POSTED IN USA, Virkelighetsforståelse

Paul Craig Roberts:

4 katastrofer som rammet USA i 2022.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Paul Craig Roberts er alltid engasjerende. Det han fremfører i denne artikkelen er naturligvis preget av begivenheter i USA. En trenger ikke være enig med han i alt han fremfører, men det er viktig at også slike stemmer slipper til.

Jeg vet heller ikke om jeg er enig med han i alle hans synspunkter i denne artikkelen, men de er virkelig egnet til debatt, noe en i vår del av verden trenger. Debatt fungerer som surstoff for individuell vekst, innsikt og forståelse.

Knut Lindtner
Redaktør

Katastrofale begivenheter i året 2022 vil plage oss så lenge vi lever.

Av Paul Craig Roberts.

Året 2022 plantet frø for tyranni og død. Min analyse i dag vil fokusere på bare fire av de mange forferdelige begivenhetene i 2022.

FBIs raid i president Trumps hjem.
Det andre stjålne nasjonale valget.
Krigen mot Russlands som vil føre til Armageddon.
Bedraget og effekten og sikkerheten med Covid mRNA-»vaksinen».

FBIs raid i president Trumps hjem, som savner sidestykke, avslører Gestapo-staten som vi har fått i stedet for amerikansk demokrati. Det er få som forstår trusselen dette raidet avslører. Først har vi den mangel på respekt overfor en tidligere president i De Forente Stater, en som helt klart har større folkelig støtte enn noen president siden Ronald Reagan. 

Dersom en president i De Forente Stater kan behandles på en så vilkårlig måte, hva slags utsikter da alle vi andre? Raidet var ikke bare hinsides all fornuft, det besto av en helt grunnløs berettigelse. 

FBI hadde tilgang til disse dokumentene og hadde tidligere gått gjennom dem. De hadde ikke blitt holdt tilbake fra inspeksjon. Historien som ble plantet i mediene, at Trump hadde latt disse dokumentene ligge rundt om i Mar-a-Largo slik at russiske spioner i staben hans kunne fotografere dem er absurd. 

Trumps eiendom i Florida: Mar-a-Largo

Trump hadde Secret Service-beskyttelse. De ville ganske sikkert lagt merke til om hemmelige dokumenter lå slengt ut blant møblene. Dersom russiske agenter hadde kommet seg inn blant Trumps stab ville CIA advart han.

At media faktisk diskuterte slike oppdiktede historier som om de var sanne, avslører bare hvor inkompetente  sig uærlige mediene er. Vanligvis bryr ikke presidenter eller høyere embedsmenn seg om dokumenter, om de da ikke skal skrive memoirer. De pleier ikke ha tid til dokumenter. Mesteparten av det de har signert er stoff som ikke skal leses.

Personer som har blitt presidenter mener jeg skal ha kopier av dokumenter som passerer gjennom deres kontor.  Jeg selv ville trengt et helt flyttelass til å ta seg av alle de dokumentene jeg var borte i fra den tiden jeg jobbet i finansdepartementet. Jeg tviler sterkt på at Trump visste hvilke dokumenter som var i de boksene. 

Jeg ville rådet han til ikke å ta med dokumenter som var pakket ned av andre slik at noe kunne brukes mot han. Alle dokumentene skulle ha blitt plassert i president-biblioteket, slik de egentlig skulle ha blitt.

«Raidet» til FBI SWAT-teamet var en arrangert politisk hendelse.

I et politisk system hvor det finnes en ansvarlig regjering ville FBI-direktøren og riksadvokaten fått sparken for politisk bruk av politiet. Det faktum at de slapp unna viser at de dager da USA hadde en ansvarlig regjering er forbi.

Hensikten med raidet var å skape et bilde av Trump i befolkningen av han var en kriminell, slik at folk flest skulle se han slik. Det ville derfor være gammelt nytt når demokratene i kongressen og senere justisdepartementet kunne stille han for riksrett. Ethvert jurymedlem  ville stemme for at Trump var kriminell, og mene det samme som anklagerne. 

Det var jo dette som hendte med Derick Chauvin (politimannen som ble dømt for å ha tatt livet av George Floyd). Det var ikke mange som forsto det som skjedde foran øynene deres. Demokratene og Trump-haterne var kjempe begeistret, at man endelig fikk noe på han. 

2 men in green and brown uniform standing on gray pavement during daytime
Er politiet i USA brukt til å fjerne eller brennemerke en politisk motstander?

Trump-supporterne så bare forutinntatte demokrater og forutinntatte medier. Slik kunne befolkningen se at en føderal politistyrke som skulle håndheve loven bli forandret til en uansvarlig Gestapo politiaksjon, lojale til demokratene, gripe makten ved å fjerne en opponent. Det var jo slik politiet ble forandret i Det Tredje Riket.

Vi må jo stille det spørsmålet: Kunne et slikt dristig raid mot hjemmet til en amerikansk president skjedd dersom The Deep State tidligere hadde blitt stilt ansvarlige for sine forbrytelser? 

Men de slapp jo unna med så mye. Til tross for overveldende bevis sto The Deep State bak mordet på president Kennedy, senator Robert Kennedy og Martin Luther King, Tonkinbukten, 9/11, Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen og to stjålne nasjonale valg for å så stille en president for riksrett på grunn av falske anklager. 

Russiagate slo til rett i fjeset på de som sto bak – FBI, Justisdepartementet og Hillary. Trumps gjenvalg ble stjålet etter fire år med bakvaskelser av president Trump. Mens han ennå satt i embetet ble han anklaget for å være russisk agent, valgt fordi Kreml hadde blandet seg inn i valget.

Det var påstander som kom fra den prostituerte pressen og demokratene, som i de mange årene under Russiagate-etterforskningen ble etterfulgt av to forsøk på riksrett mot Trump, og så et orkestrert «Januar 6th- opprør», et påfunn som fortsatt pågår i kongressens Criminal Referral of Trump i Justisdepartementet.

Kari Lake. Det er mer enn påfallende at nesten alle jevne valg i USA vinnes av demokratene.

Tyveriet av valget av guvernør i Arizona fra Kari Lake er helt opplagt. I Maricopa, Arizonas mest folkerike område, oppsto det feil på stemmemaskiner. Der hadde republikanere  tidlig hatt stillingen. Opptellingen tok svært lang tid. Republikanerne led under at papirstemmesedler ble lagt i en boks, og demokratenes valgmedarbeidere sa de skulle bli telt opp senere.  Da de endelig kom fram, viste det seg at de uopptelte stemmesedlene «ved et uhell» hadde blitt blandet med allerede opptalte sedler, og ikke kunne skilles ut.

Men det var ikke nok til at Kari Lakes motstander ble valgt. Hun var Election Commissioner og kontrollerte alle skritt i valget og opptellingen. Så i tre dager ble opptellingen stanset i 19 timer, i 15 timer, i 17 timer, mens demokratene stadig fant demokratiske stemmer. Da dette ble bevist, sa den republikanske dommeren at selv om disse feilene skjedde, så var det ingenting som tydet på at det var med hensikt.

Så nå kan vi bare vente på flere tilfeldig stjålne valg.

At vi har hatt to stjålne nasjonale valg betyr at valgsystemet er maktesløst. Det er ikke mulig å innsette politikere som skal representert slike velgere og landets interesser. Et valg er maktesløst mot de organiserte interessene, mot ideologier som utsletter Amerika, og mot Deep State.

Så hva er Deep State?  Vi har noen ideer, men vi vet ikke helt presis. Vi vet ikke fordi politisk vitenskap fortsatt består av borgerlige politikk på universitetene og på høyskolene. De underviser om det som en gang kunne eksistert for flere år siden – demokratisk valgte ledere som representerte folket og nasjonens interesser.

Men i dag er det ingen slike prosesser. Presidenten, Representantenes Hus, og Senatet blir valgt med kampanje-støtte fra andre mektige interesser. Det er interessen til disse, og ikke velgerne, som står for politikken.

Sammen med disse private interessene og permanente nettverk innenfor regjeringen, sosiale medier, rester av trykkpressen og TV-mediene og etablerte regjeringsbyråkrater som CIA og FBI, det er de som  kontrollerer det som blir presentert for publikum. Når media bare står til regjeringens disposisjon og ikke lenger passer på hva regjeringen gjør eller holder regjeringen ansvarlig for det de gjør, da har vi ikke lenger en ansvarlig regjering. 

Det faktum at Demokratene, med liten opposisjon har lyktes å stjele to nasjonale valg, beviser dette.

Det er de neokonservative som kontrollerer USAs utenrikspolitikk og som står for Washingtons vilje til å bestemme over verden mot russisk og kinesisk opposisjon.  

Så lenge Putin vil fortsette å trekke ut sin «militære operasjon» vil Washington stadig bli mer involvert. Putin er ikke klar over dette, men han har gitt Washington makten til å la hans lite gjennomtenkte, ja til og med tankeløse begrensede operasjon bli en virkelig krig som kan føre til et atom-Armageddon.

Den fjerde katastrofale begivenheten er Covid-bedraget. 

white and black plastic bottle
Den trygge vaksinen som skader og dreper mange.

2022 er året da det ble fullstendig klart at vestlige medisinske etablissementer, medier og politikere, bevisst og i det stille løy om farene med Covid, og hvor trygge og effektive mRNA-«vaksinen» var.

Vi bør takke uavhengige medisinske forskere som sto på sitt til tross for at de ble sensurert, diskreditert, og straffet. Vi vet helt sikkert at Covid-«vaksinen» verken er sikker eller effektiv. Dessuten har en føderal rett tvunget Pfizer til å frigi interne dokumenter som viser at Pfizer visste at «vaksinen» var dødelig.

Ikke bare det, Pfizer-dokumentene og deres markedsføring var kjent for US Food and Drug administrasjonen. FDA visste det, allikevel anbefalte de denne mRNA«vaksinen» til Emergency Use Authorization.

Som professor Michel Chessudovsky  har påpekt, Pfizer og FDA mislyktes med å tilbakekalle «vaksinen» basert på Pfizers egen interne undersøkelse. Det var massemord. Slik saken står nå har det blitt gjort svært lite for å holde Pfizer og FDA ansvarlige for å ta livet av millioner av mennesker.

Nesten alle som døde av Covid døde av mangel på behandling. De medisinske protokollene viser at legene ble hindret i å behandle viruset med to kjente kurer – HCQ og Ivermectin. Noen leger i uavhengig praksis nektet å følge den pålagte behandlingen, og reddet tusenvis av liv.

Andre steder i verden – Brasil India og Afrika ble Ivermectin  brukt både som kur og forebygging, Dette eliminerte Covid som en trussel mot helsen 

Men i den «vitenskapelige» vestlige verden ble slike kurere hindret av medisinske autoriteter.

The Lancet, tidligere et respektert britisk medisinsk tidsskrift, er fortsatt en markedsfører for Big Pharma. De fordømte Brasils bruk av HCQ og Ivermectin som «en uvitenskapelig beslutning» og de beskyldte «en populist-regjering» for å «underminere vitenskapen». Det er ikke lenger tvil. Om man følger «vaksine»-kampanjen fotspor ser man at antall dødsfall økte dramatisk, og det var blant vaksinerte personer.

I India fikk over 200 millioner Ivermectin med angivelig god effekt.

 Fortsatt blir ingenting gjort for å hjelpe de millioner av mennesker hvis helse har blitt forverret av mRSA-«vaksinen».

Den orkestrerte «pandemien» er en massiv forbrytelse mot menneskeheten.

Det har ikke vært noen ansvarlige og ingen hjelp for de skadde. Det får «pandemien» til å lukte stygt av organisert folkemord. Om det er tilfelle har vi kommet til et punkt der forbrytelser mot menneskeheten er blitt offisiell politikk i Vesten.

Men hvordan kan det ha seg at  Pfizers profitt har fått større betydning enn livet og offentlig helse, at slike utøvende tiltak kan overstyre  USAs grunnlov, og at dømmekraften til leger og pasienter, at det som skulle blir fortalt offisielt blir utsatt for sensur?

I vårt samfunn blir sannheten avfeid som feilinformasjon. Det normale blir demonisert som undertrykkelse, og perversitet blir kalt normalt og frigjørende. 

Transkjønnethet propagandert hos barn er nå blitt så vanlig at det blir tatt opp i offentlige skoler og offentlige bibliotek. Barnemishandling blir oversett av Child Protective Services fordi lovene krever lik tilgang for alle organisasjoner, enten de er avvikende eller normale. 

Drag Queen-lobbyen har nå greidd å manipulere systemet. De vil at dette skal være inkluderende, men faktisk er det blitt revolusjonerende. Sex mellom en heteroseksuell mann og en heteroseksuell kvinne er «heteroseksuell kapitalistisk undertrykkelse».. men sex mellom voksne og barn er «seksuell frigjøring for barn». Drag Queen-agendaen er å underminere tradisjonelle seksuelle forestillinger. De vil erstatte den biologiske familien og vekke transkjønnede seksuelle ønsker hos barn. Og dette skjer på skattebetalernes regning.

Så akkurat som prominente leger og medisinske forskere som kurerte Covid med Ivermectin og HCQ blir straffet for å ha reddet liv, mister lisensen og sertifikatene sine av byråkrater som står for massemord , blir foreldre som protesterer mot skolens indoktrinering om seksuell perversitet kastet ut av skolestyrene .

Det er dette jeg mener med at moralen har blitt strippet for autoritet. Nå ligger autoritetene hos de som normaliserer perversitet. Autoritetene ligger hos satanistene. Og det skal bli svært vanskelig å komme unna dem.

Oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Chris Andrawes

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Magne Botnedal
  10 januar 2023 8:22

  Fantastisk artikkel, og «to the point». Det er flott at dere trykker slike innlegg, da det setter fokus på Deep State og alle deres ugjerninger, samt MSMs manglende interesse til å fortelle hva som faktisk skjer.
  Derimot har nå blitt en av de siste frie stemmer i vårt medialandskap, så all ære til Knut Lindtner og hans redaksjon. Steigan publiserer også mye av interesse, og Document på noen områder, f.eks klimabløffen og amerikansk politikk – men de undersøker aldri makten bak makten

  Svar
 • Rob Nordmann
  10 januar 2023 8:40

  Er det ikke rart, att noen, for over to-tre tusen år siden, kunne forutsi att menneskeheten ville komme til dette punktet, att lovløshet og umoral ville totalt ta over vår verden?
  Bibelens profetier går i oppfyllelse rett foran øynene våre, enden nærmer seg med stormskritt.

  Johannes 14:6

  Svar
 • Hans K Johnsen
  10 januar 2023 15:22

  Roberts glemmer den første katastrofen som rammet både USA og vesten – Klimakatastrofen og alle tiltakene for å stoppe den – dvs stappe penger ned i noens lommer og drive statsøkonomier ned i gjeldssluket slik at statene blir føyelige overfor kreditorene på oppgjørets dag.
  Der er Norge et lite problem for «noen», siden vi har energiproduksjon/inntekter. Men ved å tvinge fram meningsløse investeringer i «grønn» energi (og utenlandsk energistyring og eierskap) – og gjennom å vise hva som skjer med de som prøver å unndra seg den regelbaserte orden – sprenging av NS1 og NS2.
  Noe liknende kan skje med norske gassledninger – og da står Støre med lua i hånda (vi andre også).
  Mon tro om noen har hintet om dette???
  Og – Roberts glemmer også den siste katastrofen – krigen i Ukraina, som vil gjøre USAs statsgjeld helt ubetalbar – hva har de pantsatt?? Hvem vil eie USA, Europa, Ukraina osv., etter krigen? Hvem eier så og si hele verden allerede – og hvem eier så og si alle lands sentralbanker???

  Svar
  • I (over?) 2000 år har Satan groomet sine edomitter, symbolisert ved khazar-«jødene» fra de tyrkiske stepper, de som konverterte til den styggeste «religion» verden noen sinne har sett. I dag sees de over alt, i europeiske «konge»hus, i politikken, men først og fremst over alt hvor det kan tjenes «penger» og samtidig gjøres faenskap mot vanlige folk, men helst de kristne vanlige folk.
   For å si det med «Det Svarte Nettet’s egne ord», de skal snart få en kule i sitt feite oppblåste tryne, vi er klare, og vi vet hvem de er, vi kommer snart for dem, ingen khazar skal oveleve The Great Reset.
   For min egen del håper jeg at dette stemmer, ene og alene fordi de ikke fortjener noe annet.
   Mitt nyttårsønske er at det jeg leser på nettet skal bli sannhet, jeg føler ingen medynk med disse edomittene, la Satan trekke alle med seg ned i helvete for evigheten.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det bekreftes av stadig flere stemmer i vest:

Et ukrainsk nederlag er et nederlag for Nato.

Forrige innlegg

Jan Hårstad:

Når sosialister er uvitende som nek.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.