POSTED IN Coronavaksiner

Pfizer vil ikke offentliggjøre sine vaksinedata før om 75 år. Da er alle ansvarlige døde.

Hvorfor får vi ikke vite innholdet i det en sprøyter inn i folk?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


Heilt utruleg: FDA legg tjue år meir til tidslinja for full offentleggjering av Pfizer sine Covid-vaksinedata – ikkje før 2096 no

Av Ethan Huff, Global Research. Omsett av saksyndig.

Hugsar de då det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) spurde ein føderal domstol om å gje byrået 55 år til å fullstendig offentleggjere data frå Pfizer-BioNTech si Covid-19-«vaksine»? Vel, no ønskjer FDA 75 år.

FDA har tidlegare gått med på å offentleggjere 500 sider i månaden av dei meir enn 59 000 sidene med data som eksisterer. Derimot seier byrået no at dei treng tjue år meir for ei fullstendig offentleggjering av data, som dei vitterleg ikkje hadde nokon problem med å gå gjennom på berre nokre månader for å gje Pfizer-BioNTech naudgodkjenning for det eksperimentelle legemiddelet.

_________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
_________________________________________________________________________

«Den oppdaginga, og eit ønske for å forvisse seg om at dei kan prosessere andre Freedom of Information Act-førespurnader samstundes, fekk denne ferske førespurnaden til dommaren til å tillate produksjon av rundt 12 000 sider innan 31.januar 2022, og 500 sider per månad deretter,» rapporterte The Epoch Times, som siterte jurist Aaron Siri som arbeider på saken.

«Dersom du opplever det du les som vanskeleg å tru, er dette fordi det er dystopisk for regjeringa å gje Pfizer milliardar, tvinge amerikanarar til å ta produktet deira, forby amerikanarar å søkje skadeerstatning, men likevel nekte å late amerikanarar sjå dei dataa som ligg bak denne godkjenninga,» skreiv Siri på sin Substack-blogg.

boy sitting on white cloth surrounded by toys
Vi krever å få vite hva slike gjenstander ungene tar i munnen inneholder, men ikke de vaksinene som hele befolkningen skal ta.

FDA seier at deira ti stabsmedlemmar som jobbar på FOIA (Freedom of Information Act) ikkje kan gjennomgå eller offentleggjere Pfizer-data før 2096.

Saken som Siri jobbar med mot FDA vart gjeven han på vegner av Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), ei gruppe som seier at FDA ikkje har viljug samarbeidd innan rimeleg tid med førespurnadene om data.

Dr. Carole Browner, ein forskingsprofessor ved Universitetet i California – Los Angeles’s David Geffen School of Medicine, er del av gruppa, i lag med Peter Doshi, professor ved University of Maryland School of Pharmacy, og dr. Harvey Risch, professor i epidemiologi ved Yale School of Public Health.

Sidan FDA visstnok berre brukte 108 dagar å gjennomgå dei 59 000 sidene for å gje Pfizer-BioNTech-injeksjonen naudgodkjenning, er det ingen grunn til at det skulle ta 75 år å offentleggjere nøyaktig dei same dataa slik at folket òg kan sjå dei.

Dette er spesielt sant ettersom millionar av amerikanarar blir fortalt at dei må ta desse eksperimentelle injeksjonane for å behalde jobbane sine eller for å framleis kunne sende ungane sine til offentlege skular.

grayscale photo of woman doing silent hand sign
Hva er de redd for? At vaksinen inneholder noe som kan føre til skade eller/og til erstatningskrav.

Endå verre er det faktum at FDA no har gjeve full godkjenning til Pfizers «Comirnaty»-injeksjon, som visstnok er den same som den naudgodkjende utgåva, sjølv om det herskar ein viss kontrovers rundt kor vidt dei to fysisk og juridisk er den same eller ikkje.

«Heile føremålet med FOIA (Freedom of Information Act) er statleg openheit,» seier Siri.

«I fleire nylege saker, i å oppretthalde FOIA sitt krav om å ‘gjere dokument umiddelbart tilgjengelege’, har domstolar kravd at byrå, inkludert FDA, produserer 10 000 eller fleire sider per månad, og desse sakene involverte langt frå ein so viktig førespurnad – til dømes data som ligg bak autoriseringa av eit skadeerstatnings-friteke produkt som den føderale staten krev at nesten alle amerikanarar skal få.»

Siri heldt fram med å forklare at tidsaspektet er essensielt, og at FDA må svare med éin gong, ikkje om 75 år når dei fleste som lever i dag er døde.

I deira forsvar seier FDA at sitt Center for Biologics Evaluation and Research berre har ti stabsmedlemmar, der to av dei er nye. Dette er tydelegvis ikkje nok til at byrået kan «prosessere» dokumentet på 59 000 sider før år 2096.

Å gå fram fortare, påstår FDA vidare, ville avleie «betydelege ressursar frå prosesseringa av andre FOIA-førespurnader som òg handlar om rettstvist.»

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Joao Tzanno

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • En hemmelighetsstempling heller enn transparens er tydelige og åpenbare tegn på at der ikke er rent mel i posen, og Erna Den Stores regime rotet beleilig bort intern kommunikasjon og har seksti år hysj-hysj på seg til å daue og unngå å måtte ta ansvar. Uhørt.

  Svar
 • «Vi» vet at det har vært noget merkelig med dette Covid-viruset helt siden det dukket opp på verdensarenaen – Du trenger faktisk ikke å være anerkjent forsker, Medisiner eller Biolog for å forstå dette – men … hvis du er ansatt i regjeringa, FHI eller i «Helsevesenet» virker det som dette er litt mer vanskelig å fatte ! – Nå som vi har fått denne Omicron varianten – Hva nå ? – Virus muterer / utvikler seg gjennom endringer i RNA`et (eller DNA) – noen ganger ganske raskt og andre ganger litt tregere, men i hovedsak utvikler de seg mye hurtigere dersom de blir «stresset» av vaksiner og antistoffer. – Graden av såkalte endringer i disse virusvariantene er allikevel litt merkelig og kan skyldes «manipulasjon» av viruset eller naturlig evolusjon (Grunnet «Vaksinen»). – Uansett … når vi snakker om smittsomheten til et virus skyldes det dens evne til å trenge inn i vertsceller – deretter replikere og produsere smittsomme viruspartikler (avkom) i våre organer – IKKE noe som skjer i friluft som jeg har på følelsen at enkelte tror.

  Uansett smittefaktor er det her altså snakk om 2 ting .. Virusets evne til å penetrere cellemembraner og i hvilken grad de vil unnslippe verten ! – Fakta er nok at for mange virus har unnslippet de «Vaksinerte» og tatt «bolig» i «uskyldige» ofre og det er dette vi erfarer nå ! – Hovedproblemet med denne såkalte «vaksinen» er at det så absolutt ikke er en vaksine, – kun en form for GMO som vil utsette kroppen din for uante belastninger og den treffer så absolutt ikke formålet med å produsere de riktige «spikene» som vi deretter skal produsere antistoffer mot (Dette må vi vel for F*** ha forstått nå ! )

  Alle mennesker er avhengige av et sunt, fungerende immunsystem som kan oppmuntres til å gjøre jobben sin … men Dessverre – selv om denne kjemiske falske vaksinen skulle ha noen effekt mot Covid – viruset innebærer den en form for «wipeout»-strategi som gjør kroppen vår sårbar for alt annet. – Det inkluderer influensa, forkjølelse, kreft og andre trusler mot kroppen !

  Når det nå faktisk er så galt at de fleste av oss er «Vaksinert» så for (Guds Skyld) ikke gjør det verre med en Booster Vaksine ! – Det mange ikke vet (De fleste sannsynligvis) er at vaksineprodusentene bevisst legger til kjemikalier til vaksinene sine for å slette din immunfunksjon ! Du kan tro hva du vil men dette er faktisk sant ! – Men hvorfor! – Av den enkle grunn ! – For å beskytte mRNA-trådene i vaksinen mot din normale immunrespons som ellers ville ha ødelagt dem !!! – Ingen ! – og jeg gjentar ingen vet de eksakte skadevirkningene av dette – Men du kan muligens prøve å tenke litt på dette selv !!!

  Hvis du undres over hvorfor vi ikke får all informasjon om hva vaksinen inneholder så håper jeg at du nå enkelt kan forstå HVORFOR !

  Svar
  • Enkelte vil nok hevde – FHI med .. at dette kun er ufarlige lipider for å beskytte mRNA-trådene i vaksinen, men uskyldige er de så absloutt ikke og en del av dem vil uten tvil så absolutt ikke forlate kroppen !
   Men for all del ! ; – Ta nå Vaksinen – så kan du med all sansynlighet i større eller mindre grad oppleve dette selv !
   ;)

   Svar
   • Lipidene er noe Pfizer kaller ALC-0315, men de oppgir ikke noen sikkerhetsdata.
    Underleverandørene av ALC-0315 har derimot sikkerhetsdata, og de er:
    “For research use – Not for human or veterinary diagnostic or therapeutic use.” dvs

    For forskningsbruk – Ikke for diagnostisk eller terapeutisk bruk til mennesker eller dyr.

    Leverandørene oppgir at ALC-0315 kan gi kreft.

    Dette kreftfremkallende stoffet ALC-0315 blir tatt inn i cellene til de som blir “vaksinert”!!
    Hvor mange hadde sagt ja til injeksjonen, hvis de hadde blitt informert om dette?
    Hvor mange kreftsyke vil vi få etterhvert?
    Celler i hele kroppen infisert inn i cellekjernen med et kreftfremkallende stoff ..

   • Mitt største ønske for menneskeheten er at rettsoppgjøret snart står for døren . Det er lov å være optimist !
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/12/11/ar-stubinen-tand-nu/

   • Jeg tror faktisk ingen av oss frivillig ville latt oss bli injisert med disse falske vaksinene dersom vi egentlig visste hva de inneholder og jeg anser både FHI og øvrige helsemyndigheter til å være det «Ekte» viruset under denne såkalte Plandemien ! – De har forgiftet vårt sinn og sunne fornuft !

   • Du ha selvsagt helt rett Den amerikanske toksikologen Rashid Buttar har satt opp 7 toksikologiske årsaker til dårlig helse :1. Tungmetallforgiftning. 2. Motstandsdyktig organisk forurensning (Kjemikalier) . 3. Opportunisme, er når 1 ,og 2 setter opp hus, og skaper ubalanse i bioterrenget. 4. Energetikk .(elektomagnetisme.) 5. Følelsesmessig psykologisk ((Frykt)) 6. Mat. Ikke maten i seg selv ,men hva vi gjør med den. 7. Spirituell forgiftning. Det er ikke tvil om at pkt. 5 har vært en sikker vinner i år.

 • Monica Sortland
  16 desember 2021 12:20

  Pfizer sin hemmelegstempla rapport om innrapporterte biverknadar fram til 28. februar 2021 (etter ca 3 månadar med hastegodkjenning i England, 2 mnd her i landet), er vel litt av det FDA gjerne vil halde skjult. Der står side opp og side ned om tusentals biverknadar i dei landa der «vaksinen» deira har blitt spreidd. (England toppar statistikken for nesten alle sjukdomsgruppene.) Paralyse, leversjukdom, hjartesjukdom, blødningar ut auga og frå endetarmen, blod i urinen, diabetes, hjerneslag, … , ja, til og med fleire tusen tilfelle av COVID-19 (med 136 av dei døde) … Tusentals alvorlege lidingar, iblant med døden til følge. Median-tidspunktet for sjukdomsutbrot var i dei fleste tilfella på eitt døgn eller kortare etter stikket (med andre ord praksisk talt heilt sikkert ein effekt av «vaksinen»). Les sjølv: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

  Svar
 • Jeg lurer på følgende: Har helsetoppene og myndighetene selv tatt vaksinene? Jeg tenker da på Nakstad, Stoltenberg, Støre, Solberg etc. De vil sikkert hevde at det er frekt å spørre om dette. Men noen burde spørre dem. Om de har tatt vaksinen er det jo bare å svare ja. Sier de nei (det vil de selvsagt aldri svare) eller om de ikke vil svare så sier jo det også veldig mye. Dette hadde vært veldig interessant å få rede på.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frivillig, sa de.

Det var også en løgn.

Forrige innlegg

Vi skjønner instinktivt at det er ‘noen’ vi ikke bør snakke for høyt om

HVIS DU VIL VITE HVEM SOM STYRER VERDEN, TA REDE PÅ HVEM DU IKKE TILLATES Å KRITISERE

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.