POSTED IN Endring av politikken, Helse

Overlege i Bergen:

I Bergen hadde vi i 2000/2001 en langt verre viruskrise uten at noen reagerte.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra nettstedet Resett og fortjener virkelig å bli delt for det setter hele korona-hysteriet inn i sitt faktiske perspektiv. Vi har vært utsatt for verre influensaepidemier uten at noen politikere har reagert, heller ikke mediene.

Og dette setter det vi har vært gjennom i et ubehagelig søkelys: Dette er ingen dødelig pandemi bortsatt fra noen svært få og fra før syke. Spørsmålet som ingen stiller er hvorfor det nå hauses opp og av hvem?

Knut Lindtner (red. derimot.no)

PÅ TRE UKER BLE TUSEN PASIENTER INNLAGT PÅ SYKEHUS MED INFLUENSA , BARE I BERGEN

Hele Vest-Europa er nå rød sone.

Rød sone er definert som at andelen positive prøver skal overstige fem prosent av det totale testantallet, og det skal være minst tyve nye smittetilfeller pr hundre tusen innbyggere de siste fjorten dagene. Hvor denne definisjonen kommer fra og hva som er begrunnelsen for den, aner jeg ikke, men det forekommer meg at det ikke skal mye til for at en sone blir rød. Kanskje noen i kommentariatet kjenner begrunnelsen for denne definisjonen.

Bergen er en by og kommune i Vestland; og et tidligere fylke på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad» (Fra Wikipedia)

Vi vet mye mer om Covid-19 nå enn i vår. Det viktigste er at dødeligheten blant yngre er lav. Den er ca 1 av 1000 for smittede under 70 år (infection fatality rate). For unge er dødeligheten på linje med eller lavere enn for influensa. For eldre ser dødeligheten for Covid-19 ut til å være høyere enn for influensa.

Det synes for meg å være et manglende perspektiv på tall hos politikere, journalister og andre når det gjelder Covid-19. I Bergen var det en (forbigående) økning i antall positive prøver i september. Den 12. september sto det i VG at det var registrert 43 ny tilfeller siste døgn. Byrådsleder Roger Valhammer kommenterte dette ifølge VG med at «Nå er det alvor folkens». Personlig har jeg erfaring fra en influensaepidemi i Bergen som setter disse tallene helt i skyggen.

Influensaepidemien i Bergen 2000/2001

Vi vet mye mer om Covid-19 nå enn i vår. Det viktigste er at dødeligheten blant yngre er lav. 

Den er ca 1 av 1000 for smittede under 70 år (infection fatality rate). For unge er dødeligheten på linje med eller lavere enn for influensa. 

_________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Resett.no
__________________________________________________________

For eldre ser dødeligheten for Covid-19 ut til å være høyere enn for influensa. Det synes å være et manglende perspektiv på tall hos politikere, journalister og andre når det gjelder Covid-19. 

I 2000 var jeg avdelingsoverlege på medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen og hadde det overordnede medisinske ansvaret. 

Haraldsplass Diakonale sykehus. Det er fjellet Ulrikken som reiser seg bak sykehuset.

Noen dager før jul ble sykehuset over natten rammet av en influensaepidemi. Gjennomsnittlig antall innleggelser i døgnet gikk opp fra 15 til 25. Avdelingen hadde for få senger til å håndtere en slik økning og kirurgisk avdeling måtte avse senger til våre pasienter. 

Legevakten og fastleger ble informert og bedt om å begrense innleggelser til det høyst nødvendige.

Det resulterte i at de aller fleste innleggelsene skyldtes influensa med komplikasjoner mens innleggelser for andre sykdommer gikk ned (slik tilfellet var i vår hvor for eksempel innleggelser av pasienter med hjerneslag nesten ble halvert).

Våre sykepleiere hadde ikke sjanse til å rekke over dette, men heldigvis kunne våre infeksjonsoverleger opplyse at det fantes et effektivt, men dyrt antibiotikum som bare gis en gang i døgnet og det reddet pasientene (og sykehuset).

Svært syke influensapasienter strømmet inn daglig og vi ante ikke hvor lenge epidemien kunne vare, men etter tre uker stoppet den opp like brått som den hadde begynt. Oppsummert ble ca 20 pasienter med influensa og lungebetennelse innlagt daglig, og over tre uker ble det til ca 400 pasienter (noen ble reinnlagt).

Også på Haukeland universitetssykehus var det mange innleggelser. Haraldsplass antar jeg forsiktig at minst 600 pasienter ble innlagt der i samme periode. Det betyr at det ble innlagt ca 50 pasienter eller mer i døgnet på begge sykehus for influensa og lungebetennelse. Det tilsvarer ca tusen pasienter til sammen på tre uker og til sammenligning er antallet Covid-19 pasienter innlagt på sykehus i hele Norge fra i vinter til 8. oktober 1140 pasienter ifølge Folkehelseinstituttet. 

Bare noen få prosent av alle influensasmittede blir lagt inn på sykehus så totaltallet pasienter med influensa i Bergensområdet i samme periode må ha vært opp mot 50.000 og det tilsvarer over 2000 nye tilfeller i døgnet.

Tallene fra influensaepidemien i 2000/2001 i Bergensområdet var derfor av en helt annen størrelsesorden enn Covid-19 epidemien til nå.

Sentrale myndigheter var mer eller mindre uvitende om epidemien som ble håndtert på en god måte uten at den vakte oppsikt eller frykt blant Bergens befolkning. Heller ikke media viste interesse for den. 

Nedstengninger eller karantene var det aldri snakk om.

Alle virusinfeksjoner sprer seg til flokkimmunitet er etablert. Nåværende bremse eller slå ned strategi kan bare utsette flokkimmuniteten. 

Dersom strategien er effektiv, kan det i teorien ta flere år og da må vi leve med usikkerhet når det gjelder nedstengninger, karantene eller reiserestriksjoner til utlandet med mindre strategien endres. 

Konsekvensene av en langvarig slå ned strategi for helse utenom Covid-19, forretningsvirksomhet, utdanning og livskvalitet, kan bli utålelig for befolkningen.

Internasjonale eksperter anbefaler at Covid-19 får spre seg uhindret blant yngre mens gamle og sårbare beskyttes. På denne måten vil vi raskt oppnå flokkimmunitet med minimal dødelighet. Dette vil være den beste strategien for langsiktig beskyttelse av eldre og sårbare.

Sverige har en slik strategi, men svenske myndigheter har innrømmet svikt i beskyttelse av de gamle og sårbare med relativt høy dødelighet til følge i vår.

Influensaepidemien i Bergen i 2000/2001 varte bare tre uker og er for lengst glemt av de fleste. 

Den gikk over i historien uten ødeleggende langsiktige konsekvenser slik strategien mot Covid-19 allerede forårsaker. Spørsmålet er når myndighetene innser at Covid-19 epidemien ligner på influensaepidemier og bør håndteres deretter.

For meg ser det ut til at journalister, politikere og mange leger mangler perspektiv når det gjelder å sette Covid-19 i en større sammenheng og ikke evner å gjøre fornuftige avveininger til beste for befolkningen. 

Eller holdes viktig informasjon skjult for befolkningen?

Halvor Næss, professor ved Klinisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • I 2017/18 var det vel ( også) ca. 60% flere døde av/med det årets virus-influensa. 1400 mot vanlig 900 døde.
  Er det flere gamle/syke som overlever ett år, er det antagelig også større sjanse for at disse dør ved kommende års influensa-virus.
  I år, 2019/20, er det 270 døde, så da kan vi vente flere i kommende vinter. ( Som da media & myndigheter tilskriver Kovid – 19 ;- ) )

  Svar
 • Sitat: «Våre sykepleiere hadde ikke sjanse til å rekke over dette, men heldigvis kunne våre infeksjonsoverleger opplyse at det fantes et effektivt, men dyrt antibiotikum som bare gis en gang i døgnet og det reddet pasientene (og sykehuset)».
  Sykehuset opplevde altså kapasitetsmangel ved denne influensa inntil man begynte å utføre en enkelt behandling hver dag.
  Men hvor stor er kapasiteten til å behandle pasienter med Covid-19 ved samme sykehus i dag hvis det feks skulle komme like mange innleggelser med Covid-19 som det gjorde med influensa i 2000/2001? Har man feks nok respiratorer og nok personell til å kunne behandle et så stort antall korona-pasienter?

  Svar
 • Endelig en fagperson som løfter blikket. MSM bør skamme seg som på bestilling fra svake politikere har skapt enorm frykt blant de som ikke evner tenke selv.

  Svar
 • «Sverige har en slik strategi, men svenske myndigheter har innrømmet svikt i beskyttelse av de gamle og sårbare med relativt høy dødelighet til følge i vår»

  Nå har det jo også kommet fram ( i Norge) at 60% av de sykehusinnlagte er våre nye landsmenn. ( D-vitaminmangel, fedme, diabetes, genetikk ?) .
  Sverige har en mye større kontingent av nye landsmenn enn Norge.
  Kan dødligheten i ikke-stengte Sverige – ( som visstnok ikke har en høyere total-dødlighet enn tidligere år ?) for en stor del skyldes denne gruppen, i Sverige?

  Svar
 • Dette er med respekt å melde bare tull. Den aktuelle legen identifiseres ikke, og HDS kjenner ikke til at noen slikt er publisert.
  Dødeligheten av influensa pr år er 15/100 000 smittede (WHO), til sammenlikning er dødeligheten av Covid ifølge WHO så langt på 2 % eller 2000 / 100 000. 60 % av de innlagte blir reinnlagt etter 3 mnd, 10 % av disse dør av følgetilstander. De under 50 har en betydelig høyere risiko for å utvikle langvarige symptomer. Deriblant demens, blodpropp og ME-liknende sykdom.

  Dette er et meget farlig virus, og nedstengingen var helt korrekt. Hvis en avd.overlege i medisin sier noe slikt som dette må helsetilsynet på banen.

  mvh en annen lege.

  Svar
  • Vidar Johansen
   27 april 2021 11:55

   Han heter Halvor Næss, som det fremgår av Resett-artikkelen det vises til. Og nei, dette er ikke et meget farlig virus. Bare skremsel hele greia. Det er ikke vanskeligere enn å se på de totale dødstallene det, så ser en at 2020 var et helt vanlig år. Og med en reduksjon i vanlige influensatilfeller på verdensbasis fra 38 000 000 til 1800 så virker det som at noe har fått et nytt navn.

   Svar
  • wasan Totland
   27 april 2021 15:37

   Skremmende hvis du er lege og er så desinformert. Dagsrevyen og VG? Jeg kan berolige deg med at smitte og dødstallene kommer til å gå opp etter hvert som flere får denne sprøyta de kaller vaksine. Dødsfallene blir klassifisert som covid dødsfall og dødskarusellen du er en del av kan rulle videre. Du har jo også beskrevet noen av bivirkningen fra den såkalte vaksinen.

   Svar
  • Hei xxx, kan jeg foreslå at du som sier du er lege leser den reviderte who rapporten til Yohannidis. Du bruker det tallet som de estimerte før det egentlig var noe grunnlag å basere statistikk på. Hva tenker du om at CDC i ettertid har gått ut og sagt at kun7% av rapporterte. Ovid dødsfall var folk som døde AV covid mens resten døde med en (tvilsom)positiv PCR Test? Har du undersøkt hva Kary Mullis som fikk nobelprisen for å finne opp Polymeras Chain Reaction , selv sa om oppfinnelsen sin ifjor før han døde?

   Svar
 • «Vi vet mye mer om Covid-19 nå enn i vår. Det viktigste er at dødeligheten blant yngre er lav. »

  Vi kunne visst like mye i fjor vår. Hvis myndighetene hadde undersøkt tilleggssykdommer, medisinbruk ( og D-vitaminnivå på eldre som sitter på sykehjem skjermet for sol?), og at 60% av de innlagte var våre nye landsmenn i Oslo, og delt denne informasjonen med oss. ( Det er vi som betaler lønna til de som sitter med tallene.)
  – Som de nå gjør med de som dør av vaksiner.
  Av en eller annen grunn gjorde ikke myndighetene dette; de var opptatt med å spre frykt.

  Svar
 • ‘ Den svært dramatiske smittesituasjonen i India bekymrer og viser alvoret i koronapandemien, sier Frode Forland i FHI. ‘
  https://www.nrk.no/norge/kan-bli-aktuelt-med-en-tredje-vaksinedose-allerede-til-hosten-1.15471946

  Så «alvorlig i India», at hvis dødstallene ( 200 000) hadde blitt sammenliknet med et vanlig influensa-år i Norge ( 900) , så burde det dødd 250 000 i India.
  Hvis vi sammenlikner med influensa-året 2017/18 i Norge, (1400 ) så burde det dødd 400000 ( dobbelt så mange) av Korona i India, hvis man sammenlikner med folketall.
  Konklusjon:
  Denne «døds-pandemien» har vært mye mildere enn tidligere års influensa.
  I fattige, tettbefolkede-ikke-nedstengte India, som i rike nedstengte Norge.

  Hvorfor forteller ikke myndigheter og media dette?
  Skyldes det kun idioti og manglende tallforståelse, – eller er det en agenda her?
  Begge deler er like skremmende.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Yrkesmilitære:

Det går dårlig i Frankrike.

Forrige innlegg

Sovjetunionen:

Det var også et foregangsland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.