POSTED IN Klima

Påstanden som ble borte:

Arktis ikke isfritt likevel.

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det isfrie Arktis er lagt på is.

Geir Aaslid

Medier og politikere har lenge benyttet det isfrie Arktis som et dommedagsskremsel, og rundt denne dommedag står en hærskare med mindre skremsler, fra isbjørnens snarlige utryddelse, til metan fra tinende tundra. Men nå rakner alt for alarmistene. Her er det viktigste du trenger å vite.

Kaldere hav og økende havis

Menneskeheten har i mer enn hundre år kjent til hvordan havisen i Arktis øker og minker syklisk i takt med temperaturen på de viktigste havstrømmene som sender varmt vann inn i Arktis. Allerede for 10 år siden kunne vi observere hvordan temperaturen sank nord for Skottland på vannet i Golfstrømmens østlige arm.

______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
______________________________________________________________________________

Nå har dette ført til et kaldere Barentshav, ifølge den delen av havforskningen som fortsatt observerer havet og ikke klimamodellen. Som de fleste har fått med seg i vinter har både skiløpere på safari over nordpolen og russiske isbrytere opplevd å bli fastfrosset i uventet tykk havis. Slik kan det gå når man tror på IPCC-leirens klimapropaganda.

Havisens utbredelse (målt i millioner kvadratkilometer) i februar de siste tre årene har økt fra 14,0 i 2018 til 14,4 ifjor og 14,7 i år. Her er tallene fra MASIE for 13.mars, og som man vil se er utbredelsen nå 15,0. 12. mars er median dato for maksimal isutbredelse i Arktis.

Isbjørnene stortrives

Med mer havis får isbjørnene mer plass å boltre seg på, og med en iskant på vei sørover har meteorologene på Bjørnøya for andre år på rad fått besøk av isbjørn. Da FNs klimapanel startet sin virksomhet fantes det i underkant av 10.000 isbjørn. Til tross for all medieomtalen av isbjørnens snarlige utryddelse, finnes det i dag rundt 40.000 isbjørn.

En god oppsummering av forskningen på isbjørn finner du her, forfattet av Susan Crockford. FNs klimapanels oppsummering av isbjørnforskningen ble tidligere avkledd grundig i denne analysen fra Geir Hasnes.

Absurde metanskremsler

IPCC-leiren har lenge prøvd å skremme befolkningen med metan (CH4, 0,00018 % av atmosfæren), en vesentlig mer betydningsløs sporgass enn CO2Klimanytt 270 avliver metanskremslene, uten at dette har gjort inntrykk på regjeringen.

Årets isbjørnbesøk på Bjørnøya skjedde 6.mars da to bamser kom på inspeksjon til meteorologene på øya.Med et kaldere hav og mer havis i Arktis sier det seg selv at heller ikke tundraen vil samarbeide med FNs klimapanel. Det vanligste metanskremslet har lenge vært frisluppet metan fra en tinende tundra i Sibir. Påstått men ikke observert tinende.

CO2-Ernas regjering bruker nå metan-argumentet til å foreslå avvikling av store deler av norsk landbruk. Fordi klima. Høyre har lenge lett etter noe de kan bruke for å kvitte seg med subsidierte norske småbrukere.

Klimakur 2030 foreslår å legge ned vesentlige deler av norsk produksjon av rødt kjøtt, fordi kuer og sauer hevdes å ødelegge klimaet ved å rape og fise metan. Med IPCC-leirens regnekunst skal norske kuer slippe ut 76 000 tonn metan i året, som tilsvarer 2,29 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Klimarealistenes leder, biologen Morten Jødal skriver i sosiale medier: «Globalt er det imidlertid en helt annen landbruksvirksomhet som står for metangassutslipp. Det er matvareproduksjon som foregår i vann. I klartekst heter denne RISPRODUKSJON. En risavling står fire måneder i vann, og i det anaerobe miljøet hvor risplantene vokser, produseres det globalt mellom 50 og 100 millioner tonn metan hvert år, som tilsvarer 2,25 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Det er fra risproduksjon det aller meste av jordbrukets metangassutslipp stammer.»

Ris er den egentlige fy-fy-maten.

«De norske utslippene fra kuer utgjør omtrent 0,1 prosent av de metangassutslippene som kommer fra risproduksjonen. Det betyr ingen ting for klodens klima. Skulle vi legge om kostholdet i en mer klimavennlig retning, burde vi spise rødt kjøtt, og ikke ris.»

Allerede før klimalogikken ble en del av Norges landbrukspolitikk, ble det sagt at bare landbruksdirektøren og Gud hadde oversikten over Norges landbrukspolitikk. Men Gud hadde underveis falt av lasset, og nå skal CO2-Erna redde kloden enten ved å befale Norge å slakte kuene eller (hvis resten av Stortinget ikke samarbeider) få Asia til å slutte å spise ris. Lykke til med dette.

Og det finnes fortsatt ikke fnugg av bevis for at globale metanutslipp fra landbruket er en vesentlig faktor i forhold til den naturlige forråtnelse av planterester med metanutslipp som skjer i løpet av hver høst og vinter. Dette er ikke omstridt utenfor EU-lojale politikeres omgangskrets, så klodens befolkning kommer ikke til å endre sine matvaner hverken for kjøtt eller ris, uansett hvor absurd klimapolitikk regjeringen vil gjennomføre i tiden som kommer.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • Hvordan har det gått med CO2-utslippene etter 2016?
  Norske CO2-utslipp har sunket siden 2017. Utslipp fra offshore virksomheten i Norge har sunket siden 2015. Utslipp fra norske oljeraffinerier har sunket etter 2017. De store utslippene fra gasskraftverket på Melkøya har sunket, i 2018 ble utslippene her redusert med trolig hele 8%. (Og spyr nå ut mindre varmeenergi, sot og CO2 utover Golfstrømmen og Barentshavet). I 2019 har norsk gasseksport blitt redusert mht pris og volum. Og brenning av fossil energi i Europa har gått ned (og fortsetter nå å falle pga koronakrisen). Samtidig med dette øker altså is-utbredelsen og iskanten beveger seg sydover. Er dette en ren og skjær tilfeldighet, eller finnes det en sammenheng her (i tillegg til mulige naturlige variasjoner)?

  Svar
  • Wasan Totland
   1 april 2021 23:59

   Du gikk vel på skole du også? Isutbredelsen har sammenheng med solas 30 års sykler. Matematikk, små og store tall vet du? Jeg blir nesten lei meg.

   Svar
   • Til tross for avtagende solinnstråling i de siste 40-20 år, så fortsetter verdens temperatur likevel å øke.
    Det er riktig at temperaturen i en viss grad svinger i takt med variasjoner i solinnstrålingen, men det har likevel ikke forhindret at gjennomsnittstemperaturen i verden øker.
    https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/

   • Hvis det ikke er sola som har varmet opp jorda slik at vi har fått varierende gjennomsnittstemperatur de siste 100 millioner år, hva er da årsaken SHO? Finnes det andre varmekilder enn sola?

   • Karl Johan Grimstad
    18 april 2022 13:05

    Den grafen viser ikke det riktige bildet rettnokk har den vert opp i over en grad under EL ninjo men temperaturen skal middles over 30 år da blir den ikke 1 grad son vist i grafen bruker vi snittet 1991-2020 så viser den 0.58 grader ned fra 0.85 grader.

   • Her er nok mye nyttig lesestoff: https://www.klimarealistene.com/klimanytt/ I tillegg anbefaler jeg, nok en gang, Klima Antiklimaks av Kent Andersen og Fakta om klima av Gregory Wrightstone. Dette burde fjerne all tvil om at vi har en klimakrise. Klimaet har endret seg siden tidenes morgen. Krisen er politikerskapt og har sterke økonomiske incentiver. Derfor ivrer pengemakten etter å få folket til å tro på narrativet sitt.

 • Ove Bengt Berg
  16 mars 2020 20:15

  Det er sterke krefter som arbeider for den dominerende påstanden om faktum for klimautviklinga og påstanden om årsaken. Da er det viktig at motargumentene også er presise. Når det gjelder turen til Ousland og han andre, var problemet både at det var mindre isareal og at den var altfor tynn. Her beskrives det at isen var for tjukk, med å vise til skip. Uten å nevne redningsskipet som satte seg fast. Men kan både påstanden og for tjukk og for tynn is være rett?

  Svar
 • Link som viser utbredelse av havis i Arktis:
  https://energiogklima.no/klimavakten/havis-i-arktis/

  Svar
 • Svar
 • ­­R­­e­­­g­­i­­­s­­t­­­r­e­r d­­e­g o­­­g k­­l­­a­s­­­s­­­i­­f­­i­­s­­e­r m­i­n u­­n­­g­­­e s­­e­­­x­­­y f­­i­­­t­­­t­e ­­-­ http://photo0176939.e17.club

  Svar
 • Er CO2 miljøbevegelsen hellige ku?
  Jeg vil foreslå å ta en tur opp til Arktis og kikke på isen som smelter: Den er full av sot! Jeg har vært der og jeg har sett det. Jeg har tatt på guggen som gjør isen både grå og svart og ble klissete på fingrene. Når du strør sot på isen, får sola godt tak.
  Årsaken er de ekstreme mengdene med tungolje som brennes ombord i de gigantiske skipene som seiler på verdenshavene. De slipper ut relativt små mengder CO2, men svoveldioksid, NOx og sot bølger etter dem. Ett enkelt konteinerskip forurenser like mye som 50 millioner biler. Seks kontainerskip slipper ut mer SO2, NOx og sot enn alle personbilene i Kina og USA tilsammen!
  Akkurat nå ligger det 80 slike skip på tomgang utenfor vestkysten av USA.
  Totalt brenner 90.000 skip i internasjonal trafikk spesialavfall fra oljeindustrien som drivstoff.
  Men det er klart, elbilen er et symbol som viser hvor prektige miljøvernere vi er.

  Svar
 • Northern Light.
  16 oktober 2021 15:21

  Igjen viser vestlig presse og media hvordan de kan skremme befolkningene inn i det hjørnet hvor de vil ha dem, på oppdrag av storkapitalen. Isbreer kalver ikke dobbelt så mye fordi storkapitalens MSM viser dobbelt så mange bilder og filmer av det. Naturlige klimavariasjoner på grunn av solens sykluser presenteres som forårsaket av mennesker, men det gjør et mektig inntrykk spesielt på unge og yngre ukritiske mennesker.

  Med globalt klima som påskudd, skal Norge investere flere hundre milliarder i upålitelig vindkraft selv om vi er selvforsynt med vannkraft, for at hele det norske energinettet skal bli en del av EUs energiforsyning for å bli helt forvaltet av EU, som vil bestemme hvor mye strøm de kan ta fra Norge. Dette er en del av en globalistisk strategi, for at storkapitalen til slutt også skal få eierskap til vannkraften vår.

  Jo mer EU styrer kraftnettet i EU og EØS-land, jo mer kommer hjemfallsretten som sikrer at vannkraften er folket eiendom under press. «Klima-situasjonen gjør at hele kraftforsyningen må styres globalt», og tilsvarende argumenter vil bli brukt for at eierskapet til vannkraften skal lures fra folket og over til storkapitalen.

  Senterpartiets Vedum sa under valgkampen: «Landressursene må ha nasjonalt eierskap». Nå får vi se om de mener dette. SP må gjøre det klart at blant annet hjemfallsretten er ukrenkelig, og hindre ytterligere nedsalg i Equinor, som mange ikke vet nå er nede i 70% statlig eierskap.

  Svar
  • «Igjen viser vestlig presse og media hvordan de kan skremme befolkningene inn i det hjørnet hvor de vil ha dem, på oppdrag av storkapitalen.»

   Ja, og det er hele poenget. Å SKREMME. – Enten det er klima, Covid eller krig/en urolig verden.
   Så kan man vitenskapelig lure på HVORFOR. Er disse kreftene bekymret for jorda/jordens befolkning, – eller sitt penge- økonomiske system.
   I stedet for å nyte de gode periodene som kommer til enhver tid til jordens klima.
   Blir det KRISE med 1-4 gradere varmere temperatur og større plantevekst? Hva har historien vist?
   Historien har vist at folk i forskjellige nasjoner på kloden har greid å tilpasse seg skiftene klima, og/men det har vært lettere å tilpasse seg et varmere klima enn kaldere. 5 ganger så mange har dødd/dør av kaldere klima enn varmere.
   Enda lettere vil det bli å regulere temperatur nå når (f.eks. ) sol-celler kan kjøle ned boliger når den varme sola skinner rundt omkring i verden.

   Men vi skal FRYKTE. – Bli frustrerte, og passiviseres.
   For å gjøres klar for En verden, En leder, – og En valuta. – Og totalkontroll.

   Svar
 • Godt det kommer en motvekt til all desinfo.

  Svar
 • «….metan-argumentet til å foreslå avvikling av store deler av norsk landbruk. Fordi klima. »

  ‘Metan-lekkasjer kan gi økt opptak av CO2
  All gassen som blander seg i sjøvannet, vil bidra i karbonsyklusen i havet og kan slik være viktig for næringskjeden.
  Naturen er mangfoldig, og vi geologer blir ofte overrasket over hvor mye vi fortsatt ikke har observert, kartlagt og systematisert. Vi lærer stadig mer om hva naturen – for oss geologien – driver med, for eksempel at det finnes naturlige olje- og gassutslipp mange steder i Barentshavet, også midt i iskantsonen. ‘
  tu.no/artikler/metan-lekkasjer-kan-gi-okt-opptak-av-co2/512260

  Svar
 • Northern Light.
  24 oktober 2022 16:05

  Geolog: Karbondioksid som er beskyldt for klimaendringer er gunstig for Jorden og livet her.

  Av Ella Kietlinska og Joshua Philipp.
  Karbondioksid, eller CO2, som er karakterisert som forurensning av hovedstrømsmedia og progressive politikere, er svært gunstig for jorden og livet på planeten, sier en ekspert.

  Geologen Gregory Wrightstone er direktør for CO2 Coalition, en ideell organisasjon med et oppdrag å opplyse om rollen til CO2 i miljøet, gjøre jorden grønn og få avlinger til å trives.
  Planter gjør om CO2, vann og sollys til næringsstoffer og oksygen. Overskudd av CO2 hjelper planter til å holde på mer vann slik at de trenger mindre vanning, sa Wrightstone i et intervju for EpochTVs Crossroads-program.

  Dette fører til høyere jordfuktighet, og bidrar dermed til å redusere branner rundt om i verden, sa han. Det var mange flere branner i løpet av 1920- og 1930-årene enn det er i dag. I følge NASA Earth Observatory rapport, minsket arealet som brant hvert år globalt mellom 2003 og 2019 med omtrent 25 prosent. En artikkel publisert i Nature sier at vegetasjonen har økt globalt med rundt 7 prosent fra 1982 til 2016.

  Fordeler med varmt klima.
  Kombinasjonen av litt oppvarming og økt CO2, gir mange fordeler for den menneskelige sivilisasjonen, sa Wrightstone. «Oppvarmingen tillater lengre vekstsesonger». Når vi ser tilbake på flere tusen år med menneskets historie, var det tre oppvarmingsperioder, og hver av disse oppvarmingsperiodene var varmere enn i dag, men nivået av karbondioksid var mye lavere. «Hver og en av disse oppvarmings-periodene var enormt gunstig for menneskeheten. Livet var bra, maten var rikelig, store sivilisasjoner og imperier oppsto.

  «Vi ser det gjentas gang på gang», «En varm periode – gunstig. En kald periode – avlingssvikt, hungersnød, pest og masseavfolkning». Den minoiske sivilisasjonen ble etablert i Middelhavet og nære østen rundt 3000 f.Kr. og varte til den plutselige kollapsen rundt 1100 f.Kr. I løpet av den romerske varmeperioden, dyrket romerne sitrusfrukter i Nord-England nær Hadrians mur, og i tiden for middelalderens varmeperiode, den siste, dyrket folk bygg på Grønland, som ikke kan dyrkes der nå.

  «Vi bør frykte kulden og ønske varmen velkommen. Det er det historien forteller oss».
  Verden før den industrielle revolusjonen under den lille istiden var forferdelig. Den lille istiden var en begrenset, men betydelig avkjølingsperiode som startet på 1200- eller 1300-tallet til 1800-tallet og som påvirket den nordlige halvkule. I løpet av den perioden omkom halvparten av Islands befolkning, og en tredjedel av verdens befolkning. Det var en veldig dårlig, mørk tid for jorden når vi ser de sammen med de andre tidligere kalde periodene».

  CO2-nivå.
  Før den industrielle revolusjonen var CO2-nivået i luften rundt 280 til 300 deler per million (ppm), men akkurat nå er det på rundt 420 ppm, så det økte med 140 ppm. «Det imøtegår ideen om at karbondioksid øker temperaturen». Under de kalde periodene i historien var karbondioksidnivået relativt jevnt.

  Naturgass er ren energi fordi produktene av forbrenningen er vanndamp og karbondioksid, begge svært fordelaktige molekyler. FN derimot, presser på for at reduksjonen av globale utslipp av CO2 skal være så nær null som mulig, med målet om netto null CO2-utslipp innen 2050. Målet er å begrense den globale temperaturen fra å øke mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå for å forhindre global oppvarming.

  Rene kullfyringsanlegg kan bygges, og det eneste som kommer ut av skorsteinen er karbondioksid og vanndamp som ikke er forurensende. I utviklingsland har ikke folk elektrisitet og må bruke tørket gjødsel og ved til å lage mat og varme opp hjemmene sine. Vi kan gi dem rimelig, pålitelig og rikelig med energi fra rent-brennende kull». FN rapporterte at 789 millioner mennesker lever uten strøm, og 3 milliarder mennesker er avhengige av ved, kull, trekull eller gjødsel for matlaging og oppvarming.

  Fra The Epoch Times, publisert 21 oktober 2022, skrevet av Ella kietlinska og Joshua Philipp.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Carbon Dioxide, Blamed for Climate Change, Is Actually Beneficial to Earth and Life: Expert.

  Svar
 • Northern Light.
  24 oktober 2022 16:22

  Litiumbatterier som brukes i elbiler og annen «grønn» teknologi er svært forurensende.

  Av Ethan Huff.
  Prosessene som kreves for å utvinne litium fra jorden, for å gjøre det om til «grønne» batterier for elektriske kjøretøy, elektriske sykler, mobiltelefoner, datamaskiner og mer er svært giftige, tro det eller ikke.

  Problemet får sjelden oppmerksomhet fordi vi blir fortalt at kjøretøy som bruker batterier, er «renere» enn de som bruker bensin eller diesel fordi de ikke avgir synlig forurensning under bruk. Det de grønne aldri ser ut til å snakke om, er det som skal til for å produsere «utslippsfrie» batterier.

  Det viser seg at gruvedrift og fremstilling av bare ett tonn litium bruker forbløffende nok nesten to millioner liter vann. Ironisk nok ligner prosessen på hydraulisk fracking, en prosess som brukes til å utvinne naturgass, som de grønne hater fordi det involverer bruk av fossilt drivstoff.

  For å utvinne litium må gruveselskapene bore sjakter i saltholdig grunn, ofte i ellers uberørte områder av verden som er rike på mineraler. Dette inkluderer fjellområder i Andesfjellene i Sør-Amerika, og i de ville regionene i Vest-Australia. Hullene pumper ut mineralrik saltlake som deretter gjennomgår mye forskjellig prosessering. Igjen, mye vann er nødvendig for å gjøre dette, og i noen områder av verden, for eksempel Chiles Salar de Atacama, forbrukes et flertall av regionens vannforsyninger.

  Biler fra Tesla og andre elbiler som inneholder litium forurenser miljøet ikke bare én, men to ganger. Fjerning av alt dette vannet ender opp med å ødelegge grunnvannsspeil, som trengs for drikkevann og vanning. Og dessverre er de fleste litiumforekomster som i Sør-Amerika i allerede veldig tørre områder med minimal vannforsyning. Hvis bare vann ble brukt til å utvinne alt det litiumet, kan man kanskje hevde at prisen for alt vanntapet er verdt å betale for å unngå å forurense miljøet med fossilt brensel. Men realiteten er at giftige kjemikalier også slippes ut under utvinning, og etterlater en mengde miljøgifter.

  «Disse utgravingsstedene frigjør farlige kjemikalier inkludert arsen til det omkringliggende grunnvannet, og gruvedriften er utrolig ressurskrevende, og slipper ut til sammen 15 000 kg karbondioksid per tonn utvunnet litium – ikke fullt så miljøvennlig som vi ønsker å se, ” viser en rapport, og legger til at Kina, en annen av de største produsentene av litium, nå er svært forurenset på grunn av dette. «I mai 2016 ble død fisk funnet i vannet i Liqi-elven, der et giftig kjemikalie lekket ut fra Ganzizhou Rongda-litiumgruven. Ku- og yak-kadavere ble også funnet flytende nedstrøms, døde av å drikke forurenset vann».

  Et gjennomsnittlig elektrisk kjøretøyet, ifølge tall fra United States Department of Energy, inneholder omtrent 8 kg litium. Den gjennomsnittlige bilen fra Tesla inneholder enda mer, rundt 12 kg litium. Når de skal skiftes ut, utgjør brukte litiumbatteri-pakker fra disse elbilene enda mer miljøforurensning, og forurenser grunnvannet uansett hvor de ender opp med å bli dumpet.

  Australia sies å være verdens største litiumprodusent, etterfulgt av Chile, Kina, Argentina, Brasil, Zimbabwe, Portugal og USA. «Litiumgruvedrift bruker giftige kjemikalier som kan forurense bekker, avlinger, lokale økosystemer og dyreliv,» advarer rapporter. «Områdene for gruvedriften kan være hjemsted for truet flora, som den sjeldne ørkenen villblomsten Tiehms hvete i Silver Peak, Nevada».

  Fra Natural News, publisert 24 oktober 2022. Skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Lithium batteries used in EVs and other “green” technology are anything but clean.

  Svar
 • Northern Light.
  24 oktober 2022 17:34

  Storkapitalen vil ta over verdens matproduksjon ved å beskylde tradisjonelt landbruk for å ha for høye utslipp av CO2 og nitrogen.

  Klimakrisen er et påfunn av storkapitalen for å ta over verdens mat- og energiproduksjon. De skal med sin hovedstrømspresse og media, og eierskap av blant annet tv-kanaler som produserer populær-vitenskapelige programmer, få folk til å tro at plantenæringen CO2 og nitrogen er miljøgifter. Befolkningene blir indoktrinert når de får det servert fra alle sider av media og nyhetsbildet, uvitende om at 90 prosent av mediene er eid av BlackRock og Vanguard.

  Storkapitalen sitter også nå i styret til de fleste universiteter og forskningsinstitutter, og bestemmer hvilken forskning som får midler. Forskere som sier CO2 er forurensning, får stillinger og forsknings-midler. Vi får kjøpt vitenskap og forskning, forskningsresultater dreies til fordel for de som har betalt for den. Som en talsmann for FN sa; «vi eier vitenskapen».

  De mektige kapitalforvaltningsselskapene er også finansielle eiere av de enorme agrobusiness-selskapene ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company and Glencore Agriculture, som kontrollerer nesten 80 prosent av all kornhandel, og som den finansielle eieren BlackRock er de partnere av World Economic Forum, som organiserer over 1000 av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden.

  WEF ble slått sammen med Forente Nasjoner for et par år tilbake, nesten ubemerket siden MSM holdt det unna førstesidene, og FN utformer direktiver til sine 193 medlemsland, som kan bli utslippsgrenser for CO2 og nitrogen per dekar. Satt slik at tradisjonelt landbruk med sine dieseldrevne landbruks-maskiner ikke kan nå dem. Slik vil finansfolket bli kvitt over 500 millioner familiedrevne småbruk over hele verden, og erstatte dem med sine enorme elektrifiserte industribruk for GMO-matplanter. Godt hjulpet av Verdensbanken og IMF, som har som lånebetingelser til landene som får lån, at de legger ned familiedrevne småbruk, og satser på mateksport fra plantasjer.

  Det har ingenting med «matsikkerhet, biosikkerhet og klima» å gjøre, som de vil at folk skal tro. For det globalistiske finansfolket dreier det seg om å få total kontroll over produksjon, distribusjon, salg og pris på mat. Det ene av det eksistensielle for mennesket, det andre er drikkevann og energi. Det meste av vannforsyningen i mange land er også privatisert. Storkapitalen bestemmer prisen på vann til landbruket i mange land, og brukes til å drive bøndene fra gårdene som feks i Australia, hvor landgrabbing-selskaper eid av den samme storkapitalen kjøper gårdene.

  Monopolkapitalismen har gjort at store selskaper har kjøpt opp mindre selskaper gjennom flere tiår, og gjort at innsatsfaktorene som gjødsel og energi har blitt konsentrert til få selskaper som leverer til mange land. Det er makt til eierne og sårbarhet for landene. Oljeselskapene også finansielt eiet av BlackRock, bestemmer hvor mye diesel som skal produseres, og nå er det snart en leveransekrise når det gjelder diesel blant annet i USA, som vil stoppe matproduksjon og transport. BlackRock er også finansiell eier infrastrukturen som skal bringe gjødsel og såkorn til landbruksområdene, og korn og mat fra landbruksområdene, og eier av det meste av jernbane og shipping-selskaper.

  Slik har storkapitalen kommet i posisjon til å enkelt sette i gang en matforsyningskrise som vi nå ser. Nå som WEF kan bruke FNs maktinfrastruktur til sine formål, kan billionærene og Gates, nå USAs største jordeier, glede seg til enorm profitt fra matproduksjon, som de nærmest vil få monopol på. Det vi blir vitne til nå, er konturene av en ny verdensordning, en ny-feudalisme, hvor en kabal av billionærer vil eie alt, og befolkningene ingenting.

  Matsikkerhet har vi når mange små og middelstore økologiske gårdsbruk, eiet av bønder og ikke selskaper, leverer maten lokalt, og at kraftverk, strømnett, olje, gass, vannforsyning er eiet av folket slik at strøm, drikkevann og drivstoff selges til landets industri, næringsliv, landbruk, havbruk og husholdninger til selvkost; produksjonspris og kostnad for drift. Men dette er det motsatte av globalisme, og finansfolket vil kjempe mot det av all sin finansmakt, og med sine politikere og sin hovedstrømspresse og media.

  Svar
 • Vi roper på vitenskap og fakta noen ganger.
  Kanskje bør vi rope på noe annet, med hvite frakker? 😉

  Vi bør vel le av de som vil legge seg i fosterstilling i Norge, fordi vi får det litt varmere. Men det er unge kvinner i Norge som lytter til slike skremsler, – og ikke tør å sette barn til verden. !
  Nå er det slutten av april. Og snø og kaldt over hele landet, etter en liten velkommen varmeperiode. Akkurat slik jeg har opplevd det, med noe variasjon, – de siste femti år.
  Jeg har bekjente som har feriert på GranCanari , sporadisk nesten like lenge. Samme ‘klima-‘KRISE der . 😉
  – Altså stort sett lik temperatur i 50 år. Og ‘klima-vitenskapen’ har vel postulert KRISE like lenge. Enten det skulle bli kaldere eller varmere.

  ‘Ifølge rapporten har vi tre år på å redde vår nydelige verden. Det er nå eller aldri. Rapporten er så nedslående at jeg har lyst til å legge meg i fosterstilling i et mørkt rom. Men det vil ikke hjelpe på noe.
  Verden vil bli ubeboelig om vi ikke agerer brennkvikt. I tillegg har jeg barn som vil trenge mat også i fremtiden. Med rapporten på strupen må vi alle bidra for å løse krisen vi er i.’
  forskersonen.no/fisk-fns-klimapanel-havforskningsinstituttet/med-en-dommedagsrapport-pa-strupen-ma-alle-bidra/2188970

  Svar
  • ‘– Store delar av landet får temperaturar som er under normalen neste veke.’
   nrk.no/vestland/slik-blir-veret-i-starten-av-mai-1.16390755

   Ja, la oss legge oss i fosterstilling.- For å prøve å holde varmen.
   – Og historien har vist at mat & kultur/utvikling vokser best i kulde, og med lite CO2 ? 😉

   Uansett: KRISE.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klaus Schwabs politiske kaniner:

Det er alltid toppjobber for dem etter tabbene.

Forrige innlegg

Geir Hasnes

Det grønne skiftet er umulig. Det ødelegger verdens økonomi og miljø.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.