POSTED IN Helse

Overdødeligheten i landet etter vaksineringen bidro til dette.

Filippinenenes nasjonalforsamling avviser WHO-krav.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Representantanes hus i Filippinane avviser blankt WHO sine tillegg til Dei internasjonale helseretningslinjene

Sjå òg «Estland og Slovakia avviser WHO sine internasjonale pandemiavtaler», publisert 28.november 2023.

Innlegget er hentet fra Saksyndig.

Nettstaden The Exposé melder at no avviser òg Filippinane WHO sine tillegg til Dei internasjonale helseretningslinjene (IHR). Dette vart gjort på eit møte i Representantanes hus tysdag 28.november 2023. Spesifikt vedtok dei ein resolusjon som blankt avviser dei tillegga som Verdas helseforsamling (WHA) tok til seg 27.mai 2022. Den filippinske resolusjonen avviser i tillegg dei føreslegne tillegga som for tida blir forhandla fram i hemmelege møte av WHA, og som etter planen skal innførast i medlemslanda i mai 2024. Representant S. Dan Fernandez, som leverte resolusjonen til Representantanes hus, informerte etterpå WHO skriftleg om denne avgjerda. Filippinane har nyleg opna etterforsking rundt alle dødsfalla relatert til «pandemi»-responsen.

The Exposé skriv (mi omsetjing):

«I mai 2022 vart WHA stille einige om å redusere den perioden nasjonar har til å trekkje seg frå framtidige tillegg til IHR. For nasjonar å halde på den lengre 18-månadersperioden dei tidlegare hadde på å trekkje seg, måtte land sende WHO ei kort melding om at dei trekkjer seg frå tillegga som vart bestemt av WHA i 2022, før 1.desember 2023.

I november avviste Representantanes hus i Filippinane dette tillegget og gjekk lenger. Dei avviste òg dei føreslegne IHR-tillegga som skal innførast av WHO-medlemsstatar i mai 2024.»

Hva vil president Marcos gjøre?

Resolusjonen har namnet HR1490 (House Resolution 1490), og kan lesast her. I same artikkelen kan òg brevet som Fernandez sendte til WHO lesast. Som SuperSally skriv i den artikkelen der dokumenta er å finne: «Dette brevet er ikkje åleine nok for at Filippinane kan avvise IHR-tillegga; formell erklæring må òg kome frå kontoret til presidenten / Departementet for utanlandsaffærar. Derimot vil House Resolution 1490, og brevet til WHO […] presse fram temaet. Presidenten vil måtte velje ei side!»

Resolusjonen byrjar med følgjande ord:

«Det er herved bestemt av Representantanes hus om å oppmode Regjeringa til å avvise tillegga til Dei internasjonale helseretningslinjene innført 27.mai 2022, og dei føreslegne tillegga som på noverande tidspunkt blir forhandla fram i hemmelegheit og som skal innførast i mai 2024, sidan dei utgjer ein trugsel mot offentleg orden og tryggleik, er i strid med veletablerte helseprotokollar og førehandsdømmande mot våre fundamentale demokratiske prinsipp.»

Brevet som representant Fernandez sendte til WHO byrjar slik:

«Vi skriv for å informere dykk om at vi herved aviser in toto [fullstendig] tillegga til Dei internasjonale helseretningslinjene av 2005… som vart innført av den 75. Verdas helseforsamling 27.mai 2022.»

The Exposé skriv:

«Ein av grunnane som blir gjevne for avvisinga av 2022 IHR-tillegga, var at Representantanes hus fyrst no nyleg hadde opna ei etterforsking rundt overtalsdødsfall relatert til responsen på covid-pandemien. ‘Denne kongressundersøkinga kan kanskje ikkje vere fullført innan den 77. Verdas helseforsamling i slutten av mai 2024, som er måldatoen for innføringa av dei substansielle 300+ IHR-tillegga,’ formidla representant Fernandez skrifleg til WHO sin vordande generaldiktator.»

Spørsmålet er om det Bill Gates-styrte WHO vil godta denne avvisinga frå Filippinane.

Forsidebilde: Lexica.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Tormod Wessel-Berg
  4 desember 2023 12:23

  Heldigvis begynner verden å våkne, sakte men sikkert. Sannheten vil komme frem uansett, men det tar tid.

  Svar
 • Northern Light.
  5 desember 2023 17:00

  WHOs pandemiavtale vil bare være til fordel for Big Pharma og milliardærer som Bill Gates.

  Av Arsenio Toledo.
  Verdens helseorganisasjon (WHO) er nært det endelige utkastet til sin pandemitraktat, men eksperter advarer om at denne traktaten vil være en grunnleggende trussel mot nasjonal suverenitet og personlig frihet.

  Pandemitraktaten, formelt kjent som «International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response», er ment å være juridisk bindende konvensjoner, og andre typer internasjonale avtaler «for å beskytte og fremme folks helse».

  (Relatert: WHO forsøker globalt KUPP med endringer i internasjonale helseforordninger med en pandemisk traktat – kan det stoppes?).

  Men WHOs sanne intensjoner avsløres, takket være organisasjonens nære bånd til milliardæren Bill Gates og den farmasøytiske industrien. Byrået mottar hundrevis av millioner dollar i årlig finansiering fra Gates – gjennom Bill og Melinda Gates Foundation – og Big Pharma.

  WHO ønsker sannsynligvis sikre den regelmessige store finansieringen de mottar fra Gates og Big Pharma, og da er det svært sannsynlig, om ikke helt sikkert, at pandemitraktaten vil være til stor fordel for dem, og ikke nasjonene som forventes å ratifisere traktaten.

  «Det er en økende verdensomspennende erkjennelse av at dette truende maktgrepet representerer en grunnleggende trussel mot demokratiet», advarte Rhoda Wilson, som skriver for The Expose. «I det minste reiser den økende overføringen av makt til WHO, viktige spørsmål angående nasjonal suverenitet og personlig frihet».

  Human Rights Watch: Pandemiavtalen «beskytter ikke menneskelige rettigheter».
  Den ledende internasjonale ikke-statlige organisasjonen Human Rights Watch (HRW) advarte om at det nåværende utkastet til WHOs pandemitraktat, «ikke setter standarder for menneskerettigheter beskyttet under internasjonal lov, særlig retten til helse og retten til å dra nytte av vitenskapelig fremgang, og risikerer derfor å gjenta de tragiske feilene under covid-pandemien».

  «I stedet for å bygge på lærdommer fra covid-pandemien, har den nåværende foreslåtte pandemitraktaten bare et svakt rammeverk, for å sikre at land vil være ansvarlige for en respons på fremtidige pandemier med hensyn til menneskerettighetene», la HRW til.

  HRW var imidlertid ikke alene om å mene dette. Andre internasjonale menneskerettighets-organisasjoner som Amnesty International, International Commission of Jurists og Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights har også fulgt etter.

  Kanskje verre enda er at pandemitraktaten ikke sikrer en meningsfull deltakelse fra alle grupper, spesielt representanter fra marginaliserte samfunn, og WHO har regelmessig ignorert å inkludere dem i prosessen med å utforme traktaten.

  Ifølge Human Rights Watch, gjenspeiler det nåværende utkastet til en pandemiavtale, i steden «en prosess uforholdsmessig styrt av (de farmasøytiske) selskapenes krav, og politikken til regjeringer i rike land med å beskytte makten til den farmasøytiske industrien».

  Fra Natural News, publisert 4 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WHO’s Pandemic Treaty will only benefit Big Pharma and billionaires like Bill Gates.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Blir neppe å se på NRK.

Dokumentarfilm om storselskapenes grådighet.

Previous Post

Krigen er i gang igjen for fullt:

Israel bomber og USA leverer bombene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.