POSTED IN Tortur

På Guantanamo i 20 år uten lov og dom.

Er tortur en del av «våre verdier»?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det fremgår ikke av den korte notisen under i hvilken sammenheng saken mot Majid Khan er kommet opp for en militær domstol. Det som kan slåes fast er at det nå er på tide å få de gjenværende fangene inn under et ordinært rettssystem og rettspleie. Mange har sittet på Guantanamo i over 20 år uten lov og dom.

Jeg vil også bemerke at alt snakk om «våre verdier» blir innholdsløse og uten mening bl.a. i lys av det en her har fortatt seg overfor disse fangene. Tar en med andre begivenheter som f.eks. «farsen» som nå utspiller seg i London overfor varsleren Julian Assange, som i virkeligheten er en stor demokratisk helt, blir «våre verdier»-utsagnet en parodi – en vits.

File:Cu-map-guantanamo-city.png
Guantanamo er en USA-base som USA ulovlig holder helt sør-øst på Cuba

At mange av disse fangene har vært utsatt for tortur er ikke noe nytt. Det er ting som har vært kjent bl.a. gjennom offentlige dokumenter i USA og rettssaker mot psykologer som har bidratt til torturprogrammene på Guantanamo.

Stavanger flylass, Sola, ble brukt som mellomlandings-sted da disse menneskene ble hentet fra ulike steder i verden før de ble fraktet videre for «forsterkete avhør». Ingen norske myndigheter krevde å få innsyn i hvilken frakt USA bedrev, altså hva flyene inneholdt. Vi var indirekte med på dette gjennom vår passivitet. Men slike ting tør en ikke å tillate seg, særlig ikke overfor «storebror» i skittent ærend. 

Den norske tausheten både i mediene og av våre politiske myndigheter er en skam som historisk vil hefte med alle som har holdt munn overfor det griseriet som har utspunnet seg på USA-basen på Cuba og i en rekke andre land som USA betalte for å få gjennomført sin «forsterkete avhør», som på vanlig norsk kalles tortur.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Fange avgir vitneprov i Guantanamo rettssak

Rettssaken mot den amerikanske statsborgeren Majid Khan, som var kurer for al-Queda i Pakistan, startet på den illegale US Navy basen i Guantanamo (1). Ved denne anledningen ga han vitneprov om behandlingen han var utsatt for etter å ha blitt ulovlig bortført i Pakistan i mars 2003. 

Dette er første gang en amerikansk militær domstol får høre denne typen vitneforklaring. Alle de omtalte gjerningene ble utført av amerikanske tjenestemenn. 

Majid Khan beskrev mer spesifikt hvordan han ble hengt naken fra en takbjelke og oversprøytet med isvann i tre dager, utsatt for «waterboarding» (simulert drukning, red.) gjentatte ganger, i tillegg til overdøvende  musikk, voldtekt og sult -alt sammen under oppsyn av leger. Denne tortureringen foregikk uavbrutt, gjennom tre år, i flere forskjellige fengsler, et av dem var fullstendig mørklagt og uten toaletter. Torturen fortsatte ved hans internering i Camp 7 på Guantanamo-basen til oktober 2007. 

Ingen militærdommere bestred hans vitneprov under høringen.

Oversatt av Henning Nielsen

Teksten i vitneprovet er vedlagt originallinken og kan åpnes der.

Forsidebildet er tatt av underoffiser Shane T. McCoy, U.S. Navy.

https://www.voltairenet.org/article214576.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Erkebiskop i Jerusalem:

Alle folk er utvalgte!

Forrige innlegg

Unngår kritisk debatt

Feige klimaaktivistar?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.