POSTED IN Coronavaksiner, Kronikk

«Covid-vaksiner»:

Overdødeligheten er bevist, men myndigheter i Vesten sitter stille i båten.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

Statistics is like a Bikini.
What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.
(Aaron Levenstein)

Når de skyldige beskyttes av sine ofre

Godt nyttår til alle. La meg begynne året med å se litt nærmere på månedene november og desember, for disse to månedene er spesielle av to grunner; 1) antall dødsfall i disse to månedene vil normalt kunne gi indikasjoner på styrken av den påbegynte influensasesongen og 2) det er i september og oktober det settes mest vaksiner i Norge, og resultatet ses følgelig tydeligst i de to påfølgende månedene.

I første del (blå) av tabellen nedenfor ser jeg på nevnte måneder i femårs-perioden fra 2016-2020 og sammen-likner dem med snittet for de fem foregående to-måneders periodene.

Denne perioden var på alle måter «normal» med svak under-dødelighet som år om annet forstyrres av en kraftigere influensa, som vi tydelig kan se i slutten av 2016. Influensasesongen startet tidlig det året og toppet seg nettopp i de siste ukene av 2016. Resultatet ble overdødelighet mot slutten av året, selv om 2016 som helhet endte med en helt normal underdødelighet på -1,2%.

Det andre tallene fra SSB kan fortelle fra denne perioden er at den påståtte Covid 19 pandemien i 2020 ikke var annet enn en gigantisk løgn. En pandemi er en pandemi fordi den smitter og dreper en haug med mennesker. Skjedde det i Norge i 2020? Absolutt ikke, 2020 som helhet så en helt normal underdødelighet på -0,32%, som er helt i tråd med hva som skjedde i årets to siste måneder.

Underdødeligheten fortsatte inn i 2021, men fra bunn-noteringen i februar steg jevnt og trutt antall dødsfall, før det i juli 2021 snudde til en periode på 916 dager med historisk overdødelighet, om vi måler mot snitt-tallene for normal-perioden fra 2016 til 2020.

Som tabellen på neste side viser, så har totalt 10,157 flere mennesker dødd i Norge enn hva vi statistisk sett kunne forvente. Dette er nesten like mange som de 10,279 krigsofre SSB kan dokumentere fra WW2, som for Norges del varte i 1,855 dager. Om trenden fra desember 2023 fortsetter inn i januar 2024, så vil den pågående overdødeligheten i Norge passere antall krigsofre på under halve tiden.

Norge er på ingen måte spesielt i denne sammenheng. Hvert eneste land som dyttet mRNA-vaksinene på sine befolkninger har i ettertid opplevd en katastrofal overdødelighet. Har mRNA-vaksineringen blitt stoppet? Nei, den fortsetter som om ingenting har skjedd, og skulle noen være så frimodige å peke på konsekvensene, så blir de straks beskylt for spredning av konspirasjonsteorier og misinformasjon, ikke bare fra de skyldige, men også fra deres ofre. De skyldige beskyttes med andre ord av sine ofre.

Hvordan er dette mulig?

The Indoctrinated Brain

Ifølge Dr. Michael Nehls så er årsaken å finne i Hypocampus, den delen av våre hjerner som lagrer informasjon og som gjør oss i stand til kognitiv kritisk tenkning på basis av tilgjengelig informasjon.

For å kunne håndtere og lagre stadig mer informasjon, så må Hypocampus hele tiden produsere nye hjerneceller, og er følgelig den eneste delen av hjernen som vokser gjennom hele livet.

Hvis Hypocampus av en eller annen grunn ikke lenger kan produsere nye celler, så kan ny informasjon kun lagres om eldre informasjon slettes. Hypocampus blir som en minnepinne uten ledig lagringsplass.

Hypocampus reagerer forskjellig under forskjellige forhold. Informasjon mottatt under frykt absorberes f.eks. raskere og sterkere enn informasjon mottatt når vi ikke er utsatt for fare. Dette er en naturlig og svært viktig nevrologisk funksjon så vi raskt lærer, og aldri glemmer, hvordan vi kan overleve ulike farer.

I kjølvannet av Covid-utbruddet i 2002 (SARS-Cov. 1) ble det satset enorme beløp på utvikling av effektive vaksiner mot Corona-virus. Det ble eksperimentert med mange ulike teknologier og metoder, også teknologier hvor spike-proteinet vi kjenner fra dagens mRNA-vaksiner ble brukt.

Alle disse forsøkene mislykkes, men en viktig observasjon ble gjort i 2006, da det ble oppdaget at om spike-proteinet krysset blod/hjerne barrieren og entret Hypocampus, så stoppet produksjonen av nye hjerneceller umiddelbart.

Om jeg skjønner Dr. Nehls riktig, noe jeg på ingen måte kan garantere, så er hans hypotese at spike-proteinet i dagens mRNA-vaksiner har entret Hypocampus til vaksinerte, stoppet produksjon av nye hjerneceller, samtidig som vi alle ble utsatt for ekstrem indoktrinering og propaganda under betydelig frykt.

Denne kombinasjonen har ført til at mange mRNA-vaksinerte har fått sine kognitive evner delvis eller full-stendig lammet og at de har fått viktige deler av sin mentale informasjons-bank erstattet med «narrativet», som vanskelig kan utfordres av ny informasjon, f.eks. data fra SSB. De er kort og godt hjernevasket og mentalt reprogrammert og vil, hvis utfordret med ny fakta-basert informasjon, normalt reagere med fryktbasert aggresjon.

Jeg må som sagt ta alle forbehold her, dette er utfordrende stoff for en amatør som meg, så lytt derfor selv til Dr. Nehls, og gjør det kritisk.

Om jeg likevel har oppfattet budskapet noenlunde rett, og at Dr. Nehls har rett, så forklarer dette hvorfor så få reagerer på det enorme menneskelige skadeverket disse mRNA-vaksinene har resultert i. Dette inkluderer kanskje også våre politiske- og byråkratiske ledere, som kan være like hjernevasket, reprogrammerte og klargjorte for «Agenda 21» og «The Great Reset», som resten. Schwab-puddelen Yuval Noah Harari hadde helt rett da han i 2019 sa at “humans are now hackable animals». Vi burde tatt Harari på alvor allerede da.

Kan det bli stort verre enn indoktrinerte og reprogrammerte hjerner?

Ja, mener Dr. Geert Vanden Bossche som i et nylig intervju med Steve Kirsch ga uttrykk for at det vi har sett så langt bare er første fase av denne globale mRNA-katastrofen. Om dere ønsker å vite hva Dr. Bossche forventer i fase 2 og 3, så trykk på lenken over. Lenken fører til et tre minutters utdrag av intervjuet.

En horribel start på året?

Hvordan var denne mRNA-ladningen som start på det nye året? Horribel? Jo, dette er horrible greier, spesielt hva Dr. Nehls har å fortelle. Hans budskap ryster meg helt inn i ryggmargen, og vil ikke slippe taket.

Likevel, om jeg kan tilby et uttørket halmstrå av optimisme, dette behøver ikke å bety at alle mRNA-vaksinerte nå er kognitive zombier. Ingen vet hvem eller hvor mange som ved ett eller flere lykketreff havnet i placebo-leiren, heller ikke om det er gradsforskjeller av skader, eller om Hypocampus kan leges. Dr. Nehls antyder at det er mulig.

Det eneste jeg selv mener å fornemme, det er jo ingen mRNA-vaksinerte i mils omkrets her, er at selv etter over 10,000 døde og bare gudene vet hvor mange skadde bare i lille Norge, så er det fremdeles, etter 2,5 år med katastrofal overdødelighet, nærmest UMULIG å nevne noe av dette til en skremmende stor del av den norske befolkningen.

Det spiller ingen rolle hvor mye data, fakta og forskningsrapporter man kan armere seg med, sirkuset spinner fullstendig ut av kontroll om man skulle komme i skade for å velge et feil ord i en tilfeldig bisetning. Da blir man automatisk stemplet og hatet som en homofobisk høyreradikal fellesskapstruende Putin-rævslikker, en brønnpisser som forgifter samfunnet og «narrativet» med misinformasjon, desinformasjon og konspirasjons-teorier.

Uansett folkens:

Stay strong, stay smart, be prepared, look for the truth.

Jt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «hackable animals» med mac-adresse hvis man er injisert eller pcr-testet; erobringen av våre sinn er i full gang:
  https://www.bitchute.com/video/M0OtKVSGEUm1/

  Svar
 • Det mest fornuftige jeg har lest på år og dag.

  Svar
 • Vi er vitne til et folkemord i skikkelig stor skala. Det meget interessante spørsmålet er hvorfor folk flest nekter å ta dette inn over seg.

  Kan en del av årsaken være at slike ekstreme hendelser ikke passer inn i virkelighetsforståelsen til majoriteten av befolkningen? Disse menneskene synes ikke å være spesielt villige til å endre sin virkelighetsforståelse, og avviser derfor folkemordet som en realitet.

  Man sitter slik sett igjen med en psykologisk problemstilling: hvorfor er folk ikke villige til å modifisere sin virkelighetsforståelse slik at den passer med godt dokumenterte fakta? Uviljen indikerer en skråsikkerhet på visse områder, f.eks. en sterk overbevisning om at «verden/landet/myndigheten er god», eller at «autoritetene/ekspertene vil vårt beste» eller noe i den duren.

  Benektelse er en psykologisk forsvarsmekanisme, for kronisk stress pga. negative fremtidsutsikter er helsefarlig.

  Det «normale» mennesket har altså ikke mental/emosjonell kapasitet til å ta inn over seg grusomme hendelser når de kommer litt for nært på, kanskje spesielt dersom man har et «valg» – dvs. kan benekte det uten umiddelbare negative reaksjoner, f.eks. på et sosialt plan. Man har eksempler på at folk evner å benekte selv det de observerer personlig – som f.eks. at man bevitner at noen blir skutt eller skadet, eller det kan være noe man selv erfarer på egen kropp og ikke klarer å ta inn over seg. Man har hørt om folk som har fått amputert ett røykeben, men som likevel fortsetter å røyke. Folk blir hekta på – avhengig av – spesielle sinnstilstander, og benekter derfor det som kan true disse tilstandene.

  Mange har nok blitt så desperate etter å leve på en spesiell måte som de har lagt seg til, og som kulturen har støttet opp om, at de benekter ondskapen og/eller døden dersom den blir for påtrengende og synlig. De mangler mentale strategier for både å forklare og å takle svært negative fremtidsutsikter, og til en viss grad er det forståelig. Man kan si at mennesket er konstruert for å leve på livets solside, selv om vi har en viss kapasitet til å takle stress og det uforutsigbare. Men den kapasiteten er begrenset, slik at kronisk stress er helsefarlig.

  Man kan snakke om kulturell arroganse, i den forstand at man er opplært til å forvente at man kan forklare og forstå det som skjer uten å måtte dra inn elementer som ikke er allment akseptert, f.eks. metafysiske dimensjoner. Dersom ondskap som fenomen kun har sitt utspring i mennesket, hvis liv åpenbart er tidsbegrenset her på jorden, så reduseres også ondskapens potensiale. Dermed åpnes det automatisk for systematisk og allment akseptert benektelse av ondskap over et visst nivå, spesielt når det er «mulig» – dvs. når man ikke får det rett i fleisen ved at folk f.eks. blir skutt eller tydelig fysisk skadet.

  Det virker som om dagens folkemord-operasjon er skreddersydd visse svakheter i menneskets psykologi. De som står bak denne operasjonen har dyp innsikt i hvordan folk flest tenker, og ikke minst hvordan kunne kuppe og styre på et organisatorisk nivå. Det ligger åpenbart en plan bak det hele, som strekker seg flere tiår bakover og gjerne mer. Men jo mer kompleks denne operasjonen er, jo større sannsynlighet er det for at vi må ty til en metafysisk forklaringsmodell. F.eks. at det er Satan som står bak det hele og at vi har å gjøre med høyere intelligens enn det mennesket selv besitter.

  Vi er kort sagt grundig lurt. Iallfall de fleste av oss, for selv har jeg forventet noe slikt i lang tid, da jeg har advart mot den kommende Nye Verdensordens totalitære styre helt tilbake til 1993. Altså i over 30 år. Min erfaring er at svært få er interessert i å vite hva som virkelig skjer. Folk flest har mer enn nok med sine egne personlige utfordringer, som ofte er helserelaterte. Eller så er det noe sosialt eller økonomisk, alltid noe personlig å slite med. Og dersom alt mot formidning er såre vel, så handler det stort sett bare om å få det enda bedre. Så verden var moden som en frukt, for å plukkes, og nå skjer det, rett foran øynene våre.

  Jeg forstår at folk ikke klarer å ta det inn over seg, for det krever en mental muskel de aldri trodde de skulle få bruk for, så den visnet hen. De trodde historien var over, at vi var på vei inn i Paradis, eller kanskje allerede var der. Men den gang ei.

  Svar
 • Northern Light.
  22 januar 2024 17:47

  Dr. Peter McCullough: Ni studier viser at HIV-tester blir positive etter covid-«vaksinering».

  Av Vigilant Fox.
  På Shannon Joy Show løftet den anerkjente kardiologen og epidemiologen Dr. Peter McCullough mange øyenbryn, da han kunne rapportere om at ni studier nå bekrefter at HIV-tester blir positive etter covid-«vaksinering» og smitten. Han presiserte at HIV-viruset ikke er der, noe som indikerer en falsk positiv, men den store bekymringen er immunsvikten etter covid-vaksinering.

  Dr. McCullough siterte en studie fra 2022, fra Cleveland Clinic, som viste at personer som tok minst tre covid-injeksjoner, hadde opptil tre ganger større sannsynlighet for å få tilbakevendende covid-smitte enn uvaksinerte individer.

  Forfatterne av studien uttalte: «Sammenhengen av økt risiko for å bli smittet av covid etter å ha fått flere covid-vaksiner i vår studie var uventet».

  Dr. McCullough sa også at han var overbevist om at både covid og vaksinen forverrer immuniteten:» Jeg har blitt ganske overbevist om at covid i seg selv svekker immunforsvaret så vel som vaksinen. De fleste som tok vaksinen fikk covid, og tok vaksinen enda vaksinene ikke virker. De vaksinerte og som tidligere var smittet har enda dårligere immunforsvar».

  Les mer om det falske positive HIV-fenomenet på Dr. McCulloughs Substack-side.

  Fra Viligant Fox News, publisert 19 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker, oversikter og videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: HIV Tests Are Turning Positive After COVID-19 “Vaccination” and Infection, Nine Studies Report.

  Svar
  • «som viste at personer som tok minst tre covid-injeksjoner, hadde opptil tre ganger større sannsynlighet for å få tilbakevendende covid-smitte enn uvaksinerte individer.»

   Dette stemmer godt med mine observasjoner i mitt nærområde. Også underlig mange hjerte/kar-forstyrrelser.
   Undrer disse seg?
   Nei, de tar NOK en vaksine eller ‘booster ‘. ;-)

   La de døde begrave de døde.

   Svar
 • Journalisten som hetset tennisspilleren Djokovic fordi han ikke var vaksinert, er nå selv død. Dødsårsaken er hemmelig.

  https://www.zerohedge.com/covid-19/journalist-who-attacked-top-tennis-player-refusing-covid-vaccine-dies-suddenly

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Da forskrever en seg.

Kraftpolitikken i Norge er som å ri to hester.

Forrige innlegg

Norge er full av dem.

Å kjøre elbil er misforstått miljøvern.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.