POSTED IN Demokrati, Globalisering

Politikk til salgs.

‘Demokrati’ – en svindel i vestlige land.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Eric Zuesse

Det klareste eksemplet på dette er dagens britiske regjering, som beskrevet av en tidligere britisk ambassadør, Craig Murray, og som kommenterer det neste stortingsvalget mellom den konservative Keir Starmer som leder Labour (Arbeiderpartiet), versus den konservative hvem nå det er som skal lede den konservative partiet, Rishi Sunak eller noen andre? Murray har overskriften: «Har vestlig demokrati nå feilet?» og viste hvordan det har mislyktes, og at det faktisk er uredelig, og bare representerer de superrike. Storbritannias regjering er et aristokrati, ikke et demokrati: det er én dollar-én-stemme, i stedet for én person én stemme. Landets milliardærer styrer.

Murray skriver: Keir Starmers besluttsomhet om å ikke bedre forholdene for fattige barn, viser bare hans macho Thatcheriske-holdning, har gjort det klart hva de står for. En Labour-regjering i Storbritannia under Starmer vil ikke gi noen vesentlige endringer i økonomien eller utenriks-politikk, og vil ikke gjøre noen som helst forskjell for arbeiderklassen.

Hvis utbytte ble beskattet med samme prosentsats som lønn, ville det alene gi mange ganger mer inntekt til staten, enn kostnaden med å øke tobarns-stønaden. Men det ville koste eierne av kapital litt mer i økte skatter og det ville fordele velstand, så det er helt utenfor Starmers agenda.

Starmer, Rachel Reeves og Wes Streeting, to andre dypstat- Labour-politikere, har ingen intensjon om å forsøke å bygge bro over samfunnets store og stadig voksende kløft mellom rike og fattige. Snarere søker de å legge vekt på «å skape rikdom» og gå tilbake til «trickledown-teorien»; at skattelettelser og fordeler for selskaper og de rike vil komme lavere samfunnsklasser til gode. Ved siden av «å skape velstand» snakker de om «reformer», som betyr mer deregulering og mer privatisering, for å få profitt for å levere offentlige tjenester.

Arbeiderpartiet har ikke bare forlatt alle tanker om å sikre interessene for arbeideren i bedriften der de jobber. Arbeiderpartiet har også forlatt ideene både om statlig inngripen i ubalansen mellom arbeider og arbeidsgiver, og om å legge til rette for og støtte selvorganisering av arbeidet.

Torypartiet’s (Høyrepartiet) anti-fagforeningslovgivning blir stående, og hvem kan glemme at Keir Starmer forbyr arbeiderparti-parlamentsmedlemmer fra å delta i offisielle fagforenings-streiker? Arbeiderpartiet ved makten kommer heller ikke til å oppheve Tory-angrepene på borgerlige friheter og retten til å protestere.

Hva er formålet med Arbeiderpartiet, da? Hva er da hensikten med det neste stortingsvalget i Storbritannia? Det som er viktig er ikke hvor mange partier det er, men hvorvidt noen av partiene som har nok penger til å gjennomføre en effektiv valgkampanje, faktisk representerer de alminnelige mennesker eller aristokratiet, de superrike?

I alle vestlige land er det sannferdige svaret nei. De er alle styrt av korrupsjon. De er alle én dollar-én-stemme-regjeringer, i stedet for én-person-én-stemme-regjeringer, som ethvert ekte demokrati.

Hva er så hensikten med svindelen «demokrati» som hevder å være demokratisk?

Denne svindelen gjør det mulig for hver og en av disse regjeringene å lyve og si at de er «demokratiske», slik at de deretter kan peke på hvilken som helst utenlandsk regjering som er neste på listen for regime-endring, og stemple den som et «autokrati», «diktatur» eller «autoritært», for å lure godtroende liberale og konservative til å være villige til å betale mer i skatt for å berike våpenprodusentene som er avhengige av regjeringen og dens ‘allierte’, for alt salg av enormt profitable militære våpen.

Hundre milliarder dollar mer til krig i Ukraina, takk? Ja, det er noe som alle partiene i Vesten kan støtte! Og det har gjentatte ganger vist seg av vitenskapelige studier å være tilfelle i USA. Videre, i hele USA-og-allierte land, har nasjonens leder langt lavere oppslutning blant folket, enn lederne i hvert av de to landene som USA og de USA-allierte prøver å styrte og erstatte: Kina og Russland.

Alle som sier «vestlige demokratier» lyver eller er naive. Hvis det er land som er demokratier, peker bevisene mot Kina og kanskje også til Russland og India, men definitivt ikke vestlige land.


Fra Oriental Review, publisert 17. august
Eric Zuesse er en prisvinnende journalist, historiker og forfatter.
Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Orginalartikkel: The Fraud That’s Called ‘Democracy’ In The West.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «Demokrati » er et konstruert teppe som ikke han noen positiv historisk tradisjon.
  At ‘demokratiet startet i gamle Hellas.’ er jo bare tullball.
  Når folk ikke er interessert ( naturlig nok) i det styrte politiske spillet, – men blir lært opp til at ‘det er viktig å stemme’ (uansett) , så blir dette bare en fjottete lek. En måte å holde illusjonene oppe på.

  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
  • Nå som folk er gjort om til en flokk sauer, så er det naturlig at utviklingshemmede får stemmerett, ja.:

   ‘ Pølsepartiet sanket flest tilhengere denne gangen, og derfor får alle som deltok pølser. De som ikke brukte stemmeretten sin, blir derimot skuffet. De ville jo egentlig ha pizza.
   – Det er slik et demokrati er. Den som får flest stemmer, vinner, forteller reporteren.’
   nrk.no/trondelag/valg-2021_-slik-skal-tv-bra-fa-folk-med-utviklingshemning-til-a-bruke-stemmeretten-1.15529759

   Svar
 • I Norge har som regel AP og Høyre til sammen flertall på Stortinget. Noen ganger trenger de feks stemmene fra Venstre for å ha slikt flertall. Bondevik prøvde i sin tid å etablere et sentrumsalternativ, men mislyktes (gikk av pga et gasskraftverk på Kårstø som nesten aldri var i bruk).
  Det mest demokratiske landet i Europa er trolig Sveits med sine folkeavstemninger.

  Svar
 • Hva vil skje med lånene vi klarer å betjene, dersom valutaen(e?) fordufter?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  22 august 2023 14:43

  Ein av godbitane i Lars Birkelund si Krigsdagbok 71 på Steigan.no i dag er denne kvasse demokrati-kommentaren:

  «Den viktigste og farligste av organisasjonene jeg sikter til er Den norske Helsingforskomité eller Norwegian Helsinki Committee. I dag påsto de på Twitter at Svjatlana Tsikhanowskaja er Hviterusslands «reelle folkevalgte», til tross for at hun kun fikk 10 % ved forrige presidentvalg, i 2020, og har vært helt ned på 4 % på målinger i ettertid.»

  Her er Norwegian Helsinki Committee heilt på line med Venstre. Å bli statsminister med 4-5% veljaroppslutning er nok ein tiltalande tanke for slike som Guri Melby. Men det er eit besynderleg demokrati.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norway.

Delstat, kringshåndlanger og militærbase for USA.

Forrige innlegg

Data fra Alberta.

Jo flere vaksiner desto flere sykehusinnleggelser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.