POSTED IN Endring av politikken, Norge, Norsk politikk, Pride

Pride:

«Like mange kjønn
som det finnes folk.»

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Lørdag 29. juni er årets viktigste dag for det offentlige Norge. For kongen, regjeringa, Stortinget og alle kommunestyrerepresentanter: Pride skal virkelig feires ekstra i dag i tillegg til alle de månedlige.
Pride i Norge overstyrer alt annet fra økonomi, kultur og utenlandskriger. Alle flagg og alle logoer for foreninger og bedrifter blir endra til Pride-flagget, det tidligere homoflagget. På Trasop skole i Oslo erstatta de det norske flagget på frigjøringsdagen 8. mai med Pride-flagget.
Pride er ikke et tiltak for respekt og for et tolerant syn på menneskelig omgang. Pride eies av organisasjonen FRI med 4 100 medlemmer som styrer alle arrangementene.
Pride er provokasjoner mot alle for at vi skal tvinges til å tilstå at kjønn ikke finnes. Som FRI har fått Stortinget til å vedta, at kjønn bare er noe en føler og kan velge fritt.

Dette er galskap satt i system. Et resultat av at for mange har for lite å gjøre når produksjonen er sendt til Kina og staten betaler intellektuelle for dagdriveri. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Et vendepunkt i verdenshistoria:
Kjønn finnes ikke!
Det er FRIs konsulent, en biologisk mann som kaller seg Christine Marie Jentoft, som i et intervju med Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen sa at «det finnes like mange kjønn som det finnes folk». (Uttalelsen er nå sletta fra nettet). Det er FRI som eier og styrer alle Pride-arrangementene som regjeringene, Stortinget og kommunene bøyer seg for. FRI har bare 4 100 medlemmer og får statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og «andre aktører».

Misbruk
Det er nok mange som i dag tror at de gjør en innsats for at alle skal kunne elske den de vil. Og tenker kanskje på alle kvinnene opp gjennom historia som har fått sin kjærlighet ødelagt, ofte med døden til følge. Også i dag drepes kvinner verden over, særlig i land der kristendommen og islam står sterkt. Men det er ikke «kjærligheten» som får politikernes entusiastiske støtte i dag.

FRI eier Pride
og har gjort den til et tiltak for å oppheve at det finnes biologiske kjønn, og særlig mot at det finnes to kjønn. Pride er for at en er det kjønnet en til enhver tid føler for. Kjønn er ikke noe objektivt som vi lenge har trodd og utvikla menneskeheten og verden på, som kroppene til menn og kvinner. Nei, kjønn er bare noe vi føler oss fram til.

Alle nasjonale høytidsdager i Norge skal norske skoleelever lære om, men bare til Pride blir de kommandert til å være med på. Også i skoleferien.
Oslo- og Drammensskolen har underlagt seg FRIs politiske ledelse. Det spørs om de har hjemmel til, gitt statsforfatninga i Norge.

FRI: den mest hetsende, diskriminerende
og hatefulle organisasjonen i Norge?
FRI og dets støttespillere er blant de mest aggressive debattantene i Norge i dag. De tolererer ikke den minste motforestilling og er aktiv med diskriminering og utstøting av dem som ikke er enig med dem. Bare å stille spørsmål om ideen om at kjønn er noe en bare kan velge seg, blir en anklaga for psykiske lidelser som fobier og for å være hatefull. Å kritisere FRI og innfallet om det subjektivt valgte kjønnet får rektoren ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, til å si at uenighet om fritt kjønnsvalg er usømmelig, ytterliggående og et hinder for et opplyst ordskifte. Andre av Prides ledere kaller uenighet om det frie psykologiske sjølvalgte kjønnet som «sterke assosiasjoner til rasehygiene» og høyreekstreme strukturelle voldsutøvere. Filmanmelder Brita Møystad Engseth publiserte på Facebook 18.07.2022  dette om dem som ikke godtar det sjølvalgte psykologiske kjønnet som «rabiesbefengte … som blindt og kaklende følger sin åndssvake leder …». Dette fikk «liker-klikk» av flere hundre personer. Blant dem Støres «likestillings»-minister Anette Trettebergstuen — mens hun var minister.

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, følte seg i 2023 pressa til å si opp stillinga som en «reaksjon på langvarig trakassering og mobbing for som kvinneleg akademikar og kvinnesakskvinne, for mitt syn på kjønn.»

FRI misbruker
homofile, lesbiske og alminnelige menneskers naturlige seksualliv og livsutfoldelse for å påtvinge hele samfunnet sitt perverse biologiske syn. FRI er en utrolig vellykka organisasjon som feier all motstand og alle kritiske synspunkter til side og som har fått Stortinget til å vedta, som det eneste landet i verden, at kjønn ikke finnes som en biologisk kategori; alt dreier seg om hvilket kjønn en føler for. Om det i det hele tatt finnes noe kjønn.

Galskap eller forfall? Eller begge deler?

Framheva illustrasjon:
Gutt og jente. Et historisk minne? 

Av Rosy, Bad Homburg, Tyskland fra Pixabay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Mange gode poenger og imho er dette kjønnshysteriet galskap uten tvil. Anbefaler folk å researche opprinnelsen til dagens sexologi fag og den pseudovitenskapen som den opprinner fra (Alfred Kinsey/rockefeller institute) men lurer på en ting? Når du skriver «Også i dag drepes kvinner verden over, særlig i land der kristendommen og islam står sterkt» ja jeg er klar over at æresdrap desverre er ganske vanlig noen steder ennå men har du noen konkrete eksempel på at kvinner drepes i kristne områder for samme grunn? Ikke enkelttilfeller men at det faktisk er praksis som i enkelte muslimske samfunn?

  Svar
 • Galskapen blir komplett når sinnssykdom normaliseres og sunn fornuft systematisk undergraves og motarbeides.

  Men galskap er ikke levedyktig på sikt, og nettopp det synes å være strategien: at de som har hengitt seg til galskapen omkommer med den slik at den angivelige overbefolkningen reduseres. For den skjulte makteliten skal nå «berge» jorden fra mennesket, som de hevder har blitt en pest og en plage for verden siden det er så mange av oss.

  Makteliten har angivelig «gode» hensikter, men de kan ikke være ærlige med oss om dette, for da hadde folk våknet og reagert.
  Og så lenge de ikke går åpent ut og sier at «vi skal ta livet av dere», så kan ikke folk flest forestille seg at nettopp det skjer. Ikke før mannefallet får slike dimensjoner at selv de blinde ikke kan unngå å se det klart og tydelig. Men da er det jo i seneste laget.

  Det vil nok komme en slags «oppvåkning», men den vil være iscenesatt og hensikten vil da være å trigge et opprør, naturligvis for å legitimere enda sterkere befolkningskontroll via detaljert styring av folkets tilgang til ressurser. Opprøret vil etter hvert føre til nasjonalstatenes kollaps – det er iallfall planen – slik at en ny overnasjonal verdensorden kan sparkes i gang, der alle folk og nasjoner er underlagt en sentralregjering som sannsynligvis blir knesatt i Israel med Jerusalem som hovedstad.

  Men før det kan skje, må vi kanskje ha en Holocaust 2.0 slik at tilstrekkelig sympati genereres for et slikt stunt. Men det vil være like falskt som den første versjonen, sterkt overdrevet og regissert med helt spesielle mål for øye. Vesten lever farlig nå.

  Svar
 • Nå er det vel bare en hype rundt PRIDE.
  En trend. Der nok mange bare skal demonstre sin ‘frilynthet’.
  Dette vil nok kjølne etterhvert.

  Men uansett; er det så farlig om alle vil ha hvert sitt kjønn?
  Litt vanskeligere blir det nok å skille mellom kvinne- og manns-idrett, – men det er på tide.
  Og/eller andre kunstige skiller mellom kjønn. I alvor og i lek.
  Blir idrettskonkurrranse, og at noen bruker hele livet til å lære seg å hoppe høyt eller løpe langt kanskje snart historie. På tide det også.

  Og barn blir ikke forvirret av åpenhet. De blir forvirret av løgn.

  Dette virker som altfor mye oppstyr. Både fra motstandere og tilhengere av PRIDE.
  Feir i vei. Enten det gjøres på den ene eller andre måten.
  Og dette legger jo til rette for åpenhet på mange områder i samfunnet ellers, for de som har lyster eller egenskaper de vil vise fram.

  En hobby er det mange som vil ha, vi trenger ikke lage politikk av dette.
  – Men/og hobbyer bør finansieres av den enkelte.

  Svar
  • Pride er et typisk eksempel på «I support the current thing», altså at de som støtter dette er…. vel hva kan man si… mindre begavede mennesker.

   Svar
 • Steinar Åge Brenden,
  1 juli 2024 15:59

  Det finnes to kjønn-mann og kvinne. Men det er greit å være homofil, og dette er fullt ut akseptert i Norge i dag. Så Pride-feiringen er en overdrift. Det må være økonomisk profitt som er drivkraften også i dette.

  Svar
 • Northern Light.
  1 juli 2024 18:12

  «FRI er en utrolig vellykka organisasjon som feier all motstand og alle kritiske synspunkter til side og som har fått Stortinget til å vedta, som det eneste landet i verden, at kjønn ikke finnes som en biologisk kategori; alt dreier seg om hvilket kjønn en føler for. Om det i det hele tatt finnes noe kjønn».

  Lgbtqia+ og FRI har blitt utrolig vellykket fordi presse og media har gitt dem så uforholdsmessig stor plass i nyhetsbildet. Og globalistenes presse og media er sentral i all deres agenda. En del av finansfolkets agenda er et angrep på kjernefamilien, hvor mor og far oppdrar barna, og ikke en woke-stat. Kjernefamilien er byggestenen i stabile, fredelige organiserte samfunn. Barn som vokser opp til voksen alder i kjernefamilier med mor og far tilstede, vil selv lettere stifte familie. De vil ha mindre psykiske problemer, og klare seg bedre med en storfamile rundt seg resten av livet.

  Slaveklassen i billionærklassens nye verdensordning er ikke kjernefamilier, men enkeltindivider med en soveplass i deres smartbyer, med mikrochip-implantater som overvåker og styrer deres liv 24/7, som transformerer dem til biologiske roboter som kan sendes dit finanskapitalen har bruk for dem, og som kan «termineres» med «vaksiner» når de ikke lenger er profitable for herskerklassen, og soveplassen deres kan overtas av nye i smartbyen.

  Lgbtqia+ og FRI har barn og ungdom sentralt i sin strategi, og virker for å normalisere sex med barn og dyr, noe de aldri konfronteres med av presse og media. Mange av forfatterne av seksualiserings-programmet til Verdens Helseorganisasjon og WHO, som nå er implementert i grunnskolen i mange land i Europa, har tilknytning til Lgbtqia+ og FRI. Seksualisering av barn i ung alder, og få mange barn til å tro de er i feil kropp, og få mange til å begynne med pubertetshemmende medisiner, gjør at mange av barna ikke kan eller vil stifte egne familier.

  Akkurat som den eugenistiske herskerklassen vil, fødselsraten i vestlige land er i fritt fall, og kan betegnes som katastrofal for de etnisk opprinnelige innbyggerne, etter flere tiår med feminisme og seksualisering av samfunnene. Lgbtqia+ og FRI må sees sammen med feminisme og porno i angrepet på kjernefamilien i kristne land.

  Hvem er det som som har organisert og fremmer feminismen i sin moderne form, har grunnlagt Lgbtqia+ og FRI, har forfattet startet FNs og WHOs seksualiseringsprogram av barn, driver pornoindustrien med produksjon og distribusjon like velorganisert som Big Pharma, og eier presse og media som seksualiserer samfunnet, hvem er politikerne som vil straffe foreldre som setter grenser for barna, altså oppdra dem. Det et samordnet angrep på kristne kjernefamilieverdier.

  Det kan en få inntrykk av, satanisme er å snu alt på hodet, spesielt det som står i Bibelen. Bibelen sier «mannen er kvinnens overhode», feminisme er det motsatte av det. Bibelen advarer mot «porniea» – pornografi. I dag er porno en stor del av media, og en verdensomspennende storindustri, med eiere og finansielle eiere som de andre store konglomeratene. Bibelen forbyr sex med dyr, i dag fremmes det av en gren av Lgbtqia+ kalt FRI.

  Det er som en skulle tro at det er rivaliserende sivilisasjoner med mennesker i galaksen, og Guds motstander, i det perspektivet motstander av kommandanten som ledet koloniseringen av Jorden med sin menneskeslekt, har klart å utplassere en koloni av sitt folk her. For herskerklassen oppfører seg som den er en fiendtlig menneskerase, med ambisjoner om å erobre Jorden, og å ta de de vil ha som slaver. Den avsindige konsentrasjonen av rikdom og makt til noen få er også en indikasjon på det.

  Da vil en kunne forvente at de vil gjøre alt motsatt av det som står i Bibelen og de Ti Bud, som hvis de følges, gir fredelige og stabile samfunn, angrepet på kjernefamilien er et angrep på dette. Bibelen sier også at en ikke skal ta renter, dagens økonomiske system er bygd på renter og gjeld. Bibelen sier også hvert folk sin nasjon, det motsatte av det er globalisme med masseinnvandring.

  Det er en strategi en kan forvente seg av en fiendtlig menneskerase, de vil angripe alle sider av livet for Jordens mennesker. De vil kaste verden ut i et kaos, for å bygge sin nye verdensordning fra kaoset, «order from chaos». De ser selv stort sett kaukasisk hvite ut de fleste av dem, for total integrering og assimilering med menneskene. Bibelen advarer mot dem; «De kommer til deg i fåreklær, men innvendig er de glupske ulver». Det er vanskelig å gjøre Jordens folk oppmerksom på en fiende, når fienden ser ut som en selv.

  De har klart å ta den monetære-, politiske- og presse og media makten ved å utnevne og ansette hverandre, derfor får deres organisasjoner parlamentariske forsamlinger, hvor de er i flertall, til å vedta lover som går i mot det mest elementære i biologien; det er to kjønn. Ders politikere instruerer vitenskapen, og lærebøkene må skrives om. De forgifter ikke bare Jordens mennesker med Big Pharma og Big Food, også menneskenes sinn skal forgiftes før deres erobring av Jorden er fullendt.

  Svar
  • N.L.:
   «Kjernefamilien er byggestenen i stabile, fredelige organiserte samfunn.»

   Men har vi stabile, (lykkelige ?) fredelige (godt) organiserte SAMfunn?

   Det er vel ikke førsteinntrykket ihvertfall, fra de siste 100 år.
   Og altfor mye har vært rigorøst, med forskjelligheter feid under teppet. Kanskje delvis grunnet religiøse forestillinger og læresetninger. En fryktbasert tro mer enn liv og nysgjerrighet.

   Mennesker og samfunn har alltid vært i bevegelse og utvikling.
   Når veksten skal foregå i for trange pallekarmer blir det også mye forkrøplet.

   Hva er farlig med PRIDE?
   At noen blir forvirret fordi pallekarmene blir tatt bort? – Tenk om det kommer inn et ugress i alt det regulerte.
   At noen liker det vi sjøl ikke liker?

   Både PRIDE-tilhengere og motstandere er avhengig av hyl & skrik. Media ikke minst.
   Det er en del av moroa.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Alarmerende rapport fra Tyskland

Overdødelighet i alle tyske delstater etter at vaksineprogrammet startet

Forrige innlegg

Er det en sammenheng?

Portugal: Flest vaksinerte, høyeste overdødelighet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.