POSTED IN Diverse, Virkelighetsforståelse

Pride.

Dreier det seg kun om kjærlighet?

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Avvis Pride, et feiltrinn

Av Trond Ali Linstad

Pride – en kjønnsideologi med et helt nytt syn på kjønn og seksualitet, samliv, familie, familie og barn blir stadig med dominerende i Norge. Det merkes i media, kulturliv, i lovgiving, skoler og barnehager, et skadelig feiltrinn.

Kjønnskampens første fase for noen år siden var hovedsakelig et krav om aksept. Den andre fasen handlet om likestiing. Den tredjefasen, som vi nå er inne i, kjennetegnes mer og mer av dominans og ensretting.

Pride-ideologien har blant annet som mål å endre befolkningens tenkning om familie, kjønn og seksualitet. Dette skjer ikke minst ved å omdefinere betydningen av biologi, kjønn og mor-far-barn relasjonen. Det bryter ned viktige relasjoner i samfunnet.

Seksualitet og «mangfold»

Et honnørord i det skeive budskapet er «mangfold». Det handler ikke om naturlig biologisk mangfold, men om et konstruert mangfold av kjønn, kjønnsidentiteter og seksualiteter basert på skeiv teori og subjektive følelser. 

Budskaper er blant annet dette:

 • Ja til at kjønn bestemmes av følelser og ikke av biologi.
 • Ja til mange kjønn og kjønnsidentiteter.
 • Ja til at barn og unge fra tidlig alder skal få velge hvilket kjønn de vil ha, uavhengig av biologiske fakta og barns utviklingsfaser.
 • Ja til å oppløse mor-far-barn relasjonens unike betydning for individ og samfunn.
 • Ja til planlagt farløshet. Far og hans slekt anses som irrelevant og overflødig.
 • Ja til sex og samliv mellom flere enn to personer.

Dette er del av det skeive «mangfoldet».

Målrettet press mot barn og unge

 Skeiv teori og agenda får stadig større plass i skolen. Stadig flere opplever at ensrettingen i skolebøkene – uten en allment anerkjent vitenskapelig og medisinsk basis – er påfallende og dypt urovekkende.

Utfordrende samfunnseksperiment

Mange voksne er skeptiske, men grunnet usikkerhet og frykt er de fleste tause. Presset for å godkjenne de nye normer og regler fra Pride og deres støttespillere og forsvarere er sterkt.  

                                                                                                Kilde/utdrag fra Stiftelsen MorFarBarn.

Mektige normgivende krefter

Vi spør: Hvem styrer dette presset, står mektige krefter bak? Vi skal skrive mer om det. Les senere om de styrtrike BlackRock, Vanguard og andre som former tanker og holdninger i samfunnet. Mye er å finne der.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Saksyndig
  5 juli 2023 8:28

  Litt ubehagelege fakta:

  Pride-agendaen har som overordna føremål å redusere folketalet i den vestlege verda. Kjønnsforvirra barn som seinare blir lemlesta av «kjønnskorrigerande» operasjonar er dårlege kandidatar for å føre slekta vidare, og dette veit eliten. Den vestlege kjernefamilien skal øydeleggjast, med det føremålet å på sikt føreta ei befolkningsutskifting. Dette kan ein sjå på den ukritiske masseinnvandringa som finn stad i so godt som alle vestlege land, ofte kulturar som er på kollisjonskurs med vestlege verdiar. Kombinert med «woke» og berøringsengstelege politikarar får ein den perfekte stormen.

  Opphavet til Pride, feminismen og målet om å øydeleggje kjernefamilien har sannsynlegvis sitt opphav i eit møte som fann stad i Pittsburgh 20.mars 1969, der professor i pediatri Richard L. Day heldt eit føredrag der han kom med informasjon om sosiale endringar som skulle innførast i framtida. Barnelegen Lawrence Dunegan skreiv i hemmelegheit ned det som vart sagt i møtet, som hadde referatforbod. Dette vart på 80-talet publisert under namnet «The New Order of the Barbarians».

  Saksyndig skreiv ein artikkel om saka i fjor, som kan lesast her:

  https://saksyndig.com/2022/10/04/det-nye-barbariske-verdssystemet-onskjer-fyrst-og-fremst-a-fjerne-deg-so-fort-du-blir-ubrukeleg-i-deira-auge/

  Det er ikkje berre øydelegging av kjernefamilien som stod i fokus. Livet skulle gjerast meir forvirrande og vanskeleg for eldre, slik at dei friviljug gjekk med på å late seg avlive. Dette finn ein sterk evidens for i dag, spesielt med tanke på den bedregelege stoda i helsesektoren, der gode fagfolk forsvinn medan ufaglærte utlendingar med dårlege norskkunnskapar blir tekne inn for å «ivareta» sjukeheimsbebuarar.

  I denne konteksten blir det for meg rimeleg å tolke Pride som nok eit verktøy for å øydeleggje samhaldet i vestlege land, noko som vil gjere det enklare å føreta denne lenge planlagde utskiftinga.

  Svar
 • «Dreier det seg kun om kjærlighet?

  Nå er jo kjærlighet ( og seksualitet) noe som i mange tiår har tatt mye plass i vår kultur. Både i romaner og i hverdagen. Ekteskap, kjærlighet, ensomhet – & havet.
  Har det dreid seg om bare ‘kjærlighet’ ?
  Tja, kanskje like mye om ‘havet’? – Og tilværelsens utholdelige & uutholdelige letthet.

  «Den tredjefasen, som vi nå er inne i, kjennetegnes mer og mer av dominans og ensretting.»

  Men det er vel fordi rammene har vært (for) trange. – Med «dominans og ensretting» ; – for ‘det eneste rette.’ Og med religiøse føringer og tabuer. Og løgner og fornektelser; – og ‘skikkelighet.’
  Så slår det/kulturen tilbake.
  Verre er det ikke.
  En kultur trenger å ristes litt innimellom så den ikke surner.

  Svar
 • «Pride» har likhetstrekk med «BLM», nyttige idioter går på limpinnen, kuppet av storkapital og bragt helt ut av dimensjon, og det fører til MER hat mot gruppene det angår, «splitt og hersk» er intensjonen.
  «ALT ER LOVE»-formuleringen er til forveksling lik «alt er LOV» ved første øyekast, sikkert tilsiktet, og betyr stort sett det samme som Aleister Crowleys «do what thou wilt shall be the whole of the Law».
  Marina Abramovic, Pizzagate, SRA, alle Hollywoods barn er trans, svimlende antall forsvunne barn, etc. ; det begynner å bli tydelig, men virkeligheten er så grotesk at vanlige sinnsfriske nekter å tro at det kan være sant. Feighet er også en faktor.
  Noen former for sex er så fjerne fra kjærlighet som man kan komme. Satanistiske eliter liker sånt og vil ha barna så lett tilgjengelige som mulig. Nå kom jo nettopp Mel Gibsons film om saken. Modig! Flere varslere i film- og musikkindustri er blitt tatt av dage.

  Svar
  • Ja, e, jeg kan være enig i dette.:
   «Pride» har likhetstrekk med «BLM», nyttige idioter går på limpinnen, kuppet av storkapital og bragt helt ut av dimensjon, og det fører til MER hat mot gruppene det angår, «splitt og hersk» er intensjonen.»

   Og når ‘fargerevolusjoner’ blir brukt politisk for å konstruere uro og opprør, bør vi være obs. Da dreier det seg ikke lengre om frigjøring, – men det motsatte.

   Svar
 • Pride er jødisk samfunnsnedbrytande politikk, slik som Hate Speech -lovene. Ein del av ein plan for å øydelegge kristen europeisk kultur og familieliv, både i usa og her.
  Massiv innvandring er også jødisk satanistisk politikk for å gjere vertsbefolkinga veikare. Bland dette saman og du ser vår verden.

  Ungdommens helsing med tommelen og lillefinger opp er satanistisk, geitebukkens horn, djevelens teikn. Indoktrineringa er snart total.

  Pride er samfunnsøydelegging. Det er ein satans plan av satans folk.

  Norske forvirra uopplyste folk dansar etter djevelens pipe.

  Likekjønna kjærleik har alltid levd sitt gode liv i verden, både skjult og opent, slik kjærleikens kår alltid er for alle i klassedelte samfunn med ulike religionar.

  Faen ta Pride, faen tok pride.

  Svar
 • Men ifølge forskning fra National Center for Victims of Crime, er det like sannsynlig at gutter som jenter blir utsatt for seksuelle overgrep. Overgrep mot barn utføres hovedsakelig av menn, og ettersom homofile bare utgjør 3-5% av befolkningen, viser dette at homofile er grovt overrepresentert når det gjelder pedofile overgrep.

  Ifølge CDC i USA er MSM omtrent 22 ganger mer sannsynlig å få meningokokksykdom sammenlignet med heterofile menn. Dette betyr at MSM har en overrepresentasjon på omtrent 2200% når det gjelder risiko for meningokokksykdom. Det er viktig å merke seg at denne overrepresentasjonen kan variere fra land til land og avhenge av ulike faktorer som vaksinasjonspraksis, prevalens av sykdommen og sosiale faktorer.

  Ifølge UNAIDS var MSM (menn som har sex med menn) den eneste grupperingen som opplevde en økning i antall nye hiv-tilfeller i 2019. MSM står for omtrent 6% av den mannlige befolkningen i USA, men står for omtrent 69% av alle nye hiv-tilfeller. Dette betyr at MSM har en overrepresentasjon på omtrent 1150% når det gjelder risiko for å bli smittet med hiv sammenlignet med heterofile menn i USA. Det er viktig å merke seg at denne overrepresentasjonen kan variere fra land til land og avhenge av ulike faktorer som prevalens av hiv, tilgang til behandling og forebyggende tiltak, og sosiale faktorer.

  Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA er MSM (menn som har sex med menn) også overrepresentert når det gjelder gonore. I 2019 var MSM ansvarlige for omtrent 45% av alle gonoretilfeller i USA, selv om de bare utgjør en liten del av den mannlige befolkningen. MSM har derfor en overrepresentasjon på omtrent 18 ganger når det gjelder risiko for å bli smittet med gonore sammenlignet med heterofile menn i USA. Det er viktig å merke seg at denne overrepresentasjonen kan variere fra land til land og avhenge av ulike faktorer som prevalens av sykdommen, tilgang til behandling og forebyggende tiltak, og sosiale faktorer.

  Også når det gjelder syfilis er MSM (menn som har sex med menn) overrepresentert. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA var MSM ansvarlige for omtrent 54% av alle primære og sekundære syfilistilfeller i USA i 2019, selv om de bare utgjorde omtrent 2% av den mannlige befolkningen. MSM har derfor en overrepresentasjon på omtrent 106 ganger når det gjelder risiko for å bli smittet med primær eller sekundær syfilis sammenlignet med heterofile menn i USA. Det er viktig å merke seg at denne overrepresentasjonen kan variere fra land til land og avhenge av ulike faktorer som prevalens av sykdommen, tilgang til behandling og forebyggende tiltak, og sosiale faktorer.

  MSM (menn som har sex med menn) er også overrepresentert når det gjelder hepatitt B og C. Ifølge en studie publisert i tidsskriftet «Clinical Infectious Diseases» i 2013, var MSM ansvarlige for 20-25% av tilfellene av hepatitt B og 10-20% av tilfellene av hepatitt C i USA. Dette er betydelig høyere enn deres andel av den generelle befolkningen, noe som indikerer en økt risiko for å bli smittet med hepatitt B og C blant MSM. Årsakene til denne overrepresentasjonen kan være relatert til risikofaktorer som deling av sprøyter og andre injeksjonsutstyr, ubeskyttet sex og høyere forekomst av andre seksuelt overførbare infeksjoner blant MSM. Det er viktig å merke seg at risikoen for å bli smittet med hepatitt B og C kan reduseres ved å bruke beskyttelse under sex, unngå deling av sprøyter og andre injeksjonsutstyr, og ved å bli vaksinert mot hepatitt B.

  Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet i Norge i 2019, var det høyere forekomst av chlamydia blant menn som har sex med menn (MSM) sammenlignet med heterofile menn og kvinner. MSM hadde en forekomst på 5,6% mens heterofile menn hadde en forekomst på 1,8% og heterofile kvinner hadde en forekomst på 2,6%. Dette indikerer at MSM er mer sårbare for å bli smittet med chlamydia enn heterofile. Årsakene til denne overrepresentasjonen kan være relatert til risikofaktorer som ubeskyttet sex og høyere forekomst av andre seksuelt overførbare infeksjoner blant MSM. Det er viktig å merke seg at risikoen for å bli smittet med chlamydia kan reduseres ved å bruke beskyttelse under sex og ved å teste seg jevnlig, spesielt etter at man har hatt ubeskyttet sex.

  Ifølge en studie fra USA publisert i Journal of Infectious Diseases i 2010, var homofile og biseksuelle menn overrepresentert når det gjaldt herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infeksjon sammenlignet med heterofile menn. Studien fant at 25,6% av homofile og biseksuelle menn hadde HSV-2-infeksjon, mens andelen var 17,2% for heteroseksuelle.

  Svar
 • «Verdens Helseorganisasjon» (WHO) promoterer nå for fullt pedofili:
  thetruthseeker.co.uk/?p=270766

  NWO supports pedophilia
  see the video
  shocking perversions
  youtu.be/kdJIi4nSsMU
  «We are here, we are queer, and we are coming for your children.»
  (=> Vi er her, vi er sodomitter, og vi kommer for å ta dine barn.)

  Svar
 • «Toleransen vil nå et slikt nivå at intelligente mennesker vil få forbud mot å tenke for ikke å fornærme imbicilene.»
  Dostojevski

  Det er ingen større uttrykk for hat og fiendtlighet mot kvinner enn å prøve å viske ut vår eksistens som en kategori av mennesker og å minimere oss til å være en konstruksjon av noens fantasi. Et slikt uttrykk for hat mot kvinner er nå det demokratiske partiets posisjon, og en av grunnene til at jeg ikke lenger kan forbli i det partiet.
  Tulsi Gabbard

  Alt vi opplever i dag er skrevet ned av de vi gir makta til. De vil bryte ned samfunnet. Slite i stykker alt. Få oss til å krige mot hverandre. Rive hverandre i filler. Bakgrunnen er at de vil minimere befolkningen. Gud er død! Vi er den nye gud! Harare (Klaus Schwab høyre hånd i WEF)mener at AI skal skrive den nye bibelen! Det blir opp til hver enkelt av oss. Samtykke eller ikke! De forteller oss hele veien hva de vil! Så lenge ingen protesterer fortsetter galskapen!

  Svar
 • «Den dype kritiske tenkeren har blitt den mistilpassede i verden, dette er ikke en tilfeldighet. For å opprettholde orden og kontroll må du isolere den intellektuelle, vismannen, filosofen, forstanderen før ideene deres vekker folk.»
  Carl Jung
  Ta barna ut av skolen! De blir ødelagt av de vi velger å kalle våre makthavere! De påberoper seg retten til å indoktrinere og hjernevaske barna. Kritiserer du dem blir de krenket! Og med loven i hånd blir du dømt for hatefulle ytringer! Kommune og politikk oversvømmes av disse imbiciller. De etteraper FN(Fandens Navn) agenda 2030. De er alle i WEF bobla!

  Svar
 • https://devilslane.com/alfred-kinsey-john-money-psychopathic-serial-sexual-predators/

  ja alfred kinsey ville vært panegyrisk stolt over sin «kulturarv» hvis han hadde levd idag..

  Svar
 • ATTENTION PLEASE! Jeg har muligens funnet noe! Google eller noe genererer infinite pornosider på de typiske pornosidesøkeordene for young/teen/tube/xxx/porn/teenie/osv samme hvilke sammensetning av disse typiske orda, så popper det opp en side som heter det en skriver eller lignende. Testa sikkert 200 etter hverandre. VPN eller ikke VPN ser ikke ut til å gjøre noen forskjell. ALLE pornosider, utenom de mest kjente, leder sakte nedover fra tenåringporno, sakte sakte, så BOOM dropp til hardcore CP(Fellen for tinfoilere nevt i endgame «lekkasjene?», blackhatter ledet til angrep mot søkervarslere? De mest aktive søkerne har ikke noe sos. liv, tyr til porno) Thumbnails som skiller seg ut ved merkelig innzooming på merkelig sted vil være uimotståelig for søker. Høyere antall forslag ved trykk på «teen» eller «young» enn andre kategorier. Trykk rundt etter thumbs som skiller seg ut ved merkelig innzooming, Ikke lukk faner. Fortsett å lete etter thumbs. Når du finner nevnte thumb: andre nettsider enn det du akkurat trykka på vil åpne seg. La fane være åpen, gå tilbake til fanen du akkurat trykka på og trykk på samme linken igjen, når tekst som starter med: ReDirect + masse symboler vises oppe i venstre hjørne på den lyse, tomme siden mellom fane-åpning vises, er du inne på greia. IKKE lukk faner, bare fortsett til 40-50 faner oppe. Mønstere: Sider generert ser ut til å være på bare noen få forskjellige plattformer, se like bakgrunner, jo dypere en kommer jo mere cheapo ser det ut. MASSIVT støtteapparat for sminke på jentene som sjeldent gjør feil. (Trynet stemmer men kroppen er feil, en og annen klovnesminka kid forekommer)
  Hollywood prøver å «myke» opp sex og vold mot barn, produserer musikkvideoer med pedojeger-tema, pedo illustrert i musikkvideoene som hippier/tinfoiler-typisk utseende, maner til vold/plaging av hippie/tinfoiler typiske personer(OFFTOPIC: Samme musikkvideogreia for å skape miljøkrigere for den innkommende grønnfascismen)
  Tillegg: Søk etter: Lolita, lolo osv tar deg inn på en liten boble av ekte pedojegerfelle som sender deg rundt i ring. Skiller seg veldig ut fra resten av nettet, ser fake as fuck ut men er en naiv, men legit pedojegerfelle går jeg ut ifra. IKKE ANGRIP!
  Var i mørkt miljø når jeg fant dette, spørre om hjelp til å sjokkvarsle folket slo hardt tilbake, da jakte på folk som ikke tør å gå til politiet er god business. Bodde i rikmannsnabolag på denne tiden, var tydelig på at jeg prøvde å avsløre ondskap. Blitt gaslighta hardt siste 4-5 årene, 2 ambushforsøk siste året(SOS MAYDAY SOS) purken kjører «ja går det bra, skal du snakke med noen» rutinen, familie lei av å høre om det, gaslighting suksessrik.
  Konklusjon på teori: Globalisten normaliserer pedofili i bakgrunn av LGBTQP! De dummeste av pedojegerne er de nyttige heksejegerne som trengs for å angripe varslerne av folket før nytt, groteskt system skal innføres.
  Tilleggsinfo, store bildet: vaxxergenocide+kill-gridgenocide+overlagt matvare/energikollaps+geoengineering for guilting inn i 15 min. mikrobølgedødsleirene her: Brighteon.com, Odysee.com, Rumble.com, Gab.TV, geoengineeringwatch.org, La quinta Columna, SOTN(stateofthenation), millenniumreport.com, stop5g.com, Brandnewtube.com(oppe men død) Childrenshealthdefence.org IKKE lag konto på noen av disse sidene, KUN les! OBS! Mikrobølge mot varslere muligens bekreftet av La quinta columna! Nå gidder jeg ikke skrive mer, så F U og død over illumipsykkopatinati pisshodene fordi vi er LANGT over «demonstrasjon tid» og håper jeg fikk med det viktigste og ikke altfor usammenhengende .Hey då, 1love og Laterz :D

  Svar
 • PRIDE er forsøk på dra igang vold mot transer o.l så de kan få offerkortet+irritere alle med baller nok til å kjempe i den retningen mens de dreper med mikrobølge og kaller det convid og gjeter oss inn i teknokratisk depopulasjon og slavebinding via geoengineering/matprod.kollaps. Alt er meget god beskrevet i New world order END-GAME lekkasjene nedad til rompeslikkerne dems ;)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå smeller det i Ukraina:

Russland øker angrepene mot ledelses- og beslutnings-sentra.

Forrige innlegg

Rare prioriteringer:

Macron hygger seg på Elton John-konsert mens voldelige opptøyer herjer over hele Frankrike

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.