POSTED IN Coronavaksiner

Covid-vaksiner forårsaker alvorlige nevrologiske skader

Piggproteiner akkumuleres i hjernen og forårsaker blant annet infarkter

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. William Makis

En ny artikkel fra Tyskland publisert 5. april 2023 beviser at piggproteinet akkumuleres i hjernen og forårsaker død av hjerneceller.

Hovedfunnene:

«Våre resultater avslørte akkumulering av piggproteinet i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet». «Injeksjonen av piggproteinet alene forårsaket celledød i hjernen, og fremhever en direkte effekt på hjernevev». «vi observerte tilstedeværelsen av piggprotein i hodeskallen til avdøde lenge etter deres covid-infeksjon, noe som tyder på at piggproteinets lange levetid kan bidra til langsiktige nevrologiske symptomer».

Spike proteinskade:

Av alle covid-proteinene ble bare piggproteinet påvist i hjernen. «Det antyder at piggproteinet kan ha lang levetid i kroppen. Denne oppfatningen støttes av observasjonen av at piggprotein kan påvises på pasientens immunceller mer enn et år etter smitte – en nylig preprint rapport tyder på at piggproteinet vedvarer i plasmaprøver opptil 12 måneder etter diagnosen.

«Injeksjon av piggprotein forårsaker et bredt spekter av endringer i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernen, inkludert proteiner relatert til koronavirussykdom og koagulasjons-kaskader(sic), på nøytrofiler (en viktig komponent i immunforsvaret)-degranulering, NET-dannelse og PI3K-AKT-signalveier, som demonstrerer immuno-genisiteten (vaksiners evne til å stimulere det adaptive immunforsvar til å produsere antistoffer og antigenspesifikke T-cellesvar), av SARS-CoV-2 spikeprotein».

Hjernebetennelse.

«Vår molekylære analyse antyder aktivering av immunrespons i hodeskalle-hjernehinne-hjerne-aksen, En økning av aktiviteten til nøytrofiler som ligner på det som er rapportert i luftveiene». «I hodeskallemargen fungerer virale proteiner som en inflammatorisk stimulans som fører til en immunrespons i hjernen».

«I hjernehinnene er en oppregulering av proteiner involvert i nøytrofil-degranulering», en betydelig konsekvens av den inflammatoriske tilstanden. «Proteiner relatert til nevrodegenerasjon og skade på blod-hjerne-barrieren, var de mest fremtredende molekylene med en reguleringsforstyrrelse i hjernen». «Piggprotein fører til aktivering av RHOA, som utløser forstyrrelse av blod-hjerne-barrieren».

Blodpropp, mini-slag og hjerneblødninger.

«Forstyrrelser i styring av komplement- og koagulasjon ble oppdaget i både hodeskallemargen og hjernen. Dette kan forklare at til covid-pasienter utvikler miniinfarkter i hjerneparenkymet og vår observasjon av et økt nivå av mikroblødninger hos covid-pasienter, som potensielt kan bidra til den observerte hjerneskaden hos covid-pasientene i akutte eller kroniske stadier».

Spike protein og nevrologiske sykdommer.

«Vi identifiserte flere kandidat-proteiner uten å ha ha forbindelse med covid, spesielt de som tidligere var assosiert med nevrologiske sykdommer, spesielt lidelser som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og demens». «For ytterligere å finne konsekvensene av piggproteinspesifikke effekter i hjernevevet, utover den akutte inflammatoriske responsen identifiserte vi flere proteiner assosiert med nevrodegenerasjon som hadde forstyrrelser i styringen av dem». «Mitokondriell funksjon svekkes betydelig, oksidativt stress er rapportert, og langsiktige symptomer som kronisk tretthet».

Hvordan Spike-protein kommer inn i hjernen.

«Våre data kan også antyde en mekanisme for virusets inntreden i sentralnervesystemet. I både laboratoriemus- og menneskelig vev med covid, finner vi piggprotein i SMC-ene (hodeskalle-hjernehinne-forbindelsen), som viruset eller viruskomponentene kan bruke til å gå fra hodeskallemargen til hjernehinnene og hjernevevet.»

«Virus kan ta andre veier for å nå hjernen. For eksempel kan viruset krysse cerebro-karsystemet for å nå hjernevevet eller bli fraktet dit av immunceller». «Virusoverført piggprotein som har kommet inn i hjernen som er funnet i noen tilfeller, har vært knyttet til en svekket blod-hjerne-barriere og har beveget seg langs luktnerven eller vagusnerven. Her foreslår vi et alternativt scenario der SARS-CoV-2 spike proteinet når først hodeskallemargen, og deretter hjernehinnene før den kommer inn i hjernevev». «Spike-induserte endringer i hodeskalle-hjenehinne-hjerne-aksen gir diagnostiske og terapeutiske muligheter, ettersom både hodeskallen og hjernehinnene er lettere tilgjengelig enn hjernevevet».

Dr. William Makis sine observasjoner av psykoser etter covid-vaksinasjon, i hans blogg-artikler:

Barn som ble skadet av Pfizer eller Moderna covid-19 mRNA-vaksiner oppviser hallusinasjoner, selvskading, selvmordsforsøk og varig uførhet. Klikk her.

Covid-vaksine- fremkalt psykose, det er påvist 13 tilfeller av psykose etter vaksine, manier og selvmordsforsøk, noe som er sjokkerende. Klikk her.

Dr. William Makis sin oppfatning av dette her:

Dette er en ekstremt viktig artikkel fra Tyskland, vi vil aldri se denne typen forskning gjort i Canada. Denne artikkelen beviser at SARS-CoV2- og covid-mRNA-vaksine-spikeproteinet kommer inn i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet. Piggproteinet forstyrrer blod-hjerne-barrieren.

Piggproteinet alene forårsaker celledød i hjernen, det aktiverer komplement- og koagulasjon som fører til blodpropp, mini-infarkter og hjerneblødninger, det forårsaker betennelse og lokale endringer assosiert med nevro-degenerasjon, slik som demens, Alzheimers og Parkinsons sykdom.

Jeg tror at nevrologisk skade er en av de største kategoriene av covid-mRNA-vaksineskader. Disse skadene er ekstremt vanlige, og vi har bare begynt å se langtidseffektene av piggprotein-akkumulering i hjernen. Ved siden av slag, aneurismer (utposninger på blodårer) og hjerneblødninger, syn og taleproblemer, alle slags lammelser og bevegelsesforstyrrelser, tror jeg at vi vil se en enorm økning i nevrodegenerative lidelser blant de covid-19 mRNA-vaksinerte, psykiske lidelser og en generell økt risiko for selvmord

Fra Kolozeg.org, publisert 11 april 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Dr. William Makis er lege og spesialist i radiologi, onkologi og immunologi.
Originalartikkel: Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA Vaccines Cause Spike Protein To Accumulate In The Brain, Inducing Bleeds, Inflammation, Infarcts, Severe Neurological Injuries – Dr. William Makis.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Takk til Northern Light! Dr. William Makis er dyktig.
  Så vi står overfor en gradvis kommende zombieapokalypse, ser det ut for, hvor unge folk blir demente.
  Unge familier vil bli rammet. Det vil bli behov for mange støttekontakter og rumpevaskere.
  At sjåfører og piloter får ille befinnende og kræsjer skjer stadig; aldri var det farligere å fly.
  Snart mister stadig flere tilliten, som de bør. Håper jeg.
  Det begynner å demre for flere og da får vi se hvordan de reagerer. Med sorg og sinne antagelig. Skam kanskje.
  Flere med Makis, som Clif High og Lee Merritt, forutser en selvmordsbølge, når sannheten går opp for flere.
  Canada og YGL-Trudeau tilbyr gratis eutanasi, selvmord assistert og finansiert av staten, altså på skattebetalernes regning.

  Svar
  • Som helsepersonell registrerer eg at sterke A og B-preparat-smertestillande blir delt ut som drops i våre dagar. Sterke saker, slik som oxycontin, blir delt ut aktivt på sjukehus og sjukeheimar til pasientar, som regel ved minste antydning til smerte (ordinert av lege, når gjerne Paracet, Panodil eller andre, ikkje reseptbelagte legemiddel hadde vore betre). Har ein smerter på grunn av skader, operasjonar, o.l., er det svært lett å bli avhengig av smertestillande, reseptbelagte legemiddel, ofte legemiddel med alvorlege biverknader slik som redusert pusteevne (slik som t.d. midazolam, som no faktisk blir ordinert utanfor Livets siste dagar-protokollen).

   Svar
   • Takk for melding innanfrå. Slike meldingar kan kanskje gjenvinne min tillit til norsk helsevesen ein gong i framtida.

 • Hvorfor unnlater man å nevne at injeksjonene det er snakk om er injeksjoner av covid-virus i mus og ikke vaksine til mennesker ? For det er det artikkelen det refereres til sier.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Østerrike vil ikke være med på dette:

Selvskading.

Forrige innlegg

Antikrigskonferansen

Egne norske veier til fred?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.