POSTED IN Krig-fred

Øyvind Andresen:

Vi må fordømme Russlands angrep på Ukraina.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Russland ut av Ukraina!

Av Øyvind Andresen

Putins krig i Ukraina har vært katastrofal, militært og politisk. For hver dag som går, kjører Putin seg fastere i en hengemyr. Krigen påfører det ukrainske –   og også det russiske folket – enorme lidelser.

_______________________________________________________________
Artikkelen er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_______________________________________________________________

I løpet av en uke har Putin ført til at folk i Vesten støtter opp under sine ledere, under paraplyen til EU og NATO, altså det motsatte av hva Putin ønsker. Også det ukrainske folket står samla mot okkupanten.

Invasjonen ble blant annet begrunnet med at den ukrainske regjeringen «er en gjeng narkomane og nazister».  Det er sant at nazistiske grupperinger har hatt mye innflytelse i ukrainsk militære og politikk. Det har vært grunn til å advare mot dette. Det har jeg også gjort ved flere anledninger på denne bloggen. Men det er helt tatt ut av sine proporsjoner å påstå at Ukraina er styrt av nazister. President Zelenskij er verken nazist eller narkoman.

Volodymyr Zelenskyj

Tvert imot framstår han nå som en modig nasjonal leder, og med sin opptreden gjør han det motsatte inntrykket enn den utilnærmelige tsar Putin i Kreml.

Den russiske utenriksministeren Lavrov beskylder ukrainske myndigheter for å utvikle atomvåpen uten nærmere dokumentasjon.  Dette minner om USAs falske anklager om at Irak hadde utviklet masseødeleggelsesvåpen som begrunnelse for å invadere Irak i 2003.  Dessverre minner invasjonen i Ukraina om NATOs og USAs ødeleggende kriger i Afghanistan, Irak og Libya. Her krenket de også staters suverenitet for å fjerne regjeringer de ikke likte – med katastrofale følger.

Ut fra historiske grunner er det mulig å forstå Russlands reaksjon på å bli innsirkla av fiendtlige makter. Men dette kan på ingen måte unnskylde Russlands krenkelse av et nabolands suverenitet.  Ukraina har ikke løsna et skudd mot Russland. Russland har på brutal måte invadert et «broderfolk», noe som kan føre verden nærmere enn tredje verdenskrig.

Jeg støtter Rødts krav om å innføre en lov som gir Norge mulighet til å starte etterforskning og utstede en internasjonal arrestordre mot Putin for brudd på Roma-vedtektenes forbud mot angrepskrig.

Det er også viktig å unngå å eskalere krigen ytterligere. Det er klokt av Rødt og SV å gå imot å sende norske våpen til Ukraina.

Alle fredselskende mennesker må utvetydig fordømme den russiske okkupasjonen:  Russland ut av Ukraina!

Forsidebilde: Ant Rozetsky

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Ola Nybølet
  5 mars 2022 9:57

  Sludder og usannheter om Ukrania.
  Hvor var er alle de fredselskende mennesker i USA/England og NATO sine kriger og sabotasjer av utallige land og områder?
  Gud alene vet hvem som er fredselskende eller ikke.

  Svar
 • Greit at Andresen har meninger, men på hvilken bakgrunn gjør han sine konklusjoner?
  Han lenker til en schiebstedt/BT artkkel – hvor argumentene til Russland skal være at Ukrainas regjering skal være narkomane og Nazister.
  At Ukraina skal deNazifiseres er ett tillegg til Putins grunner, at dem skal være narkomane har jeg aldri hørt før. Altså , dette er ikke hva Putin selv har sagt. Han har gitt varsel om at NATOs ekspansjon er ett løftebrudd og uakseptabelt. Og det er ikke ukjent her i vesten, noen av våre media meldte dette. Andresen kunne ha referert det og da også argumentert for at Russland skal akseptere å ha natobaser i Moskvas nabolag.
  Har sagt det før, men det ser ut som det er verdt å gjenta. Putin ville ikke invadere Ukraina, men har sagt at må Donbass reddes fra invasjon og folkemord så gjør han det.
  I uka før invasjonen satte Ukrainas hær i gang en ny offensiv mot Donbass regionene. Det ble meldt at det ble avfyrt 200-600 missiler i døgnet. Sabotasje grupper ble satt inn mot infrastrutur. Denne offensiv ble innledet etter at UK og Nato hadde sendt tropper til landet. Som vi vet så feilet Ukrainas kriger mot dem i både 2014 og 2015, men de har fortsatt å beskyte dem sporadisk.
  Denne siste offensiven er noe den vestlige pressen har unnlatt å skrive om. Det føyer seg inn i ett rulleblad som impliserer støtten til alle UK/US falske flagg aksjoner så som 911 og ikke minst WMD i Irak. Dette har ikke Andresen glemt, men han føyser dette over på Putin.

  Veldig viktig for situasjonen er at etter kuppet i 2014, så ble de to største partiene i Ukraina forbudt (fordi at de var Russisk vennlige bl. a) og forfulgt. Dette betyr at de demokratiske valgene som har skjedd siden er fullstendig illegitime.
  Det ryktes om at Putin vurderer å sette inn den presidenten som ble kastet i kuppet. Det høres bra ut.

  Svar
  • Dette tør du ikke si i et offentlig debattmøte. Til det er du nok for feig.

   Svar
   • @utopenec: Dette vil aldri bli tillatt debattert i et offentlig ordskifte. Til det er de for feige! Styr for all del unna fakta. Krigspropaganda er det som gjelde.

  • » I uka før invasjonen satte Ukrainas hær i gang en ny offensiv mot Donbass regionene. Det ble meldt at det ble avfyrt 200-600 missiler i døgnet.»

   Da likner dette mer & mer på Tysklands «angrep» på Polen. Etter uttallige forsøk på en fredelig ordning med Polen og vestmaktene, som VILLE krig .
   – Fordi de var redd for et sterkt industrialisert, – ikke miltært – det var bare divergerende argument. For Tyskland ville gjerne ruste ned hvis vesten gjorde. For å bruke arbeidskreftene til å bygge videre velstand til tyske innbyggere. ( Som etter 8 år allerede var formidabel i forhold til den fattigdommen innbyggerne i Europa, og Norge, ble holdt i. )
   Tyskland var en fryktet verdenshandelkonkurrent som ikke ville bruke dollar/gullstandarden som valuta. Derfor.
   Russland og Kina nå, med egen valuta og som sterke handels- «motstandere», er en trussel grunnet det samme. De må stoppes. Bakmennene er de samme.

   Svar
 • Terje Aune
  5 mars 2022 10:10

  Hvis Andresen har denne mening, så må han melde seg inn i hylekoret til Stoltenberg og Nato.

  Svar
 • Roma vedtektene, eller Roma Traktaten som den kalles, utgjør det legitime grunnlaget som den Internasjonale straffedomstolen ICC ( International Criminal Court ) i Haag er og bygger på.
  Hovedpådriveren for Roma Traktaten var USA. President Clinton signerte Roma Traktaten helt på slutten av sin regjeringstid.
  Clintons etterfølger president Bush (jr.) sørget for at den amerikanske Kongressen ikke ratifiserte traktaten. Og trakk også tilbake USAs signatur på Roma Traktaten.

  Kun de land som har signert Roma Traktaten, og deretter har ratifisert den ved sine parlament/regjeringer, er bundet av traktaten og dermed ICC.
  USA er slik fortalt altså ikke bundet av ICC.
  Russland signerte aldri Roma Traktaten. Og er dermed ikke bundet av den eller ICC.
  Å involvere Roma Traktaten – ICC nå ift. Putin, og/eller andre individ i Russland, pga. krigen i Ukraina er det reneste sludder. Siden det verken de facto eller de jure finnes noe som helst legitimt grunnlag for å kunne gjøre det.

  Det man evnt. kan gjøre er å bringe Russland som land inn for den internasjonale domstolen ICJ – International Court of Justice. ICJ har ingenting med Roma vedtektene/Traktaten å gjøre.
  I motsetning til ICC kan ICJ ikke rettsforfølge enkeltindivider. Kun land v. da deres regjeringer. Der individer i regjeringen ikke kan rettsforfølges på individnivå.

  USA v. president Bush (jr.) regjeringen dro deretter dette så ekstremt videre at man fikk vedtatt en ny nasjonal lov i USA der USA gir seg selv rett til med militærmakt å kunne hente mulige arresterte amerikanere ifra ICC arrest i Nederland.
  Loven ble derfor kjent som ‘Hague Invasion Act’.

  Uansett hvor lite man måtte like disse udiskutable fakta…

  https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

  https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  5 mars 2022 10:49

  Ser Øyvind Andresen noko problem med denne:

  «Jeg støtter Rødts krav om å innføre en lov som gir Norge mulighet til å starte etterforskning og utstede en internasjonal arrestordre mot Putin for brudd på Roma-vedtektenes forbud mot angrepskrig.»

  Vestlege angrepsleiarar har evigvarande immunitet? Vår eigen Stoltenberg òg? Noreg som verdspoliti?

  Nei, her er Raudt og Andresen på tunn is. (Eg er sjølv medlem i Raudt.)

  Svar
  • Ja, her er det noen som er på tur. (?)

   Selvfølgelig skal den som angriper et annet land fordømmes. Og dømmes til å betale skader & liv.

   Slik sett vil jo ikke Stoltenberg ha noen norsk oljeformue å forvalte når han tiltrer. Alt forsvinner i oppbyggingen av Libya ( og Afghanistan).

   Men er det så farlig om USA/Nato bygger militære installasjoner når russisk grense; er det ikke nok langdistansevåpen tilgjengelig for begge stormakter ?( atomvåpen utelatt det er det kun USA/Israel som har vært gale nok til å bruke)
   Men så : Hvorfor er USA så interessert i å bygge militære anlegg så nære Russlands grenser. De må jo vite at dette provoserer? Er det kanskje slik at en (angreps) krig fortsatt er avhengig av kort distanse for å føre krig, uansett nye langdistansevåpen . Droner og biologiske våpen er jo dessuten avhengig av nærhet til det angrepne landet. Da har Russland all grunn til å være engstelig selvfølgelig.

   Hvis ikke; så kunne vel USA bygge opp sitt militære (forsvar?) innenfor egne grenser, som f.eks. Russland gjør. (?)
   Hvorfor gjør ikke USA dette; hvorfor må de ha militære anlegg rundt om på kloden?

   Svar
 • «framstår han nå som en modig nasjonal leder»

  Ja en leder av en nasjon bør vel være nasjonal. Og gjerne modig, – men altså ikke korrupt; og kokkelimonke med sønnen til Biden.
  Aller helst sosial-nasjonalist (?) Det bør vel alle som er ansatt i nasjonens forsvar ( og ledelse) være i det minste. Formålet med et forsvar er jo et nasjonalt forsvar ( og ledelse) for å sikre innbyggerne sin frihet og velstand. Ikke for å angripe og ødelegge andre nasjoners velstand og stjele deres statskasse, gull og olje. (?)
  ( Noen kaller de nasjonale for «nazister», men hva menes med det, foruten å mørklegge og demonisere?)

  «President Zelenskij er verken nazist eller narkoman.»
  Så kan man spørre hvorfor Ukrainas president angrep og drepte russiske Donetsk/Luhansk innbyggere i 10 år. Har han ikke HELE nasjonens innbyggeres ve & vel i tankene? ER han kanskje narkoman?
  Hvis han er redd for innbyggerne i en utbryterrepublikk, og hva de kunne finne på, da burde han ( hvis han ikke er narkoman?) forstå Putin/Russlands frykt.
  Det burde vesten gjøre også.
  Og USA, og Norge, burde bli mer NASJONAListiske og ikke angripe andre nasjoner.

  Svar
 • Roma vedtektene, eller Roma Traktaten som den kalles, utgjør det legitime grunnlaget som den Internasjonale straffedomstolen ICC ( International Criminal Court ) i Haag er og bygger på.
  Hovedpådriveren for Roma Traktaten var USA. President Clinton signerte Roma Traktaten helt på slutten av sin regjeringstid.
  Clintons etterfølger president Bush (jr.) sørget for at den amerikanske Kongressen ikke ratifiserte traktaten. Og trakk også tilbake USAs signatur på Roma Traktaten.
     
  Kun de land som har signert Roma Traktaten, og deretter har ratifisert den ved sine parlament/regjeringer, er bundet av traktaten og dermed ICC.
  USA er slik fortalt altså ikke bundet av ICC.
  Russland signerte aldri Roma Traktaten. Og er dermed ikke bundet av den eller ICC.
  Å involvere Roma Traktaten – ICC nå ift. Putin, og/eller andre individ i Russland, pga. krigen i Ukraina er det reneste sludder. Siden det verken de facto eller de jure finnes noe som helst legitimt grunnlag for å kunne gjøre det.
       
  Det man evnt. kan gjøre er å bringe Russland som land inn for den internasjonale domstolen ICJ – International Court of Justice.  ICJ har ingenting med Roma vedtektene/Traktaten å gjøre.
  I motsetning til ICC kan ICJ ikke rettsforfølge enkeltindivider. Kun land v. da deres regjeringer. Der individer i regjeringen ikke kan rettsforfølges på individnivå.

  USA v. president Bush (jr.) regjeringen dro deretter dette så ekstremt videre at man fikk vedtatt en ny nasjonal lov i USA der USA gir seg selv rett til med militærmakt å kunne hente mulige arresterte amerikanere ifra ICC arrest i Nederland.
  Loven ble derfor kjent som ‘Hague Invasion Act’.

  Uansett hvor lite man måtte like disse udiskutable fakta…

  https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

  https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law

  Svar
 • Hvor mange av dere på forumet her bryr dere om ukrainernes skjebne egentlig ?

  Svar
 • «Verden lige nu, som jeg ser den»; Lars Hedegaard via Snaphanen.dk.
  Verd å ta inn. Betimelig informasjon å reflektere på.

  Russland står på egne bein, de trenger ikke legge seg under vesten som et evig mobbeoffer. De er for sterke til det. Putin spiller på egne strenger, legger til rette, og synes nå å ha fattet at fortsettelsen må gå sin gang. Ambisjonene synes å endres, sementeres på bakgrunn av mange års erfaringer. EU og deres kommende mulige sanksjoner (ennå en gang) sørger også for det. Kortene kan fra Putins side legges åpne på bordet for alle som vil se dem. Kan det være årsaken til forutgående hans trusler til både Ukraina, Sverige og Finland m.m,. om ikke å melde seg inn i Nato.
  Å, ja @utopenec – det er alltid befolkningen som kommer til å lide. USA og deres allierte har lært oss dette gjennom forrige hundreåret, før det og 22 år inn i dette. Død og lidelse er deres oppgave.

  Dette vet du. Oligarker, slike som ikke tåler konkurranse står bak. Hevnlysten fra de samme likeså. Den er altetende. Jeg og mange med meg undres etterhvert hvor disse empatiløse kommer fra. Det er det ikke lett å finne ut av, da mye av verdenshistorien er blanket ut av de samme. Men den som graver kan finne noen holdepunkter. Våre politikere har aldri giddet dette, derfor er VI, vestens befolkning kontinuerlig i faresonen hva fremtiden gjelder. Ref. her NWO hvor FN og WEF blir ett.

  Take care/be aware. Nå står også sult for døren.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

India vil ikke fordømme Russland.

Stort politisk nederlag for USA.

Forrige innlegg

En moral for oss og en for de andre:

Her er to typer prinsipper og moral.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.