POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Politikerne satte den norske elvekraften på børs.

Da eksploderte de norske strømprisene.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev.

Kraftmarkedet – ikke for folk flest!

  Jan Christensen


Å skjønne kraftmarkedet med pris-setting, beregning av forbruk og hva som skal betales, er en gudegave gitt de færreste. Og verre: De fleste av de som forstår, bruker sin kunnskap til å forsvare et spekulantsystem der noen få sitter igjen med milliongevinster, mens de fleste må blø.


At vanlige folk, har problemer, er en ting. Verre er det at våre folkevalgte som skal ivareta folkets interesser, også mangler peil. Norsk kraftpolitikk er i dag overlatt  eksperter som er mest opptatt av å kjøre sitt eget løp. I ledelse og styrer er de folkevalgte «ute», mens profesjonelle eksperter er «inne». 
Siden våre strømprodusenter er organisert som aksjeselskaper, er fremste oppgave å sørge for størst mulig overskudd. Ikke strømpriser som folk kan leve med. 

For mange virker det som en trøst at norsk strøm i hovedsak eies av det norske folk. Gjennom kommuner, fylkeskommuner og stat. Høye strømpriser gir bedre fortjeneste til kraftprodusentene. Mer penger går tilbake til fellesskapet som utbytte. Sånt er samfunnsøkonomisk lønnsomt og sikrer kommuneøkonomien. Velferdstjenester kan opprettholdes uten ekstra skattlegging eller innsparinger.
Sant eller usant?

Drammen kommune eier mye kraft.  Før var kommunen hovedeier i Glitre Energi. Nå eier Drammen 13,38% av Å Energi som fra i fjor ble en sammenslutning av Agder Energi og Glitre Energi. Viktige argumenter var større omsetning, mer rasjonell drift og større fortjeneste. 


I 2020 var markedsprisen/spotprisen på strøm i Østlandsområdet, drøye 12 øre for kilowatt-timen. For samme år fikk Drammen kommune et strømutbytte på 83 millioner kroner. I 2023 var spotprisen 8 ganger høyere. Hva blir da utbyttet? Drammens Tidende melder at det er ventet et kraftutbytte på 250 millioner kroner. Det er 3 – ikke 8 – ganger høyere. Hvorfor ikke 660 millioner eller mer?

Næringslivsavisen E24 skriver at Glitre i løpet av første halvår 2022 tapte 1,7 milliarder kroner på såkalt prissikring. Dermed måtte de overføre betydelige beløp fra en del av konsernet til en annen. 
Profesjonell ekspertstyring? Kraftbørsen Nordpool/NASDAQ krever større garantibeløp ved strømhandel. Sånt øker handelskostnadene. Kontorer og lønnsutgifter krever også sitt.  Å-kontorlokalene i Kristiansand og Drammen er meget «representative». Direktørsjiktet i Å teller 12 personer. Konserndirektør Syvertsen tjener mest. Rundt 5 millioner kroner årlig.  Å er opptatt av fornybar energi. Morrow batterifabrikk, hydrogen, havvind- og solenergiselskaper for å nevne noen. Investeringene her har gitt store tap.

Hva viser sånt?

 • At innbyggerne betaler mer for strømmen enn det som innbyggerne/kommunen får tilbake i form av utbytte.
   
 • At høye strømpriser fører til større risiko-apetitt og investeringer som lett ender opp som tapssluk. 
   
 • At dagens strømsystem innbyr til gambling der risikoen veltes over på innbyggerne og der eventuelle gevinster i første rekke går til spekulanter og ledelse.
  Tap sosialiseres, fortjeneste privatiseres.


Så lenge vi har 
et system med markedsøkonomi og strømbørs, er det lite rom for nytenkning og endringer. Den som byr høyest, bestemmer hva strømmen skal koste. Med EUs likebehandling av all energi, prises strømmen vi bruker her til lands, ikke ut fra norske kostnader, men hva den vil koste å produsere av kull/gass/olje, inkludert miljøavgifter. Når vindkraft rent unntaksvis dekker vårt strømbehov, kan vi riktignok få strøm ekstra billig. Men kun så lenge denne vindstrømmen mottar store offentlige subsidier. 

EU/EØS er garantisten for markedsøkonomi. Gjennom ACER, EUs strømunion, vikles vi mer og mer inn i det europeiske strøm-marked. Tiden med norsk strøm som infrastruktur til selvkost – sånn som vi hadde før 90-åras Energilov – er for lengst historie. Rett nok har vi – ifølge Høyesteretts ACER-dom – handlingsrom. Men så lenge flertallet av norske politikere både er EU-lojale og i lomma på mektige lobbyister står enkle løsninger til folkets beste ikke på noe dagsorden. 

Som for eksempel:

 • Å ta strømmen av børs. 
  Og i stedet selge den den direkte til lokale forbrukere – til næringsliv som til husholdninger. Gjerne på flerårskontrakter med garantert fast lavpris. Noen mindre kraftkommuner gjør dette allerede, til stor glede for innbyggerne. Sånne tiltak krever imidlertid at strømprodusentene styres av folk som tenker folks velferd framfor profitt.I et Glitre Energi kunne Drammenspolitikerne fått til en sånn løsning. I et større og mer komplisert Å Energi kreves enighet over kommunegrenser og fylkesgrenser.
   
 • Å reformere dagens strømstøtteordning. 
  Forbrukerne kunne fått et månedlig strømtilskudd. Fast kronebeløp basert på husstandens størrelse og uavhengig av forbruk. Dette ville  være lett å forstå, lett å kontrollere og lett å administrere. Samtidig ville en sånn ordning innby til strømsparing.
   

Problemet med særegne norske tiltak er våre politikeres redsel for at EU treffer mottiltak. Derfor vil sånne tiltak neppe se dagens lys så lenge de av oss som er opptatt av billigere strøm fortsetter å stemme Arbeiderpartiet, Høyre eller andre EU-vennlige partier. Om allmenn og midlertidig strømstøtte vil overleve neste års valg, er da også høyst tvilsomt.


Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • «Å skjønne argumentasjonen rundt strømprisene er en gudegave?»
  Det er ikke vanskelig.Guden MAMON krever det Jan. Guden er umettelig. Den får aldri nok. Det kalles vekst blandt økonomer/zionist jøder. Så må vi huske på at vekst kun premieres de få «utvalgte»! Hvem er de? Jo, de som har valgt Mamon!
  En elv som renner fritt kan alle drikke seg utørst av. Det kalles paradis! Adam og Eva! Hvor lenge var dere der?
  Jo, helt til noen ville eie elva. Da ble det manko og folket tørstet. Hele vårt pengesystem er et stort pyramidespill!
  Renteøkonomi! Det var det zionisjødene som innførte. De tjente shekler til seg. Folket ble fattig! (det var en grunn til at de ble nektet adgang til alle land) I dag kan du jo sjekke selv hvem som eier hva på planeten!? Stikkord: f.eks Blackrock/Vanguard. Hovedtalsmannen deres Klaus har sagt det i klartekst: «DU-altså folket- skal ikke eie noenting! Og DU-altså folket-SKAL være lykkelig!» Så hold kjeft og slutt og klage! Ps: de som bestemmer er ikke folkevalgt! De valgte seg selv!

  Svar
  • Helt ved eget fritt valg velger sånne som Støre, Solberg, C. & J. Stoltenberg, Børge Brende og de fleste i regjering og storting og FHI å i det stille innføre slaveri for det norske folk, å endre vårt genom, å tvinge igjennom agendaer, å servere løgn fra ende til annen angående helse, klima, energi, mat, seksualitet, etc.. Ledere i stort sett hele verden er i det ondes tjeneste helt og holdent, disse umenneskene jobber for umenneskelige demoner, som beskrevet i denne videoen:
   https://www.youtube.com/watch?v=Fsz1NPqGWpg

   Svar
 • FriTilÅVelge
  4 mars 2024 9:11

  Det enkelte politikere har stelt i stand angående norsk energi, havner i kategorien landssvik eller landsforræderi. Att ikke vi har sterkere røster som brøler ut om dette, begynner å bli litt merkelig. Skal vi bare sitte stilltiende å ta i mot dette?
  Disse forræderne har avhendet landets energi «uavhengighet» og selvråderett til fremmed makt, og skapt umulige tilstander for norsk industri og gjort det så og si umulig for den lille mann å drive med noe som kunne gi gevinst. De har tatt fra oss all mulighet til å kunne konkurrere med andre nasjoner, når det gjelder produksjon. Den lille, norske mann og kvinne sitter igjen med svarteper, mens Støre og Solberg gliser fett, med sine sleske smil, mens det lett skrives fete sjekker til Zelensky og Hamas.

  Svar
 • At «våre» politikere er i stand til å misbruke stillingen til sine egennyttige formål, penger og makt, på bekostning av folket de er godt betalt for å tilrettelegge for, det må visst bli ENDA mer åpenbart og utilgivelig før folket mister tilliten, det er det som må til, en så opprivende skandale at alle våkner, nordstream f.eks. , plandemien burde vært en skandale for lenge siden.
  Noen i norsk maktposisjon som har fingre med i spillet i menneskehandel; det kunne vært noe.
  Tilliten til de folkevalgte må ødelegges helt, de må fjernes, erstattes med noe dugelig.
  Dette skjer nå i Spania. Sosialistpartiet PSOE er en skandale fra ende til annen.
  Lojalitet til agenda2030, som den tilsiktede energikrisen bare er ett av mange eksempler på, kvalifiserer etter min mening til oppsigelse, jevngodt med landssvik, og bør ikke belønnes med stilling som ambassadør for de som for skams skyld må gå, som Huitfeldt. EU, underlagt WEF, gjør det på den måten, bare flytter dritten til en annen plass i maskineriet. . Mark Rutte ute av politikken, no problem, nominer ham til å overta Jens Stoltenbergs jobb.

  Svar
 • Northern Light.
  4 mars 2024 14:55

  Andre land som Danmark bruker gass til oppvarming av vann og matlaging, og fjernvarme til oppvarming av bolig, og strøm til lys og elektriske apparater og hvitevarer. Det er altså en mye mindre del av energien i boligen som er strøm sammenlignet med Norge, og de danske husholdningene er ikke så påvirket av en høy strømpris som norske husholdninger. Her i Norge er alt lagt til rette for å bruke strøm til alt, og så forbyr politikerne fyring med mineralolje, dog kan en fyre med dyr bioolje og bioparafin til over 20 kr literen.

  Men for mange titusener av boligeiere med blokkleiligheter som ble bygget på 60 og 70 tallet, er det kun fyring med elektrisitet som er mulig, blokkene ble ikke bygget med pipeløp og ildsteder, og det kan vanskelig ettermonteres. De som bor i disse, ofte eldre og arbeiderklasse som ikke har god råd, er prisgitt strømprisen, som finanskapitalens politikere i vår administrasjon har sørget for blir satt på en børs, hvor strømspekulanter til enhver tid forsøker å holde prisen så høy som mulig.

  Det virker som om de fleste har glemt hvordan det var før ACER, hvor en kWh kostet rundt 30 øre fra nord til sør, selvkostprisen på ca 12 øre per kWh pluss kostnader til service, vedlikehold og oppgraderinger. Etter ACER, der strømprisen settes av en børs, er det ikke noe øvre tak på prisen, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra nøyaktig samme vannkraftverk og nett.

  Det kan sammenlignes med at du har en nedbetalt og gjeldfri pålitelig bil. Til tross for det har den utgifter per kilometer, som service, vedlikehold, reparasjoner, forsikring og verditap delt på antall km kjørt årlig, det blir en lav pris per km. Så stjeler noen bilen din, men forteller deg at du kan fortsatt bruke den, men da må du betale tyvene ti ganger mer per km, og fremdeles betale for bilens vedlikehold, reparasjoner og forsikring selv. Hadde du gått med på det? Neppe.

  Et ran på høylys dag, for vannkraftverkene og nettet som bringer strømmen frem til industri, næringsliv, landbruk og husholdninger er bygget og nedbetalt av olde-og besteforeldrene til dagens yngre generasjon. Noe som de fleste nordmenn tar foruroligende pent, det skulle gjort de fleste rasende, for de fleste er i arbeiderklassen, lavere middelklasse, og svake grupper, og som får problemer når strømprisen settes til en markedspris uten et øvre tak.

  «Skien har latt Google bygge et datasenter som vil ta fem – 5 – prosent av Norges vannkraftproduksjon». Akkurat som storkapitalens politikere på Stortinget ikke har med det å gjøre, det er Stortinget som har ansvaret for kraftforsyningen i Norge. Men storkapitalens politikere ser det som sitt ansvar å overføre Norges landressurser til de globale finanskreftene de tjener.

  Google, kanskje det monsterselskapet en mest forbinder med «Big Tech», ville ha en pålitelig og billig kraftkilde til sitt enorme datasenter (datamaskin), og da stiller Googles finansielle eieres politikere uten videre 5 prosent av Norges kraftproduksjon til rådighet uten å spørre folket. Norges hovedstrømpresse og media, eiet av den samme storkapitalen, informerte ikke om dette før etterpå, etter byggingen er godt i gang. Så styres Norge like mye med riksavisene og fra NRK Marienlyst som fra Løvebakken.

  I lys av at Norges kraftproduksjon fra vannkraften er årlig på ca 155 TWh, og årlig forbruk fra industri, næringsliv, hav-og landbruk og husholdningen er på ca 135-140 Twh, som gir en 15-20 Twh som sikkerhetsmargin, er fem prosent enormt. Men finanskapitalens politikere bruker dette som argument for å tvinge frem en enorm utbygging av vindkraft, en utbygging som gir investorene en sikker gevinst, siden det er Norges skattebetalere som garanterer at staten tar utgiftene ved tap, ikke investorene. Som Patrick Moore, Greenpeaces grunnlegger, sier; bygging og drift av en monster-vindturbin krever mer energi enn den produserer i den totale driftstiden».

  Ikke merkelig at BlackRock State Street og Vanguard kapitalforvaltningsselskapene satser på vindkraft og «grønn energi». Når deres politikere nå har direkte styring med statsbudsjettene i alle vestlige land, går pengene direkte til deres prosjekter. Et perfekt ran av statskassene, som alle under øvre middelklasse må betale prisen for hver gang.

  Svar
 • » Da eksploderte de norske strømprisene.»

  Tja. De ble SATT OPP.
  Delvis ved at Arbeider-partiet solgte innbyggerne /arbeidernes egenbetalte vannkraftenergi på børs.
  ( I Euro!.) Og avgiftsbelagte resten med mange tusen prosent. ( Fra 4 øre til 600 øre pr, kWh. )
  Som selvfølgelig økte priserene på ALT i det norske samfunnet; produksjon, transport og lagerhold .

  SÅ brukte de denne prisøkningen til å postulere inflasjon. ( -En ‘inflasjon’ som jo bare var prisøkning grunnet energiprisøkning. UTEN at kostadee ved vannkraftproduksjonen hadde økt. )
  – For så å øke rentene på (bl.a.) boligrenter.
  -Som igjen stoppet en nødvendig boligbygging.
  For vi har jo underlig nok boligmangel i Norge. På tross av at vi har boligområder, tømmer og arbeidskraft nok i Norge.
  Et boligunderskudd siden 1920 til 2024. ! Selvfølgelig realpolitsk galskap.

  En opplevd fartigdom for de fleste innbyggerne. Kun fordi innbyggerne lar Ap/Høyre styre statens velferd og leilending-politikk. Der vi er politisk inbilt å tro at :
  «Mer penger går tilbake til fellesskapet som utbytte. Sånt er samfunnsøkonomisk lønnsomt og sikrer kommuneøkonomien.»

  Selv om vi vet at uten disse politikerne og deres administrasjon ville strømprisen for norske innbyggere og næringsliv være 15 øre pr. kWh . ( Med 50% fortjeneste til kraftkommunene. – Mer enn nok til kommuneadminisrasjonene. )
  Alltid og forutigbart. Og uten å kaste bort gode arbeidskrefter på et uproduktivt fordelings-byråkrati, og usikkerhet. Og uten prisøkning/’inflasjon’ , og ‘dyrtid. Uten ‘klasssekamp’ og alles kamp mot alle. .Bare velferdsbyggende arbeid/produksjon.

  Det forunderlige er at innbyggerne/arbeiderne finner seg i dette.
  -Uten å kjeppjage, FYSISK , hele Løvebakken ut av landet. Fysisk.

  En (kostbar ) administrasjon sin oppgave er selvfølgelig å gjøre det bedre og mer forutsigbart for befolkningen.
  – Men hele befolkningen ser ut til å være rundlurt.
  Hvem er bakmennene, de trojanske hestene?
  De som har hentet hjem åger med jevne mellomrom fra nasjon etter nasjon w.w.
  Via dette utleverte penge-politiske systemet vi /våre politikere/penge-økonomer er innbilt å måtte følge.
  Via dette konstruerte politiske systemet vi er innbilt å måtte følge.

  Så bør vi våkne.
  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • Malapropros men utfyllende:

   ‘Kommunen med under 1000 innbyggarar har i årevis hatt elendig økonomi.
   Prognosen for 2023 viser at dei har eit meirforbruk på rundt 140 millionar kroner. ‘
   nrk.no/nordland/meiner-staten-har-skulda-for-at-moskenes-i-lofoten-slit-tungt-1.16773109

   Dvs. 140 000.- pr innbyggere i underskudd . For hva?
   Gjør ikke innbyggerne NOE produktivt arbeide?
   Selvfølgelig. De arbeider og forsørger seg sjøl. Med fiske og håndverk og annen reel produksjon.
   Men blir avgiftsbelagt av statsadministrasjonen på mange penge-politisk finurlige vis.
   Et penge-politisk system som er til for en kostbar statsadministrasjons skyld.
   Som knuser alle. Innbyggere og kommuner.
   Penge-politikk trumfer reell velferds-politikk.
   Det døde systemet er viktigere enn det levende samfunnet.

   Svar
  • Stian Holte
   5 mars 2024 22:12

   En treffende analyse! Er politikerne våre så naive at de ikke forstår rekkevidden av sine beslutninger, eller står de i ledtog med «gribbene» som tilraner seg landets naturresurser (attpåtil med statsstøtte)? Synd at folk er så lite bevisste og at det er så lenge til neste valg.

   Svar
 • ‘Acer legg er press på Norge.
  Å handle energi i et indre EU-marked krever også felles regler, understreker Simson. ‘
  nrk.no/vestfoldogtelemark/eu-legger-press-pa-norge-_-mener-norge-ma-ta-inn-nye-acer-regler-na-1.16794610

  Det kreves felles politikk. Kreves det også felles vinter- temperatur. ? ;- )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette er svært gammel kunnskap men som ignoreres i vesten.

Hvis vi ikke forstår våre motstandere og slik de tenker, da har vi tapt.

Forrige innlegg

Krigsretorikk som følge av nederlaget til Nato i Ukraina.

Tysk helseminister: Vi må forberede helsevesenet på krig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.