POSTED IN Ideologi, Virkelighetsforståelse

Politisk ideologi maskert

Kan vi stole på dagens vitenskap?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Gary D. Barnet
Oversatt av Northern Light

Forestillingen om at vitenskapens suksess har blitt oppnådd og perfeksjonert i moderne tid på grunn av de enorme beløpene som har blitt brukt på statlig finansiert vitenskapelig forskning, er ikke annet enn fantasi. Ethvert krav om å akseptere vitenskapen, eller å erklære at vitenskapen er ubestridelig er feil, da alle vitenskapelige konklusjoner konstant må utfordres. Vitenskap er basert på sannhet alene, dette etter mye studier og eliminering av alle mulige motsetninger til fakta. I dag har det motsatte skjedd, ettersom nesten all vitenskap har blitt ødelagt av penger, makt og korrupsjon.

Vitenskap er kunnskap tilegnet ved informasjon og omfattende studier som fører til at en er sikker på at resultatet er riktig. For å oppnå slik kunnskap må man være immun mot enhver form for tvang, korrupsjon, bestikkelser, press, politikk og økonomisk vinning. Med denne beskrivelsen av virkelig vitenskap, er nesten alle uttalelser om vitenskap i dag farlige for samfunnet og menneskeheten som helhet. Dette har vært spesielt tydelig de siste tiårene, men enda mer i løpet av de siste årene.

Som G. K. Chesterton observerte, «Vitenskap er som enkel matematikk, den er enten ufeilbarlig eller den er feil». Hvis man skal forholde seg til vitenskap som sannhet, så er det absolutt ikke noe vitenskapelig ved svindelen kalt Covid, og den falske pandemiske krisen som har blitt videreført av et totalt kontrollert og falskt vitenskapelig samfunn». Det som har blitt fortalt oss av det villedende politiske apparatet, det som kalles vitenskapelige erklæringer, er ikke fakta eller ubestridelige sannheter, men rett og slett ubegrunnede eller falske utsagn. Uten å konstant å stille kritiske spørsmål eksisterer ikke vitenskap.

Det er min mening at viruset ikke noen gang har blitt isolert, eller vist seg å faktisk eksistere. Hvis noe av denne påståtte vitenskapen var virkelig, bør dette viruset som ikke er isolert og som derfor mangler en avgjørende identifikasjon, sees på med mistillit. Enhver ekte vitenskapsmann som er verdt saltet sitt bør ikke bare være rystet, men også skrike ut for å forsvare sannheten, uten hensyn til eventuelle konsekvenser.

For å gjøre vondt verre har denne virusløgnen fått fortsette, som alltid med løgn etter løgn. Når påstanden om at et «virus» kalt Covid er en løgn, som burde være åpenbart nå, hvordan kan da variant etter variant eksistere når det ikke ble vitenskapelig bevist å eksistere i utgangspunktet? Hvordan kan det ha vært en pandemi hvis det totale dødstallet her og rundt om i verden og faktisk ikke engang økte? Disse spørsmålene ble aldri besvart eller studert av de fleste såkalte vitenskapsmenn rundt om i verden. Bare noen få sto frem, og de ble nedverdiget, sensurert, baktalt og utstøtt av hovedstrømspresse og media, den viktigste kilden til befolkningenes informasjon.

Hvem har ansvaret?

Hvem har egentlig ansvaret for denne løgnen fremstilt som sannhet, og hvorfor kjøper så mange den falske fortellingen av den herskende klassen? Det er ikke ekte vitenskap de krever at du tror på, bare den falske vitenskapen akseptert og fremmet av regimene selv. Det kan bare være én grunn til det, og det er et ønske fra den herskende eliteklassen om å eliminere individuell logikk og fornuft til fordel for en kollektiv avhengighet av et ondsinnet regime.

Dette fører til samfunnsendringer der folk tror hva de enn blir fortalt, og derfor kan vitenskap være hva som helst presentert med autoritet av de som kalles vitenskapsmenn, og de kan fortsette som det ved å overholde regimets krav. Vitenskap er ikke lenger vitenskap, det er hva regimet bestemmer seg for å presentere som vitenskap. Eliten eier de offentlige skolesystemene, de eier høyskolene og universitetene, de styrer hele den farmasøytiske industrien, de styrer media, pengene og dermed økonomien, og på grunn av dette maktkuppet styrer de nå de fleste mennesker.

Forestillingen av at «kunnskap» er alt det som presenteres for folk av herskerne som de å tillater å herske over dem. De har frivillig akseptert regimets falske fortellinger, stort sett uten spørsmål. Kritisk tenkning er nesten utryddet, og virkelig vitenskap er basert på kritisk tenkning. Det bør da ikke være en overraskelse at det såkalte vitenskapelige samfunnet, har kommet i en posisjon til å fremme ikke mye annet enn løgner, og har gitt etter for politiske og absurde ideologiske konklusjoner som utrydder virkelig vitenskap.


Fra Tap News, publisert 10 August.
Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • En viktig del av all vitenskap er å tvile, stille spørsmål.
  En viktig del av et (demokratisk ) samfunn er å tvile og spørre , både maktapparater og media. – Følge med.
  Menneskeheten er nemlig blitt påført mye lidelse og død fordi vi trodde vi visste. En viktig del av oppdraget som forsker er derfor å sørge for å eliminere feil (i teorier), før de eliminerer oss – direkte eller indirekte.
  Av den grunn må vi – befolkningen, og det er et kollektivt ansvar, forsikre oss om at rådende teorier om f.eks. et virus ikke utgjør en større trussel for oss enn viruset..

  Svar
 • Det innebærer at «eksperter», «spesialister» og Vitenskapen har mistet all selvrespekt, eller burde gjøre det. De har inntatt en helt utrolig arrogant og Allmektig rolle, med serieløgn som metode, hvor Fauci mener han selv er legemliggjøringen av vitenskapen. FHI er samme ulla som Fauci. «Beskyttet», «trygt og effektivt». Noen dør, men det er «bare noen gamle og skrøpelige»; så respektløst! De er dårlige mennensker, ganske enkelt. Blod på hendene for noen usle sølvpenger. Foraktelige folk.
  Klimakrisen forsvares med at «90 % av vitenskapsmenn er i konsensus», som om vitenskap avgjøres ved konsensus. Erna liker å si det om og om igjen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk toppanalytiker:

Ukrainakrigen vil knekke den vestlige eliten.

Forrige innlegg

Det er ikke tillatt med spørsmål om den offisielle Ukraina-fortellingen.

Løgner dominerer i mediene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.