POSTED IN EU

Polen og Ungarn:

I front i EU mot et udemokratisk kupp.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen forklarer på en langt grundigere måte enn hva vår pro-EU medier får frem hva budsjett-konflikten i EU egentlig dreier seg om. Det er en kamp om å flytte makten fra folkevalgte organer i de enkelte medlemsstatene til et ikke-folkevalgt overnasjonalt system i Brussel.

Hvem alle statene (og lederne deres) som ønsker denne ordningen egentlig representerer er ikke godt å si. Men å legge det frem til befolkningen for at de kan ta stilling om de vil underordne seg Brussel, f.eks. gjennom en folkeavstemning, det tør de ikke.

Knut Lindtner

Hva som ligger bak Viktor Orbans trass mot Brüssels «Rule of Law» (rettsbestemmelse).

Av F. William Engdahl

F. William Engdahl er strategisk risikokonsulent og underviser. Han er utdannet innen politikk og samfunnsfag fra Princeton-universitetet og er forfatter og bestselger på olje-og geopolitikk, ekslusivt for onlinemagasinet «New Eastern Outlook». (Derimot.no har avtale med Engdahl om oversettelse av artiklene hans)

Regjeringene i Ungarn og Polen har havnet under massivt press fra EU-kommisjonen fordi de truer med å nedlegge veto mot EUs forslag om å bevilge ekstraordinære 1,8 billioner euro.

Grunnen til deres trussel er fordi budsjettforslaget inneholder forbehold som gjelder kvotene som hvert land skal ta imot av immigranter og flyktninger. 

Både Ungarn og Polen blir beskyldt for å bryte noe som blir kalt «Rule of Law». Men når vi ser nærmere på de forskjellige EU-lovene blir det klart at frasen blir brukt som enhver annen nevrolingvistisk manipulasjon, (en moderne retning innen psykologi som starter umiddelbare prosesser i kropp og tanker) som for eksempel den tidligere «Responsibility to Protect» («Ansvar for å beskytte»), som ble brukt av Obama-administrasjonen da de bombet Libya tilbake til steinalderen. 

Den 26. november avholdt den polske statsministeren Mateus Morawiecki og statsminister Viktor Orban en felles pressekonferanse i Budapest.  Den handlet om det ungarsk-polske veto mot Multiannual Financial Framework til den Europeiske Union og de neste generasjonene med redningsfond.

De annonserte at de hadde underskrevet en felles avtale om å legge ned veto mot EU-budsjettet dersom ikke avsnittet ble fjernet som krevde at medlemsstatene skulle overholde noe Brüssel kaller «Rule of Law».

De refererte til toppmøtet i juli der Tyskland overtok sin seks måneders rotasjon som president i Europarådet. Orban bemerket at til tross for utallige forsøk på å skille  dette «Rule of Law»-avsnittet i finanspakten fra den finansielle delen nektet Tyskland, under kansler Merkels harde hånd, å la seg rokke.  

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa den 21. november at « det var like viktig for Europaunionens framtid å ha et budsjett som denne «Rule of Law».

«Forslaget ligger på bordet, det vil knytte krisefond til dette Rule of Law-kriteriet. Og dette er ikke noe som har med lover å gjøre, men det er politikk. Og fra Ungarns side er dette ikke akseptabelt», sa statsminister Orban.

Han understreket at et veto er et lovlig redskap ifølge EU-traktaten- «I saker der en medlemsstat føler at deres viktige interesser blir skadet i spesielle saker, da er det tillatt å bruke veto», sa han.

Bare ved å true med å nedlegge veto mot budsjettet, som jo er tillatt, kan han presse EU til å stryke «Rule of Law» – avsnittet.

Viktor Orbán er en ungarsk politiker. Han er landets statsminister fra 2010 og var også statsminister fra 1998 til 2002. Wikipedia

De fleste mainstream medier i EU overser det faktum at visse viktige avgjørelser for EU-landene ikke blir bestemt av den komplekse prosedyren med «kvalifisert flertall», men at hvert enkelt medlemsland kan legge ned veto dersom de mener at et forslag kan skade vitale interesser i ledet.

I dette tilfellet har Orban og den polske regjeringen nektet å gå med på ideen om påbudt immigrasjon eller flyktinngekvoter bestemt av Brüssel, og som skal gjelde alle medlemsstater i EU, noe som dekkes av dette vage Brüssel-definerte «Rule of Law».

Er «Rule of Law» et tilbakeslag?

Bruken av termen «Rule of Law» fra EU-kommisjonen i Brüssel er en farlig manipulering av enhver gjenværende rest av nasjonal suverenitet for de 27 landene i EU.

Det er et snedig forsøk på å rane til seg hva som gjenstår av nasjonal suverenitet, men som antyder at den ikke-valgte EU-kommisjonen har makt til å avgjøre ethvert aspekt av nasjonalt liv i medlemsstatene – en viktig grunn til at de britiske borgerne stemte for Brexit.

Central European University er et privat forskningsuniversitet akkreditert i Østerrike, Ungarn og USA, med studiesteder i Wien og Budapest. Universitetet er kjent for sitt fokus på samfunnsvitenskap og humaniora, lavt forhold mellom student og fakultet og internasjonal studentmasse. Wikipedia 

Bruken av termen «Rule of Law» har blitt foreslått av lov-professorer fra Central European University, et universitet som er grunnlagt og finansiert av finansmannen Geroge Soros og hans Open Society Foundation. 

I april 2016, godt før krisen med korona-budsjettet, skrev to professorer med tilknytning til Soros Central European University, en artikkel med titelen: «En EU-mekanisme om demokrati, om «Rule of Law» og fundamentale rettigheter». Forfatterne, Dimitry Kochenov og Petra Band fra Soros Central European University, skrev at Polen og Ungarn var skyldige i den bisarre tiltalen «Tilbakeslag for Rule of Law», en Orwellsk formulering for å si det rett ut.

Dette var en reaksjon på Ungarns og Polens motstand mot kravet fra EU-kommisjonen om å ta imot en påbudt antall flyktninger etter invasjonen av en million flyktninger fra Syria, Libya, og til og med fra Afghanistan i 2015.  

På den tiden drev George Soros åpen lobbyvirksomhet for at EU-landene skulle ta imot minst en million flyktninger årlig.  

Orban-regjeringen la til og med spørsmålet ut til en populær folkeavstemming, som han vant med  overveldende flertall, ikke akkurat et signal om et autoritært regime. 

Tyskland forbyr enhver folkeavstemming.

Soros angriper ungarsk suverenitet.

I april 2020 skrev Phillippe Dam fra Human Rights Watch, et av de utall NGOer som er finansiert av Soros, et skarpt angrep på Orbans regjering for det Dam kalte Orbans «autoritære kupp».

George Soros, opprinnelig navn György Schwartz er en amerikansk finansmann og filantrop. Han stiftet Quantum-fondene sammen med Jim Rogers i 1969. Han vokste opp i Ungarn, og overlevde krigen trass sitt jødiske opphav. Soros utvandret til London i 1953, og videre til New York i 1956. Wikipedia

Han refererte til det ungarske parlamentet som vedtok en serie nødlover som handlet om den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset.  Helt løgnaktig påsto Dam at Orban hadde fått vedtatt lovene for å gjøre han til leder for livstid, og andre avskyelige bestemmelser.

Dette til forskjell fra Tyskland, der Merkel-koalisjonen ikke brydde seg om å få  en godkjennelse fra parlamentet.

Orban søkte, og fikk flertall i parlamentet.

Tiltakene ble fornyet i juni, også da med samtykke fra parlamentet, ettersom tester etter koronavirus ikke viste nivå som tydet på noen nødssituasjon.

Den 18. november, som svar på det ungarske og polske veto mot finanspakken på 1,8 billioner euro, skrev Geroge Soros selv en skarp tirade mot sin bitre fiende Orban, og mot den polske regjeringen.

«EU kan ikke tillatte «noen kormspomisser med Rule of Law-bestemmelsene. Hvordan det svarer til utfordringen fra Orban og Kaczynski vil avgjøre om den vil overleve som en verdi i det åpne samfunnet den ble grunnlagt i», la Soros til.

«Spørsmålet er om EU, med den tyske kansleren Angela Merkel, vil lede veien slik at det kan samle den politiske viljen».

Soros, hvis Open Society – finansierte NGOer, og også Budapest Central European University, har gjentatte ganger angrepet Viktor Orbans uttalte kritikk av Soros innblanding i hjemlige ungarske affærer. 

Soros beskylder den ungarske statsministeren for «personlig og politisk korrupsjon», men uten at han jar kunnet komme med noen bevis.

Soros spiller underfundig det jødiske offeret. Han skriver: «Som en av ungarsk jødisk avstamming er jeg spesielt bekymret for situasjonen i Ungarn…». Soros unnlater å nevne at under krigen fikk han, etter eget utsagn, tak i falske papirer ved å late som han var ikke-jødisk.

Han arbeidet sammen med det pro-tyske regimet og hjalp dem med å identifisere eiendeler til jødiske familier som ble sendt til konsentrasjonsleire. 

Så mye har han innrømmet på TV.

60 Minutes er et amerikansk aktualitetsprogram som har gått på CBS siden 1968.

Programmet 60 minutes i USA rapporterte i 2006: «Mens hundretusener av ungarske jøder ble sendt av gårde til dødsleirene, konfiskerte George Soros sammen med sin falske gudfar eiendommer fra jødene».

Som svar på Soros sin tirade svarte Orban: »Soros sitt nettverk, som har vevd seg inn i europeisk byråkrati og hos den politiske eliten, har i årevis arbeidet for å gjøre Europa til et immigrant-kontinent. I dag prøver Soros sitt nettverk å fremme et globalt åpent samfunn, og han prøver å avskaffe nasjonale strukturer. Dette er den største trusselen statene i Den europeiske Unionen står overfor.

Målet for nettverket er åpenbart å skape multi-etniske, multikulturelle åpne samfunn ved å få fart på immigrasjonen, og å få slutt på nasjonale beslutninger for å plassere dem i hendene på en global elite».

Den ungarske statsministeren utdyper Soros sitt nettverk enda mer: «Mange høytstående EU-byråkrater arbeider sammen med Soros sitt nettverk for å skape et enhetlig imperium. 

De ønsker å bygge opp en institusjonelt system, som, under beskyttelse av Open Society prøver å tvinge en enhetlig måte å tenke på, en enhetlig  kultur og en enhetlig sosial modell for Europas frie og uavhengige nasjoner. De prøver å oppheve hvert folks rett til å bestemme sin egen skjebne.  Dette er også deres «Rule of Law»-forslag – som slett ikke anerkjenner noen rettsbestemmelser, men tvert imot. Det ville være mer ærlig å kalle det «Rule of the Majority».

Hva er Rule of Law?

Det økende byråkratiet i EU-kommisjonen bruker en nevro-lingvistisk term «Rule of Law» for å innføre et ovenfra og ned totalitært styre over medlemsstatene.  Dette, uansett om staten det gjelder , som Ungarn eller Polen, har demokratisk valgte regjeringer, og regjeringene overholder sine egne nasjonale lover.

Her holder Europakommisjonen til

I mai 2018, i Europaparlamentets sesjon i Strasbourg, annonserte kommisjonens president Juncker at i budsjettene for tidsrommet 2021 – 2027, foreslo Europakommisjonen å binde tilgang til utbetalinger til et sett av Rule of Law-kriterier.

I en opphetet debatt i juli 2020 om budsjettene for 2021 – 2027  ble ikke denne vedtatt på grunn av innsigelser fra Ungarn og andre land. 

Til tross for dette sa  den tyske kansleren Angela Merkel at det tyske EU-presidentskapet ville konkludere med at Artikkel 7 Rule of Law  ville bli gjennomført mot Ungarns stemme.

Brüssels EU er ikke en nasjonalstat, sammenliknet med for eksempel USAs forente stater, som har en ratifisert nasjonal grunnlov, og som sier at det dokumentet inneholder prinsipper som USAs lover hviler på.

Det eksisterer ikke noe virkelig «Forente Stater av Europa».

Det er ikke noe demokratisk valg til EU-kommisjonen.

Avgjørelsene i EU blir ganske typisk tatt av en fransk-tysk manns-sterk koalisjon som er tvunget på de mindre statene.

Organer en sjeldenhet som Orban med rette nekter å akseptere av en slik ovenfra-og ned kontroll.

Termen Rule of Law er en av disse sleipe termene som kan bli brukt til å gjemme en mengde forbrytelser.

Det har ingenting med det vi kan kalle en «lov», slik som USAs Bill of Rights, som er blitt godkjent i alle statene.

Hvilken lov har Orban brutt når han bruker tillatelsen til å nedlegge veto? 

Ungarn og Polen har tilbudt seg å godkjenne budsjettet dersom EU skiller det politiske kravet om en Rule of Law fra budsjettpakke. 

Dette er noe Merkel nekter å gå med på.

Brüssel binder vanligvis termen Rule of Law sammen med noe de kaller «fundamentale verdier» for EU. Enhver nasjon som avviser definisjonen av Rule of Law blir automatisk merket som en anti-demokratisk paria-stat som ikke deler EUs verdier.

En del av EUs strategi er å utvide listen over «EU-forbrytelser» ifølge artikkel 83 i Traktaten om  en fungerende  Europeisk Union.(TFEU) . Det skal også dekke hat-forbrytelser og hatefull tale, inkludert når de er rettet mot LGBTIQ-personer.

Hvem er det som definerer fundamentale verdier? Finnes det noen vedtatt Bill of Rights for Europaunionen?

EU har ikke en gang en felles sentralbank, da mange land nekter å slutte seg til ECB.

På dette punktet er ikke EU noen nasjon, og Rule of Law, slik det blir brukt av Brüssel eller av Soros sitt nettverk, betyr bare en dårlig fordekt ovenfra-og ned totalitær kontroll over suveren stater. 

Det demokratiske underskuddet ligger i Brüssel, ikke i EU-statene.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

http://www.williamengdahl.com/englishNEO2Dec2020.php

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Terje Amundsen
  8 desember 2020 11:43

  Begrepet «Rule of law» er ikke noe taktisk påfunn slik artikkelforfatteren synes å tro. Det er et av de fundamentale prinsipper som ble innført for over 200 år siden og avløste tidligere tiders privilegiesamfunn. Det innebærer at loven gjelder alle, også makthaverne. Vi har ikke noe begrep på norsk som fullt ut dekker betydningen av «rule of law», men «rettssikkerhet» og «likhet for loven» uttrykker det samme prinsippet. Det betyr ikke nødvendigvis at EU er på trygg grunn i sin bruk av begrepet overfor Ungarn, men så vidt jeg vet, dreier det seg ikke om innvandring, men om Orbans politikk for å frata rettssystemet dets uavhengighet i forhold til den lovgivende og utøvende makt.

  Svar
  • «Det er ikke noe demokratisk valg til EU-kommisjonen»

   EU – og EØS er et taktisk påfunn, på tvers av norsk grunnlov som gjelder for alle, også makthaverene, og er en overkjøring av befolkningens NEI til overnasjonal styring.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Militær USA-leder i Midt-Østen:

Iran opptrer forsiktig og respektfullt.

Forrige innlegg

Trump: USA-troppene skal ut av Somalia.

Men de skal ikke hjem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.