POSTED IN Helse, Virkelighetsforståelse

Overveldende beviser:

Vaksinene fører til økt dødelighet og sykelighet.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er en forkortet utgave av en artikkel fra Global Research. Jeg offentliggjør ikke hele undersøkelsen men bare den første delen som viser grafer over dødelighet fra land i Asia før og etter vaksinering. For de som vil se hele hele artikkelen er dette en link.

Poenget er ikke å lesse på med grafer som viser det samme med noe ulik utvikling fra land til land men å påpeke, noe vi har gjort i tidligere artikler fra både Israel og Tyskland at det er en voldsom økning i dødelighet, særlig av eldre og fra før av syke, etter at vaksinasjonsprogrammet ble iverksatt.

Jeg ser at det argumenteres at sjansen for dødsfall i den gruppen er så stor at stor dødelighet måtte forventes. Men hvorfor vaksinerer en svært syke mennesker i det hele tatt med en vaksine som for disse er mer dødelig enn sykdommen en vaksinerer mot?

Og dette var presis det samme argumentet for alle som var imot nedstengningstiltakene. En stenger ikke ned samfunnet for en sykdom som bare er farlig for de som er alvorlig syke og skrøpelige gamle. En vaksinerer ikke alvorlig syke og svekkete mennesker med en vaksine med tildels store bivirkninger.

En vaksinerer heller ikke barn og ungen med en slik vaksine. En gruppe som overhode ikke er truet av sykdommen.

Men slik er det blitt etter over et år med fullstendig ensidig og intens propaganda. En finner smitte med tester som brukes feil (inntil 97% av de som defineres som smittete er det ikke). Når en bruker den samme testen på vaksinerte brukes den korrekt for å få ned antallet smittete. Dermed kan en «bevise» at vaksinen virker.

Knut Lindtner

Covid-19-vaksinene fører til nye infeksjoner og dødsfall: Bevisene er overveldende.

Undersøkelser fra land til land. Dødelighet og mer spredning av sykdom..

Av Gerard Delépine.

Gerárd Archives - Alliance for Human Research Protection

Denne artikkelen viser utvetydig at dødelighet og mer spredning av sykdom har økt dramatisk som et resultat av vaksinene.

Forekomsten av positive tester på Covid-19 har også økt.

«Og overalt har vaksineringen blitt etterfulgt av en dramatisk økning i nye infeksjoner og dødelighet i flere uker og måneder».

Dr. Delépine har forsiktig analysert trendene før og etter vaksineringen i 14 land i de største regionene i verden.

De siste offisielle tallene for EU, som sjelden blir  bekreftet av mainstream media, antyder det følgende:

1.   12184 døde og 1196 190 skader som følge av injeksjoner med fire eksperimentelle  Covid-19-vaksiner (Moderna, Pfizer-BionTech, AstraZenica og Johnson& Johnsons  Janssen-vaksine). Alvorlige skader meldt inn er 604 744 (altså mer enn 50 prosent av de  totale skadene).

2.   Pfizer-BionTechs mRNA geneutviklede vaksine har resultert i det største antallet døde: De  totale tallene for deres mRNA-vaksine Tozinameran: 5961 døde og 452 779 skadde fram til  22. mai 2021.

Selv om Pfizer har det største antallet døde og skadde, så har Europakommisjonen lagt den største skylden på AstraZenica.

Ironisk nok så har Pfizer også en kriminell rekord hos USAs justisdepartement for «feilmerking».

EU-kommisjonen har valgt PfizerBionTech som sin «pålitelige partner» til å produsere 1,8 milliarder doser i de neste 3 – 4 årene i en kontrakt som nå er til behandling.

Michel Chossudovskys 27. mai 2021. (Michel Chossudovsky er redaktør av Global Research)

Her begynner artikkelen til Gerard Delépine (Vi tar ikke med fotnotene som finnes i den originale artikkelen, red.):

For to måneder siden prøvde vi å varsle folk mot det paradoksale resultatet av Covid-19-vaksinene ved å publisere pre- og post-dødelighets-kurver for Israel og Storbritannia. De viser allerede nå at disse vaksinene ble etterfulgt av «en betraktelig økning av dødelighet i perioden 6 til 8 måneder etter vaksinasjonen».

Etter denne perioden har vaksinasjons-kampanjene spredt seg rundt i verden, til og med til land der det ikke fantes Covid-virus. Og overalt har vaksinasjonen blitt etterfulgt av en dramatisk økning i nye infeksjoner og økt dødelighet i flere uker og måneder».

Hvor mange dødsfall og alvorlige hendelser vli det ta før de ansvarlige i WHO, helsemyndigheter, FDA, EMA blant andre,  før de ser på de bevislige resultatene av disse eksperimentelle pseudo-vaksinene og trekker slutninger av dem? Og på konsekvensene av dem?

En påminning om de beviste fakta publisert av WHO

Vi presenterer her epidemi-kurvene i noen av de mest vaksinerte landene ,slik de er publisert av WHO.

ASIA.

I Nepal, et land med 28 millioner innbyggere.

Vaksinasjons-kampanjen brukte den kinesiske vaksinen, og den indiske AstraZenica, begynte ved slutten av januar 2021.

Så langt, etter ti måneder med epidemien, hadde landet 270 092 bekreftede tilfeller, og 2017 døde. Den daglige økningen av nye smittede lå på 350.

Fire måneder etter at vaksineringen kom i gang har epidemien eksplodert, med i gjennomsnitt 8000 nye tilfeller hver dag. Fram til 22. mai hadde Nepal 497 052 bekreftede tilfeller (en økning på 90 prosent) og 6024 døde (en økning på 200 prosent).

I Thailand, et land med 70 millioner innbyggere.

Vaksinerings-kampanjen brukte den kinesiske vaksinen. Den begynte den første uken i mars. 

Så langt hadde kun registrert 25 000 smittede og 83 dødsfall på grunn av Covid-19.

Etter at vaksineringen startet, 2 måneder senere, hadde antallet smittede økt til det femdoblede (123 066 den 22. mai), og en nidobling av antallet døde (735 den 22- mai).

I Kambodja, et land med 27 millioner innbyggere.

Før vaksineringen 633 tilfeller, etter vaksineringen 284 788 tilfeller.

I Mongolia, et land med 3,3 millioner innbyggere.

Før vaksineringen hadde 2693 bekreftede tilfeller. Den 23. mai , etter vaksineringen hadde antallet økt til 51247 smittede. Antallet døde før vaksineringen var 19. Etter vaksineringen hadde dette økt til 240, en økning på 120 prosent.

SØR-AMERIKA.

I Colombia, et land med 50 millioner innbyggere.

Landet var alvorlig angrepet av sykdommen. Epidemien begynte å avta kraftig før vaksinekampanjen startet den 18. februar 2021.

Siden da har antallet daglige infeksjoner firedoblet seg, og de daglige dødsfallene er tredoblet. 

Vi avslutter artikkelen her. Den siste delen med grafer og vurderinger kan leses ved å åpne artikkelen som er på engelsk. Men poenget vi ville ha frem frem er at vaksinekampanjen har ført til økt dødelighet, ikke til redusert.

Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Man kan vel snart slå fast at intensjonene til «herrefolket», som skrevet i Zion Vises Prokoller begynner å se riktige ut? Svært mye av det skrevne i denne «falske» konspirasjons-blekka stemmer nå med den daglige virkelighet. Så kan man diskutere om «herrefolket» selv skrev den, og «mistet» den, slik at man ble oppmerksom på den, eller om «de» følger den som en «manual» som passer deres agenda. Det får være opp til hver enkelt å mene at den er «deres», eller at det er «tilfeldig» at den passer med dagens situasjon. Men uansett kan det med dagens høye dødstall (og de enda høyere fremtidige?) se ut som om «sammensuriet» i verden skal bringes ned til «passende» ca. 500 millioner (slaver) med fortsatt «kvakksinering», siden ingen «ansvarlige» regjeringer stopper galskapen, ergo er de hyret mannskap på «båten» til «herrefolket», og vil også gå ned med den (med flagget til topps?) når den går på grunn.

  Svar
 • Hans Borge
  3 juni 2021 12:33

  Lindtner skriver « Jeg ser at det argumenteres at sjansen for dødsfall i den gruppen er så stor at stor dødelighet måtte forventes.»
  Men i og med at statistikken viser en 15 ganger høyere dødelighet hos vaksinerte i forhold til uvaksinerte de nærmeste ukene etter vaksinasjon, kan det ikke herske noen som helst tvil om at det er vaksinene som dreper.
  « 5 måneder inn i vaksinasjonskampanjen , fremviser statistiske data en skremmende virkelighet: Forskning viser at dødsfallene er 15 ganger høyere de første 14 dagene etter vaksinasjon hos mennesker over 60 , sammenlignet med uvaksinerte. »

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Byrådet i Oslo lar seg styre av en rik utenbys tomteeier.

Tør ikke gjennomføre 20 år gamle «lovlig fatta demokratiske vedtak»

Forrige innlegg

Folkediplomati Norge:

Her er videokonferansen «Krim i et Geopolitisk perspektiv».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.