POSTED IN Endring av politikken, Helse

Prisen for Lockdown blir høy:

Mange vil dø for tidlig. Kreften oppdages for seint.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Jeg har notert meg, egentlig ganske overraskende, at mange av tilhengerne av nedstengninger ikke vil snakke om hvor mange som vil dø i etterkant og som følge av disse tiltakene. For tiltakene har sin pris i sykelighet og død selv om tilhengerne hevder at intensjonene er de beste.

Men når vi skal diskutere konsekvensene av tiltakene blir det stille. En vil ikke snakke om millionene i andre og fattigere land som vil dø av sult som følge av tiltakene som om ikke de er en del av regnestykket. En vil ikke snakke om avbrutte vaksine- og diagnostiserings-programmer fordi korona-tiltak prioriteres. At verdenshistoriens største helse-svøpe er på frem-marsj i ly av anti-Covid-tiltakene er ikke viktig.

At økende fattigdom sult dreper for fote er ikke noe poeng og skal ties om. At arbeidsledighet forkorter og forsurer livene til folk er heller ikke noe poeng i en diskusjon, for koronatiltakene prioriterer alt.

Artikkelen under fortelle også om en konsekvens av disse tiltakene som vil føre til økende dødelighet i vår del av verden. En kan være sikker på at dette ikke er tema i de store mediene eller på pressekonferansene til våre helsemyndigheter.

Korona og vaksiner trumfer alt!

Knut Lindtner

Tidlige kreftdiagnoser stupte under lockdown-hysteriet.

En tredel færre oppdaget i stadium én.

Av Denis Campbell.

Antallet personer som er blitt diagnostisert med tidlig kreft i England har stupt under Covid-pandemien. Det fører til frykt for at mange bere vil bli behandlet når det er for sent å redde dem.

men's beige button-up collared long-sleeved shirt
Effektiv kreftbehandling forutsetter at den oppdages tidlig nok

Offisielle tall viser at det er en tredel færre krefttilfeller oppdaget i første stadiet, når sjansene til overlevelse er høyest. Dette viser de tidligste månedene av pandemien sammenlikne med de samme månedene et år tidligere.

Krefteksperter frykter at tallene, som har vært samlet inn av Public Health Englands National Canser Registration and Analysis Service mener tusener av personer har sykdommene men de har ennå ikke fått begynt behandlingen på grunn av «et skifte til senere diagnose».

De bønnfaller alle med mulige symptomer av sykdommen til å få dem sjekket umiddelbart.

«Samtidig som det er fantastisk at Covid-tallene faller og at det blir mindre lockdowns, så kan ikke økningen av en pandemi av kreft bli overvurdert», sa Steven MacIntosh, administrerende direktør for påvirkning og kommunikasjon ved Macmillan Cancer Support.

«Vi kommer til å merke Covids lange skygge i mange år framover».

(Dette har ikke noe med Covid å gjøre, heller ikke idiotiske svar på den).

Mellom mars og juni i 2019  var det 18400 personer i England som ble diagnostisert med tidlig stadium av kreft. Dette tallet falt med 33 prosent til 12 400 i samme perioden i fjor, et fall på 1500 personer i måneden.

girls hugging bear plush toy

Det var i disse månedene i 2020 at den første bølgen av pandemien førte til forstyrrelser i de normale tjenestene til NHS. Mange pasienter som trengte behandling for en rekke ikke-Covid-tilstander ble for skremte til å besøke sin fastlege eller sykehus av redsel for å bli smittet.

Macmilland Cancer Support, som har samlet inn data, sier at det alvorlige fallet kan bety at noen krefttilfeller nå kan ha utviklet seg til et punkt der de ikke lenger kan bli behandlet fordi diagnosen er kommet for sent. 

McIntosh sier:» Det er alvorlig bekymring for at forandringen til senere diagnoser kan være resultat av senere besøk hos lege og lengre ventetider. Når kreften blir diagnostisert på et senere og mer utviklet stadium kan det være vanskeligere å behandle, eller det kan være uhelbredelig. Og det kan bety mye for en persons behandling og prognoser.

Disse data støtter en utbredt bekymring for at disse forstyrrelsene på grunn av Covid-19 kan føre til at mange personer vil bli diagnostisert med mer utviklet kreft fordi færre oppsøker legen sin med symptomer, med forsinkede tester og lengre ventetid».

Når han snakker om lengre ventetid for tester og kreftbehandling, legger McIntosh til: 

«Fra henvendelser vi får fra Macmillans rådgiviningslinje hører vi at det nå er inne i den mest bekymringsfulle tiden for å få en kreftdiagnose.

Mange pasienter lever med den kunnskapen at utsettelser kan ha betydning for hvor vellykket behandlingen deres kan bli, og også mulige sjanser for å overleve».

Det viser seg at det er et  uforholdsmessige antall personer med tidlige tegn på kreft og som ikke oppsøker, eller ikke fikk behandling hos NHS på grunn av kaoset pandemien skapte. 

Som en kontrast så er tallet på personer diagnostisert med avansert eller stadium fire kreft – altså når kreften har spredt seg så mye at den ikke kan kureres – falt mye mer enn de som ble oppdaget med stadium én 

Antallet personer med kreft på stadium fire falt i den samme perioden med 15 prosent fra 10 900 i 2019 til 9 200 i 2020.

En ny analyse fra Macmillan om hvordan NHS behandlet de som kunne få kreftbehandling innenfor  data om kreftbehandling etter at pandemien brøt ut har avslørt et fall i antallet personer i England som fikk behandling innen tidsfristen som NHS garanterer.

Elleve prosent færre personer fikk kreftbehandling i februar 2021 sammenliknet med februar 2020. Og bare 69,7 prosent av pasientene fikk startet opp sin kreftbehandling innen et maksimum på 62 dager i februar – den laveste prosentandelen så langt. Og det selv om NHSs mål er 85 prosent. Dette viste de nye analysene.

Omtrent 370 000 færre personer med mistenkt kreft fikk se en spesialist mellom mars 2020 og februar 2021 sammenliknet med den samme perioden ett år tidligere – et fall på 15 prosent. 

Det vil ta NHS 18 måneders arbeid med 110 prosent kapasitet å ta igjen de manglende kreft-diagnosene. Og 15 måneder å ta igjen etterslepet i kreftbehandlingen. Det antyder analysen.

Sir David Nicholson, sjef for NHS fram til 2014, advarte nylig at størrelsen på etterslepet i kreftbehandlingen på grunn av pandemien var «virkelig skremmende», og at de lange utsettelsene for kirurgi og annen behandling virkelig vil bli et problem for regjeringen.

«Hele saken med tilgang til behandling er en større trussel for NHS enn privatisering fordi dårlig tilgang til behandling underminerer tilliten blant de personer som finansierer tjenesten – nemlig skattebetalerne», sa han.

Leverandører til NHS, som representerer helsetjenester i England, tror det vil ta mellom tre og fem år for noen sykehus å behandle etterslepene sine.

Nylig forskning av meningsmåleren Ipsos Mori fant ut at «forbedret ventetid for rutine-operasjoner»  er den forandringen publikum vil se hos NHS. 50 prosent sier at dette er deres viktigste prioritet.

Analyser hos Health Foundation fant at 4,5 millioner færre personer fikk planlagt behandling på sykehus i 2020 i forhold til 2019. Og at legene henviste 6 millioner færre pasienter til sykehusbehandling i den perioden.

Clare Turnbull, en professor i kreftbehandling ved Institute of Cancer Research sa: «Covid er viktig, men kreft er et betydelig helseproblem. Du vil ikke miste muligheten til at kreften din blir oppdaget og behandlet mens den ennå kan helbredes og du kan forvente å få et normalt liv.

Faren er at det blir oppdaget for sent og at kreften din viser seg å ha utviklet seg så den ikke lenger kan behandles.

Så personer med mulige tegn på kreft må kontakte sin lege – og alle, enten de har symptomer eller ikke, må få skikkelig kreft-screeing på sykehus når de får time».

man hugging woman near trees
Tidspunktet for diagnostiseringen av kreft er viktig

En talsmann for NHS sa: 

«Færre personer kom til slik sjekking tidligere i pandemien. Men vårt budskap har vært det samme hele tiden – kom og bli sjekket om du har bekymringsfulle symptomer».

«Takket være hardt arbeids fra NHSs side, så har flertallet av kreftbehandlingene fortsatt det siste året. Nylige data viser det.  I februar ble 174 000 innkalt til øyeblikkelig sjekk, 90 prosent i løpet av to uker.

Og 22 000 personer begynte kreftbehandling, 95 prosent i løpet av én måned».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Mener man virkelig at det er lockdown som fører til at helsevesenet i UK overbelastes og skaper helsekøer? Er det ikke derimot antall innleggelser på intensiv avdelingene som følge av Corona som primært skaper disse helsekøene?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frankrike:

Nye grupper militære ut mot den politiske ledelsen.

Forrige innlegg

Palestina

Valget avlyst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.