POSTED IN Demokrati, Overvåkning, Ytringsfrihet

Politiske midler

Den endelige løsninga igjen: «Ingen nazister».

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er vanskelig å finne nazistene i Norge. De er dårlig organisert og trenger hjelp av «utlendinger» for å markere seg. Det finnes ikke noe politisk eller sosialt grunnlag for noen nazistisk bevegelse i Norge. Nazismens oppslutning overdrives for å bruke oppslutninga til å innsnevre demokratiet med å kneble alminnelig samfunnsdebatt og bøtlegge og fengsle flest mulig. 

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

I demonstrasjonen i Oslo sist lørdag var fire av dem norske nazister. Det er ikke mulig i dag med større suksess enn på 1930-tallet at nazismen i det gjennomorganiserte norske samfunnet, som i dag er uten dramatiske økonomiske forskjeller, kan gjenoppstå. Ubetydelige er nazistene. Ikke i nærheten av styrken til Blitz, til voldelige islamister og de klansorganiserte kriminelle bandene. 

Overdrives — bevisst
Likevel manes nazistene fram som en betydelig fare med stor oppslutning. Som av Sofia Rana, fra Rødt og Antirasistisk senter, i Klassekampen 04.11.2022 og i åresvis av Jonas Bals og ulike Blitz-varianter. De og deres mange taleføre meningsfeller, som en journalist i NRK, Philippe Bédos Ulvin, prøver å skape et bilde av nazismens og fascismens politiske innflytelse i Norge og Europa som ikke finnes. Heller ikke det statlige forskningssenteret mot ekstremisme klarer det. Det blir ikke en snarlig tilbakekomst av nazismen som i Tyskland på 1930-tallet og fascismen i Italia og i Spania. Varselet om at nazismen står foran en snarlig maktovertaking, har som formål å angripe meningsmotstandere. Ved å bruke anklagene om at «nazismen snart overtar samfunnet» på samme måte som varslerne med stor politisk suksess bruker begreper som rasisme og diskriminering. Opprinnelig betegnet begrepene noe reelt og viktig og riktig å motarbeide, men med begrepenes popularitet utvides de til å omfatte mer og mer, nærmest alt. For å kneble, demoralisere og nekte politiske motstandere ordet og bøtlegge og fengsle dem. Som med begrepene islamofobi og konspirasjonsteoretiker. 

Den «endelige løsninga» enda en gang

37C05A7F-5547-4463-97FD-4237B4DFD807_1_201_a
Fra Klassekampen 04.11.2022

Sofia Ranas mål er «ingen nazister». Det er det samme politiske målet som de voldelige steinkasterne i Blitz står for: «Ingen nazister i våre gater». «Ingen», krever Rana utheva, med Klassekampens aksept. 100 prosent renhet: uten en eneste nazist. Praksis har vist at det er med vold de skal  nekte nazister og alle andre meningsmotstandere å ytre seg. Kan nazistene, de fire, få gå på gata til daglig og bo i leilighetene sine? 
Den «endelige løsninga» for absolutt renhet har vært praktisert av mange politiske grupperinger opp gjennom historia, særlig religiøse. Sofia Rana og Klassekampen burde kanskje tenke på hvem de stiller seg sammen med når de krever «ingen», det vil si utrydding som den endelige løsninga, av sine utpekte politiske motstandere. 

Rana & cos egne allierte og dem de kjemper for, er unntatt kritikk og problematisering for sin voldelige og fascistisk prega politikk. Deres vold blir sett på som ikke-eksisterende. Som:

Nazistisk inspirerte fagforeningsfiender i Europa
At det finnes både godt organiserte og bevæpna nazistisk og fascistisk prega grupper i Europa, er et beklagelig faktum. De mest utprega er interessant nok en ikke-sak for dem som framstiller seg som de ivrigste antinazistene. Mordbrannen mot nær 50 fagorganiserte i Fagforeningens hus i Odessa 2. mai 2014. De ihelbrente fagorganiserte lederne der kvalifiserer ikke til tidligere malersvenn, statsministers Støres tidligere rådgiver, nå LO-rådgiver, Jonas Bals, sin solidaritet. Er egentlig motstand mot nazismen så viktig som Bals, Rana og Ulvin gir inntrykk av?

Muslimer som praktiserer fascisme
Ytterfløyen av muslimene i Europa prøver å fremme sitt «fredens budskap» med vold. Terroren fra fredens religion dreper vanlige mennesker i hverdagsliv i Stockholm, Berlin, Paris, Brussel, København og Oslo flere andre steder. Per mars 2020 var det i Europa 579 som hadde blitt drept i terror inspirert av Koranen, og 101 drept av høyreorienterte, derav nær alle de 101 utført av norske Breivik og Manshaus. Nær fem av seks terrordrap er muslimsk inspirert. I tillegg har vi hatt den muslimske terroren mot homofile i Oslo 25. juni i år med to drepte og mange skadde, og tidligere har organiserte muslimer skutt på synagogen i Oslo som et nytt ledd i utryddinga av jødene. 

Skyter i folkemengder og brenner arbeiderklassens biler
Kampen for innvandring har lykkes med økt antall nye innvandrere, uten at suksessen har vært like vellykka etter innvandringa. Blant innvandringas problemer er utviklinga av kulturell klanskriminalitet med vold. Med skyting innad i klanene, inne på restauranter og på torg blant vanlige mennesker og med brenning av arbeiderklassens biler. Særlig blant tredje generasjons innvandrere. Ikke så ille som i Sverige, men økende.

I den grad muslimsk terror og klanskriminalitet blir innrømt som realiteter, er hovedforklaringa at det er dem som er imot imot innvandringspolitikken som har skylda. Fordi de kritiserer innvandringa. Det er dem som kan stemples som rasister, islamofobe, konspirasjonsteoretikere og nå nazister, som påstås å være årsaken til det politiske voldsproblemet i Norge og i Europa.

image
Tegning av Karine Haaland

Indignert moralisme med rettslige straffetiltak
Etter mal fra USA med nekting av ytringer til andre enn dem som udemokratisk oppkaster seg til sensorer, trappes denne suksessen opp også i Norge og i Europa. Det er først og fremst de venstreorienterte politikerne, med sine støttespillere på universitetene og i medieredaksjonene, som går i spissen for denne innskrenkinga av ytringsretten.  Først blir andre meninger demonisert og gjort moralsk umulig, så følges det opp med bøter og fengsling. Jo større en kan klare å gjøre oppslutninga om faren for nazismen, jo flere ekskluderings- og straffetiltak kan en sette inn mot sine politiske motstandere i økende grad.

Overdriving av ikke-eksisterende nazisme og underslåing av sterk eksisterende nazisme
skreiv jeg også om i juni i år:
Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • For å beskytte eget selvbilde har folk alltid tilskrevet og projisert egne uakseptable følelser eller konflikter (for eksempel aggresjon) til andre personer. Hatet blir alltid behageligere når man finner en hakkekylling. For 40 år siden var det palestinerne i Shabra og Shatila som måtte vekk og plasseres i massegraver. Drapene utført av kristne. Nå er massegravene i Mariupol og Ukraina og nazistene er der og skal vekk. Hatet er individuelt og skifter. Hadde man spurt polakker ,latviere, ukrainere når den sovjetiske hæren kom i 1944-45 som befriere hadde de etter 24 timer skiftet mening og ønsket tyskerne tilbake. Det er bare å søke på nettet så finner man bekreftelse. Russerne skylte på at det var så mange mogolere, hunere, tatarer osv. som aldri hadde sett hvite jenter og kvinner i den Røde Arme. Alle de 14 landene som ble okkupert av Sovjet i 1945 søker seg vestover til EU og Nato.

  Svar
 • Northern Light.
  7 november 2022 16:01

  Det har aldri vært så mye tv-programmer om nazisme som nå. History Channel 1 og 2, Discovery Channel, National Geographic Channel (merkelig at de ikke har tatt vekk National i navnet), sender samlebånds-produserte programmer om nazismen og Hitler daglig. Spekulative «clickbait» programmer, om Goebbels okkultisme og om at nazistene forsket på UFO-teknologi.

  Hvem eier tv-kanalene, og hvem har produsert programmene og skrevet manus? Rulleteksten går raskt over skjermen, men det er åpenbart at påvirkningen som programmene skal ha på tv-publikummet, har en hensikt. Etter å ha sett en del av dem, blir det tydeligere; folk skal ubevisst assosiere nazisme og fascisme med sunn nasjonalisme. Globalistenes presse og media påvirker folk på en slik måte at de skal reagere negativt på alt som inneholder ordet nasjonal; som nasjonalstat, nasjonal identitet, nasjonale landegrenser, nasjonal valuta, nasjonal selvråderett og suverenitet, nasjonalsanger og nasjonal kultur og historie.

  Den globale storkapitalen vil at hele verden blir et frihandelsområde hvor kapital, arbeidskraft, varer og tjenester flyter fritt. De vil ikke ha suverene nasjoner med egne nasjonalbanker med en nasjonal valuta, folkevalgte som setter eget folk og lands interesser først, beskatter kapital og bruker det på gratis utdanning, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett for innbyggerne, at landets folk eier landressursene, og prioriterer så høy selvforsyningsgrad av mat som mulig.

  Det globalistiske finansfolket vil påvirke spesielt barn og yngre til å tro at «globale løsninger» må til for å løse verdens problemer. For å utviske nasjonal identitet, og få de lettere til å akseptere at store kapitalforvaltningsselskaper kjøper opp statlige eiendommer, folkets eiendom, etter at de har blitt gjort om til aksjeselskaper. At det er best at storkapitalen eier vannkraften, oljen, gassen, fiskeressursene og infrastrukturen vår, og at sosiale rettigheter privatiseres.

  Motstandere mot monster-vindturbiner kalte Solberg for høyreekstreme og rasister i 2019, uten at det utløste folkelig raseri. Motstand mot ACER og utenlandskabler ble kalt strømnasjonalisme av MDGs nestleder i sommer i sommer, uten at det vakte oppstyr. Enda 20-30 tWh fra Norge spiller ingen rolle for Europa, som har et strømforbruk på over 3500 tWh. Men 20-30 tWh fra en produksjon på bare rundt 150 tWh (vi bruker ca 135-140 tWh) fra norske vannkraftverk, fører til svært høye priser på strøm for industri, næringsliv, landbruket og husholdningene.

  Mangelen på et folkelig opprør og raseri over at storkapitalens politikere selger ut landet bit for bit, og den ukritiske masseinnvandringen fra MENA-land, tyder på at finansfolkets strategi virker. Den nasjonale identiteten utviskes, og Norge blir mer og mer et land(område) den globale storkapitalen kan regne som erobret. Deres hovedstrømspresse og media omslutter oss i en «media-boble» i all vår våkne tid, og barn og yngre spesielt stiller ikke spørsmål til det offisielle narrativet, de hjernevaskes til å forveksle sunn nasjonalisme med nazisme og fascisme.

  Svar
  • Politikernes bruk av ord og deres inngrep i språket sier en hel del; f. eks. mente Støre en gang at «etnisk norsk» burde man ikke si høyt eller engang tenke. Ernas oppfinnelse er «religiøs rasisme»; slik kobles skepsis, (d.v.s. «hat»), til en ideologi, høyst klanderverdige islam, med et i Norge nærmest ikke-eksisterende hat til mørkhudede, så lenge de er er grei. Noe de påfallende ofte ikke er. Dessverre en konsekvens a Norges utbombign av steder hvor «vi» angivelig kom får å fredsbevare og fremme «demokrati».. Forståelig nok hvis de egentig Hater oss. Islam lærer opp til nettopp det. Hudfargene er fine. Adferden er det verre med, ved en langt farligere sort enn den lille, nordiske motstandsbevegelsen, bare sjekk statistisk sentralbyrås kriminal-tabeller. . Nazister i Norge må ha 31 av 35 importert, hovedsakelig svensker, for å lage et puslete tog.
   Og «dugnad», det er sånt folket pålegges, samt at «vaksinen» er «en borgerplikt», ifølge Erna. All motstand fra «sammensuriet» brunbeises, også av Raja, som åpenbart ikke visste nok norsk historie til å bruke ordet «Brun» og skjønne hva han sier. Raja «la seg flat» som det heter på neo-norsk. Og var raskt på bena igjen.
   De lydige var medløperne dengang. Forrige verdenskrig. Ingen nevneverdig motstand i Norge? Okay, da har landet brunbeiset, seg selv, uten engang å vite det, i sløv autoritetstro og feighet. Gruppetenkere fra mønsterbruket Nordre Jantefjord, Vestland, hvor ingenting eies og alle og er lykkelige. Spis makk og smil.

   Svar
 • Hvis man tar 2 bokstaver fra NAsjonalsosialisme og 2 bokstaver fra ZIonisme, legger dem sammen, voila! har man ordet NAZI, legg dem sammen med -isme, og man har ordet nazisme, en tanke om 1 stat (hele verden uten grenser) under et zionistisk åk, styrt via «verdenskongen» og hans lakeier i tempelet i Jerusalem.
  Hvorfor snakket Putin om de-nazifisering av Ukraina?
  Kan det være fordi dengang Khazaria ble oppløst av vikingeprinsen Sviatoslav I, flyktet de overlevende khazarene til Kherson, og har siden hatt et «stronghold» i og omkring dette oblastet.
  Disse khazarene ble betegnet som de blodigste «krigere» og overfallsmenn i historien, blodigere enn Gjengis Khan, og de konverterte til jødedom (zionisme) før de ble jaget fra steppene i krigen mot rus-vikingene.
  Fremstående politikere og «kjendiser» i Israel har bekjent at Ukraina er deres «opprinnelige» fedreland og at det skal bli deres nye Stor-Israel, noe kocaintrynet Selenskiy også har uttalt.
  Så for at det skal kunne skje må Russland deles opp i småbiter uten kontroll (ressursene i et oppstykket Russland blir også enklere å stjele), så derfor fortsetter krigen selv om de har tapt den for lenge siden.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russland blokkerer for USAs globale hegemoniplaner.

Krigen handler om å ødelegge Russland.

Forrige innlegg

Monkey Business

Pfizers forretningsmodell er å spre sykdom og selge «kuren».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.