POSTED IN Globalisering, Økonomi

Predatorisk kapitalisme

Vestens økonomiske elite raner til og med Vesten

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Lars Malmgren
Oversatt av Northern Light

Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet av storkapitalen og deres politikere.
Den vestlige verdens økonomiske elite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter». Det skriver Lars Malmgren i sin analyse, som er basert på John Perkins’ erfaringer som rovdyrkapitalist for USA.

For 18 år siden ga John Perkins ut boken «Confessions of an Economic Hitman», der han i detalj beskriver hvordan den økonomiske eliten utnytter den tredje verden, hovedsakelig Afrika og Sør-Amerika, og tilraner seg deres eiendeler. Dette foregår i stor grad i det skjulte, hvor det ikke er klart hva som skjer.

Beskrivelsen av boken gir imidlertid en klar indikasjon på omfanget og metodene: «Trusler, bestikkelser, utpressing, gjeld, svindel, kupp, drap og uhemmet militærmakt. Dette er verktøyene som brukes av den «økonomiske eliten» – et enormt nettverk av selskaper, banker, samarbeidende regjeringer og rike og mektige individer – for å sikre at de opprettholder og utvider sin rikdom og innflytelse, og blir rikere og rikere etter hvert som de fattige blir fattigere. John Perkins gir skremmende bevis på hvordan eliten har utvidet sin innflytelse til hvert hjørne av verden, og gjort oss alle til slaver under deres regime».

Selve tilnærmingen er enkel: Det innebar å kontakte makthavere, presidenter, statsministre osv. og tilby dem alle slags fordeler, økonomiske, så vel som materielle og seksuelle, samtidig som de kom med forslag til hvordan de skulle «utvikle» seg, det aktuelle landet eller området. «Utviklingen» var i stor grad basert på at det ble gitt lån til landene, og at amerikanske selskaper fikk mulighet til å starte utvinning av råvarer av ulike slag. Landet var dermed bundet av avtaler og lån, som gjorde at den økonomiske eliten hadde den reelle makten over landets fremtid, og også kunne høste store overskudd.

Den åpenlyse plyndringen

En stadig mer synlig plyndring av folk og stater fulgte 11. september 2001 og krigen mot terror. Krigene i Irak, Libya og Syria brakte inn landenes eiendom som olje, men også direkte ran som Libyas gullreserve på 144 tonn. Libya markerte også begynnelsen på en ny fase av den økonomiske elitens maktutøvelse. På et møte i den amerikanske utenrikskomiteen ble det bestemt:«I overskuelig fremtid vil US styrker vil hovedsakelig delta i irregulær krigføring». I fremtiden ville man derfor hovedsakelig drive ukonvensjonell krigføring. I Libya var det ingen vestlige bakkestyrker, men radikale islamister, IS-krigere, ble brukt til å styre de direkte kampene.

På den annen side brukte de sin teknologiske kunnskap, via luftangrep, strategisk kontroll gjennom rekognosering fra satellitter osv., til å hjelpe og lede «opprørerne». Sverige var med i krigføringen når det gjaldt å knuse den velutviklede staten Libya. JAS-fly bidro med sine rekognoseringsbilder for å informere hvor luftkampstyrker ville bombe. Her ser vi NATO’s rolle – ikke som en forsvarsallianse men som en krigførende makt på vegne av den økonomiske eliten.

Håndbok for ukonvensjonell krigføring

Det ble til og med utarbeidet en manual for hvordan disse proxy-krigene kunne gjennomføres. En kritisk faktor for å lykkes med disse ukonvensjonelle operasjonene var å skape et image, som rettferdiggjorde støtte til en bestemt geriljabevegelse eller -regime. Etter motstanden mot Vietnamkrigen så vel som mot invasjonen av Irak, (som var motivert av falsk informasjon om «masseødeleggelsesvåpen»), innså de viktigheten av å få opinionen på sin side.

Derfor uttrykkes viktigheten av å skape et positivt bilde av egne handlinger, og samtidig mistenkeliggjøre parten man ønsker å nøytralisere, eller å sitere manualen: Denne formen for virksomhet krever etableringen av en virtuell virkelighet – en strategisk kommunikasjon. Denne funksjonen utføres av store mediemonopol og internasjonale nyhetsbyråer. Dermed har regimet i Damaskus og Syria blitt mistenkeliggjort på alle måter og baktalelsen av Russland og Putin fremstår enda tydeligere. Dette svartmaleriet har blitt utført på alle nivåer, selv i sportsverdenen.

Samtidig har tidligere kansler Angela Merkel innrømmet at Minsk-avtalene bare var en måte å kjøpe tid for å bygge opp Ukrainas økonomiske og militære kapasitet. For Russland har det vært viktig å prøve å gjennomføre avtalen fordi den antok at konflikten i seg selv er et internt ukrainsk problem. De ønsket ikke å blande seg inn i Ukrainas indre anliggender, men forsto at Vesten ønsket å trekke Russland inn i konflikten ved å gjøre dem til en part i saken.

I uken før Russland gikk inn i Ukraina for å beskytte den russisktalende befolkningen der, ble Donbass beskutt ikke mindre enn 7.000 ganger, ifølge OSSEs statistikk av Ukraina. Russland gikk inn med en begrenset styrke for å beskytte Donbass gjennom en «spesiell operasjon» og for å tvinge fram forhandlinger. Dette lyktes også og de var nær ved å ha en fullført traktat med Ukraina i slutten av mars i år, før press fra Vesten, ikke minst gjennom Boris Johnson som lovet Zelensky og Ukraina utvidet støtte, umuliggjorde en fredsløsning.

I tillegg var det sterke nasjonalistiske (les delvis nazistiske) styrker innad i Ukraina som ikke ønsker fred. Så krigen eskalerte og Vesten, hovedsakelig USA, har nå investert hele 1000 milliarder dollar i bistand til Ukraina. Russland har mobilisert en større styrke (300.000 reservister og minst 70.000 frivillige) for å øke krigsinnsatsen. Samtidig med den utvidede krigen har Vesten valgt å sanksjonere Russland på alle måter, noe som gjør at Europa ikke kan få tilgang til de russiske råvarene som det er så avhengig av. Alt dette vil bidra til en økonomisk katastrofe for Europa. Her har vi selve grunnlaget for ranet som vil overføre enorme summer fra vanlige borgere til finanseliten.

Julian Assange sin analyse av krig som overføring av kapital

I forbindelse med krigen i Afghanistan kom Julian Assange med en skarp uttalelse som avslører kreftene bak de endeløse krigene. Han sa det omtrent slik: «Hensikten med disse endeløse krigene er ikke at de skal lykkes, men de er bare en måte å hvitvaske penger på, å overføre skattepenger fra det offentlige, til den private sektoren, i dette tilfellet det militær-industrielle komplekset».

De enorme kostnadene ved krigene er dermed en måte for den økonomiske eliten å tilrane seg offentlighetens eiendeler eller skatteinntektene til de ulike statene. På samme måte kan de endeløse pandemivarslene og vaksinasjonsprogrammene, forstås som en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger fra befolkningen til den økonomiske eliten, eller det biomedisinske komplekset. Og de konstante klima-alarmene er en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger til den økonomiske eliten eller energiselskaper, oljeselskaper etc.

Ingenting av dette skjer ved en tilfeldighet. Det er nøye planlagt. Og mulige utveier, som tilgang til russisk gass, umuliggjøres gjennom sprengning av gassrør. Det er ikke Russland som kjemper mot Europa, det er den økonomiske eliten som dels vil ha Russlands naturressurser, og dels vil ha tilgang til Europas statsbudsjetter. Enhver innbygger merker nå med sterkt økende strømregninger og økte matvarepriser, hvordan en økonomisk elite kan øke deres profitt, og alt kan skyldes på Russland og Putin; – «en strategisk kommunikasjon skaper en virtuell virkelighet» for uvitende borgere, og dessverre også for uvitende politikere.

Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet

Den vestlige verdens finanselite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter. Mange amerikanere har allerede opplevd dette – ikke minst de som mistet hjemmene sine i kjølvannet av bankkrisen i 2008. Og nå blir Europa ranet, noe som skjer helt åpent i et samarbeid mellom USA, EU, World Economic Forum og naive regjeringer i de respektive nasjonalstatene.

For de som tror at Sverige ville vært et unntak, anbefaler jeg å lese Andreas Cervenkas bok «Greedy Sweden». Enorme summer overføres nå fra det arbeidende folket til de som kontrollerer pengestrømmen, og som også kontrollerer vår virkelighetsoppfatning – som «skaper en virtuell virkelighet via strategisk kommunikasjon».


Fra News Voice, publisert 15 desember 2022.
Oversatt fra svensk, linker og kilder i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Västvärldens ekonomiska elit rånar nu även Väst – Predatorisk Kapitalism.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Med det vi har sett av folkevalgtes redelighet med reiseutgifter og pendlerboliger, og hvor «lei seg» de blir for å bli tatt, eller hvor selvrettferdig det bortforklares, er det lett å tenke seg at de tar bestikkelser, noe som kan avsløres og ødelegge politikerkarrierer hvis sponsorene finner det for godt. Kanskje noen er naive. Griskhet, tror jeg heller er forklaringen. Og et hovmod hvor regler er for almuen, mens BoJo, Gavin Newsom, Liz Truss og Sanna Marin holder fester med altfor «mangen», som Erna sa. Disse er bare småfisk, og kan ofres så lett som ingenting hvis de ikke er flink bisk. Skor seg økonomisk på pandemien, som Nakstad. Maktmenneskene bak har noe på disse marionettene. Eller kapoene, om du vil.

  Svar
 • Deutsche Bank advarte sist oktober mot at Tyskland som Europas økonomiske motor avindustrialiseres på grunn av energiprisene og prisen på råvarer. Nå er det et etablert faktum. https://dieunbestechlichen.com/2022/12/deutschland-wird-bewusst-deindustrialisiert-maassen-gruene-streben-eine-oeko-totalitaere-herrschaftsform-an/

  Virkningene begrenser seg ikke til Tyskland. Putin og «den grønne galskapen» får skylden i i alle hovedmediene og slik hindres demokratiet i å samle seg til motstand, men avindustrialiseringen er et helt bevisst resultat av villet politikk og ikke et tilfeldig biprodukt av god vilje til å redde planeten fra å koke og Ukraina fra en grusom imperialist. Nå får mediestyrte idioter se hva de har gitt samtykke til og fortsetter med å skape av kaos, og de får merke hva det vil si å være så naiv at de sier at dette hadde ingen sett for seg at ville bli resultatet. Mens de velgerne som aldri vil ta ansvar for å ha blitt lurt trill rundt kommer til å fortsette å snakke om tullete og ansvarsløse politikere og miljøvernere.

  Svar
 • At krig er svindel, ble avslørt av general Smedley Butler i hans bok «War is a racket» fra 1935. Alle grunner som oppgis for krig er løgner, kriger blir ført for å overføre penger fra vanlig folk til finanseliten. Det er velkjent at finanseliten, som Rotschilds, har finansiert BEGGE sider i alle kriger i hvert fall siden 1ste verdenskrig, antagelig enda mye lenger.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  21 desember 2022 12:13

  I går skreiv Aftenposten om «Russlands energikrig mot Europa». Kor mange lygner er pakka inn i denne tilsynelatande saklege formuleringa? Kva skjer om du byter ut ordet ‘Russland’ med USA?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Canadisk ekspert:

Korona-krisa: en kjempebløff!

Forrige innlegg

Robert F. Kennedy Jr.:

CIA drepte min onkel, USAs president John F. Kennedy.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.