POSTED IN Endring av politikken

Pepe Escobar:

Verden er i stor endring. Spenn på sikkerhetsbeltene!

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tektonisk plateskifte for geopolitikken etter seks månadar

24. august, 2022

av Pepe Escobar

Pepe Escobar - Wikipedia

Seks månadar etter starten på Russlands Spesielle militæroperasjon (SMO) i Ukraina, har dei tektoniske platene til det 21. hundreårets geopolitikk skifta plass i ein sjokkerande fart og djubde – med enorme historiske etterdønningar allereie for handa. For å sitere T. S. Eliot: det er på denne måten (den nye) verda startar, ikkje med eit klynk, men med eit smell.

Det nedrige mordet på  Darya Dugina – de facto terrorisme ved Moskvas portar – fell kanskje illevarslande saman med seks-månadarsvegkrysset, men dét endrar ikkje dynamikken i den historiske framdrifta.

FSB [Russlands etterretningsorganisasjon] kan ha løyst saka på litt over 24 timar. Dei har utpeika som gjerningsperson ein nynazistisk Azov-operatør utstyrt av SBU [Ukrainas etterretningsorganisasjon], som sjølv berre er eit verktøy for CIA/MI6-komboen som de facto har makta i Kiev.

Azov-operatøren er berre ein nyttig idiot. FSB kjem aldri til å offentleg avsløre etterretninga dei har samla om dei som gav ordren – og korleis déi vil taklast.

Ein Ilya Ponomaryov, ein anti-Kreml, underordna karakter som har fått innvilga ukrainsk statsborgarskap, skraut av at han hadde kontakt med gruppa som førebudde angrepet på Dugin-familien. Ingen tok han alvorleg.

Det som er alvorleg, er kva slags motiv fraksjonar innan organisert kriminalitet, med band til oligarkiet, kan ha hatt for å eliminere Dugin, ein kristen-ortodoks nasjonalistisk filosof som, ifølge dei, kan ha påverka Kreml til å dreie mot Asia (det gjorde han ikkje).

Men framfor alt skulda desse fraksjonar innan organisert kriminalitet Dugin for ein organisert Kreml-offensiv mot den uforholdsmessig store makta til jødiske oligarkar i Russland. Så desse aktørane har både motiv og den lokale basen/etterretningsinfoen til å iverksette eit slikt kupp.

Om dét er tilfelle, så tyder det på ein Mossad-operasjon – på mange måtar meir sannsynleg enn CIA/MI6. Det som er sikkert, er at FSB vil halde korta tett til brystet – og gjengjelda vil kome raskt, presist og usynleg.

Strået som knekte kamelens rygg

I staden for å gi Russland eit kraftig slag i forhold til SMO-dynamikken, eksponerte attentatet på Darya Dugina berre gjerningspersonane som billige operatørar for Pappskalle Mord Inc.

Ein filosof – eller dottera hans – kan ikkje utslettast av ei heimelaga bombe. I eit viktig essay forklarte Dugin sjølv korleis den verkelege krigen – Russland mot det samla Vesten under USAs leiing – er ein idékrig. Og ein eksistensiell krig.

love wooden signage on brown wooden fence
En krig om ideer, virkelighetsforståelse, moral, etc. kan ikke vinnes med våpen

Dugin definerer, med rette, USA som eit «thalassokrati», arving til «Britannia, herskaren over havet», men no viser dei geopolitiske tektoniske platene ein ny orden: Heartlands retur.

Putin sa det sjølv på Sikkerheitskonferansen i München i 2007. Xi Jinping sette startskotet då han lanserte Den nye Silkevegen i 2013. Imperiet slo tilbake med Maidan i 2014. Russland slo tilbake då dei drog for å hjelpe Syria i 2015.

Imperiet auka innsatsen i Ukraina, der NATO væpna landet non-stop gjennom åtte år. Mot slutten av 2021 inviterte Moskva Washington til ein seriøs dialog om «udelelegheita til tryggleiken» i Europa. Det vart avvist med ein ikkje-respons-respons.

Moskva fekk raskt stadfesta at ein storoffensiv var i emning: Kiev stod på trappene til ein blitzkrig mot Donbas; Ukraina flørta med anskaffing av atomvåpen; og USA-eigde laboratorium arbeidde med biovåpen. Det var strået som knekte ryggen på Silkevegskamelen.

Ein systematisk analyse av Putins offisielle intervensjonar desse siste månadane, avslører at Kreml – så vel som tryggingsrådets Yoda Nikolai Patrushev – skjønte fullt ut korleis dårane i politikken og media, og stormtroppane til det samla Vesten blir dikterte av herskarane over det Michel Hudson kallar FIRE-systemet (financialization, insurance, real estate. Finans, forsikring, eigedom), ein de facto bank-Mafia.

Som ein direkte konsekvens, skjøner dei og at folkeopinionen i Vesten, lik Platons hulemann, ikkje har den fjernaste peiling på at dei er totalt fanga av sine FIRE-herskarar, som aldri kan tolerere eit alternativt narrativ.

Så Putin, Patrusjev, Medvedev vil aldri gå utifrå at ein senil teleprompter-lesar i Det kvite hus eller ein cokehead-komikar i Kiev «herskar over» noko som helst. Den uhyggelege Great Reset-inkarnasjonen av ein James Bond-skurk, Klaus «Davos» Schwab, og hans psykotiske historikar-assistent Yuval Harari  uttrykker i det minste «programmet» sitt i klartekst: global avfolking, med dei gjenverande neddopa til amnesi.

Digital Amnesia | Kaspersky official blog
Amnesi er hukommelsestap

Sidan USA herskar over den globale populærkulturen, passar det her å låne noko av det Walter White/Heisenberg, ein gjennomsnittsamerikanar som kanaliserer sin indre Scarface, seier i Breaking Bad: «Eg er i Imperie-businessen.» Og Imperie-businessen handlar om utøving av rå makt – brutalt oppretthalden med alle nødvendige middel.

Russland braut trolldommen. Men strategien til Moskva er langt meir sofistikert enn å jevne Kiev med jorda med hypersoniske visittkort, noko dei kunne ha gjort når som helst under dei siste seks månadane, på ein blunk.

Det Moskva gjer, er å snakke med nær heile det globale sør, bilateralt eller med grupper av aktørar, og forklare korleis verdssystemet er i endring rett framfor auga våre, med framtidas nøkkelaktørar konfigurerte som BRI, SCO, EAEU, BRICS+, Greater Eurasia Partnership.

Og svære skarar av det globale sør – eller 85% av verdas befolkning – blir sakte, men sikkert, klare for å engasjere seg i å kaste FIRE-mafiaen ut av sine nasjonale horisontar, og til sist slå dei for godt: ein lang, innvikla kamp som vil medføre mange tilbakeslag.

Fakta i felten

Ute i felten i det som snart blir rest-Ukraina vil distribueringa av hypersoniske visittkort – utskotne frå Tu-22M3 bombefly eller Mig-31avskjerarar – halde fram.

 Haugar av HIMARS vil bli tatt. TOS 1A tunge flammekastarar vil fortsette å sende ut invitasjonar til Helvetes portar. Luftforsvaret på Krim vil framleis avskjere allslags små droner med sprengladningar: terrorisme frå lokale SBU-celler som til sist vil bli knuste.

Med hjelp av fenomenal artillerisperreeld – billig og masseprodusert – vil Russland annektere heile det svært verdifulle Donbas – jord, naturressursar og industri. Deretter ber det av garde til Nikolajev, Odessa og Kharkov.

Geoøkonomisk har Russland råd til å selge oljen sin med feite rabattar til kven som helst av kundane i det globale sør, for ikkje å nemne dei strategiske partnarane Kina og India. Utvinningskostnadane når maksimalt $15 per fat, med eit nasjonalbudsjett som legg til grunn $40–45 for eit fat Ural-olje.

Ein ny russisk standard er nært føreståande, så vel som olje i rublar etter den ville suksessen med gass for rubel.

Mordet på Darya Dugina framprovoserte endelause spekulasjonar på om Kreml og forsvarsdepartementet endeleg vil bryte med disiplinen sin. Det kjem ikkje til å skje. Framdrifta langs den nær 300 mil lange fronten er ubøyeleg, svært systematisk og integrert med eit større strategisk bilde.

Det er avgjerande om Russland har ein sjanse til å vinne informasjonskrigen med det samla Vesten. Det vil aldri skje innanfor grensene til NATOstan – sjølv om suksesshistoriene hopar seg opp rundt om i det globale sør.

Som Glenn Diesen så meisterleg har demonstrert, i detalj, i si siste bok, Russophobia , så er det samla Vesten instinktivt, nesten genetisk immun mot å innrømme russiske merittar, sosiale, kulturelle eller historiske.

Og dét vil bli utleidd til irrasjonalitetsstratosfæren, etter kvart som nedharvinga og demilitariseringa av imperiets proxy-armé i Ukraina driv imperiestyrarane og vasallane deira frå sans og samling.

Men det globale sør bør aldri miste «Imperie-businessen» av syne. Løgnimperiet utmerkar seg når det gjeld å skape kaos og plunder, alltid støtta av utpressing, muting av comprador-elitar, mord og alt det den gigantiske FIRE-finansmakta har oppsyn med. Kvart knep i Splitt-og-hersk-boka – og særleg utanfor boka – bør forventast, når som helst. Ein skal aldri undervurdere eit bittert, såra og djupt audmjuka, synkande imperium.

man lighting tobacco

Så spenn på deg sikkerheitsbeltet: dette blir den spente dynamikken heilt fram til 2030-åra. Men før det: gjer deg klar for General Vinter. Når ryttarane hans nærmar seg raskt, vil vinden byrje hyle, og Europa vil fryse til i den svarte natta, medan FIRE-mafiaen puffar på sine sigarar.

Omsett av Monica Sortland

(Dette er ein av dei skribentane som skriv slik at mykje går tapt i omsetjingsprosessen. Tar imot tips med takk. Originalteksten finn du her: http://thesaker.is/geopolitical-tectonic-plates-shifting-six-months-on/)

Forsidebilde: Victor Bregeda

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • En god, nødvendig artkkel. Derfor vil den nok aldri komme på trykk i vanlig norsk media.
  Hele artikkelen. Men spesielt (?):

  «Moskva fekk raskt stadfesta at ein storoffensiv var i emning: Kiev stod på trappene til ein blitzkrig mot Donbas; Ukraina flørta med anskaffing av atomvåpen; og USA-eigde laboratorium arbeidde med biovåpen. Det var strået som knekte ryggen på Silkevegskamelen.
  …Men det globale sør bør aldri miste «Imperie-businessen» av syne. Løgnimperiet utmerkar seg når det gjeld å skape kaos og plunder, alltid støtta av utpressing, muting av comprador-elitar, mord og alt det den gigantiske FIRE-finansmakta har oppsyn med. Kvart knep i Splitt-og-hersk-boka – og særleg utanfor boka – bør forventast, når som helst. Ein skal aldri undervurdere eit bittert, såra og djupt audmjuka, synkande imperium.»

  Vi har sett grusomhetene i angrepet deres, og løgnene før angrepet, på Balkan , Irak, og Libya ( og Syria).
  Historien husker brannbombingen av Dresden, og Hiroshima og Nagasaki. – Og Napalmen i Vietnam.

  Svar
  • Napalmen ja,ble ikke de ingrediensene som var viktigst for å lage napalm produsert på Heröya ?.Magnesiumoksid tror jeg det var.Og på Heröya ble det under krigen produsert aluminiumoksid som ble eksportert til tyskland,det ga bombene ders mer sprengkraft.Heröya ble holdt igang med div krigsfanger og med enorme dödsfall blant fangene,godt påpasset av tyske og norske capos.

   Svar
 • Northern Light.
  27 august 2022 12:14

  «Det Moskva gjer, er å snakke med nær heile det globale sør, bilateralt eller med grupper av aktørar, og forklare korleis verdssystemet er i endring rett framfor auga våre, med framtidas nøkkelaktørar konfigurerte som BRI, SCO, EAEU, BRICS+, Greater Eurasia Partnership.

  Og svære skarar av det globale sør – eller 85% av verdas befolkning – blir sakte, men sikkert, klare for å engasjere seg i å kaste FIRE-mafiaen ut av sine nasjonale horisontar, og til sist slå dei for godt: ein lang, innvikla kamp som vil medføre mange tilbakeslag».

  Pepe Escobar må ha skrevet denne artikkelen før det ble kjent at BRICS utviklingsbank er opprettet og styrt av Goldman Sachs. Som to artikler i Steigan forteller om, er sjef for BRICS utviklingsbank Leslie W Maasdorp, som kommer fra Goldman Sachs, han er en av Claus Schwabs Young Global Leaders, er lederutdannet i IMF, og for sikkerhets skyld har han vært leder for en av George Soros investerings- banker.

  Det vil si at FIRE-mafiaen, hvor Goldman Sachs har en sentral rolle, vil styre pengepolitikken i BRICS, så at det globale sør vil «kaste FIRE-mafiaen ut av sine horisonter», vil sannsynligvis ikke skje. Dermed så har den globale storkapitalen kontroll på BRICS også. Faller USAs økonomi helt sammen og tar vasallstatene med seg, spiller det ingen større rolle for kapitalen, den vil tjene på den økonomiske oppgangen i BRICS landene.

  Svar
  • Om alt til slutt handler om AI,da handler det om hvem som til slutt får kontrollen og hvem som skal programmere denne digre quantummaskinen.
   Dette var noe som Putin nylig holdt en tale om,stille forbigått av vest.
   Det blir naivt å si at AI,det vil vi ikke ha,det er her,det er kampen om kontrollen det på mange måter dreier seg om.
   Skal den unipolare verdensorden få kontrollen eller den multipolare ?.Så NL,denne Goldman typen kan ha utviklet dette så mye han vil,det betyr ingenting om han/de ikke har kontroll på AI.
   Forövrig vil jeg si at det finnes quantemaskiner på begge sider,de pröver å väre smartere enn den andre for å vinne fordeler,forelöpig ser det ut til at den unipolare verdensordens quantemaskiner har gått inn i system crash,det ser ut til at de taper på flere fronter,fortere og fortere.
   Se på valuta markedet,verdens störste marked,hvordan går det med dollarhegemoniet ?.
   Dette dreier seg om NL,det privateide globalistiske maktsystemet skal knuses og de har gått i en felle,grådigheten ble for stor,nå blir de rundjult over alt,det gjelder å forstå sammenhengene i de store hendelsene som hender nå,men også i de små.

   Svar
  • » Dermed så har den globale storkapitalen kontroll på BRICS også»

   Ja, N. L.
   Men BARE så lenge en nasjon, ‘ledere’ og befolkningen, FORVEKSLER fiktiver – med realverdier/ arbeidskrefter i nasjonens velstandsoppbygging.
   Vi danser visst fortsatt rundt gullkalven. Da lar vi pengene/rentene , og pengeeierne/høkerne/gnagerne styre.

   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
  • At Maasdorf er sjef i BRICS utviklingsbank behøver ikke å bety så mye, selv om det kan det.
   Men vi vet foreløpig ikke hvordan denne banken fungerer. Om den er slik at Stater kan ta lån for utvikling UTEN at de må godta å implementere politiske føringer hjemme, så er da denne banken ett reellt alternativ til IMF. Og kan anbefales som sådan. Men enda bedre er det å bruke banker som man 100% kan gå god for. Slik at man vet at bankenes profitt går til folk som fortjener slikt.

   Tallberg som skrev artiklene på Steigan har visst ett behov for å kalle folk her for Putinister.
   Og han lirer av seg en tale som antagligvis har vært skrevet for å beskrive kvalene folk har for å innse at 911 er en stor bløff, for slik å beskrive hvordan det skal være å miste troen på Putin.
   Hah, Putin regjerer der borte, og hva jeg mener har ingenting å si for hans posisjon, mens her har vi mørkeveldet UKUSEUNATOFNWHO som nå viser sitt sanne ansikt og det er veldig frastøtende. Selvfølgelig vil jeg støtte nesten enhver fiende av Mordor, og Putin er nesten helt grei. Men sett i forhold til Stoltenberg er han jo en engel. : )

   Svar
   • Valgeir:
    » Om den er slik at Stater kan ta lån for utvikling …»

    Det KAN jo hende at en stat trenger ( eller ser nytte av) å ta opp lån for å forsere en utvikling, f.eks. kjøp av en teknologi/fabrikk, for så å betale tilbake når produksjonen har kommet igang hvis produktene er ment å selges til andre nasjoner. ( Hvorfor? )
    Å ta opp lån for å kjøpe/leve av andre nasjoners ( ‘lavkostland’ ;-) ) sin produksjon blir vel ‘luksusfelle’-kultur.
    Men hvis produksjone er ment til nasjonens eget marked , burde det ikke være nødvendig å ta opp lån, – med fordyrende renter.
    Uansett er det nasjonens innbyggere som både må bygge (fabrikken) og produsere.
    Penger/valuta er jo kun et måleverktøy og byttemiddel, uten egenverdi, i en nasjons arbeids-bytte. En nasjon med ledige arbeidskrefter, arbeidslyst og en god ledelse. – Som ser forskjell på fiktiver og realverdier, fantasi og virkelighet, – kan bygge den velstanden den vil, i stolthet og forutsigbarhet. Der veien er like viktig som målet.
    Det er ledige arbeidskrefter som er en nasjons gull. Hvis innbyggere og ledelse skjønner at en nasjon, et SAMfunn, har valuta i seg sjøl.

   • Helt riktig, det enkleste er å trykke pengene selv, når man som Stat trenger dem.
    Men den løsningen finnes ikke i politiker hoder. Fordi prosessen med pengetrykkeri er ilagt en fog of war som sikrer det internasjonale bankvelde.
    Likeledes burde ett nytt styre i en stat også kunne underkjenne tidligere opptatte lån som illegitime og derved ikke betale noe mere tilbake, men jeg har aldri hørt om noen stat som har nektet å betale tilbake noe lån. Også en løsning som ikke finnes i politiker hoder.

   • Nei, Valgeir , å underkjenne tidligere (kjøpte) ledere sine idiotiske lån ødelegger jo hele mafia- opplegget.
    Det er gjeldsbinding og renter som er det viktigste våpenet. Dette kan brukes til å legge nasjoner i grus.

    ‘Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
    midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

    Når disse fattige landene ikke kan betale ut lånene, gir de «sjenerøse» internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle.
    Som Mayer Amschel Rothschild sa: «La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.» I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England, «De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne. »
    ….De bryr seg ikke om hvem som vinner, fordi mens nasjonene låner store mengder penger til å drepe hverandre, gjør internasjonale bankfolk store mengder på penger fra rentebelastningene hver nasjon må betale. De har også makt til å kontrollere krigsresultatet ved bare å kutte ut pengestrømmen de låner ut.

    Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt.
    Dette er selve essensen av finansnæringen.
    For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
    Målet er ikke å kontroll krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper.

   • Jeg håper Derimots Lesere og Redaksjon får med seg Frikar og Valgeirs innlegg,da får de opplysning og kunnskap om hvem våre politikere er og hva de har gjort mot den norske befolkningen,de har solgt rubbel og bit til sine Banksjefer,de har aldri brydd seg om befolkningen.
    Dere får vise nå,hvem dere er,dere som aldri har fokus mot vårt forferdelige fåmannsvelde.

 • Det er på tide at haukene her på derimot retter fokus mot det som skjer i USA,setter seg inn i hvordan dypstaten blir hengt ut og avslört dag for dag.Twitter er ikke kjempeglad for den kommende rettsaken mot Musk,Facebook innrömmer ved Zukkerklumpen at de er styrt av FBI,de har brukt boter til å påvirke sine brukere over hele verden.
  Jeg blir lett sliten av disse haukene som har fokus feil vei,gjör de det med vilje ?.

  Svar
  • Sindre Halvorson
   31 august 2022 8:31

   Kontrollert opposisjon later til å være mer regelen enn unntaket… Resett.no er et grelt eksempel og derimot.no later til å lide av samme sykdommen til tider mer artikler som er ren propaganda ufiltrert rett fra Kremlin…

   Svar
   • Propaganda ufiltrert rett fra Kremlin ?.Sindre,var dette bare en automatisk tanke eller vet du at propagandaen kommer fra Kremlin ?

   • I disse dager er det mange som får en automatisk rykning i den ryggraden de skulle hatt hvis de forstår at noe er «anti-statlig» sannhet med hensyn til NAZO/USA/IsRaEl. Jeg skal ikke påstå at Sindre H. er en av disse, men mistanken ligger selvfølgelig der.
    «Det første som forsvinner i en krig er sannheten» som blir erstattet med propagandaen.

    For øvrig helt enig med deg, det begynner å «se mørkt ut» for bank-kartellene som styrer det hele, hvis dollaren forsvinner som verdens «reserve-valuta» blir disse «bankene» i det store og hele som konkurs å regne (oh vilken ljuvlige tanke)
    Når det skjer er det på tide å «resette», all gjeld i verden, «starte med blanke ark». Fjerne oligark-muligheter, FN, WHO, alle NGO’er osv.

   • Hei Per.
    Om jeg har forstått det riktig så er det nettopp det du skriver,som nå kommer til å hende,Banksystemet skal tas,desverre ikke flås,de har jo ingen egne penger.,men eierne av bankene har jo verdier,disse verdiene blir det vanskelig for de å beholde når forretningsmetodene deres blir kjent.
    Det vi ser,iallefall for de som ser rett vei er at disse oligarkene sliter,verdiene deres smuldrer opp(sist jeg sjekket hadde Ericsson mistet 15 prosent av sine verdier för rettsakene som står i kö har begynt,tilliten til det selskapet er syltynn.Samtidig ser vi at Norges Bank tar folkets penger til å stötte opp om casinobörsenOljefondet),det svekker krona,men hva gjör det,det gjelder å holde de rike ,rike og fornöyde.
    Ikke vet jeg hvorfor Sindre nevner Kreml,kanskje er det bare gammel vane eller russerfobi,kanskje har han opplevd noe,hva vet jeg,men å uttrykke seg på den måten er jo dumt,han kommer sikkert på banen og forklarer,det ville jeg gjort,om jeg var misforstått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Paul Craig Roberts: Når vi kvitter oss med historien kan vi ikke lære av den.

I USA kvitter en seg nå med historien.

Forrige innlegg

CIA-analytiker:

Motoffensiver fra Ukraina er umulig. Russland har fullt luftherredømme.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.