POSTED IN Norge

Penger inn til statskassa:

Og enda mer penger ut – fra av svingdøren

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Ifølge ABC NYHETER, 28.11.2023, pålegger Datatilsynet NAV å betale et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på personvernet, https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2023/11/28/195964962/datatilsynet-gir-nav-20-millioner-i-gebyr-for-brudd-pa-personvernet

Og hvem mottar disse pengene, mon tro?

Detaljsvaret vet jeg ikke, men det ville ikke forundre meg mye om de havner i en eller annen bås i det som kalles «Statskassen».

Og det vil heller ikke forundre meg mye om NAV nå i sine regnskaper fører pengene som en debetpostering, og følgelig trenger det samme beløpet (antakelig pluss renter og administrative utgifter) og så ber Staten om å få dette refundert for blant annet å kunne yte lovpålagt bistand til trengende nordmenn – herunder de rundt 550.000 som for tiden lever under «fattigdomsgrensen». På et vis blir det hele nærmest å ta med den ene hånden og gi med den andre eller ta dem med inn svingdøren og – med et passende tillegg – å ta dem ut samme vei.

Og hvem betaler eventuelle renter og administrative utgifter? Du og jeg, sa du?

Etter min mening burde heller den eller de ansvarlige hos NAV betale det gjennom å bli trukket i lønn. Formelt er det NAV-sjefen som er ansvarlig. Han tjener 1,74 millioner kroner i året https://www.kk.no/okonomi/helsetoppenes-lonn-nav-sjefen-tjente-mer-enn-guldvog-og-stoltenberg/77976976. La ham få som årslønn det samme som er «fattigdomsgrensen» i Norge på 251.600 kroner, og la resten – 1.448.400 kroner – beholdes av Statskassen. Det vil ta NAV-sjefen (20.000.000 / 1.448.400) 13,8 år å dekke det ilagte gebyret. Han er nå 58 år gammel og bør kunne jobbe frem til han blir 70 – det blir 12 år. Da rekker han nesten å dekke inn hele gebyret pålagt av Datatilsynet. Og han har sikkert forhandlet seg til en eller annen gunstig bonusordning ved fratreden eller årlig, og vips så er de 20 millionene inklusive renter og administrasjonsutgifter dekket inn!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Artikkelen til Sørensen illustrerer godt det som etter mitt syn er det største problemet i offentleg forvalting: Ingen blir nokosinne ansvarleggjort for feila sine, dei kan gøyme seg bak det ansiktslause byråkratiet med sitt avanserte regelverk. Stillingsvernet er absolutt, folk tek «ansvar» ved å bli sitjande. Enkeltpersonar gjer ein glimrande jobb med å «plage» offentleg tilsette som ikkje gjer ein god nok jobb, og hengjer dei ut i full offentlegheit i ein sosial gapestokk. Brutalt, nådelaust og omsynslaust, vil mange hevde, men kastar ein skit på andre, bør ein ikkje bli overraska om dei kastar skit tilbake. Og på grunn av manglande ansvarleggjering på individnivå i NAV, ser det no ut som Staten idømmer og betaler ei bot til seg sjølv.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Italia er antallet covid-døde redusert fra 130 000 til under 4000.

Var Korona-trusselen en bløff?

Forrige innlegg

Fører til misdannelser.

Israel bruker våpen med utarmet uran.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.