POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Pfizer bringer tallene og dermed sannheten.

Åpent brev til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas -3. november 2022

Av Jan Terje Voilaas.

27 oktober kunne du berolige NRK-stenograf Jan-Erik Wilthil og det norske folk med at overdødeligheten Norge har opplevd de siste 15 månedene, og som fremdeles pågår, ikke har noe som helst å gjøre med mRNA-vaksinene, men med endringer i befolkningen. Jeg vil i dette brevet vise deg at den påstanden er feil, og jeg vil la Pfizer fortelle deg hva den virkelige årsaken er. La meg begynne med «endringer i befolkningen» som begrunnelse for at 5,469 flere har dødd i Norge enn forventet de siste 5 kvartalene.

Denne første tabellen viser endringer i den norske befolkningen fra år 2000 til og med 2019, fordelt på ulike aldersgrupper. Som du ser, så vokste befolkningen med 849,715 (+19,0%) over disse 20 årene, hvorav innvandring stod for 77,9%.

Gruppene som vokste mest var trygdede, ansatte i offentlig sektor og pensjonister. De som vokste minst er dagens og fremtidens økonomiske verdiskapere, altså nåtidens og fremtiden betalere av din lønn Nakstad, dine skatter, din gjeld, din sparing og hele ditt øvrige forbruk.

Jeg beklager denne lille avsporingen Nakstad, men jeg tar den med fordi du er lønnet av norsk økonomisk verdiskaping som en offentlig ansatt tjenestemann, mens du i realiteten jobber for et privat foretak, nemlig Helsedirektoratet (Foretaksnummer 983 544 622). Jeg nevner dette så folk skjønner at du svarer kun til din arbeidsgiver, ikke til det norske folk, som jeg mener er et viktig poeng.

Den neste tabellen viser endringer i befolkningen fra og med 2017 til og med KV-2 2022. Det er her verd å merke seg at fødselsoverskuddet første halvår 2022 falt med 52,6%, sammenliknet med gjennomsnittet for første halvår for de 5 foregående år. I første halvår 2022 stod innvandring for 89,1% av befolkningsveksten. Dette har aldri før skjedd i årene jeg har data for.

Den tredje og siste tabellen viser under- og overdødelighet de siste 17,5 årene. I 13 av disse årene har færre og færre dødd, til tross for betydelig befolkningsøkning gjennom hele perioden. I de 4,5 årene med over- dødelighet, har 87,9% blitt registrert de siste 5 kvartalene.

Det finnes ingen statistiske holdepunkter for din påstand om at nåtidens overdødelighet skyldes demografiske endringer. Det er en udokumentert påstand tatt ut av tomme luften. Selvfølgelig, i en voksende og aldrende befolkning er det naturlig at flere dør over tid, om forventet levealder ikke øker, men det vil tikke pent og pyntelig oppover og bli delvis absorbert av at også snittet det måles mot stiger. En eksplosjon fra et år til det neste, er kort og godt umulig. Kun en katastrofe kan utløse noe slikt, og det er nettopp hva Norge nå opplever, en humanitær katastrofe som mest sannsynlig vil pågå i mange år fremover.

Hvorfor? Nå til sannheten:

Brought to you by Pfizer

Fra vaksineringen startet i desember 2020 frem til og med 28 februar 2021, mottok Pfizer 42,086 person- rapporter fra 63 land som totalt omfattet 158,893 forskjellige bivirkninger, skader og dødsfall. Pfizer oppsummerte alt dette i sin Rapport FDA-CBER-2021-5683-0000055, som Pfizer godkjente 30 april 2021. Hva denne rapporten avslørte var såpass sjokkerende at Pfizer valgte å hemmeligstemple rapporten frem til år 2096. I begynnelsen av januar 2022 vedtok en føderal dommer at Pfizer måtte offentliggjøre all sin dokumentasjon, men begrenset til et gitt antall sider per måned. Nevnte rapport ble offentliggjort 2/5-2022.

Norge begynte sin vaksinering med 6 doser satt 16/12-2020, som et av de tidligste landene. Australia kom for eksempel ikke i gang før 21/1-2021, mer enn en måned etter Norge. Per 28/2 hadde 342,298 mottatt 1 dose og 173,160 to doser i Norge. I Australia, New Zealand og andre land som kom senere i gang, var ingen dobbelt-vaksinert pr. 28/2-2021.

Jeg nevner dette for å understreke at blant personene Pfizer-rapporten omhandler, hadde et stort flertall kun mottatt 1 dose. Et annet forhold er at man ikke ble regnet som vaksinert før 2 uker etter vaksinering, som er den perioden risikoen for å dø av vaksinen, da var størst. Et tredje forhold er under-rapportering. Ingen vet hvor store disse tallene er i dag, men Lazarus-Report fra 2011 fant at under 1% av alle bivirkninger, skader og dødsfall etter vaksinasjon ble rapportert. Tallet er nok høyere i dag, men var neppe vesentlig høyere i begynnelsen av 2021. 42,086 rapporter er følgelig kun et utvalg, kanskje bare 5%, av hva som virkelig skjedde de første 10 ukene av vaksineringskampanjen.

Til tross for dette, så kunne Pfizer allerede etter 10 uker konkludere med 1,223 vaksine- dødsfall, som korrigert for underrapportering og andre forhold kan indikere at det virkelige tallet kan ha vært langt over 20,000.

Nyere tall fra EU indikerer i tillegg at for hvert vaksinedødsfall, så blir 100 skadet, hvorav halvparten alvorlig.

Vi kan allerede her slå fast at mRNA-vaksinene er de farligste og mest dødelige sluppet på noen populasjon, noe sted, noen gang, ikke ifølge meg, men ifølge Pfizer, som også avslører at det ikke er eldre og syke som rammes hardest, men kvinner og aldersgruppen 31-50.

Pfizer avslører mer (se side 12): Pr. 8 februar 2021 var 268 gravide kvinner vaksinert, to med tvillinger. 124 (45,9%) opplevd bivirkninger, 75 (27,8%) alvorlige. Likevel «mistet» Pfizer kontakt med 234 av dem. Blant de 34 Pfizer fulgt, spontanaborterte 28, skjebnen til 5 er fremdeles ukjent og kun 1 barn ble definert som «normal outcome».

Alt dette visste altså Pfizer tidlig i 2021, men valgte å hemmeligholde sine funn og fortsatte vaksineringen. Siden 2/5-2022 har imidlertid dette vært

offentlig tilgjengelig informasjon, også for norske helse-topper og ansvarlig politisk ledelse.

Så her har du sannheten Nakstad, naken og blodig, «Brought To You By Pfizer».

For dem som mistenker at denne rapporten er falsk, så går en gruppe på over 3,000 jurister, medisinske eksperter og andre spesialister gjennom og verifiserer hvert eneste dokument Pfizer er tvunget til å offentlig- gjøre. Rapporten er autentisk.

Nakstad, hva mer har vi å diskutere her? Enda mer demografi? Enda flere gamle, svake og syke? Enda flere friskmeldinger av mRNA-vaksinene? Enda flere udokumenterte påstander slengt ut øst og vest som konfetti?

Nei Nakstad, denne diskusjonen er OVER. Den er KNUST av en enkelt rapport fra din egen mRNA-leverandør, som dere har betalt enorme beløp til, og som takk har strippet deg og resten av toppledelsen i helse-Norge for all troverdighet for all fremtid, og etterlatt dere like nakne som den grufulle sannheten Pfizer dokumenterer.

De 46,086 første skaderapportene fortalte Pfizer fra første dag hvor skadelige og dødelige deres mRNA- vaksine er. Pfizer hemmeligstemplet informasjonen og fortsatte. Rapporten ble offentliggjort, Pfizer fortsatte. Hundrevis av studier bekreftet det samme, Pfizer fortsatte. Historisk overdødelighet i alle mRNA-vaksinerte land bekrefter det samme og Pfizer fortsetter FREMDELES, fordi du Espen Rostrup Nakstad, og resten av Norges politiske- og byråkratiske elite, med stor iver gjør jobben for dem.

Jeg føler likevel med deg Nakstad, på et vis, for i kunsten å rote det monumentalt til for seg selv og for store deler av befolkningen, så står du til laud. Hva annet forventet du da du bedro hele landets befolkning og hoppet til sengs med et selskap som Pfizer? Har du noen som helst idé om hva dette selskapet er i stand til; hvor mye menneskelig smerte, lidelse, nød og død som i over 150 år har fulgt i kjølvannet av dette ene selskapets uslukkelige tørst etter makt og profitt?

Hva som vil og burde skje

Hva vil skje nå som Pfizer har fortalt hvorfor alle mRNA-vaksinerte land opplever historisk overdødelighet, og samtlige norske byråkrater og politikere har blitt grundig og saklig informert? Jeg vet ikke, men jeg er redd det ikke er budskapet, sannheten, som vil bli oppfattet som et problem, men budbringeren. Følgelig; det som vil skje er mer av det samme; flere doser, flere løgner, flere alvorlig syke og flere og flere dødsfall, for ingen norsk politiker eller offentlig ansatt svarer lenger til folket, men til det private foretaket de jobber for. Til og med Stortinget er nå et eget «foretak» (Foretaksnummer 971 524 960) som av denne grunn ikke lenger er forpliktet av den Norske Grunnlov, av Menneskerettighetskonvensjonen og av Nuremberg Code, kun til de kontrakter de har signert, som for eksempel den hemmeligstemplede kontrakten med Pfizer hvor Pfizer beordrer alt som skal skje. Norge som et folkestyrt demokrati ble avviklet mellom 1990 og 2005.

Hva som burde skje var at samtlige som har hatt noe som helst med disse vaksinene å gjøre, umiddelbart blir avsatt, arrestert, varetektsfengslet og siktet for sine forbrytelser mot det norske folk. All vaksinering burde samtidig stoppes, hele nasjonen grundig informeres, og alle tilgjengelige ressurser fokuseres mot alle som har blitt forledet til vaksinering, så lidelse og død kan minimeres. Dette burde nå være nasjonens jobb #1. Ny privat og uavhengig forskning viser at mye kan gjøres, billig og effektivt, også forebyggende.

Dessverre, hva som vil skje og hva som burde skje er sjelden det samme når ambisjoner, ansvarsløshet, grådighet og stupiditet kombineres i tilstrekkelige mengder og sentraliseres bak lukkede dører i private foretak. Vi ser allerede resultatet på norske kirkegårder.

Sov godt og drøm søtt, Espen Rostrup Nakstad (Foretaksnummer 986 218 769).

Jan Terje Voilaas

Bekymret bestefar voilaas@protonmail.com

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Caleb Woods

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Nok en gang en kraftsalve av de sjeldne. Men arrogant som denne Nakstad er, så kommer både han og resten av helsevesenets representanter til å ignorere slike beskjeder/advarsler og fortsette å forgifte sit eget folk.

  Takk til Jan Terje Voilaas for både dette og brevet til FHI direktør, Camilla Stoltenberg.

  Til dere andre som leser dette – kopier brevet og lim inn i et tomt Word dokument, (de fleste har denne muligheten i dag) skriv det ut og spre det ut til folk. Brevet til FHI direktør, C.S. har jeg allerede begynt å spre blant folket. Dette følger etter.

  Det er viktig at slik informasjon blir gjort kjent.

  Svar
 • Takk for denne, må deles med flest mulig. Jeg ble slettet hos Resett da jeg
  svarte en som kommenterte om å lese om vaksineskader hos derimot.no.

  Svar
  • Hvis man blir slettet hos «sosiale» medier i disse dager betyr det stort sett kun 1 ting. Du er for nærme sannheten ;)

   God Helg

   Svar
   • Sant :-) Når luftvernet åpner ild, da er man over målet.

   • Når Norske «helsemyndigheter» i hovedsak stort sett anklager alle med en funksjonerende hjerne for konspirasjonsteoretikere har vi faktisk et meget stort samfunnsproblem !

    God Helg ;)

 • «…mens du i realiteten jobber for et PRIVAT FORETAK, nemlig Helsedirektoratet.»

  Men, men… Vet folk dette?
  Visste folk dette da ‘objektiv informasjon’ ( les: skremsler og tall-manipulasjon) ble sprøytet ut over oss fra statskanalen?

  Og nå er det antagelig også lov til å proklamere at en ‘ medisin’ gir helse-bedring uten dokumentasjon
  ( eventuelt holde dokumentasjonen hemmelig), enten det er naturpreparater eller skolemedisin?
  Hører vi fra Forbrukerombudet snart?

  Svar
  • Det er bare det at det ikke er sant at det er et privat foretak. Her er hva som står hos Brønnøysundregistrene. Forfattersken av usannheten burde fulgt sin egen lenge og sjekket. Det tjener ikke vår sak å skrive sånne feilaktige påstander.

   «Næringskode(r): 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
   Sektorkode: 6100 Statsforvaltningen»

   Helsedirektoratet (Foretaksnummer 983 544 622) er registrert i Enhetsregisteret og i Foretaksregisteret som alle andre selvstendige enheter. Statlige (offentlige) og private.

   Svar
   • Beklager, det skulle stått ‘forfatteren’, og ikke det jeg feilaktig skrev!
    (Og så skulle der stått ‘lenke’ og ikke «lenge».)

 • Finnes det håp for Norge?
  Oppgjørets time kommer for en dag,for bl. A. aktiv deltagelse i massedrap i us/nato kriger, i flere ti år. Domfellelse av Norske myndigheter for misbruk av barn i Barnevernet. Internasjonale påstander om child traficking(på det groveste, som ikke egner seg på trykk) egoistiske, hjernevask Nordmenn, som er seg selv nærmest, mens, naboen kan bare fryse ihjel.
  Nå også opplæring av ukrainske soldater i England, samt for første gang på flere tiår, sende avanserte våpen ned til krigførende part i konflikt med en av verdens største våpenmakt, som også er vårt naboland.
  Dette er helt ok, ingen reaksjon fra noen?
  Slik går dagene?

  Svar
  • >»Dette er helt ok, ingen reaksjon fra noen?»

   Ikke helt riktig. IKKE ok, og jeg, og mange andre nordmenn, reagerer sterkt negativt!

   Svar
 • Det kommer nok et rettsoppgjør mot alle disse «politikere», byråkrater, og privat (NGO) ansatte etter hvert.
  Gravene bør begynnes å graves opp allerede nå, da vi snakker om mange, svært mange som vil måtte «belønnes» med dødsstraff for sin iver etter å besørge folkemord på Big Pharma’s regning.

  Svar
 • God Helg !

  Immunforsvaret vårt er ikke 1 enkelt system, men 2 adskilte systemer! – Mye er feil !

  En ting er alle skadevirkningene og dødsfallene som nå er et resultat av disse falske Covid vaksinene, men fakta som heller ikke kan benektes er at hvis disse «vaksinene» i noen grad skulle vise seg å ha en aldri så liten effekt i å kunne forhindre infeksjon og smitte er dette også meget tvilsomt. – I noen tilfeller vil disse faktisk også kunne forsterke infeksjonen (og da snakker vi i første omgang ikke om at disse kan være immunkompromitterende) Man kommer ganske så langt med «ren» biologisk viten og man trenger ikke å være verdenskjent forsker, – men kun innse biologiske fakta!!

  Sars Cov. er ikke et nytt virus. – De finnes i utallige utgaver og benytter stort sett de samme reseptorene for å infisere cellene våre. Genetisk sett er alle disse svært like og vil generere et homologt repertoar av virale proteiner, men det er en forskjell mellom dette «ukjente» Sars Cov 2 viruset og de andre kjente «familiemedlemmene av denne virusstammen».

  SARS-CoV-2 formerer seg hovedsakelig i de øvre luftveiene dvs. nesehulen, svelget & luftrøret – og av den grunn økes effektiviteten vedr. overføring fra ett individ til et annet før sykdomssymptomer vises! Dette i motsetning til vanlige Cov. virus som for det meste virker i de nedre luftveiene, – …vil gi en klar indikasjon på smitte og er i hovedsak kun infeksiøs etter sykdomsutbrudd!

  Poenget mitt er det faktum at når det gjelder beskyttelse av de øvre luftveiene våre mot infeksjoner av noe slag, -utføres denne beskyttelsen av celler i immunsystemet vårt som befinner seg i og under våre luftveisslimhinner. Fakta er at disse cellene fungerer faktisk ganske så uavhengig av de immuncellene som beskytter våre indre organer!

  Uansett da! – Fakta er at Antistoffer som induseres av vaksiner som injiseres i deltamuskelen hverken kan eller vil av den grunn og på ingen måte effektivt kunne beskytte våre luftveier mot infeksjon av et luftbårent virus som Cov 2 !
  Derfor er denne Covid vaksinen uhyggelig ineffektiv mot selve viruset – La oss innse det ! Den er kun effektiv i å kunne skade oss på de mest intrikate måter, i verste fall ta livet av oss ☠️!

  Undres enkelte ganger over når man til stadighet hevder at viruset er mer smittsomt enn noen gang, hm, – men håper de fleste forstår hvorfor dette er tilfelle da dette i hovedsak er et øvre respiratorisk virus !

  Men når vi blir syk av dette viruset i de nedre luftveiene …- hva da ? . Her må bruken av masker ta en stor del av skylden da disse til stadighet vil pushe disse virusene lenger og lenger ned i halsregionen til infeksjon i lungene blir et faktum! – Men ingen fare tenker du – .. jeg er jo vaksinert, men da bør du være klar over at antistoffer faktisk kan forsterke infeksjonen og hjelpe virusene med å penetrere celleoverflaten og da vil du selvfølgelig vil bli like syk som om du ikke hadde tatt vaksinen, heller mye sykere faktisk ( prosessen kalles antistoffavhengig forsterkning, vil kunne forsterke infeksjonen og vil være mye mer utbredt ved produksjon av tvungne antistoffer enn at denne prosessen ville hatt sin naturlig opprinnelse)

  Nakken og Camilla kan nok muligens fortelle deg mer om dette ;).
  Men nok elendighet – Det er snart Helg ! :)

  Synn

  Svar
 • Covid, – men ikke injeksjonene? ( Vitenskap eller politikk?)

  ‘Nakstad: – må absolutt se nærmere på sammenheng mellom covid og diabetes
  Norske og internasjonale studier viser at det kan være økt risiko for å få diabetes type 1 etter å ha hatt korona. Espen Nakstad utelukker ikke en årsakssammenheng.’
  nrk.no/rogaland/nakstad-utelukker-ikke-sammenheng-mellom-korona-og-diabetes-type-1-1.16164388

  Nå er det vel mange barn som ikke er vaksinert. Heldigvis.
  Da burde det være lettere å se på forskjellen mellom diabetes-tilfeller på de som er vaksinert eller ikke.

  Ett er ihvertfall sikkert.
  Om du får etterplager etter injeksjonene så kall det ikke injeksjons-bivirkninger. Da ler Nakstad ( og ….?) av deg.
  Kall det ‘LangtidsCovid’.
  Så blir du klappet fram.

  Svar
  • Covid-19-vaksinasjon kan indusere type 1-diabetes hos enkelte individer med en genetisk disposisjon.
   De utvikler da akutt type 1 diabetes. Glem nå Nakken og resten av FHI, de er kun lakeier for Big Pharma !

   Svar
 • >»Til og med Stortinget er nå et eget «foretak» (Foretaksnummer 971 524 960) som av denne grunn ikke lenger er forpliktet av den Norske Grunnlov, av Menneskerettighetskonvensjonen»

  Tullprat, Jan Terje Voilaas. Beklager å måtte si det. Dette med organisasjonsnummer har du ikke greie på.

  Svar
  • Kan du, Andre F, da være så grei at du forklarer oss uvitende litt om det du vet ..? Til mer jeg leser til mer finner jeg ut at jeg ikke vet. Tror det er flere med meg som vil sette pris på litt opplysning om dette.

   Du vet; du skal vite mye for å vite hvor lite du egentlig vet …

   Svar
 • Northern Light.
  4 november 2022 18:00

  Tamponger, inkludert «organiske» inneholder giftige PFAS (fluor)-kjemikalier.

  Av Ethan Huff.
  En ny rapport fra Mamavation avslører at mange populære tampongmerker, inkludert noen få organiske merker, inneholder påvisbare nivåer av fluor i form av PFAS. I samarbeid med EHN org testet Mamavation 23 forskjellige tampongprodukter, i et US Environmental Protection Agency (EPA)-sertifisert laboratorium, hvorav fem testet positivt for PFAS i nivåer fra 19 deler per million (ppm) til 28 ppm. De fem aktuelle merkene, hvorav to er merket «organisk», omfatter:
  Maxim Hygiene organisk bomullspapp-applikatortamponger
  OrganYc Complete Protection Tampons (laget med økologisk bomull)
  Playtex SPORT Regular & Super Tampons
  Tampax pappapplikator uparfymerte tamponger
  Up og Up (referansemerke), vanlige tamponger.

  Forskningen ble delvis finansiert av EHN org, mens Pete Myers, sjefsforsker ved Environmental Health Sciences, som publiserer Environmental Health News, gjennomgikk funnene før publisering.
  Rapporten var en del av en større undersøkelse av forbrukerprodukter som inneholder PFAS, inkludert sportsklær og sminke. Relatert: Mye fastfood-innpakning inneholder også dødelig PFAS og andre giftige kjemikalier.

  Mange forbrukerprodukter inneholder PFAS, EDC, BPA og mer.
  Det som gjør PFAS og fluor så skadelige er at de faller inn i kategorien «for alltid kjemikalier», noe som betyr at de tar veldig lang tid før de brytes ned. Deres akkumulering i menneskekroppen er knyttet til alle slags helsetilstander, inkludert kreft og fødselsskader. PFAS representerer bare én klasse av kjemikalier blant mange, som finnes i tamponger og andre forbrukerprodukter. En annen er hormonforstyrrende kjemikalier (EDC).

  «Vi vet mer enn nok om lavdose-toksisiteter av PFAS-forbindelser og andre stoffer, til å være sikre på at påvisbare mengder i tamponger er uforsvarlige,» sier Terrence Collins, professor hos Green Chemistry. Andre populære produkter som inneholder PFAS er yogabukser, leggings og til og med «rene skjønnhets-produkter», sminkemerker som er annonsert som trygge og naturlige. Selv undertøy inneholder PFAS. Av de 17 parene som ble testet, viste 11 av dem påvisbare nivåer av fluor.

  Helseeffektene av PFAS, spesielt i kvinners sensitive områder, er fortsatt noe ukjent. Det vi vet er at disse kjemikaliene har evnen til å «påvirke nesten alle organer i kroppen», ifølge forskeren Linda S. Birnbaum. «Vagina har tynne slimhinner og defor mer sårbar enn andre steder i kroppen». En av grunnene til at PFAS brukes i forbrukerprodukter som fastfood-emballasje og hygieneprodukter for kvinner, er fordi de bidrar til å forhindre at oljer og væsker trenger gjennom. De fungerer som en beskyttende barriere, med andre ord.

  PFAS er nå også et miljøproblem, og jegere i noen områder må unngå områder der PFAS-forurensningen er høyest. «Alle som har jaktet har det i systemet,» sa Joe Lefebvre, en tidligere jeger fra Maine, til et lokalt nyhetsselskap i hans område. «Vi har spist fugl, kalkun, hjort i årevis her. Så alle er forgiftet, det er ingen tvil om det». Flere av Lefebvres naboer ble testet hadde høye nivåer av PFAS.

  Fra Natural News, publisert Torsdag 3 november 2022. Skrevet av: Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Tampons, including “organic” brands, found to contain toxic PFAS (fluorine) chemicals.
  Kommentar:
  Tamponger og bind har tidligere hatt innhold av dioksiner, og nå også PFAS. Produsentene er også selskapene i den farmasøytiske industrien, for markedet er naturlig nok enormt. Kroppspleie-produkter, sminke og kosmetikk har også hatt og har høyt innhold av kreftfremkallende stoffer, og de finansielle eierne av denne enorme industrien er ikke uventet BlackRock og de andre kapitalforvaltnings-selskapene. Dette har pågått i mange tiår uten at tilsynene griper inn, storkapitalen har sine folk på plass.

  Dette kommer i tillegg til sprøytemidler i mat, giftige stoffer i «vaksiner» og medisiner. Befolkningen forgiftes av mat og stoffer som påføres huden, absorberes gjennom slimhinner eller injiseres, og selskapene som fremstiller de giftige produktene og media som dekker over det, har samme finansielle eiere. Finanseliten bruker alle midler for å desimere verdens befolkning for sin nye verdensordning.

  Svar
 • Statistikker jeg gjerne skulle se er hvordan det ligger an med overdødelighet i politikerklassen , i kongehusene, i EMI, FN, WHO ,CIA etc. Kurven burde samsvare noenlunde med folket forøvrig, hvis de er så fullvaksinerte som de sier de er. De blir bare med jevne mellomrom bittelitt covid-syke, helt mildt, takket være det sikre og effektive produktet fra PfiZer.
  For å gjøre noe sånt som Kong Olav gjorde, han tok trikken, så kan politikerne stille seg i kø for neste skudd sammen med fotfolket, vel vitende om at denne sprøyta er det ikke bare saltløsning i, dette er ikke bare en fotojobb, men the real thing, så rull opp ermet, FHI, NRK, og smil tappert til fotografen, mens svetten siler. De må opp på overdødelighetskurven til oss vanlige døde, være med på dødsdugnaden, ta en for laget med livet som innsats.

  Svar
 • https://rumble.com/v1rc9jg-why-are-cancers-escalating-post-mrna-vaccination.html

  Hvorfor eskalerer kreft etter MRNA-vaksinasjon?

  Se dette intervjuet med Dr. Chris Flowers !
  Forfatter, akademisk kreftradiolog og medlem av Pfizer Documents Analysis Project.

  Kelly og Dr. Flowers diskuterer hva som «kan» være årsaken til at kreft oppstår og eskalerer mye raskere etter vaksinering !
  Definisjoner av ulike typer kreft som er nevnt i div. dokumenter! (Sudden Death etc.) !
  Farene ved lipid-nanopartikler og piggproteiner og hvordan de kommer inn i celler !

  Stadig mer av dette FHI ikke vil at du skal vite dokumenteres !

  Ha en God Søndag

  Svar
 • Her er en artikkel på Zerohedge om blodpropper forårsaket av covid-vaksinen (bak betalingsmur). Jeg tror det er første gang Zerohedge skriver så kritisk om vaksinen.

  https://www.zerohedge.com/covid-19/why-spike-protein-causes-abnormal-foot-long-blood-clots-200-symptoms

  Svar
 • Kunt Håvard Bekkevold
  7 november 2022 18:42

  Jeg fikk i dag tilbud om en ny vaksinedose. Hvordan kan dette stoppes? Er det mulig å anmelde dette, f. eks . av artikkelforfatteren?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Historien gjentar seg:

Tysklands posisjon i USAs nye verdensorden.

Forrige innlegg

Russisk analytiker:

Ingenting blir som før. Vesten vil ikke lenger kunne dominere.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.