POSTED IN Norge

Derimot.no våget der jeg skuffet.

På tide å gjengi virkeligheten som den er.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

I et Facebook-innlegg forleden med overskrift «HVORDAN USA, GJENNOM DE GRØNNE OG DE RØDE, ØDELEGGER EUROPA» gjenga jeg min oversettelse av en artikkel, «How the US, Through the Greens and the Reds, Is Destroying Europe», fra nettstedet The Unz Review.

Ett avsnitt i den originale engelske teksten lyder:

«At the same time, increasing numbers of “asylum seekers” mostly from the Islamic Near East and Africa, are coming to Europe. It has long been pointed out these people are not coming to indulge in European culture: to admire gothic cathedrals, baroque painting, and to listen to Bach and Mozart. They don’t give a hoot about what once made Europe such a wonderful and enviable place. Rather, they are coming for the handouts, the free lodging and to molest Europe’s women.»

I henhold til USA rettsregler inneholder den innenfor det landets jurisdiksjon intet som kan anses som diskriminerende mot noen, men jeg mente min eventuelle innholdsmessig korrekte oversettelse ville kunne rammes av norske strafferettsregler i vårt lands myndighetsområde, og jeg gjenga en noe endret ordlyd med en forklaring til lesere. Det lød slik:

{OVERSETTERS MERKNAD OM FØLGENDE AVSNITT: Den engelske originalteksten i avsnittet som følger, er ikke brudd på USAs regler om uttalelser som kan virke diskriminerende på noen. Jeg mener at en norsk, fullstendig oversettelse kan være brudd på norske rettsregler i så måte. Derfor er noe av den norske teksten fjernet og markert med […]

Samtidig kommer et økende antall «asylsøkere», hovedsakelig fra […] , til Europa. Det har lenge blitt påpekt at disse menneskene ikke kommer til å hengi seg til europeisk kultur: å beundre gotiske katedraler, barokkmaleri og å lytte til Bach og Mozart. De bryr seg ikke om hva som en gang gjorde Europa til et så fantastisk og misunnelsesverdig sted. […]}.

Jeg sendte min oversettelse til noen nettaviser. I oversendelseseposten skrev jeg:

«Et avsnitt i min oversettelse har jeg markert gult. Jeg er i tvil om teksten kan være et brudd på norske rettsregler om diskriminering. I alle fall tror jeg det som er understreket, kan være det. Hvis innlegget antas, bør kanskje redaksjonen vurdere hva – om noe – fra avsnittet skal tas med.»

Per nå, så er innlegget mitt kun antatt av nettavisen Derimot.no. Den har modig beholdt den fullstendige oversettelsen ordrett i artikkelen Migrantstrøm mot Vesten – Hvordan USA, gjennom De Grønne og De Røde ødelegger Europa – Her er avsnittet som ble beholdt:

«Samtidig kommer et økende antall «asylsøkere», hovedsakelig fra det islamske Midtøsten og Afrika, til Europa. Det har lenge blitt påpekt at disse menneskene ikke kommer til å hengi seg til europeisk kultur: å beundre gotiske katedraler, barokkmaleri og å lytte til Bach og Mozart. De bryr seg ikke om hva som en gang gjorde Europa til et så fantastisk og misunnelsesverdig sted. I stedet kommer de for utdelinger, gratis losji og for å forgripe seg på Europas kvinner.»

Jeg bøyer meg – om enn ikke helt ned i støvet – men ganske dypt for avisens sjef som har antatt min oversettelse fullt ut, og som i en slags fotnote til alle innlegg i avisen skriver følgende:

«Jeg styrer alt som slippes frem på denne nettavisen og jeg har naturligvis en grense for hva jeg vil tillate. Den er vanskelig å bestemme presis, men den er der.»

Jeg har som Knut Lindtner, også en grense for hva jeg vil publisere, og den er heller ikke lett å bestemme presis, men den er der. Dog er den for fremtiden flyttet en del hakk i retning sannhet og virkelighet!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jacinda Ardern, tidligere statsminister i New Zealand:

FN må slå ned på ytringsfriheten som det skulle være et krigsvåpen.

Forrige innlegg

De ligger i grus:

Alle USAs tekniske sanksjoner mot Kina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.