POSTED IN Virkelighetsforståelse, Økonomi

Politikkens retrett

Høyrevridd sentralbanksjef vil styre Stortinget og regjeringa

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det viktigste med Jens Stoltenberg som sentralbanksjef, er ikke at det er en bevisst tilrettelagt tilsetting. Men at vi får Norges ledende høyreorienterte politiker i en stilling han indirekte har varsla at han skal omgjøre til den i praksis økonomisk styrende stillinga i Norge — over både regjeringa og Stortinget.
Allerede på tilsettingsdagen kom han med en programerklæring om denne utvidinga av sentralbanksjefens rolle. Der kan han fortsette å fjerne tidligere demokratisk styring over offentlige bedrifter som statens oljeselskap og med reformer som foretaksmodellene for sjukehus. Han skal fullføre nedskjæringene av pensjonene som han begynte med i regjeringene sine og sørge for at stadig mindre av oljepenga brukes på varige norske infrastrukturinvesteringer. Han skal gjøre det med den innsikten og den kompromissløse gjennomføringsevnen han har utvikla gjennom et livslangt politisk liv som heldagspolitiker, og som han nå har spissa enda mer med erfaringene som en politisk hærfører for USAs militære offensiv mot den kapitalistiske konkurrenten Russland. Innsatsen som Nato-sjef var nettopp et vilkår for å få jobben.
Situasjonen er svært lys for fullføring av Stoltenbergs høyreorienterte politiske livsmisjon. Jonas Gahr Støre var sekretæren for utarbeidinga av Stoltenbergs offensive høyrereformer og som Erna Solbergs regjeringer fulgte opp. Dagens statsminister var og blir fortsatt Stoltenbergs reelle underordna.
Det at vi får en aktiv politiker til å utnytte en offentlig posisjon til å gjennomføre sitt personlige politiske felttog er et eksempel demokratisk svekkelse — et eksempel på politikkens retrett. Politikkens retrett var karakteristikken fra Maktutredninga fra 2003, og det betyr at de demokratisk valgte politiske organene mister eller får svekka sin mulighet til å styre. Som når sentralbanksjefen nå i sterkere grad skal bestemme rammene for den økonomiske politikken Stortinget kan føre.

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Programerklæringen på dag én
På pressekonferansen der Stoltenberg blei presentert som ny sentralbanksjef, sa han i TV2s referat:

– Vi lever i en brytningstid for internasjonal økonomi. Det skjer store endringer som følger av teknologisk utvikling, global oppvarming og sikkerhetspolitisk uforutsigbarhet. Alt dette påvirker hvordan Norges Bank skal løse sitt oppdrag. Det blir enda viktigere at beslutningene og råd er velfunderte og av høy faglig kvalitet.

Dette høres tilsynelatende realistisk og fornuftig ut, men Stoltenberg sier med denne uttalelsen at når situasjonen er uklar så får han større muligheter til å gjøre som han vil. Vedum var også uklar på pressekonferansen der han kanskje antyda at sentralbanksjefen skulle få en ny rolle med sterkere styring av bruken av oljefondet. Det er et område Stoltenberg kommer til å gripe fatt i. Det betyr i praksis å fjerne det norske demokratiets kontroll med bruken av oljeformuen vår. Det finnes ikke grenser for hvilke argumenter Stoltenberg kan bruke for å begrunne de økonomiske tiltaka som passer med hans politisk og økonomiske mål.

Makta ter seg 
Politisk redaktør i Avisa Oslo, Eirik Mosveen, skreiv 04.02.22 en kommentar «Det er sjelden man får se maktens arroganse i sin rene form». Mosveen siterte Stoltenberg på at han sjøl var den beste til å se grensene for hva han kan gjøre. Mosveen skreiv:

I biografien om Martin Kolberg, skrevet av Dagsavisens Hege Ulstein, kommer det imidlertid fram at Stoltenberg nærmest konstant var på tråden fra Brussel – eller hadde fysiske møter – med ledende folk i Ap.
Blant småsakene han blandet seg inn i var blant annet hvem som burde – og ikke burde – være nestledere i Ap, samt en rekke andre store politiske spørsmål som pandemihåndtering også videre. Han har også vært en betrodd rådgiver for Jonas Gahr Støre gjennom disse årene.

Og:

I fjor høst forandret plutselig Finansdepartementet utlysningsteksten slik at den ble helt annerledes enn ved forrige ansettelsesrunde, i 2017. Nå ble det lagt enorm vekt på helhet. Norges Banks kjernevirksomhet, pengepolitikk og finansiell stabilitet, var blitt redusert kraftig på departementets kravliste.
Nå var det umåtelig viktig å ha internasjonal erfaring fra å lede store organisasjoner, og å forstå sikkerhetssituasjonen i Europa, politiske utviklingstrekk i verden og ha vist at man kan lede i kriser.
Ingen visste, før i høst, at dette var nødvendige kvalifikasjoner for jobben: Betyr det at vi ikke har gått trygge i fare under alle årene med Øystein Olsen?
Olsens forgjenger Svein Gjedrem har heller aldri slått meg som det geopolitiske orakelet fra Delphi.

Feilgrep lenge før Stoltenberg: Norges Bank som en stat i staten
Et demokrati uten at innbyggerne kan styre grunnlaget for hvordan økonomien skal være, kan ikke kalles et demokrati. I Maktutredninga nevnes at sentralbanken «overtar oppgaver som tidligere har ligget innenfor forvaltningen og de politiske institusjonene». «Regjeringen har vanskelig for å spille en sterk overordnet rolle». Det feil at sentralbankene skal tillates å operere som et sjølstendig organ som ikke underordna politisk styring. Finans- og valutapolitikk og fastsetting av rentenivå er i høyeste grad politikk og må derfor styres av de folkevalgte organene. Ikke av utnevnte personer som driver privat politikk. I det minste ett parti har riktig syn på dette, Rødt: 

«– Prinsipielt sett er ikke Rødt imot at ekspolitikere blir sentralbanksjefer. Vi ønsker egentlig mer politisk styring av sentralbanken.» 

Politikkens retrett: Innbyggernes demokratiske makt overføres til ikke-politiske organer

Deler av forsida til Streeck
Utsnitt av forsida til Streeck: Daidalos 2013

Maktutredninga skriver at økonomisk makt er en sentral del av maktens former. At staten deles opp og fratas politisk makt er et resultatet av den nyliberale politikken som begynte på 1970-tallet da kapitalen begynte «å bryte seg ut av de nasjonale rammene som den hadde måttet holde seg innenfor under gjenoppbyggingen av industrisamfunnene etter 1945».  I Maktutredninga skrives det også:

Den politiserte statens retrett innebærer at politisk ledelse mister makt, men likevel sitter med ansvaret. Fristilte etater og markedsrettede selskaper får derimot tilført makt […]
Et […] eksempel er autonomien for Norges Bank, der den politiske instruksen om renteregulering etter et bestemt inflasjonsmål gjør politikerne ansvarlige i siste instans, selv om de har gjort seg maktesløse så lenge instruksen gjelder. Regjeringen har ansvaret for en overordnet samordning den ikke kan makte.

Dette er en 20 år gammel tekst. Politikkens retrett er blitt enda tydeligere nå enn da. For sånn kommer det til å bli nå:

Stoltenberg kommer til å bestemme den økonomiske politikken,
for regjeringa og Stortinget kommer ikke til å våge
å bruke sitt demokratiske mandat til å overstyre Stoltenberg.

Framheva bilde: Foto: Nato

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Ja den ansettelsen ser bare verre ut, dag for dag.

  Og ikke glem at han klarte å få selveste Lloyd Blankfein hit til Norge , hvor han roste Stoltenberg for å ikke sløse med oljepengene.
  L. Blankfein har vært i ledelsen av Goldman Sachs lenge, og det er ett av de store firmaene som er eiere av State Street, Vanguard, Black Rock osv. Altså de viktigste kapital profitørene på kloden.

  Ja, istedet for å bruke av oljefondet til å investere i infrastruktur for Norge, har han vært med på å sylte ned pengene i diverse fond som er eid av akkurat Lloyd og co. Det er ikke noe rart at han syntes det var bedre at han brukte pengene på ham og ikke Norges innbyggere.
  Men det er med tanke på Stoltenbergs kontakt med Blankfein og co, at Norges innbyggere burde steile for dette ser nå ut som siste kapittel i rundstjelinga av Norge.

  https://www.verdidebatt.no/innlegg/426147-bloffen-om-oljepengene

  Svar
 • Det foreligger nok dokumentasjon til å arrestere krigsforbryteren neste gang han setter foten på norsk jord.
  Vi kan ikke ha folk til å lede landet som har tusenvis av liv på samvittigheten. Nå må det norske folket våkne !

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   11 februar 2022 13:57

   Bra. Men i dette landet er påtalemakta diverre mest oppteken av små skurkar. Dei store går fritt omkring. Både Stoltenberg og Støre er krigsforbrytarar, men norske domstolar er for feige til å ta sakene.

   Folk har prøvd å melda Stoltenberg for mord tidlegare, men politiet har lagt vekk saka. Eg er gjerne med på ein innsamlingsaksjon for å prøva å få reist saka ein gong til. I år er det 11 år sidan brotsverka mot Libya. Saka er ikkje forelda:

   «Straffeansvaret for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og terrorhandlinger foreldes ikke dersom handlingene kan straffes med fengsel i 15 år eller mer.» (Lovdata)

   Svar
   • Det er ett veldig prisverdig initiativ, som jeg også vil støtte, men hvordan skal det gjennomføres?
    Å gi penger til en advokat er ofte som å bare gi fra seg havresekken, kanskje det skulle vært en stiftelse med nettside som forvaltet pengene og som fant ut av muligheter?
    Folkeaksjonen mot Stoltenberg?
    Det er på høy tid at Nordmenn sier nei litt høyere. Ellers vil vi bli kjent som de motbydelige krigsfanatikerne som har ledet landet og høste renomme i utlandet som sådan.

    Nettsiden burde samle informasjon om JS. og skulle kunne fungere som en kampanje mot ham og ikke minst ENHVER ANNEN som ønsker å gå i hans fotspor.

    Jeg har ofte lurt på hvordan JS i egenskap av å være generalsekretær får rett og adgang til å si de frekkhetene han kommer med. Skal vi forstå det slik at Nato landene er forespurt om retningen som han fører an i? Skal vi tro at AP, H, og andre partier som har støttet regjering godtar dette og har ikke noen innsigelser? JS har vært i teten til å skape den alvorlige krisen vi har fått med Ukraina. Det ser ikke bra ut i det hele tatt, bortsett fra at Putin er snill og tolmodig som ingen andre.

   • Torfinn Slettebø
    12 februar 2022 15:59

    Kunne det vera ein tanke å opplysa om ein eigen konto på denne nettsida, som alt finst fiks ferdig, altso derimot.no? Her er allereie samla mykje godt stoff om Stoltenbrg, og her kjem stadig påfyll.

    Føremålet må vera å få reist ein solid fundert tiltale mot Stoltenberg.

    Mange som les derimot.no, les Steigan.no. Ringane i vatnet gjer resten?

    Kva seier redaktør Lindtner?

  • Når en nasjon/Norge ikke straffer ( eller utviser til det landet som ble bombet) en statsminister som har bombet et annet land uten en annen grunn enn å stjele gull , og ødelegge landets ( og hele det afrikanske kontinentets )valuta, da er ikke Norge en rettstat. Og hvorfor kaster vi bort resurser på et norsk forsvar; vi synes tydeligvis det er greit å bli bombet.
   Når norske politikere istedetfor belønner og innsetter denne syke personen til å styre vår egen valuta, uten at befolkningen stormer Løvebakken, så viser dette at Norge er råtnet på rot.
   Fra nå er alt lovelig.
   Ja, nå må det norske folk våkne, K.Gram, de trojanske hestene må bort.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vår årvisse venn i hele vår kjente historie forsvant:

Influensaen er helt borte.

Forrige innlegg

Ledende USA-økonom Michael Hudson:

Den angivelige Ukraina-konflikten dreier seg om noe helt annet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.