POSTED IN Klima, Norsk politikk

Øystein Nordeng, professor em. i økonomi BI:

EU: Synkende produksjon,
mangler billig energi og
medlemslanda har motstridende politikk

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

EU kan ikke levere rimelig energi til medlemslanda. For de driver hver sin motstridende energipolitikk. Særlig Frankrike mot Tyskland og omvendt. Den udemokratiske og byråkratisk styrte embetsmannsstaten EU er maktesløs mot at medlemslanda prioriterer egne interesser framfor EU-kommisjonenes ønsker.
Norge gjennomførte det grønne energiskiftet alt på begynnelsen av det forrige århundret med utbygging av vannkrafta. Norge eksporterer utslippskutt (mest av alle) til EU verdt 30 milliarder Euro hver år, mer enn 300 milliarder norske kroner i året. 

 Øystein Nordeng. Foto: OBB/Politikus.no

Dette foredro pensjonert økonomiprofessor Øystein Nordeng om på Klimarealistenes lokallagsmøte i Bærum 09.05.2023. Om EUs politikk minnet Nordeng om at EU har hatt lavere vekst i produksjon, inntekt og sysselsetting enn noen annen del av verden (med unntak av Antarktis [!]). Men EU-kommisjonen evner ikke å finne og få til felles tiltak, og medlemsstatene velger derfor egne løsninger tilpassa egne behov.

Nordeng opplyste om at alle medlemslanda i EU har støttetiltak for husholdninger, mange også for næringslivet. Politikken i EU er nasjonal og det er ulike energipriser i statene. Mange stater gjør det norske politikere ikke tør: Treffer tiltak mot høy fortjeneste i kraftselskapene. Tross EU-kommisjonens hjelpesløshet, retter kommisjonen likevel kritikk mot medlemsstatenes bruk av penger på energistønad. Til ingen nytte. Det er bare Norge som har statsledere som prioriterer alle andres interesser enn sine egne.

Frankrikes energipolitikk
Nordeng: Allerede i september 2021 forberedte Frankrike tiltak for å skjerme strømkundene. Kraftprodusentene fikk beskjed om å prioritere franske kunder, på egen regn ing, framfor å eksportere (til Tyskland). Nå er det påbegynt full nasjonalisering av den franske kraftbransjen. Det investeres store summer i kjernekraft, omsetninga av strøm rasjonaliseres og målet er å holde lave energipriser.

Tysklands:
Mens Frankrike satser på å skaffe billig energi, legger Tyskland opp til dyr energi. Nordeng sa at Tyskland har satsa på russisk gass i samspill med sol- og vindkraft og har lagt ned atomkraftverka sine. Sommeren 2022 bevilga Tyskland 15 milliarder Euro for å kjøpe strøm og gass, mens de nå har bevilga 200 milliarder Euro for innkjøp av energi for å subsidiere tyske forbrukere og næringsliv.

Dette har utløst kritikk i nabolanda som mener at energiprisene dermed drives opp. Tyskland overfører kostnadene for sin politikk til nabostatene. Nordeng mener at «Tyskland har interesse av en snarlig forståelse med Russland».

De grønne i Tyskland: 60 øre kWt!
Interessant, og det er all grunn til å plage norsk offentlighet og norsk politikk med, det er at De grønnes industriminister i Tyskland, i motsetning til MDG i Norge, har gått inn for en makspris på strøm på 60 øre kilowatttimen, kWt. Men bare til industrien. Private kan få støttee.

Fri konkurranse gir høyeste pris
Som alle er kjent med med, er det den høyest mulige prisen som det er mulig å oppnå på strøm hver dag, som skal gjelde for alle: Marginalprisen. I USA er det mye sterkere regulering av strømmarkedet enn i Europa. Det er også mye sterkere skattlegging av overskudd på energiproduksjon i USA.

Viktigere å fjerne deler av 4 prosent av atmosfærens  CO2
enn å skaffe nok billig energi

Energikaoset i Europa skyldes det grønne skiftet som prioriterer lavere produksjon og dårligere levestandard. Det er deler av det menneskapte CO2-et som det satses på å redusere mest mulig av, som gir denne reaksjonære politikken til lavere levestandard.

Grunnlaget for denne politikken er feil. Det finnes ingen dokumentert vitenskapelig sammenheng mellom andel CO2 i atmosfæren og temperaturen på jorda, og det blir også bekrefta med misforholdet mellom samsvar av COog temperatur i jordas historie.

Framheva illustrasjon:
Arild Eugen Johansen,
Klimarealistene

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Skal man vedlegge figurer som viser global temperatur så bør man i det minste kunne legge fram figurer som går fram til 2022 eller 2023 og ikke bare fram til 2013 slik man her har gjort (til info: global lufttemperatur har økt siden 2013). Ta gjerne også med figurer som viser havtemperatur.

  Eurosonen er en dysfunksjonell valuta union. I USA (dollarsonen) overføres det derimot store mengder med penger fra delstater som går bra til delstater som går dårlig. Pentagon tvinger også våpenprodusenter til å lokalisere produksjon til delstater og steder som har stor arbeidsledighet. Noe sånt som dette finnes ikke i eurosonen. I eurosonen og EU bør helst alle land ha samme lønnsnivå og prisnivå (bla for energi). Det ser ut som Tyskland i flere år har presset andre land i EU til å slutte med kjernekraft for at alle land i EU skal få samme(høye) energikostnader og utgiftsnivå som Tyskland.
  Denne ensretting er dessuten noe som motarbeider teknologiutvikling bla når det gjelder energi.

  Hvis man følger litt med kan man se at det i USA satses på andre typer havvind og hydrogenproduksjon enn hva man gjør i Norge og EU. (Dette kan selvfølgelig fremdeles være dyrt og kostbart).
  Eksempler:
  Vindseil (noe som faktisk er en kostnadsreduserende norsk oppfinnelse):
  https://www.europower.no/teknologi/norske-gr-ndere-vil-revolusjonere-flytende-havvind-med-vindseil/2-1-1021197
  Hydrogen: såkalt turkis hydrogen (som er laget utifra naturgass uten CO2 utslipp og med lavt strømforbruk)
  https://hydrogen.monolith-corp.com/process-comparison

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

WHO, som tjener legemiddelindustrien, sier at Covid er over.

Hvorfor fortsetter vaksineringen i Norge?

Forrige innlegg

De store selskapene har samme mål

Derfor er «Big Porn» en blomstrende industri

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.