POSTED IN Krig-fred, NATO, Ukraina

Panikken brer seg i Nato.

Ingen missiler fra vesten kan redde Ukraina og Nato fra nederlaget.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vesten mistar hovudet; kanskje er det dags for «High Hopes»

30. mai 2024 av Larry Johnson

Presidenten har, likt ein orkesterdirigent, primært i oppdrag å sikre at alle element av regjeringa speler i takt. Det er eit anna ord for «harmoni». La meg seie det på ein snill måte: Joe Biden er ingen Herbert von Karajan, den vidkjende dirigenten for Wiener- og Berlinersymfonien. Han er ikkje ein gong som den absurd overdrivne Spike Jones. Skulle tru John Hiatt hadde Biden i tankane då han skreiv denne lyrikken:

But the master of disaster
Gets tangled in his Telecaster
He can’t play it any faster
When he plays the blues
When he had the heart to ask her
And every note just shook the plaster
Now he’s just a mean old bastard
When he plays the blues

Biden Master of Disaster, Katastrofemeisteren. Så, har du fleire nyheiter, Kaptein Openberr? Biden-administrasjonen sender alarmerande blanda signal rundt politikken sin om å bruke missil som USA har levert til å bombe mål inne i Russland. Eg veit at visse nøkkelpersonar innan russiske medium er forvirra. Eg mottok følgande spørsmål frå ein Izvestia-reportar:

På ein pressekonferanse i dag sa Pentagon-talskvinna Sabrina Singh at Det kvite hus sin politikk ikkje har endra seg, og at dei insisterer på at Ukraina kan vinne viss dei brukar våpen innanfor grensene sine utan å råke russisk territorium. Seinare publiserte 

Politico ein artikkel der ei anonym kjelde var sitert på å seie at Biden i løynd hadde authorisert ukrainarane å angripe Russland med dei leverte våpena.

Kva betyr alt dette? Korfor seier dei så forskjellige ting? Korleis kan ein i det heile tatt vurdere ei slik avgjerd?

Svaret mitt var enkelt og greitt: «dei er inkompetente.» Det synlege kaoset i Biden-administrasjonen hadde kanskje vore underhaldande om det hadde vore ein Monty Python-sketsj eller ein gamal bit frå Saturday Night Live med Dan Aykroyd og John Belushi. Men det er det ikkje. Desse klovnane speler med ekte kjernefysisk eld.

La meg legge fram eit scenario — Donald Trump er president, og etter gjentatte avslag frå den mexicanske regjeringa om å stoppe straumen av fentanyl inn i USA, gir han militæret ordre om å krysse grensa og utrydde narko-kartella. Som svar på dette trekket, vel Russland å ope forsyne regjeringa i Mexico med kryssarmissil som kan råke amerikanske byar som Austin, San Antonio, Albuquerque og Phoenix. Og la oss anta at Mexico fyrer av desse missila og råkar militærbasar i og rundt desse byane. Kva trur du kravet frå folket i USA ville ha vore? La Russland vere i fred? Det trur eg ikkje.

Slik er det Biden-administrasjonen og mange av NATO-medlemmane ter seg. Dei kjem med ufatteleg krigerske og stupide truslar, og russarane – ikkje berre Putin – merkar seg det og førebur seg på ein hard respons i tilfelle Vesten skulle følge truslane opp i praksis.

Verdt å merke seg at vestlege våpensystem har blitt brukte i over eit år til å angripe mål inne i Russland – spesielt Belgorod. Men Russland har tatt det med fatning, og i staden fokusert på å utnytte sin fordel på slagmarka og øydelegge Ukrainas kraftforsyningssystem.

Faren ved å kome med truslar om å angripe Russlands strategiske radar-system, som er avgjerande for å oppdage eit fiendtleg atomangrep, er at russiske leiarar ikkje har den luksusen å vente og sjå korleis ting utfaldar seg. Vestlege feilvurderingar kan provosere russarane til å kome dei i forkjøpet og sjølve fyre av taktiske atomvåpen.

Vestens omsynslause snakk, og slik dei eggar opp Ukraina til å angripe lenger inn i Russland – langt unna grenseområdet – er endå ein indikator på at Vesten har full panikk. Planen deira om å demontere og øydelegge Russland ligg i grus. Når CNN erklærer at stridsvogna M1 Abrams er ein kalkun, så byrjar ein fatte omfanget av katastrofen som utfaldar seg.

Og som eit utropsteikn til USAs dyre krigsmaskineri sin fiasko: eit F-35-fly på veg frå Lockheeds produksjonsfasilitet krasjlanda og gjekk opp i flammar utanfor Albuquerque. Whoops! Endå ei 100 millionar dollars brevvekt åt skogen (sjå på slutten av denne artikkelen, så vil du forstå den obskure referansen).

Russarane trappar opp presset på ukrainske styrkar langs heile den 150 mil lange frontlinja, og dei vinn stadig terreng ettersom Ukraina overgir den eine landsbyen etter den andre. I denne korte videoen kan du sjå 7 ukrainske soldatar som gir opp kampen nær Ocheretino.

Oppe i nord, rundt Kharkov, sprenger Russland bruer og gjer det nesten umogleg å levere nye forsyningar til dei ukrainske einingane på nordsida av elva.

Det er ikkje berre i Ukraina at USA kjem til kort. Hugsar de den piren som USAs militær nett hadde fullført på kysten av Gaza? Jepp, den er vekk. Den sokk under bølgene.

Samtidig, i Raudehavet, har dei fordømde Houtiane enno ikkje fått med seg at det var meininga dei skulle ha overgitt seg til den mektigaste marinen i verda no. I staden for å neie fint, har houtiane skote ned endå ein Predator-drone til $30 millionar. Det var nummer seks.

Korleis kan det ha seg at ein gjeng karar i kjolar og sandalar slår Lloyd Austin sin Operajon Prosperity Guardian?

Eg har løysinga. Grav opp Frank Sinatra, gjenoppliv han og la han leie ein ny kampanje basert på evig optimisme og håp:

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  1 juni 2024 8:30

  Men Noreg står fast på at Nato vinn krigen. Folk må rett nok førebu seg på eigenberedskap for sju dagar. Alvorlegare konsekvensar greier ikkje regjeringa å førestilla seg.

  Stortinget bryt sitt eige bevilgningsreglement so det susar, og inngår avtalar om å betala til Kiev-styret til 2034. Hovudregelen i reglementet er at Stortinget løyver for eitt år:

  https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2005-05-26-876

  Kva er poenget me stortingsval kvart 4. år, når løyvingar er bundne i 10 år?

  Svar
 • Nato & co er som en religion!
  Visst kan man spørre om troverdigheten ved deres overbevisning, men det er nettopp det det er!! En overbevisning.
  Spør du, får du vite at det er sånn for at han er allmektig! Gud altså! Ett av mange svar ment å gjøre spørsmålet ditt til skamme når noe ikke kan forklares. Og sånn er Nato & co! De forholder seg kun til virkelighet der virkeligheten passer inn. I alle andre fall forholder de seg til sin «religion». Og, de «religiøse» tror fullt og helt på det «presten» eller «øverstepresten» sier! Og i de tilfeller hvor det ikke finnes svar, så tenker de: Jeg er ikke verdig å forstå! Jeg er en synder, og gjør best i å lyde «religionens ord»!
  Ja, det er mange religiøse i verden. De fleste! Men det viser kun at mennesker behøver å ledes. Også mennesker med ambisjoner og sinnsforvirrelser. Også mennesker med makt, psykopatiske, narssistiske osv osv.
  Selv når noe startes opp med gode hensikter vil mennesker med onde hensikter kunne missbruke det. Se en annen verdi i det.
  Og de «religiøse» lar seg lede, og kvier seg for å innrømme sin egen uvitenhet. Men gjør velvillig det de er blitt bedt om av de dem ser opp til!
  Så ja. Nato & co lever i en egen verden de presser ned over ørene på resten av oss. Det som engang var propaganda og løgner, har blitt til «sannhet» etter å ha vært gjentatt ofte nok.
  Akkurat som religion!!

  Svar
 • Northern Light.
  1 juni 2024 15:39

  Krigen i Ukraina nærmer seg Armageddon.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  Hver provokasjon Vesten sa at de ikke ville gjøre har de gjort.
  Fornektelsene har holdt liv i Putins håp om at konflikten kan begrenses til Donbas.
  Men angrepet på Russlands radarvarslingssystem for atomangrep mot landet, har brakt Putin nærmere virkeligheten.

  Situasjonen er forferdelig og alt det idiotiske Vesten gjør er å provosere enda mer. Det er av største viktighet at Biden-regimet umiddelbart setter seg ned med Putin og løser konflikten.

  Kennedy og Khrusjtsjov løste Cubakrisen. Putin har gjort det klart at han ønsker å løse Ukraina-krigen som Vesten har drevet inn i krise. Hvorfor ønsker ikke Washington å løse en så farlig krise? Hvorfor er det ingen andre enn meg som stiller dette spørsmålet?

  Vesten innkaller til en «fredskonferanse» som en del av sin propaganda.
  Ukrainske angrep på russiske radaranlegg gjør USA nervøs.
  Washington Post later som at USA ikke står bak angrepene.
  Den tyske lederen snur, og tillater at Kiev-regimet utfører angrep inne i Russland.
  Russland har flyttet elleve av sine atomubåter inn i Atlanterhavet.
  Den idiotiske vestlige verden bringer Armageddon til menneskeheten.

  Armageddon nærmer seg.
  Utenriksminister Sergey Lavrovs hodt tale i forsamlingen for Rådet for utenriks- og forsvarspolitikk, Moskva, 18 mai 2024. Lavrovs tale indikerer at etter 20 år med avvisninger, innser den russiske regjeringen gradvis at deres «vestlige partnere» faktisk er deres fiender. Før eller siden vil Lavrov og Putin forstå at det er Russland mot en satanisk ondskap som ikke kan forhandles med.

  Putin og Lavrov har forsøkt å håndtere ondskapen med diplomati. Selv etter at hele Vesten ga en kald skulder til russiske regjeringens innsats for å komme frem til en gjensidig forsvarsavtale, misforsto den russiske regjeringen fortsatt sin motstander, og med det sakte tempoet på intervensjonen i Ukraina, ga Kreml uforsiktig nok Washington tid til å utvide konflikten.

  Etter alt å dømme er konflikten nå vidåpen. Hvis Putin ikke klarer å vinne krigen før Vest-Ukraina fylles med NATO-soldater, vil Putins alternativer være overgivelse eller atomkrig.

  Vesten har plassert verdens overlevelse i hendene på tre kunstig opprettede stater.
  Alle verdens problemer dreier seg om tre konstruerte stater: Ukraina, Taiwan og Israel.
  Ukraina var en del av Russland lenger enn USA har eksistert. Det ble først opprettet som et uavhengig land på begynnelsen av 1990-tallet av Washington etter den sovjetiske regjeringens kollaps, og kommunistpartiets styre ble erstattet med Jeltsin, en marionett for Washington. Ukraina er dermed et konstruert land bare 30 år gammelt, som aldri tidligere har eksistert som et selvstendig land.

  Taiwan er en liten øy utenfor Kina-kysten, en del av Kina bebodd av kinesere. Washington prøvde å late som om en liten øy var Kina og fikk Taiwan inn i FNs sikkerhetsråd. Men president Nixon visste bedre. Han støttet fjerningen av Taiwan fra sikkerhetsrådet, og at setet ble gitt det kinesiske fastlandet. Nixon startet ett-Kina-politikken som var USAs politikk frem til Biden-regimet.

  Israel ble opprettet av den dumme og korrupte britiske regjeringen, eller kanskje mer korrekt av de fanatiske sionistene som fordrev utallige forsvarsløse palestinere fra byene og landsbyene deres. Generasjoner av palestinere er senere født i flyktningleirer i Jordan og Libanon.

  Folkemordet på Palestina som et folk og land har pågått siden 1947, og ingenting er gjort med det. Israel har sluppet unna ved å bruke Holocaust-kortet for å få sympati med sin offerstatus, og ved å betale vestlige politikere med bidrag til deres valgkampanjer for å støtte sin agenda.

  Tenk nå på det faktum at disse tre totalt kunstig opprettede landene, er alle i stand til å utløse et Armageddon med atomvåpen. Ukraina kan gjøre det ved å fortsette å bruke vestlig leverte langdistansemissiler til å angripe Russlands radarvarslingssystem for atomangrep.

  Taiwan kan gjøre det ved å akseptere å bli okkupert av amerikanske soldater og flere forsendelser av amerikanske missiler.

  Israel kan gjøre det ved å få Biden-regimet de har kjøpt og betalt for, til å godkjenne et israelsk angrep på Iran.

  Spørsmålet jeg nå vil stille deg er: Hvis USA faktisk er en supermakt, og hvis Vesten som helhet utgjør en mega-supermakt, hvordan er det mulig for tre konstruerte stater å styre Vestens fremtid?

  Fra Global Research, publisert 30 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The War Is Widening Into Armageddon.

  Svar
 • Det er for jævlig at våre inkompetente, ryggradslause, Washington-underdanige politikarar, som attpåtil motarbeider sitt folk på alle felt, er villige til å føre landet ut i ei mulig atomkatastrofe og verdenskrig!
  Trur dei verkeleg at Norge med alle sine amerikanske militærbaser, der amerikansk lov går føre norsk lov, vil gå klar i eit sånt scenario…?
  Kva i all verden er gale med fredeleg sameksistens og handel mellom tidlegare gode naboer? Naboar som attpåtil var med på å frigjøre oss frå nazismens tunge åk for knapt 80 år sidan.
  At norske toppolitikarar ikkje er dei skarpeste knivane i skuffa, er noko dei aller fleste veit. Men at dei er så til dei grader stupide at dei ikkje ser lenger enn sitt eige snyteskaft, sjølv om snyteskaftet av naturlege årsaker er over gjennomsnittet langt for deira «yrkes» gruppe, og er villige til å setje nasjonens eksistens på spel for det imperialistiske militærindustrielle kompleks, også kalla USA, er totalt uforståeleg!
  Ved å satse alt på USA/Nato/EU, har dei stroppa seg til masta på eit skip i full storm på veg mot klippene, der brua er tom, heile mannskapet er samla i champagnerus i messa, mens orkesteret spelar «Nærare deg min Gud».

  Svar
 • De som startet 1. og 2. verdenskrig for å ta/beholde totalkontroll prøver nå med en 3. verdenskrig.

  En krig de starter ved hver gang ved å beskylde motparten for å ta ( deres!) verdenskontroll. 😉
  Forrige gang vant de på overtid ved å bombe sivile byer med atomvåpen. – Etter å ha krigsforbrytersk brukt Napalm/brannbomber over sivile byer. ( Og prøvd å produsere/bruke krigsforbrytersk sennepsgass og biologiske våpen .)

  Hva vil gærningene finne på nå?
  ( Se på Gaza, for ikke å gjette i blinde.)

  Men at de kommer til å foreta seg flere krigsforbrytelser kan vi dessverre anta.
  De som kjenner til psykopatenes diktatur vet at de tar med seg omgivelsene heller enn å gi opp.

  Hva bør Norge gjøre?
  Hent Stoltenberg hjem og still ham for en domstol.
  Forby terroristpartiet hans.
  Gjør Norge fritt igjen ved å kaste ut de militære okkupantene i Norge, og mafia- stengslene med EU.

  Svar
 • Steinar Åge Brenden,
  1 juni 2024 21:13

  Det er godt at Russland er rolige og tilbakeholdne. Det er så vist ikke NATO. Situasjonen er ytterst alvorlig. Regjering og Storting har ført Norge inn i en politisk krise av dimensjoner. Stikkord er sikkerhetspolitikken og grønt skifte. Norge har svikta totalt. Igjen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Falske nyheter fra de store mediene og NRK.

Ingen varmerekord i India.

Forrige innlegg

Skuespiller Vibeke Løkkeberg om Gazakrigen:

«De insisterer på et løgnaktiv narrativ.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.