POSTED IN Krig-fred

Planene var klare allerede i 2019 for hvordan USA skulle ta Russland.

Våre medier informerer ikke om USAs krigsplaner.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvordan ødelegge Russland. 2019 Rand Coperation Rapport: «Overbelast Russland og skap ubalanse.»

Av Manlio Dinucci

Tving motstanderen til å utvide hensynsløst for å bringe han ut av ballanse. Deretter ødelegger du ham. Dette er ikke beskrivelsen av et judogrep, men en plan mot Russland utarbeidet av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken i USA. Med en stab på tusenvis av eksperter, presenterer Rand seg som verdens mest pålitelige kilde for etterretning og politisk analyse for lederne i USA og deres allierte.

Rand Corp er stolt av å ha bidratt til utarbeidelsen av den langsiktige strategien som gjorde det mulig for USA å vinne den kalde krigen, ved å tvinge Sovjetunionen til å konsumere sine egne økonomiske ressurser i den strategiske konfrontasjonen.

Det er denne modellen som var inspirasjonen for den nye planen, Overextending and Unbalancing Russia , utgitt av Rand [1].

KLIKK FOR Å FÅ TILGANG til det komplette dokumentet fra RAND mai 2019

Ifølge deres analytikere er Russland fortsatt en mektig motstander for USA i visse grunnleggende sektorer. For å håndtere denne motstanden vil USA og deres allierte måtte følge en felles langsiktig strategi som utnytter Russlands sårbarheter. Rand analyserer altså ulik måter å få Russland i ubalanse, og indikerer for hver av dem sannsynligheten for suksess, fordelene, kostnadene og risikoen for USA.

Rand-analytikere anslår at Russlands største sårbarhet er økonomien, på grunn av landets store avhengighet av olje- og gasseksport. Inntektene fra denne eksporten kan reduseres ved å styrke sanksjonene og øke energieksporten til USA. Målet er å tvinge Europa til å redusere sin import av russisk naturgass, og erstatte den med flytende naturgass transportert sjøveien fra andre land.

En annen måte å destabilisere den russiske økonomien på på sikt er å oppmuntre til utvandring av kvalifisert personell, særlig unge russere med høy utdanning.

I ideologi- og informasjonssektoren vil det være nødvendig å oppmuntre til intern strid og samtidig undergrave Russlands image på utsiden, ved å ekskludere det fra internasjonale fora og boikotte de internasjonale sportsbegivenhetene det arrangerer.

I den geopolitiske sektoren vil en bevæpning av Ukraina gjøre det mulig for USA å utnytte det sentrale punktet i Russlands ytre sårbarhet, men dette må beregnes nøye for å holde Russland under press uten å gli inn i en storkonflikt, som de vil vinne.

I militærsektoren kunne USA nyte godt av høye fordeler, med lave kostnader og risiko, ved å øke antallet landbaserte tropper fra NATO-landene som arbeider i en anti-russisk funksjon.

USA vil ha med stor grad av sannsynlighet for suksess store fordeler, med moderat risiko, spesielt ved å investere hovedsakelig i strategiske bombefly og langdistanse angrepsmissiler rettet mot Russland.

Å forlate INF-traktaten og utplassere nye mellomdistanse atomraketter rettet mot Russland i Europa ville føre til stor sannsynlighet for suksess, men ville også innebære høy risiko.

Ved å avstemme hvert alternativ for å oppnå ønsket effekt – konkluderer Rand-analytikerne – ville Russland ende opp med å betale den hardeste prisen i en konfrontasjon, men USA ville også måtte investere enorme ressurser, som derfor ikke lenger ville være tilgjengelige for andre mål. Dette er også et forhåndsvarsel om en kommende stor økning i USA/NATOs militærutgifter, på bekostning av sosiale budsjetter.

Dette er fremtiden som er planlagt for oss av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken i Deep State – med andre ord det underjordiske sentrum for faktiske makten til de økonomiske, finansielle og militære oligarkiene. Det er disse som bestemmer de strategiske valgene ikke bare i USA, men hele den vestlige verden.

«Alternativene» som er satt opp av planen er i realiteten ikke mer enn varianter av den samme krigsstrategien, hvor prisen i ofre og risiko betales av oss alle.

https://www.globalresearch.ca/rand-corp-how-destroy-russia/5678456

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  18 juli 2022 10:51

  Nato vil auka talet på krigarar i Aust-Europa frå om lag 40 000 til over 300 000. Å bruka 10-gongen og vel so det når du rustar opp, er ei sikker oppskrift på meir krig. Opplyste folk veit no Vesten ynskjer meir krig og øydeleggjing av Russland.

  Høyrde me ein einaste norsk stortingspolitikar som protesterte mot galskapen frå Rand Corporation?

  Om Kina og Russland tenkjer sameleis, kan dei òg gonga med 10 og svara med å senda 3 millionar krigarar til USA sitt nabolag.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  18 juli 2022 11:32

  Joe Biden var nyleg gjest i Midt-Austen og sat i møte med utsendingar frå mange land. Der presterer den amerikanske gjesten denne formuleringa:

  «“We will seek to build on this moment with active, principled, American leadership.”

  Med andre ord: Herrefolket skal leia, alle andre har å underordna seg USA sitt leiarskap. Me får ikkje vita korleis vertskapet tok imot denne meldinga. Godtok dei audmjukinga? Eller har dei snart fått nok av USA-arrogansen og mangelen på folkeskikk?

  Svar
 • Intet nytt under solen, visst.
  Samme framgangsmåten mot Russland, men mer langsiktig. NATO/Stoltenberg, og vestlig media, og våre politikere vil antagelig hoppe igjen.

  ‘ For å utføre sin plan, oppmuntret lederne i Washington først til en konflikt ved hjelp av land rundt Libya, for å finne en casus belli for militær aksjon, mens de tok seg av de logistiske behovene til opposisjonsgrupper kontrollert av CIA, som begynte en kampanje for sabotasje av økonomien, infrastrukturen og regjeringen. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/02/03/vil-venezuela-oppleve-hva-chavez-fordomte-i-libya/

  Svar
 • Northern Light.
  18 juli 2022 17:33

  USA har ødelagt sin økonomi.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  Den amerikanske finanssektoren har lenge plyndret andre land. Først lokkes landene med bestikkelser til lederne for å ta opp lån som ikke kan betales tilbake. Så kommer IMF inn med innstramminger som pålegges befolkningen. Det kuttes i offentlige tjenester og sysselsetting, og offentlige eiendom og selskaper selges for å betale tilbake lånet. Levestandarden faller, og amerikanske selskaper tar over landenes økonomi.

  Etter å ha opplevd eller vært vitne til det økonomiske blodbadet, er andre lands regjeringer mindre villige til å bli bestukket for å forgjelde landene sine. Da bruker amerikansk finanskapital denne teknikken på amerikanere. I motsetning til narrativet i finanspressen, hever ikke Federal Reserve renten for å bekjempe inflasjonen. Det er latterlig å tenke på at en økning på 3/4 prosent i en tid med svært lav rente, vil ha noen innvirkning på en inflasjon på 9,1 prosent. Selv om en renteøkning skjer, ligger renten fortsatt under inflasjonen.

  Dessuten er ikke inflasjonen monetær. De økte prisene er et resultat av forstyrrelser i vareforsyningskjedene forårsaket av Washingtons Covid-nedstengninger og russiske sanksjoner. Produksjonen ble stoppet og forsyningskjedene er brutt.

  Federal Reserves renteøkning er bare en fortsettelse av dens politikk om å konsentrere mer inntekter og formue til den rike én prosenten av befolkningen. Kvantitative lettelser var forkledningen Federal Reserve brukte for å trykke 8,2 billioner dollar i nye penger som ble brukt til å få opp prisene på aksjer og obligasjoner, og dermed beriket den ene prosenten som eier dem. Etter å ha fått maksimalt ut av dette for å øke formuen til de rike, hever Federal Reserve nå rentene for å øke boliglånskostnadene til nye boligeiere.

  Federal Reserve driver folk ut av boligmarkedet for å frigjøre eiendommer for «private equity»-selskaper som kjøper boliger for å leie dem ut. At disse selskapene ser på leieinntekter fra hus som den beste investeringen sier oss at den amerikanske økonomien har utspilt sin rolle. Når investeringer går inn i eksisterende eiendeler, og ikke til å produsere nye varer, slutter økonomien å vokse.

  Obama-regimets politikk med å redde ut de økonomiske svindlerne som var ansvarlige for krasjet i 2008 men ikke ofrene deres, reduserte amerikansk boligeierskap fra 70 % til 63 prosent. Urban Institute spår ytterligere nedgang. I dag har huseieres egenkapital falt fra 85 % etter andre verdenskrig til en tredjedel, og det sender tredjedeler av huseiere i hendene på kreditorene. Dette gjør det helt klart at en finanskapitaldrevet økonomi forgjelder folket til inntekt for de rike.

  Faktisk har den finansiserte økonomien skapt av Federal Reserve gjeninnført et klassesystem som ligner det britiske aristokratiet som ble styrtet. Faktisk har vi et økonomisk klassesystem av verste merke. De britiske aristokratene produserte mat som matet nasjonen. Det amerikanske klassesystemet produserer renter og gebyrer for det finansielle systemet.

  Som Michael Hudson har vist oss, er en økonomi uten vekst sluttresultatet av en finanskapitaldrevet økonomi. En finansiell økonomi blir det når forbrukernes inntekter går fra å brukes til kjøp av nye varer og tjenester og over til å betale gjeld og gebyrer, som renter på boliglån, billån, kredittkort-gjeld og studiegjeld. Med en så stor andel av husholdningenes inntekt brukt på å betale gjeld er det lite igjen for å drive økonomien fremover.

  Hvis amerikanske økonomer var i stand til å løsrive seg fra sin nyliberale søppeløkonomi, ville de innse at «verdens største økonomi» de kaller USA er total fiksjon. Faktum er at USA ikke har en økonomi. Selskaper drevet av Wall Street flagget ut amerikansk produksjon til Asia slik at de rikeste kunne dra nytte av høyere profitt fra lavere lønnskostnader, mens de forlatte byene måtte selge sine inntektskilder, slik Chicagos solgte sine parkometerinntekter for 75 år til utlendinger for ett engangsbeløp, bare for å kunne løse en budsjettkrise for ett år.

  Utflagging av amerikansk produksjon, utført under dekke av «globalisme», ødela den amerikanske økonomien og skattegrunnlaget for byer og stater. Mens realøkonomien avtar, har Demokratene som vil sitte med makten, innført en politikk med åpne grenser for innvandrere.

  Hvordan kan en befolkning som amerikanske selskaper har forlatt, og som opplever en kraftig økning i gjelden, klare kostnadene med å forsørge og med sosial infrastruktur for titalls millioner av innvandrere fra tredje verden? De presstituerte i finanspressen tier om det, men USA er på stupet av økonomisk og sosial kollaps, og hva gjør idiotene i Washington? De vil starte kriger med Russland, Kina og Iran.

  Fra Dr. Paul Craig Roberts blogg, publisert 18 Juli 2022.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert. Orginalartikkel: The United States Does Not Have an Economy.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Paul Craig Roberts:

Lederne i USA har plassert verden på randen av atomkrig.

Forrige innlegg

Hva skyldes overdødeligheten?

Nå erkjennes det at Lockdown kan ha bidratt. Vaksinene som årsak er tabu.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.