POSTED IN Endring av politikken

Pavens tidligere USA-ambassadør:

Sterk advarsel mot Korona-tiltakene!

0
Print Friendly, PDF & Email

Jeg offentliggjør dette åpne brevet til USAs president fra den tidligere pavelige utsendingen til USA, Carlo Maria Viganò, for å gjøre klart for folk at det er langt flere mennesker enn det noen ynder å kalle konspirasjonsteoretikere som bekymrer seg for det som skjer.

Da tiltakene mot det som ble omtalt som en pandemi ble iverksatt i mars i år trodde jeg at disse ville bli kortvarige av hensynet til økonomien og samfunnet som helhet. Jeg regnet med at det hele ville bli avblåst til sommeren da viruset hadde brent ut. Jeg la merke til at noen hevdet at tiltakene vil bli forlenget over tid fordi de var starten på en større plan om omforming av hele vårt økonomiske system.

Jeg må si at jeg tvilte på dette og det gjør jeg fortsatt. Men de som påstod slikt har så langt fått rett. Tiltakene er utvidet og forlenget med henvisning til «smitte», ikke lenger til sykdom og død. Og nå ser jeg at de vil forlenges med henvisning til «mutasjoner» som alltid følger med virus.

Jeg tviler fortsatt på dommedags-profetier, men er ikke helt sikker lenger. Derfor kan det være av interesse at pavens tidligere diplomat til USA i dette brevet går svært langt i å antyde at det er noe slikt som ligger i kortene, at vi står overfor en gjennomgripende omstrukturering av samfunnet til fordel for de superrike.

Artikkelen er 2 måneder gammel, men likevel aktuell.

Knut Lindtner

OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
DONALD J. TRUMP 

Sunday, October 25, 2020                                                                            
Solemnity of Christ the King                                                            

Herr President

Tillat meg å henvende meg til deg i denne stund der skjebnen til hele verden blir truet av en global konspirasjon mot Gud og menneskeheten. Jeg skriver til deg som erkebiskop, som en etterfølger av apostlene, som den tidligere eclesiologiske Diplomat til USA.

Jeg skriver til deg under den øredøvende stillheten til både sivile og religiøse myndigheter. Kan du ta til deg disse ordene mine som “stemmen til en som roper i ørkenen” (Joh 1:23).

Som jeg sa da jeg skrev brevet til deg i juni, dette historiske øyeblikket ser djevelske krefter i en kamp uten  opphold mot makten til Gud; de onde krefter som fremstår som mektige og organiserte når de opponerer mot lysets barn, som er desorienterte og uorganiserte, forlatt av sine midlertidige og åndelige ledere. Daglig fornemmer vi at angrepene øker i omfang fra dem som vil ødelegge selve grunnlaget for samfunnet: den naturlige familien, respekt for menneskelivet, kjærlighet til land, utdannings- og forretnings-frihet.

Carlo Maria Viganò er en italiensk katolsk erkebiskop som har vært tilknyttet det pavelige diplomati. Wikipedia

Vi ser overhoder for nasjoner og religiøse ledere som kaster seg med på dette selvmordet til vestlig kultur og dens kristne sjel, mens de grunnleggende rettighetene til borgere og troende blir nektet med påskudd i en helsesituasjon som avslører seg mer og mer fullstendig som et instrument for etableringen av et umenneskelig ansiktsløst tyranni.

En global plan kalt Great Reset er i gang. Arkitekten bak det hele er en global elite som ønsker å underkaste hele menneskeheten og innføre tvangstiltak som drastisk kan begrense individuelle friheter og det gjelder hele populasjoner. I flere nasjoner er denne planen allerede godkjent og finansiert; i andre er det fortsatt i en tidlig fase. Bak manesjen til verdensledere som er komponister og exekutører av dette helvetes-prosjektet står det skruppelløse karakterer som finansierer World Economic Forum og er fremmere av  Agenda 2021. 


Hensikten med The great reset er innføringen av et helsediktatur som videre tar sikte på å innføre frihetsberøvende tiltak, skjult bak fristende løfter om å sikre en universell inntekt og slette individets gjeld. Prisen for disse innrømmelsene fra Det internasjonale pengefondet vil være avkall på privat eiendom og overholdelse av et program for vaksinasjon mot Covid-19 og Covid-21 fremmet av Bill Gates med samarbeid mellom de viktigste farmasøytiske selskapene.

I tillegg til de enorme økonomiske interesser som motiverer initiativtakerne til the Great Reset, vil innføringen av vaksinasjonen være ledsaget av kravet om helsepass og digital ID, med påfølgende kontaktsporing av befolkningen i hele verden. De som ikke godtar disse tiltakene vil være innesperret i konsentrasjonsleire eller settes i husarrest, og alle deres eiendeler blir inndratt.

Stadige flere snakker om at det vil bli krevet vaksinasjonsbevis for reiser mellom landene i fremtiden

President, jeg forestiller meg at du allerede er klar over at det i noen land vil the Great Reset bli aktivert et sted mellom slutten av dette året og primo 2021(utgangen av april, overs.). For dette formålet er det planlagt ytterligere nedstengninger  som vil bli offisielt begrunnet med en antatt andre og tredje bølge av pandemien. Man er godt advart om virkemidlene som har blitt brukt for å så framprovosere panikk og legitimere drakoniske begrensninger på individuelle friheter. Et maskepi for å framprovosere en verdensomspennende økonomisk krise.

I intensjonen til arkitektene bak denne krisen ligger det at de vil sørge for å gjøre det irreversibelt å benytte seg av nasjonenes ressurser til the Great Reset, og derved påføre et siste anslag mot en verden hvis eksistens og helhetlig minne de vil slette helt. Men denne verden, herr president, inkluderer mennesker, følelser, institusjoner, tro, kultur, tradisjoner og idealer: mennesker og verdier som ikke fungerer som maskiner, som ikke adlyder som roboter, fordi de er utstyrt med en sjel og et hjerte, fordi de er bundet sammen av et åndelig bånd som trekker sin styrke ovenfra, fra det Gud som våre motstandere vil utfordre, akkurat som Lucifer gjorde i begynnelsen tid med sin “non-serviam”. (Jeg vil ikke tjene, red.)

Man er fullstendig klar over at mange mennesker irriterer seg over denne henvisningen mot et sammenstøt mellom det gode og det onde med bruken av “apokalyptiske” overtoner, som ifølge dem aspirerer til det åndelige og skjerper motsetninger. Det er ikke særlig overraskende at fienden er irritert over å bli oppdaget akkurat når han tror han har nådd borgen han søker å erobre uforstyrret. Hva som imidlertid er overraskende, er at det ikke er noen som slår alarm.

Djupstatens reaksjon mot de som fordømmer planen deres er knusende og usammenhengende, men også forståelig. Akkurat da medvirkning fra de vanlige mediene hadde lyktes i å gjøre overgangen til den nye verdensorden nesten smertefri og ubemerket. Alle slags bedrag, skandaler og forbrytelser kommer for dagen. Inntil for noen måneder siden var det lett å beskylde de som forespeilte disse forferdelige planene, som vi nå ser blir gjennomført ned til minste detalj, som “konspirasjonsteoretikere”.

Før februar i fjor, ville absolutt ingen noensinne ha trodd at innbyggerne i alle byene våre ville bli arrestert bare for å ville å gå nedover gaten, å puste, å ønske å holde virksomheten åpen, til å ønske å gå i kirken på søndag. Likevel skjer dette nå over hele verden.

Selv i postkort-landet Italia, som mange amerikanere anser for å være et lite og fortryllende rike, med sine gamle monumenter, kirkene, de sjarmerende byene og landets pietistiske karakteristiske landsbyer etc. Og mens politikerne er trygt sperret inne i palassene sine forkynner de dekreter som persiske satraper, virksomheter mislykkes, butikker stenger, og folk blir forhindret fra å leve, reise, arbeide og be.

De katastrofale psykologiske konsekvensene av denne operasjonen viser seg allerede. Det begynner med selvmord for desperate gründere og våre barn, atskilt fra venner og klassekamerater, der de ble bedt om å følge klassene sine mens de satt hjemme alene foran en datamaskin. 

I Den hellige Skrift snakker Sankt Paul til oss om “den som er imot” manifestasjonen av misgjerningens mysterium, kathekonen (2 Tess 2: 6-7). I den religiøse sfæren er kirken denne hindringen for ondskap og spesielt Pavedømmet; på det politiske planet er det de som naturlig hindrer etableringen av en ny verdensorden. Som det nå står klart, har den som okkuperer stolen til Peter forrådt sin rolle helt fra begynnelsen for å forsvare og fremme globalistenes ideologi, som støtter agendaen til den dype kirken, som valgte ham fra sine rekker.

President, du har tydelig sagt at du vil forsvare landet – En nasjon under Gud, grunnleggende friheter og ikke omsettelige verdier som nektes og strides mot i dag. Det er du, kjære President, som er «den som opponerer imot» den dype staten, det endelige angrepet mot mørkets barn.

Av den samme grunn er det nødvendig at alle Guds mennesker vil være overbevist om den epokegjørende betydningen av det forestående valget: ikke så mye av hensyn til det eller det underliggende politiske programmet, men på grunn av den generelle inspirasjon fra din handling som synliggjøres best i denne spesielle historiske kontekst – denne verden, vår verden, som de ønsker å avlyse ved hjelp av nedstengning. Din motstander er også vår motstander: det er menneskerasens fiende, han som er «en morder fra begynnelsen» (Joh 8:44). Rundt deg er de samlet med tro og mot de som vurderer deg som den siste garnisonen mot verdensdiktaturet.

Alternativet for en person som blir manipulert av djupstaten er å stemme, alvorlig kompromittert av skandaler og korrupsjon, hvem vil gjøre mot USA hva Jorge Mario Bergoglio gjør mot kirken, statsminister Conte mot Italia, president Macron mot Frankrike, statsminister Sanchez mot Spania og så videre.

Joe Biden`s korrupte vesen – akkurat som den fra prelatene til Vatikanets «magiske sirkel» – vil utsette ham for å bli brukt skruppelløst, slik at ulovlige makter kan blande seg i både innenrikspolitikk så vel som internasjonale scenarioer. Det er åpenbart at de som manipulerer ham allerede har noen verre enn ham klar, som de vil erstatte ham med så snart som muligheten byr seg.

Og likevel, midt i dette dystre bildet, som tilsynelatende er ustoppelig; i forkant av en «Usynlig fiende», dukker det opp et lite element av håp. Motstanderen vet ikke hvordan man skal elske, og den forstår ikke at det ikke er nok å forsikre en universell inntekt eller å kansellere pantelån for å underkaste  seg masser og overbevise dem om å bli stemplet som kveg.

Dette folket, som også lenge har tålt misbruk av en hatefull og tyrannisk makt, gjenoppdager at det har en sjel; det er forståelse for at det ikke er villig til å bytte ut frihet for homogenisering og kansellering av identiteten; det begynner å forstå verdien av familiære og sosiale bånd, av bånd av tro og kultur som forener ærlige mennesker.The big reset er forutbestemt til å mislykkes fordi de som planla det ikke forstår at det fremdeles er folk som står klare til å ta til gatene for å forsvare sine rettigheter, for å beskytte sine nærmeste, for å gi en fremtid til sine barn og barnebarn. Den innebygde umenneskeligheten til globalistprosjektet vil føre til dets fall i møte med den faste og modige motstand fra lysets barn.

Fienden har Satan på sin side, han som bare vet hvordan man skal hate. Men på vår side har vi Herren, den allmektige, Gud av hærstyrker klargjort for kamp, og dertil Den aller hellige jomfru, som vil knuse hodet av den gamle slangen. «Hvis Gud er for oss, hvem kan være imot oss?» (Rom 8:31). President, du er godt klar over at det å stå samlet i denne viktige timen Amerikas stater betraktes som den forsvarende muren som krigen erklært av forkjemperne for globalismen har blitt sluppet løs mot. 

Sett din lit til Herren, styrket av ordene fra apostelen Paulus: “Jeg kan gjøre alle ting ved Han som styrker meg ”(Fil 4:13). Å være et instrument for guddommelig forsyn er et stort ansvar der du absolutt vil motta  all støtte du trenger fra statene, siden det blir synliggjort  av de mange menneskene som står bak deg med sine bønner. Med dette himmelske håp og forsikringen om min bønn for deg, for førstedamen, og for dine samarbeidspartnere, med hele mitt hjerte sender jeg deg min velsignelse.

Gud velsigne USA

+ Carlo Maria Viganò
Tit. Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio (I praksis ambassadør for paven, red.) to the United States of America 

Oversatt av: J Bjoerkmo

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russlands nyeste jagerfly SU-57:

Er det bedre enn F-35?

Forrige innlegg

Tysk general:

Russland er hovedfienden. Kina er for langt unna.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.