POSTED IN Norge

Partistrukturens politiske tilsløring:

Hvorfor er SV og Rødt egne partier, og ikke en del av Ap?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Hvorfor er SV og Rødt egne partier, og ikke en del av Arbeiderpartiet? Er det noen store grunnleggende forskjeller i politiske mål og konkrete standpunkter som skiller dem fra Arbeiderpartiet? Nei, de er til for å hjelpe Arbeiderpartiet med å opprettholde den store politiske illusjonen i Norge; den om den påståtte store forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Norge, om økonomisk politikk og utenrikspolitikk.

Noen kriger…

Utviklinga – raskt til høyre
SV, med utgangspunkt i Sosialistisk Folkeparti — partiet for dem som brøyt ut av Ap på grunn av Nato, EU og krig, er i dag blitt et ivrig krigsparti mot verdens opprørere mot USAs militære kontroll verden over. Med «menneskerettigheter» som krigserklæring. Snart vil SV erklære støtte til at EU-kommisjonen skal styre Norge.

Og Rødt, med utgangspunkt i det maoistiske AKP (m-l), har en ideolog som idealiserer statsledere i Norge som var USAs og EUs viktigste talspersoner her i landet.

I begge partier finnes det medlemmer som har deltatt i grunnleggende produktivt samfunnsmessig arbeid, uten at de er mange eller har noen politisk innflytelse i partiene. Partimedlemmene er som velgerne dominert av universitetsutdanna, universitetsansatte eller ansatte i det humanitærpolitiske komplekset. De er alle antirasister som avskyr hvite eldre menn og vil fange meningsmotstandere i gapestokk på de offentlige torgene; mediene.

Den politiske funksjonen
til SV og Rødt: tilsløring

Den viktigste funksjonen til SV og Rødt er å opprettholde illusjonen om Arbeiderpartiet som et parti som arbeider for interessene til det bærende sjiktet i samfunnet, dem som får samfunnet til å fungere. Arbeiderpartiets kortsiktige og langsiktige mål skiller seg ikke på noen måte ut fra Høyres økonomiske politikk og utenrikspolitikk. Ikke på annen måte enn at Arbeiderpartiet prøver å få tilslutning for å gi seg ut for å være imot Høyres politikk, som nedskjæring av folketrygda, for deretter med regjeringsmakt å gjennomføre Høyres nedskjæringsønsker gjennom Aps totale kontroll over LO. Uten Ap ville ikke ha Høyre ha kunnet gjennomføre sin motstand mot folketrygda.

Uten nytte skreiv jeg i 2006 en lengre artikkel i Klassekampen, Fra bedrag til selvbedrag,om SVs illusjoner om Ap. Georg Johannesen sa i 1985 at det ikke var mulig å angripe høyreekstremismen uten å angripe Oslo-Ap, og stilte samtidig spørsmålet om det er mulig å støtte førstegangsbruk av atomvåpen uten å være høyreekstremist.

Forskjeller, men mindre enn tilsløringsfunksjonen
Det finnes politiske forskjeller mellom SV og Rødt, og forskjeller disse to har til Ap. Rødt har vært motstander av de fleste av USAs/Natos/Norges kriger som SV har ivra for, og Rødt tar sosiale hensyn i «klima»-politikken. Men utviklinga er tydelig og entydig: Det går i raske skritt til høyre om felles standpunkter med Ap i de viktigste politiske spørsmåla om økonomisk hovedkurs og internasjonale spørsmål. Noen av dem, flest i SV, vil nok inn i partiet som drømmer om fortidas fattigdom, MDG. Det er personlig lettere å slå seg fram i et mindre parti enn et parti som Ap. Men Ap er et organisatorisk svekka parti, og en enkeltperson som Jonas Bals har klart å åle seg inn i Aps innerste maktsirkler, så det er nok tilsvarende håp for SV- og Rødt-folk.

Det skjer neppe at SV og Rødt nedlegger sitt ikke-alternativ til Ap. De kommer til å fortsette med å bidra til å opprettholde den viktigste og mest tilslørende politiske illusjonen i Norge: Den om Arbeiderpartiet som ivaretar arbeidende folks interesser, og ikke at Ap kjemper for den globale kapitalismen representert av USA og EU, verdens hvite overklassekameratskap.

Framheva bilde: WOKANDAPIX , Pixabay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «De kommer til å fortsette med å bidra til å opprettholde den viktigste og mest tilslørende politiske illusjonen i Norge: Den om Arbeiderpartiet som ivaretar arbeidende folks interesser, og ikke at Ap kjemper for den globale kapitalismen representert av USA og EU»

  Det var dengang. Før de trojanske hestene ble sluppet inn:

  ‘ I ei brosjyre – ‘Livslinjen kontra dødslinjen’ – som Arbeiderenes Faglige Landsorganisasjon ga ut i 1933, blir den internasjonale trust og monopolkapitalen karakterisert i disse treffende ordelag: 
  I ei brosjyre – «Livslinjen kontra dødslinjen» – som Arbeiderenes Faglige Landsorganisasjonga ut i 1933, blir den internasjonale trust og monopolkapitalen karakterisert i disse treffende ordelag: 
  «Denne organisasjonsmakt tar intet hensyn til landegrenser, stater, verdensdeler, raser, religioner eller lovgivning. Den bryter seg vei helt internasjonalt. Og da det kapitalistiske samfunn i virkeligheten ikke anerkjenner annen moral og rett enn den største økonomiske maktutfoldelse, så står allerede i dag denne storkapitalistiske organisasjonen som verdens egentlige herskermakt. ‘
  olehartattordet.blogg.no/1496970207_kampen_mot_globaliseringen_utnyttelse_og_storkapitalen_var_like_tilstedevrende_i_1949_som_i_dag.html

  ‘Er virkelig det styresettet vi har i Norge genuint et demokrati — folkestyre? Nei, det er ikke det. Det vi har i Norge er et flertallsstyre. Opptil halvparten av befolkningen — mindretallet — merker ingen forskjell på om det er en Fører med bart som lager lovene eller om det er et flertall. Mindretallet tvinges til å adlyde disse lovene like mye uansett. Alle skal med, ingen slipper unna. Enten de vil eller ikke. Mindretallet tvinges til å være med det store “vi” som Gahr Støre og Goebbels snakker om. ‘
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Og litt om den heroiske Ap-kampen mot det ultimate, udiskuterbare, onde fra 1933-45. :

  ‘Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Så ble Norge fritt. ;-)

  Svar
 • I disse dager har Høyre en oppslutning på 36,9% mens AP har en oppslutning på kun 15,5%.
  Frp har dessuten en oppslutning på 12,2%, til sammen med Høyres tall utgjør dette 49,1%
  Hva kommer dette av?
  Det ser ut som det har oppstått et helt usedvanlig stort skille og splittelse mellom AP og Høyre. Kan man virkelig nå for tiden si at AP står for samme politikk som Høyre?
  Det ser ut som det for tiden foregår et kystopprør og skatteopprør drevet frem av høyresiden som folk på venstresiden ikke forstår. (I tillegg sliter mange bedrifter med økte kostnader slik som strømregninger og drivstoffpriser, og som vil kunne gjøre lønnsoppgjøret ekstra problematisk)

  Svar
 • Jan Hårstad
  24 mars 2023 14:26

  Hadde Oves artikkel om dette vært skrevet før Ukrainakrigen,ville også jeg undertegnet den,men nå raser verdensøkonomien sammen og storkrigen Nato-Kina/russaland forberedes. Det eneste som er helt sikkert nå er at ingenting er sikkert. Hvis man sa for kort tid siden at venstresidene i Europa skulle bli Nato-fans,ville folk tro en hadde mistet vettet.
  Som Ove påpeker: det er universitetsfolkene i Rødt og SV som styrer partiene. Vilke historiske erfaringer har vi med slike miljøer under krise? Det var professorene og deres studenter i Tyskland
  som drev med bokbrenning og ivret for nazisme. Det var middelklassene som ga sine stemmer til Hitler for at partiet kunne komme til makten helt legalt med brakvalg.
  Frankrike er i ubalanse,deutsche Bank vakler,Europas største militærøvelser foregår i NordNorge.
  Fredslandet Norge er i forhold til folketallet en supermakt i Nato-Russland krigen.
  Jeg tror vi må forberede oss på at prognosene må vike for det totalt uventede.

  Svar
  • «det er universitetsfolkene i Rødt og SV som styrer partiene. Vilke historiske erfaringer har vi med slike miljøer under krise? Det var professorene og deres studenter i Tyskland
   som drev med bokbrenning og ivret for nazisme. Det var middelklassene som ga sine stemmer til Hitler for at partiet kunne komme til makten »

   Vi vet at motstandskampen ( som tok så mange unødvendige liv ) i Norge bare tilsynelatende og «historisk » fortalt var en motstandskamp mot de onde angripernes (små ) overgrep mot den førkrigs-fattige befolkningen og landet, ( – og JØDENE!! ;-) )
   Men istedet var det en kamp mellom grupper som ville ha størst mulig politisk makt i Norge når krigen var slutt. Mellom kapitalister/allierte og kommunister/Sovjetunionen.
   ( AP tilranet seg makten i Norge i 1945 fordi de ved «freden» tok bort stemmerett- OG pensjoner fra alle som var tilsluttet et lovlig NS før krigen . Altså 90 000 stemmer. ) NS-tilhengere som var lei av det kapitalistisk styrte fattig-Norge, og så mot Tysklands velstandsoppbygging i mellomkrigstiden.

   ‘Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
   …så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig.’
   forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn

   ‘ …hadde vokst opp i et hjem hvor det ble snakket mye om hvor godt nazismen fungerte, og da Norge først var okkupert, var det naturlig å melde seg inn i Nasjonal Samling (NS).
   Pappa ble nok påvirket av bestefar, som var offiser og reiste mye til Tyskland på jobb i mellomkrigstiden. Pappa ble fortalt at også Norge burde moderniseres og komme seg ut av fattigdom.
   …..Dessuten visste han at straffen ikke var over den dagen han skulle slippe ut. Landssvikere ble utstøtt og foraktet, de strevde med å få jobb og sted å bo. NS-medlemmer mistet retten til å stemme, ta offentlige verv. ‘
   nrk.no/dokumentar/xl/nazisten-som-ikke-ville-hjem-til-norge-1.14221101

   Apropos bokbrenning i Tyskland, som er gjentatt noen millioner (?) ganger :

   ‘All nazistisk litteratur skulle avleveres. Aktive nazister skulle fjernes fra offentlig stillinger – og alle viktige private stillinger. ‘
   adressa.no/pluss/magasin/2016/03/17/Troppsvarme-12292388.ece

   Se hva du ikke får lov å diskutere så vet du hvilke informasjon de styrende er redd for. :
   F. eks. samtale om løgnene til ‘dette lille forfulgte folket som har blitt plaget på grunn av sin tro’.

   dagbladet.no/kultur/google-fjerner-informasjon-fra-holocaust-fornektere/66564240

   I ‘demokratiske’ vest trenger man ikke å brenne. Man kan bare fjerne lenker.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  24 mars 2023 15:38

  USA bombar og okkuperer delar av den suverene staten Syria.

  Støttar Noreg den angripne parten like heilhjarta der òg? Pengar og våpen til Damaskus? Såra syrarar i norske sjukehussenger?

  Assad på storskjerm i stortinget?

  Kva meiner SV? Raudt? På tide å innsjå at deltaking i krigen mot Russland var ei monumental feilvurdering?

  Svar
 • Genève-konvensjonene fra 1949 om krigslover pålegger partene å forfølge, straffeforfølge eller utlevere de som er mistenkt for alvorlige brudd på konvensjonene om krigsforbrytelser. Og for det formålet gir prinsippet om universell jurisdiksjon ikke noe skjulested for de som er mistenkt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser. Problemet er at ikke okkuperte land leverer aldri ut sine egne krigsforbrytere og nå nærmer 3. verdenskrig seg. Hvis man er på den tapende parts side og overlever krigen kan en bli dømt og drept for krigsforbrytelser. Nå er det viktig å bytte side hvis man tror man er på taperens side. Lovende forandres fort av politikerne og får tilbakevirkende kraft.

  Svar
 • Og nå skal Zelensky og Jens Stoltenberg få Nobels Fredspris for å bidra til trejde verdenskrig ??

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvis WHO får makten over vaksinene:

En katastrofe!

Forrige innlegg

George Soros finansierte valgkamp

Distriktsadvokat Alvin Bragg fikk 1 million dollar av Soros da han lovet å fengsle Trump

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.