POSTED IN Imperialismen, Krig-fred, Norsk politikk

Politisk illusjonstenkning fra SV-veteran

Kapitalismens natur: Den går alltid svanger med krig.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

SV-pjatt

Jan Hårstad  

Den tyske filosofen Nietzsche har naturligvis helt rett når han skriver at profesjonalisme i politikken er dobbeltspill – Machiavellisme. Det er ikke noe som gjelder for noen hykleriske partier til høyre, men også for SV og Rødt. Pål Steigan bemerker i dag at i Rødts ferske pressekonferense

ble Ukriana-krigen ikke nevnt i det hele tatt.

 Naturligvis. 72% av Rødterne var blitt for Nato og Klassekampen ble fylt opp av innlegg om hvor fint det var med Nato og EU. Og det fortsetter.

SV klarte å agitere for våpen til Ukraina og for Natos utvidelse til Sverige og Finland. Men det var ikke noe rart og merkelig i dette. Helt fra bombingen av Jugoslavia i 78 dager i 1999, har SV kontinuerlig vært for alle Natokriger bortsett fra krigen mot Irak i mars 2003. Men propagandaen for denne krigen var så tåpelig at det lyktes ikke denne gang.

man in black shirt and black pants standing on brown sand during daytime
SV støttet Nato-bombingen av Libya og bidro såldes til å ødelegge Afrikas fremste velferdsstat

Ikke desto mindre fungerer den forestillingen i offentligheten i Norge idag at SV er imot Nato. Men det er altså 23 år siden Jugoslavia og i programmet står det mot Nato. Men programmer skrives for å bedra folk.

SV er et ekstremt hykkelsk og dobbeltspillende parti. Kanskje det ledende i Norge? Det er derfor med en viss nysgjerrighet er leser SV-veteran Stein Ørnhøi lange artikkel i Klassekampen 25 juni i håp om litt kritisk opprydding i det moderne Nato/EU SV. Nei. Ikke et ord om SV, men obligatorisk om «despoten Putin»

Og en masse banalt pjatt om verdens gang. Helt obligatorisk SV-isme alt sammen.

I gamle dager kunne man si om SV at de var en slags «venstresosialdemokrater» men det betød jo ikke at de på noe vis var marxister bortsett fra en og annen person, for pasifisme var også en utbredt retning innen SV. Obligatorisk på alle SV-møter den gang var Brigitte Grimstad som sang noe om fred.

Det som er felles for hele den etablerte statsfinansierte venstresida er full oppslutning om Karl Kautskys tenkning.

Nå vil kanskje noen bemerke: Hårstad må slutte  med Kautsky nå. Men så enkelt er det ikke for her er det en kollisjon mellom to fiendtlige verdens anskuelser:

Kautskyaenrne mener i ramme alvor at verdenskapitalismen kan frambringe FRED.

Revolusjonære marxister som Rosa L. og Lenin mente at KRIG var Kapitalens DNA, en iboende egenskap ved det kapitalistiske systemet. Enhver kapitalistiske stat trenger til markeder og råvarer. Får den ikke det frivillig kriger den for det. Tyskland rykker nå inn i Sahel-Mali for det er det flusst opp av strategiske mineraler.

Ørnhøi ser det slik at etter at Ukraina har «roet ned» skal det da tenkes nytt i Europa med forsiktig opptreden. Det er en total feillesning av den historiske situasjonen. Ørnhøi skjønner ikke at Ukrainakrigen har samme funksjon som krigen i Abessinnia og Spania (1936-38) som innledende oppvarmingskriger for verdensomfattende kriger

Som står i kø: 

 • Israel og det arabiske Nato mot Iran og Hizballah.
 • Gresk-tyrkisk krig om Østre Middelhavet.
 • Krigen om eierskapet til Svartehavet.
 • Taiwan-konflikten.

Listen kan gjøres uendelig lang, men den dominerende faktor i verdenspolitikken er denne: den kapitalistiske verdensøkonomien bryter sammen i resesjon og inflasjon. Selv USA er iferd med å bli et tredje verden land som drukner i fattigdom og vold.

Ikke desto mindre er trenden den at alle stater uten unntak bruker enorme summer på opprustning. det skal godt gjøres å finne en stat som ikke gjør det. Den tyske bevilgningen på 100 milliarder Euro til forsvaret handler om at Tyskland skal styre den kommende EU-hæren som naturligvis ønsker å bevokte den norske gassen og oljen.

Gå inn på nettsiden Forsvarets Forum og du vil se at Norge allerede jobber med den tredje verdenskrig i Norge. Ørnhøi messer om «sikkerhetspolitiske utfordringer» som om han befant seg på Stortinget fremdeles.

Den «freden» Europa har hatt hadde som forutsetning at de inter-imperialistiske konflikten i Nato og EU ble eksportert til den tredje verden hvor det er permanent krig: Rwanda, Libya, Syria, Jemen, Kongo etc.

Hvorfor Rosa L. kunne være så presis på den første verdenskrigs komme, var at hun så kolonikrigene mellom Tyskland-Frankrike-England i perioden 1910-14. De nærmet seg Europa.

Krigen er kommet til Europa.

Og sånn er det nå også. Hele verden skal ombygges via gigantkriger og det er tvilsomt om noen stat vil bli spart.

Dessverre er det slik at også SV-veteran Ørnhøi leverer bare pjatt og ønsketenkning. Akkurat noe for Klassekampen det også. Alle er de Kautskyanere.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 243 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Nja, Lenin og Rosa var ikke spes radikale. De fulgte godt opp den politiske villedning godt innstiftet av agent K.Marx, at det er ideologien som sørger for ditt og datt sånt som krig. Det er aldri noen beslutningstagere på bakrommet som penser retningen, nei, kriger blir liksom bare uunngåelige pga ideologiens spor. De var begge jøder – som dekket over de jødiske Levitters blodspor. Levittene er bankfolkene og advokatene som planla og tilrettela for massemord (krig)

  At Kautsky kunne få seg til å tro at kapitalisme skulle føre til internasjonal fred er vel i gata med islamister som hevder at Islam betyr fred, og det vil det bli når alt annet er overvunnet. I Sv og andre norske politiske steder er det ingen som tenker så langt som kapitalismens eller den vestliges «liberalismes» fullstendige overtagelse, de tenker ikke lengre enn den neste utbetaling.

  Så Hårstads beretning om SV bløffmakeri er vel brukt plass. At de fortsatt later som de er norgesvennlige er en skam. Med Amerikanske Nato baser i landet og når Amerikanske soldater har lov til å gripe inn over vår egen befolkning kan ikke fraskrivningen gå noe spes dypere.

  Noe nytt parti på venstresida i Norge burde begynne med å kreve av sine kmmende medlemmer at de er konsekvent imot alle former for overnasjonale styrer. Skriftlig. Spesiellt EU & NATO.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Sjakk-matt.

Vestlige ledere uten politisk strategi.

Previous Post

Ingen vil ha det men blir påtvunget koronapasset.

Det dreier seg ikke om demokrati, men kontroll.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.