POSTED IN Klima, Økonomi

Pengene renner ut til stadig nye klimatiltak.

Det er bukken som passer havresekken.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Stadig nye, grønne subsidiesluk

Av Jan Herdal

Kjært barn kan ha rare navn. Prøv deg på «differansekontrakter for utslippsreduksjoner». Vanskelig? Nettopp. Det er meningen at du skal falle av allerede her. Det handler om et nytt, permanent statlig subsidiesluk bl.a. for produksjon av «grønt» hydrogen og karbonfangst.

Staten tar allerede brorparten av investeringskostnadene for slike prosjekter. Alle, og ikke minst profitørene, er fullstendig klar over at dette ikke er nok. Også driften må dekkes sterkere inn.

Noe reelt marked fins ikke. Slike «bedrifter» produserer ikke noe av verdi. Markedet må skapes av politikere som mener at reduksjon av plantenæringen CO2 i atmosfæren er et produkt. Men prosjektene gir ingen globalt registrerbar reduksjon av karbondioksid i atmosfæren.

Tanken er at driftskostnadene skal dekkes av karbonavgifter. Det er en viktig årsak til at et flertall i stortinget går inn for å tredoble avgiften til 2000 kroner pr. tonn CO2 innen 2030. Bærekraftig virksomhet skal tvinges til å betale stadig mer for å holde i gang politikernes lekenæringsliv.

Når det gjelder Langskip, er f. eks. kostnaden for å ta ut ett tonn CO2 anslått til snaut 1300 kroner. Hvor reelt det er, kommer til å vise seg. Massive kostnadsøkninger er ingen vill gjetning når det gjelder politikerstyrt virksomhet.

My Best Hydrogen Stock to Buy in 2021 | The Motley Fool
Hydrogen krever mye energi å utvinne. Hvor skal den taes fra? I bunnen er dette alltid et energiregnskap. Hvor mye energi kreves det for å få ut en viss mengde energi?

Her kommer skattebetalernes nye, permanente subsidierolle inn. Staten skal forplikte seg til å betale differansen mellom gjeldende kvoteavgift og virksomhetenes driftskostnader. Stalltips: Det blir null styring på dette, bukkene passer havresekken, og bare fantasien setter grenser for utgiftene.

Daværende klimaminister Sveinung Rotevatn nedsatte en såkalt ekspertgruppe, som la fram sin rapport 30. oktober i fjor. Gruppa var slik sammensatt at konklusjonen var gitt: Differansekontrakter er en god idé. Ballen er sendt videre til Enova.

Ideen har gått lysløypa, også det med forutsigbart resultat. En artikkel i EU/EØS-nytt viser at stortinget i praksis er med. Ikke minst gjelder det statsministerens parti. Kan det tenkes at NHO og LO har innvendinger? Selvsagt ikke. Norges korporative statsskikk er blitt overtydelig.

Sannheten er at differansekontrakter, eller hva de måtte finne på å kalle det, er en nødvendig konsekvens og videreføring av grønn politikk. Stadig nye underskudd må dekkes inn. Bordet fanger. Saken er allerede vedtatt på bakrommet, og venter bare på formalisering. 

Denne karusellen stopper ikke med det første. 

Knut Lindtner har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Krzysztof Kowalik

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Hydrogen-elektrisk til transport istedet for forbrenningsmotor burde være fornuftig.
  Man får 3 ganger kjørelengde, og med kun rent vann som utslipp.
  For 20 milliarder kunne vi bygget ut hydrogenstasjoner gjennom hele landet og fylle på vanlig måte uten rekkeviddeangst. Og til en lavere pris pr. km enn bensin/diesel. På land og sjø. Og med mye mindre batterier en rene elbiler.
  Batterladestasjoner og oppgradering av nettet for hurtiglading ville kostet 30 milliarder.
  Nå kunne vi altså løst forurensningsproblematikk, som har vært et problem i byer og tettsteder i tiår.
  Men hva gjør vi, dvs. myndigheter, Mdg og andre politiske partier som lever av problemer og misliker løsninger som tar fra de eksistensgrunnlaget?
  De konstruerer nye problemer, mer politikk. Det dyrkes ikke løsninger. Da kan jo folk få framtidstro. Farlig. Da lar de seg ikke styre så lett.
  Eller lar seg lure av slikt «grønt» tullball :
  ‘Får millonstøtte fra norske myndigheter (dvs. norske innbyggeres svette), for å dyrke mat i Sahara!’
  https://e24.no/det-gronne-skiftet/i/PoOmgz/norsk-oerkenprosjekt-faar-millioner-i-statsstoette

  Finnes det ikke dyrkbar områder med muld igjen på jorda?
  Joda. Men dette dreier seg om grønn idioti & politikk. Og at vi skal legge bort fornuft og kritisk sans.
  Og dyrke. Dyrke problemer og politikk.

  Svar
 • Og samtidig støtter Norges forbrytere bombing av Libyas vannprosjekter som ville gjort nord-Afrika til en grønn oase.
  Fordi Gaddafi ville styre landets valuta utenom dødsgrepet til Fed.
  HURRA for politikk, grønn galskap og norsk dobbeltmoral.

  Svar
 • Club Of Rome følger sin gamle plan om befolkningsreduksjon og verdensherredømme over de få lutfattige som skal få leve og tjene sine herrer som nå er i Glasgow og bryr seg så veldig om planeten, liksom, disse som er de verste forurensere av genene til folk og dyr og planter og like skadelige er de for verdens hav og jordsmonn og ferskvann og luft. For et skuespill. Og så naivt å tro det. Og til og med gamle Attenborough taler og veiver veldig med armene. Jeg trodde han var intelligent. Men nei. Beklager.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Iskanten i Barentshavet:

Er den påvirket av planeter og Nordlys?

Forrige innlegg

Hvem betaler?

Hvem slipper?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.