POSTED IN Ideologi

Pål Steigan:

Men hvorfor kaller vi det klassekamp?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I vår analyse av den offensiven som verdens milliardærer fører an i under påskudd av «klima» skrev vi: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Et oligarki av finanskapitalister mener at de har rett til å forme framtida på kloden.

Noen lesere har reagert på dette og spurt hvordan dette kan være klassekamp. Det er mange som er imot denne offensiven uten å definere seg som noen klasse, eller for den del, arbeiderklasse. Vi setter pris på disse innvendingene fordi det gir oss et utgangspunkt til å forklare den dramatiske endringa av de globale klasseforholdene som har skjedd særlig de siste to tiårene.

Hva er en klasse?

Klasser er store grupper mennesker som skiller seg fra hverandre utfra den rollen de spiller i den sosiale organiseringa av arbeidet, utfra sine forhold til produksjonsmidlene og i sin rolle i den sosiale organiseringa av arbeidet. Dermed skiller de seg også ut fra hvor mye av den samfunnsmessige rikdommen de rår over og hvordan de skaffer seg denne andelen.

Det er ikke nødvendig at medlemmene av en klasse er seg bevisst at de tilhører den eller den klassen. De holder at de opptrer som det. Vi snakker om objektiv klasseplassering og subjektiv forståelse av sin rolle i klassesamfunnet.

__________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Steigan.no

__________________________________________________________________________

Marx skilte mellom «klasse i seg» og «klasse for seg». Det første betyr den objektive rollen man har, enten man innser det eller ei. Og det andre handler om å være seg sin klasseposisjon bevisst og handle og organisere seg deretter.

Monopolborgerskapet som klasse

Monopolborgerskapet, altså den delen av kapitalistklassen som kontrollerer finansinstitusjonene, bankene, de multinasjonale selskapene og så videre, har lenge hatt elementer av å være en egen klasse, nettopp utfra kriteriene ovenfor. Men det har reist seg innvendinger om at tross alt er det å eie kapital og hente inn profitt gjennom dette eierskapet felles for alle kapitalister, store som små. Det er mer som forener enn som skiller, har motstemmene sagt.

Men dette lar seg bare avgjøre konkret, gjennom studier av den virkelige verden.

Mens imperialismen endelig definerte seg som en ny fase i kapitalismen rundt forrige århundreskifte, slik det er forklart av Lenin og andre, har monopolborgerskapet i stigende grad trådt fram, ikke bare som en klasse i seg, men mer og mer som en klasse for seg, som en aktiv, bevisst politisk aktør for egne klasseinteresser.

Dette er presist oppsummert av en av de mest framtredende medlemmene av denne klassen, multimilliardæren Warren Buffet:

Det pågår en klassekrig, det er riktig. Men det er min klasse, den rike klassen, som fører denne krigen – og vi vinner.

Her gir Buffett uttrykk for en markant klassebevissthet. Han vet at han tilhører denne klassen som fører sin klassekrig mot resten, og han opptrer som det. Han er subjektivt bevisst sin klasseposisjon.

Men også dersom vi ser på de andre kriteriene, har det skjedd et skille. Fra begynnelsen av 1990-tallet har kapitalakkumulasjonen på stadig færre hender skutt fart, og i vårt århundre er de ultrarike uten konkurranse på toppen av samfunnet.

Denne grafen viser at de rikeste 0,01% av samfunnet ikke bare er tilbake der de var før krakket i 1929, men at de har ranet til seg enda større andel av den samfunnsmessige rikdommen enn den gangen.

Bloomberg publiserte i 2019 sin årlige oversikt over rikdommen til de rikeste familiedynastiene i verden. Den rikeste av disse familiene, Walton-klanen, som eier Walmart, blir 4 millioner dollar rikere hver time, skriver avisa. Fem år tidligere skrev Bloomberg at de rikeste av de rike har aldri vært rikere enn de var da, «de er i en klasse for seg».

De rikeste 0,01% (hundredelsprosent, eller 1% av 1%) eide da 11,1% av all formue i USA. De rikeste 16.000 familiene disponerte over 6000 milliarder dollar, eller like mye som de to tredelene som er nederst på stigen.

En annen rapport, utarbeidet av finansbanken Credit Suissebekreftet dette bildet. De rike blir rikere på menneskehetens bekostning. Og de ultrarike er så rike at det er vanskelig å forestille seg.

Slik ser Credit Suisse formuespyramiden i verden:

0,7 % av menneskeheten eier altså 41% av all verdens formue. Disse rikingene utgjør totalt 32 millioner mennesker.

Credit Suisse har analysert denne gruppa mer detaljert, og det gir noen ekstra dimensjoner til det hele.

Menneskeheten 7 100 000 000
1 til 50 mill $ 31 400 000
50 til 100 mill $ 64 800
100 til 500 mill $ 30 800
Over 500 mill $ 3 100

De 32 millionene rike kalles high net worth individuals (HNWI), og det er personer som har over en million dollar i investerbar formue, altså utenom hus, landsteder og liknende.

De ultrarike

Men blant dem finnes det ei gruppe av ultrarike, som kalles ultra high net worth individuals (UHNWI). Det er folk med minst 50 millioner dollar i investerbar formue. I følge Credit Suisse utgjør de 98.700 personer i hele verden.Mens de rike utgjør 0,45% av menneskeheten, utgjør de ultrarike 0,31% av de rike:

De ultrarike er 0,31% av de rike.

Vi er nå nede på ei gruppe som utgjør 0,14% av menneskeheten, og som hver seg har minst 50 millioner dollar i investerbar formue.

Men selv de ultrarike deler seg i ulike grupper. Slett ikke alle har like mye formue og makt.

Hva skal man kalle den rikeste gruppa, de med investerbare formuer på over 500 millioner dollar (3,2 milliarder kroner)? Superultrarike?

De utgjør i alle fall 3100 individer eller 0,00004% av menneskeheten.

Jeg mener å se tendenser til at det er i ferd med å danne seg en overnasjonal klasse av ultrakapitalister. De er ikke lenger bundet av nasjonale begrensinger. Planeten er deres lekegrind, og de henter ut sin profitt hvor de måtte ønske og plasserer den (eller gjemmer den) der de måtte ønske.

Og blant dem finnes det ei gruppe på 3100 mennesker som er rike som troll, og som utplyndrer alt og alle. Innenfor den gruppa igjen finnes det noen få hundre individer som er Masters of the Universog som dikterer reglene for spillet og bryter de samme reglene når det passer dem.

I andre artikler har vi vist at dette sjiktet også kontrollerer bankene, våpenindustrien, alle de viktigste industrisektorene, alle merkevarebedriftene, den farmasøytiske industrien, internettgigantene, mediene og så videre.

Et utsnitt av en plansje som viser kontrollen over sentrale merkevarer. Kilde: Bloomberg

Organisering som klasse

Måten monopolborgerskapet kontrollerer produktivkreftene på er også den samme. Mens forrige århundreskifte hadde sett en sammensmelting av industrikapitalen og finanskapitalen, har vi nå sett hvordan finanskapitalen har tatt fullstendig kontroll. Disse finansfyrstene er så mektige at de ikke bare kontrollerer alle bankene, de manipulerer også nasjonalbankene og overfører gigantiske mengder kapital til seg sjøl via statsbudsjettene i verden, slik det har skjedd etter finanskrisa, som virkelig ble en profittfest av de sjeldne for de ultrarike.

Men de organiserer seg også som klasse. De skaper politiske organisasjoner som tar vare på deres klasseinteresser og formulerer deres program.

I USA er en slik klasseorgansiering synlig gjennom ikke minst Council on Foreign Relations, som er det virkelige partiet til overklassen der.

Council on Foreign Relations – Det virkelige partiet for overklassen i USA

På det internasjonale nivået er det ikke minst World Economic Forum, som er en interesseorganisasjon for de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, som spiller en slik rolle. De har også andre klasseorganer, slik som Trilateralkommisjonen og Bilderberg-gruppa. Men det er WEF som framstår som deres samlende globale klasseorganisasjon, og der politikken med å ta kontroll over FN-systemet og bruke det til å privatisere det meste i verden, fra helsesystemene, til pensjonene, til utdanningssystemene, til vann, strømforsyning, og kort sagt alt som får samfunnet til å fungere.

Det er dette vi mener med at de fører klassekamp. De ultrarike fører en rå og brutal klassekamp for å legge hele verden under seg i enda høyere grad enn de har klart til nå. For dette formålet bruker de ethvert påskudd som kan kaste folk blår i øynene, som de nå gjør med «klima». Men det handler ikke om klima. Det handler om at Warren Buffet, Bill Gates og deres ultrarike kolleger vil feie nasjonalstatene over ende og sjøl ta den direkte styringa. Og det er naturligvis til stor fordel for dem at de undertrykte ikke skjønner at det er en klassekamp som pågår.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Jødene har jo vært veldig dominerende, ikke bare når det gjelder internasjonal finans, men også på mange andre områder. Joel Stein sa det kanskje best:

  «But I don’t care if Americans think we’re running the news media, Hollywood, Wall Street or the government. I just care that we get to keep running them.»

  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-dec-19-oe-stein19-story.html

  Svar
 • Jan Magne Skogan
  8 februar 2020 0:17

  Helt riktig som Steigan skriver i denne artikkelen. Man kan imidlertid ta det et skritt lengre og døpe om monopolkapitalen til systemkapitalen, for monopolistene kontrollerer nå direkte og indirekte hele systemet som opprettholder og drifter store deler av verdens bank og finansvirksomhet.

  Innenfor dette systemet sluses det kontinuerlig milliarder dollar som gjennomgår rentekrav før milliardene fortløpende returneres til eierne og sluses ut igjen i en evig runddans.

  Uten denne karusellen faller hele strukturen sammen som et korthus. Derav betegnelsen systemkapital. Og de som står bak denne kapitalen har så stor innflytelse at de kan diktere en hvilken som helst statsbank og regjering.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Voltaire:

Forbereder Tyrkia krig?

Forrige innlegg

Arbeiderpartiet:

Vil ha ny retorikk men trenger ny politikk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.