POSTED IN Endring av politikken, Helse

Prisen for nedstengningene betales allerede i andre land:

Koronatiltakene koster allerede millioner døde barn og unge.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er et år gammel men er fortsatt aktuell. Hvis noen tror at denne runden med to års nedstengninger er slutten på dem tror jeg de tar skammelig feil. Jeg tror det er begynnelsen. Det er på tide noen tar inn over seg den prisen disse tiltakene faktiske fører med seg i antallet døde – ikke minst barn i andre deler av verden.

Redaksjonen

Lockdowns har drepe millionar

«Det store fleirtalet av dei som har døydd av nedstengingar (lockdowns) har døydd i fattige land og vore unge»

https://anti-empire.com/tag/lockdown-stone-age/

Sebastian Rushworth MD

2. mars. 2021

Under denne pandemien har eg ofte ønska at Hans Rosling framleis var i live. For dei som ikkje veit det, var han lege og professor ved Karolinska Institutet og hadde særleg interesse for global helse og utvikling. I 2012 kåra Time magazine han til ein av verdas 100 mektigaste.

Dei siste månadane av livet sitt, i 2017, skreiv han den utmerkte boka Factfulness: ti knep som hjelper deg å forstå verden, der han summerte opp det meste av tenkinga si og forklarte korleis mykje av det folk «veit» om verda er fullstendig feil. Hans Rosling er ein slags helt for meg, og om han framleis hadde vore i live, er eg sikker på at han ville ha bidratt med litt sunn fornuft i situasjonen vi no har. Med hans globale påverknadskraft, trur eg folk ville ha lytta.

Denne boka er det virkelig å anbefale (bidrar til å klargjøre tenkning, red.)

To av dei tidlegare kollegaane til Hans Rosling ved Karolinska Institutet, professor Anna-Mia Ekström og professor Stefan Swartling Peterson, har gjennomgått data frå UNICEF og UNAIDS og kome fram til den konklusjonen at minst like mange har døydd som resultat av restriksjonane med kampen mot covid som det har døydd folk av covid direkte.

Og medan nesten alle som har døydd av covid har døydd i rike land og vore gamle, så har det store fleirtalet av folk som har døydd av lockdown døydd i fattige land og vore unge. Dette betyr at talet på tapte leveår på grunn av nedstengingar er mange gongar høgare enn talet på tapte leveår på grunn av covid-19 (som vi har skrive om tidlegare på denne bloggen).

Dei spesifikke årsakene til død er underernæring forårsaka av nedstenging av den globale økonomien, mangel på vaksinering forårsaka av nedstenging av barnevaksinasjonsprogram, og ei nedprioritering – til fordel for kampen mot covid-19 – av sjukdommar som tuberkulose og HIV, som elles lar seg behandle.

Hva gjør en når medisinen er farligere enn sykdommen?

Desse utilsikta konsekvensane av kampen mot covid førte til at barnedødsraten i 2020 auka, for første gong på fleire tiår. Dei to professorane merkar seg og at talet på barneekteskap og tenåringsgraviditetar og abort har auka signifikant, som resultat av å ta barna ut av skulen. Dei har blitt intervjua av statskringkastaren i Sverige, SVT, om funna sine. Om du skjøner svensk, kan du sjå ein dokumentar som diskuterer funna deira her:https://www.svtplay.se/video/30291114/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-coronakampens-pris?

Eg må seie eg er svært imponert over SVT, over at dei har produsert denne dokumentaren og vågar å sette mange av tala i perspektiv. Dokumentaren viser tydeleg at sjukdommen covid-19 ikkje på langt nær er så dødeleg som Spanskesjuka i 1918, og at den er meir på linje med influensapandemiane i 1957 og 1968. Og dei merkar seg at fleire døydde av røyking enn av covid i fjor. Men vi har ikkje gjort røyking forbode. Og dei merkar seg også at anti-demokratiske regjeringar i mange land har skodd seg på pandemien: utnytta den til å fremje sine eigne posisjonar, kvitte seg med opposisjon og innskrenke menneskerettane.

Nedstengingar er ibuande rasistiske og elitistiske, med uklare fordelar, men påviste skadeverknadar. Vi lyt alle reise oss og fortelle regjeringane våre at vi ikkje støttar det dei gjer, og at vi ikkje vil stemme på ein politikar eller eit parti som promoterer langvarige nedstengingar og restriksjonar som løysing på covid-19, med mindre dei tydeleg kan vise at nytteverdien det har for samfunnet som eit heile er større enn skaden.

Kjelde: Sebastian Rushworth M.D

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Rad Cyrus

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Her stjeles det over en lav sko

USA forsyner seg av statskasser når det passer dem.

Forrige innlegg

Underkommuniseres i Nato-mediene:

Nato og USA har størst ansvar for Ukrainakrisen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.