 650 og 2250 flere dødsfall i England, ifølge en annen BMJ-studie. En Lancet-studie fant at forsinkelser for pasienter med bryst-, lunge- og spiserørkreft forårsaket av lockdown sannsynligvis ville forårsake ytterligere 2000 dødsfall ekstra.

Ifølge Royal College of Pediatrics and Child Health fikk 50.000 barn i England avbrutt planlagte operasjoner. Virkningen på mental helse og avhengighet av narkotika og alkohol er også alvorlig.

Offisiell britisk statistikk viser at det har vært en sjokkerende økning i antall mennesker som har dødd i hjemmene sine under pandemien. Det har vært 25.000 flere hjemmedødsfall enn normalt, og det store flertallet av dem har ikke noe med koronaviruset å gjøre.

Nedstengningene har ikke bare stor økonomiske konsekvenser, men også store konsekvenser for heletjenestene.

Professor Karol Sikora, kreftspesialist og leder av Buckingham Medical School sier at dette er «en dramatisk demonstrasjon av den skadelige virkninga lockdown har på samfunnet.» Han tilføyde at «folk tror at det handler om helse mot økonomi, men i virkeligheten er det helse mot helse.» Professor Sikora støtter The Great Barrington Declaration som til nå har fått underskrifter fra 10.700 vitenskapsfolk og 29.700 leger fra hele verden.

Les: Den store Barrington-deklarasjonen

Sunetra Gupta, som er en av deklarasjonens forfattere og epidemiolog fra Oxford University, sier: «Disse studiene og dataene begynner å bygge bevisene som viser at sikkerhetsskaden har vært enorm – og vil fortsette med ekstreme tiltak som lockdowns. Tida er kommet for å ta hensyn til de totale omkostningene som koronatiltakene medfører.«

Allmennlegen Dr Renee Hoenderkamp i London sier:

Når vinteren nærmer seg, blir den katastrofale virkninga av den nasjonale lockdown stadig mer tragisk tydelig. I en bitter ironi ser det ut til at noe som angivelig var utformet for å redde liv, har oppnådd det stikk motsatte.

Resultatet av dette marerittet i helsevesenet kan observeres overalt. Regjeringas skremselspolitikk har vært altfor effektiv, med det resultat at jeg ser pasienter som er livredde for å gå til sykehus.
Tilsvarende er belastninga på mental helse forferdelig på grunn av frykt, ensomhet, isolasjon og fattigdom forårsaket av lockdown. NHS-ansatte lider også. Jeg har kjent at kollegaer er traumatisert fordi en av pasientene deres må gjennomgå livets siste fase, bare få lov til å få kontakt med familien via en iPad. Dette er ikke å være forsiktig. Det er umenneskelig.

Kommentar:

De virkelige menneskelige kostnadene av dette gigantiske og totalitære eksperimentet begynner å vise seg. De økonomiske tapene internasjonalt er på tusenvis av milliarder dollar. Men som tallene fra Storbritannia viser: lockdown tar liv, svært mange liv.

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset opp, noe som vil føre til mer enn én million døde i 2020–2021. Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover.

I U-land vil tiltakene ramme millioner barn og føre til oppblomstring av alvorlige sykdommer som f.eks. tuberkulose.

Dette innrømmes i rapporten A World in Disorder fra Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), som ledes av Gro Harlem Brundtland og Eldaj As Sy. De sier at 1,2 millioner flere barn og 56.700 flere mødre kan dø i løpet av seks måneder på grunn av at grunnleggende tjenester har stanset opp. De sier også:

I løpet av noen uker stengte virksomheter, næringer ble ødelagt og hundrevis av millioner jobber stoppet eller tapt. Pandemien kan presse nærmere 100 millioner flere mennesker ut i ekstrem fattigdom i 2020.

På det verste har 1,6 milliarder barn vært uten skole. Skadevirkningene vil merkes en generasjon framover.

Og hva anbefaler de så? Mer av det samme!

Les: Brundtland & co innrømmer katastrofale følger av koronatiltakene – gjett hva de foreslår

Blant de mange negative virkningene av dette er at det verste monsteret av dem alle, tuberkulosen, nå er på rask frammarsj. Lockdown har hindret pasienter i å komme til lege, stanset leveranser av medisiner og ødelagt leveransekjeder. Tuberkulosen dreper 1,5 millioner mennesker og nå vokser smitten. Dette skriver Apoorva Mandavilli i New York Times. Hun er helsejournalist for NYT og prisvinner i Medical Science Reporting.

I India der 27 prosent av tuberkuloseofrene finnes har koronastenginga ført til at diagnosearbeiet har falt med 75 prosent. Malariasesongen har satt inn i Vest-Afrika der 90 prosent av verdens malariadødsfall finner sted, men den vanligste måten å hindre spredning på, nemlig å dele ut insektnett som er behandlet med insektmiddel, har blitt hindret på grunn av lockdown. En analyse som er publisert av organisasjonen for å bekjempe tuberkulose, stoptb.org, anslår at tre måneders lockdown fulgt av ti måneders gradvis normalisering kan føre til 6,3 millioner flere TB-smittede og 1,4 millioner flere dødsfall.

Den tyske eksperten på internasjonal lov, korrupsjonssaker og medisinsk jus, Dr. Reiner Fuellmich, sier at koronapolitikken gigantisk politisk skandale som kvalifiserer til å bli kalt en forbrytelse mot menneskeheten. Vi publiserte foredraget hans på steigan.no, men det ble raskt sensurert bort av YouTube.

Vi har lagt det inn på nytt fra en annen kilde.

steigan.no er den eneste nettavisa i Norge som har kritisert koronapolitikken og lockdown fra første øyeblikk. Det har vi gjort fordi tidlige studier pekte klart i retning av at denne politikken er uansvarlig, risikabel og høyst sannsynlig ville føre til den typen svært alvorlige skadevirkninger som det vi nå ser. Nå går titusenvis av forskere, leger og andre medisinske eksperter verden over ut med det samme budskapet.

Noen bilder m/tekst er lagt til av Knut Lindtner

Forsidebilde: Drew Beamer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Har samfunnet råd til parasittene lengre? Bør vi stenge ned media og politikere og bruke disse arbeidskreftene til noe bedre, og begynne å bygge samfunnet istedet for, i glede?

  Glede i hjertet, og mindre frykt, gir god helse:
  https://forskning.no/immunforsvaret-ntnu-partner/forsker-immunforsvaret-og-psyken-henger-sammen/1335186

  Svar
 • » I løpet av noen uker stengte virksomheter, næringer ble ødelagt og hundrevis av millioner jobber stoppet eller tapt.»

  ‘ Koronapandemien rammer de med kort utdanning, lav inntekt, kort arbeidserfaring og innvandrere hardest ‘
  https://www.nrk.no/norge/innvandrere-rammes-hardt-av-koronapandemien-1.15208019

  Tullball. Det er (forskjellige) yrker som rammes hardest, rammet av politikeres og statsadministrasjonens galskap og manglende tallforståelse. At det ikke er gærne politikere som rammes hardest, er fordi disse har beskyttet seg selv. – Men hvis parti-politisk arbeid (som som regel har negativ samfunnsnytte), og Stortinget, hadde blitt stengt ned så hadde det vært politikerne som hadde blitt hardest rammet. Politisk arbeide kunne/burde blitt betalt/bevilget av folkets arbeide, etter avstemming pr. brev-post.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Equinors dyre klimapolitikk:

Gir ingen klimaeffekt, men en svær regning som sendes til alle oss.

Forrige innlegg

Lavrov har fått nok.

Foreslår at Russland slutter å snakke med Vesten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.