POSTED IN Miljøpolitikk

Over 25 % av elvene over hele verden er forurenset med giftige nivåer av reseptbelagte legemidler.

Legemidlene forurenser globalt.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Olivia Cook

En ny studie har funnet at mer enn en fjerdedel av verdens elver inneholder giftige nivåer av reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Studien, publisert i The Proceedings of the National Academy of Sciences, så på forekomsten av farmasøytiske stoffer (API) i verdens elver.

For å måle forekomsten av 61 farmasøytiske stoffer, innhentet forskere vannprøver fra 258 elver i 104 land, også 36 land som ikke er undersøkt for API-forurensning tidligere. Studien viste at rester av API forurenser det naturlige miljøet under produksjon, bruk og avhending.

De høyeste konsentrasjonene ble funnet på steder som mottar stoffer fra farmasøytisk produksjon, steder som mottar utslipp av ubehandlet kloakk, steder i spesielt tørre klima, og steder som mottar utslipp fra biler og avfall. Forskere knyttet den sosioøkonomiske statusen til et land og høyere forurensning av legemidler i elvene, og med lav- og mellominntekts-nasjoner som de mest forurensede.

brown rocky mountain under cloudy sky during daytime
Også her finner en spor etter legemidler.

Reseptfrie legemidler kan være koffein og nikotin, kotinin, og paracetamol, og bortsett fra i Antarktis fant forskere betablokker, anti-epileptiske legemidler, antihistamin, antidepressiva, stoffer i legemidler for diabetes, stoffer i anti-inflammatoriske legemidler, temazepam for behandling av søvnløshet, og antimikrobielle stoffer.

Environmental Protection Agency-forsker Christian Daughton sa: «Folk tror at hvis de tar et medikament, absorberer kroppen det, men det er selvfølgelig ikke tilfelle». Kroppene våre bryter bare ned en del av medisinene vi bruker, og det som ikke brytes ned vil forlate kroppene våre og gå inn i avløpsnettet. Mens moderne renseanlegg effektivt stopper miljøsensitive stoffer, kan de ikke helt fjerne alle spor av legemidler. Følgelig vil en viss mengde API etter rensing av avløpsvann komme inn i elver, bekker og innsjøer fra renseanlegget.

Fremvekst av antibiotikaresistente bakterier.

Det er også en sjanse for at disse reseptbelagte og reseptfrie medisinene og kosttilskuddene er i drikkevannet til hjem og bedrifter, og skader familier og mennesker generelt. Det er også en bekymring for at dette kan øke antibiotikaresistens. Mange bakterielle infeksjoner ble lett behandlet med oppdagelsen av antibiotika, men noen typer bakterier slår nå tilbake.

Resistens oppstår når bakterier, virus, sopp og parasitter endres over tid, og ikke lenger reagerer på medisiner. Dette er farlig fordi det kan gjøre vanlige infeksjoner vanskeligere å behandle, og kan øke risikoen for sykdomsspredning, alvorlig sykdom og død.

Forskere har koblet økningen i resistente bakterier med utbredt overforbruk, feil bruk og misbruk av antibiotika. Antibiotika har helt unødvendig blitt skrevet ut av allmennleger og sykehuspersonell i flere tiår, og har gjort skadelige bakterier resistente. Eksperter sier «å ta antibiotika uten tilsyn av lege kan føre til at en infeksjon blir kraftigere». Det kan også bidra til at antall resistente bakterier øker.

Fra Natural News, publisert 11 november, skrevet av Olivia Cook.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Pharmaceutical waste: Over 25% of rivers worldwide contaminated with potentially toxic levels of prescription drugs.

Kommentar av Northern Light:


Folk blir fortalt at det er deres forbruk av medisiner som er årsaken til forurensing av elver og grunnvann, men det er verdens rikeste og kriminelle industri, den farmasøytiske industrien, som har ansvaret. Det er ikke bare forgiftning av kropp og sinn, med i mange tilfeller unødvendige medisiner som opioider, psykofarmaka og «vaksiner», for å selge mest mulig til høyest mulig profitt de er skyldige i, men også forurensning og forgiftning av flora og fauna.

De går til angrep på menneskeheten, flora og fauna sammen med flere tusen multinasjonale selskaper som er partnere med World Economic Forum, og er finansielt eiet av de enorme kapitalforvaltnings-selskapene BlackRock, State Street og Vanguard blant andre. De presenterer seg som «grønne» utad, men virkningen av deres rovdyrkapitalisme er katastrofal. Bare som et eksempel er snart 3/4 av insektlivet borte, og med det mange arter av fugler.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Ved økende antibiotikaresistens står vi rådløse overfor sykdommer vi trodde var borte, som tuberkulose, syfilis og gonore. Kanskje verre enn legenes overforbruk er antibiotika i kommersiell kjøttproduksjon, helt friske dyr og fugl injiseres for at de skal legge på seg, så ved å spise kjøttet påfører vi oss selv antibiotikaresistens, uten å vite om det.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Forholdet mellom USA og Tyrkia:

Iskaldt.

Forrige innlegg

Vil ikke folkehelseinstituttet at vi skal se tallene?

FHI stenger nettside om Covid-døde i Norge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.