POSTED IN Klima

Påstand: 97% av alle forskere: Global oppvarming er menneskeskapt!

En bløff!

0
Print Friendly, PDF & Email

Denne videoen jeg legger ut her er hentet fra Klimarealistene og deres leder Morten Jødal. Vi publiserer den her på derimot.no fordi vi for det første mener at det som fremkommer faktisk er korrekt, men like viktig fordi slike synspunkter er fullstendig fortiet i våre store medier.

Hvis en mener noe med meningsmangfold og politiske diskusjoner for gjensidig å heve kunnskap og forståelse kan det ikke være slik at bare en side i en diskusjon slipper til hele tiden.

I vitenskapen er det faktiske det motsatte prinsippet som gjelder. Det som fremmer vitenskapelig utvikling er uenigheten – ikke enigheten. En skal derfor etterstrebe uenighet for å få frem alle mulige sider ved et sakskompleks.

Denne videoen tar for seg påstanden om 97% konsensus (enighet) om menneskeskapt global oppvarming. Borsett fra at en slik påstand forutsetter at naturkreftene ikke virker men bidrar til et fullstendig stabilt klima, ser den bort fra de tildels større temperatursvingningene vi vet har funnet sted i relativ nær fortid – før menneskene påvirket naturen og klimaet.

97% påstanden, slik den fremmes i dag, må derfor mer ansees som et dogme det ikke kan stilles spørsmål ved. Da er vitenskapen forlatt og vi har beveget oss inn i religionenes områder.

Knut Lindtner

Her er videoen:

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varme og kuldeperioder etter siste istid:

Samsvarer lite med CO2.

Forrige innlegg

Verdens fokus flyttes nå til Øst-Asia:

Konfliktene i Korea og USA to sider av samme sak?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.