POSTED IN Endring av politikken

Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen (OPCW):

Mister nå troverdighet. Fikser rapporter for å tilpasse dem Nato-behov.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innsidere i OPCW fordømmer siste rapport om Syria

av Dave DeCamp 

I løpet av det siste året, har Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen (OPCW) havnet i en troverdighetskrise. Krisen startet da varslere i organisasjonen stod frem med informasjon som motsa funnene i en offisiell OPCW etterforskning i april 2018 om det påståtte kjemiske angrep i Douma, Syria. Varslernes lekkasjer og vitnesbyrd viser at organisasjonen holdt tilbake resultater deres egne eksperter funnet for å få det til å se ut som om den syriske regjeringen var ansvarlig for angrepet. Og troverdighetskrisen fortsetter. En gruppe OPCW innsidere har nettopp uttalt seg mot en ny rapport som også klandrer den syriske regjeringen, denne gangen for et påstått angrep med kjemiske våpen i 2017.

Den 8. april utstedte OPCW den første rapporten fra sin nye Undersøkelses- og Identifiserings-gruppe (IIT), en enhet av organisasjon etablert for å identifisere gjerningsmennene bak angrepene med kjemiske våpen inne Syria. Den nye IIT-rapporten fant «rimelig grunn» til å konkludere med at den syriske regjeringen var ansvarlig for tre angrep med kjemiske våpen i Ltamenah, Syria i slutten av mars 2017. Nærmere bestemt to angrep med sarin-gass den 24 og 30 mars, og et klorgassangrep 25. mars. De tre påståtte angrepene «berørte» til sammen 106 personer uten å kreve noen liv.

The Grayzone publiserte et svar på rapporten fra en gruppe av OPCW innsidere som kalte troverdigheten til IIT «kompromittert» og sa at rapporten er «vitenskapelig feil.» Ifølge The Grayzone representerer forfatterne som skrev stykket «synet til en liten gruppe nåværende og tidligere OPCW tjenestemann som deltok i dens [IIT rapportens] utarbeidelse og vurdering.»

Innsiderne var mistenkelig til IIT helt siden den ble dannet. «Det var veldig klart for oss under etableringen og oppsettet av ITT at dets formål ikke var å etterforske påståtte tilfeller av kjemiske angrep. I stedet ble teamet opprettet for å finne måter man kunne klandre den syriske regjeringen på med henblikk på påståtte kjemiske angrep.» OPCW ble gitt lov til å konkludere på skyldspørsmål rundt kjemiske angrep etter et vedtak i 2018.

Den syriske regjeringen hadde ingen interesse i å utløse vestlig bombing av landet, men det hadde opprørerne.

Innsiderne stiller også spørsmålet rundt hvilke motiv den syriske regjeringen må ha hatt for å ta i bruk kjemiske våpen, gitt dens fordelaktig posisjon overfor motstanderne på den tiden. De påpeker også at ved bruk av kjemiske våpen man risikere vestlig inngripen. «La oss si at de tok denne kjemperisikoen ved å bruke saringass … De gjorde dette ved angivelig å slippe et par sarin-bomber på et stykke jordbruksland i midt ute i ingenmannsland. Virkelig?»

Et faktum som innsiderne gjør et stort nummer av er at ingen medlemmer av OPCWs Fact-Finding Mission (FFM) som initielt undersøkte hendelsen i Ltamenah, og heller ingen av medlemmene av IIT oppsøkte området for de påståtte angrepene. I stedet stolte etterforskerne på bevis gitt dem av medlemmer av syriske opposisjonsgrupper. Innsiderne skrev: «ikke ett medlem av IIT utførte feltundersøkelser. Bokstavelig talt alt i saken er levert av svorne fiender av den syriske regjeringen.»

Innsiderne sier opposisjonsgrupper brakte «bevis» til FFM over en periode på måneder og år, og overleveringer ble vanligvis gjort i Tyrkia. «Fortellingene, vitneutsagnene, jordprøvene, metallfragmentene, fotografiene og videoene, hvert eneste element av de såkalte «bevisene» var blitt gitt dem av de som hadde alt å vinne ved å assosiere sine fiender med et kjemisk angrep.»

«De hvite hjelmene» er ingen humanitær organisasjon men en gruppe som driver propaganda for jihadistene,

Innsiderne sier at IIT er satt sammen av etterforskere «uten noen bakgrunn eller kompetanse i kjemi, kjemiske våpenprosesser eller teknologi, eller ballistiske våpensystemer.» Derfor er undersøkerne helt avhengige av eksperter som er godkjent av OPCW. Ifølge innsidere, representerer disse godkjente ekspertene «de samme vestlige og NATO etterretningsorganisasjoner, enheter, institutter, laboratorier og enkeltpersoner som allerede var tungt involvert i å ‘bevise’ den syriske regjeringen medvirkning.»

Hvis den syriske regjeringen ikke var ansvarlig for de kjemiske angrep på Ltamenah, ville det peke mot at dette var iscenesatt av opposisjonen. Innsiderne utforsket hvordan dette kunne vært gjort. Igjen påpekte de at bevisene i FFM og IIT brukte – jord- og grusprøvene og metallfragmenter – ble gitt til dem av opposisjonsstyrkene, noe av det ble til og med levert over et år etter den påståtte hendelsen.

Innsiderne tar også opp problemet med språket som brukes i rapporten. «Svakt språk som sier at «det er rimelig grunn til å tro» den offisielle historien, noe som faktisk innebærer en 50/50 sjanse for at det er like rimelig grunn til ikke å tro det. «

«Rimelige grunner» var det samme ordlyden som ble brukt i den endelige rapporten fra FFM rundt hendelsen i Douma, og som ble offentliggjort i mars 2019. Rapporten fant «rimelig grunn» til å tro at et klorgassangrep hadde funnet sted. Selv om rapporten ikke eksplisitt tildeler skyld, har den ignorert en teknisk vurdering gjort av en ansatt OPCW ansatt som konkluderte med det var en «høyere sannsynlighet» for at de to sylindrene funnet i Douma ble «manuelt plassert på disse to stedene og ikke sluppet fra et fly.» Denne konklusjonen vil peke på en iscenesettelse. Ignorerer man denne konklusjonen, som OPCW gjorde, vil det lede leseren til å tro at den syriske regjeringen sto bak. Denne tekniske vurderingen ble publisert av The Working Group on Syria, Propaganda og Media i mai 2019, som igjen satte i gang varslingsskandalen i Douma.

Så langt har fire OPCW varslere stått frem og advart mot Douma etterforskningen. Hendelsen i Douma resulterte i hevnaksjoner mot syriske regjeringsmål fra USA, Storbritannia og Frankrike. To av de varslerne som stod frem hevdet at amerikanske tjenestemenn ble brakt inn til OPCWs hovedkvarter for å fremlegge «bevis» til FFM om at den syriske regjeringen var ansvarlig for klorangrepet i Douma. Skandalen rundt arbeidet med hendelsene i Douma viser at OPCW har operert med en pro-vestlig hensikt.

Fra Khan Shaykhun. Hvis det er en beholder med Sarin som har truffet her er ikke de som undersøker stedet tilstrekkelig beskyttet.

IIT er ventet å komme med rapporter rundt angrepene i Khan Shaykhun i april 2017 og hendelsen i Douma i april 2018. Det påståtte angrepet på Khan Shaykhun resulterte i amerikanske hevnaksjoner i form av et luftangrep mot en flybase tilhørende den syriske regjeringen. På samme måte som etter hendelsen ved Ltamenah ble heller ikke Khan Shaykhun verdiget et besøk av FFM. Også denne gangen støttet de seg på andre grupper for å fremskaffe bevis. Blant disse gruppene var Syria Civil defence, også kjent som de Hvite Hjelmene. Denne såkalte hjelpegruppen hevder selv å være nøytrale i konflikten, men mottar hoveddelen av sin støtte fra vestlige land. Ut av alle hendelsene det forventes at IIT skal rapportere om, er hendelsen i Douma den eneste der en OPCW FFM faktisk oppsøkte området der det påståtte angrepet fant sted. Men da FFM fremsatte konklusjoner som ikke var akseptable for OPCW og vestmaktene, ble teamet erstattet.

Etter at IIT publiserte sin rapport om Ltamenah, kom statssekretær Mike Pompeo med en uttalelse som sa: «USA deler OPCWs konklusjoner.» Pompeo fortsatte så med å skryte av organisasjonen, «USA berømmer den grundige undersøkelsen og arbeidet til OPCWs eksperter, som igjen har vist at deres innsats i Syria har vært nøytral og profesjonell.»

For å svekke kritikk brukes begrepet «konspirasjonsteoretiker» om den som fremfører kritikken.

OPCWs troverdighet vil overleve siden de fleste vestlige medier nekter å dekke Douma skandalen. Når skandalen nevnes, er det vanligvis referert til som «russisk desinformasjon.» I en artikkel om de kommende IIT rapportene, siterte The Guardian en kjemisk våpenekspert som refererte til skandalen som en del av «russisk-ledet desinformasjonskampanje.» Eksperten sa, «For eksempel, den antatte kontroversen fremsatt av varslerne i OPCW i fjor, har organisasjonen selv motbevist med offisiell undersøkelse av saken. Selv om kritikken ble funnet å være grunnløs, har det ikke stoppet konspirasjonsteoretikerne.»

De to varslere i sentrum av kontroversen skrev et tilsvar til hva OPCW mente var en «offisiell undersøkelse» i artikler utgitt av The Grayzone, samt i Peter Hitchens blogg på ‘The Mail on Sunday’. Varslernes svar plukket fullstendig fra hverandre OPCW svake forsøk på avdramatiserer lekkasjen og diskreditere de to mennene. At problemene skulle være en «russisk-ledet» desinformasjonskampanje virker mildest talt rart, all den tid lekkasjen kom innenfra OPCWs egne rekker, og ikke fra Russland.

Etter hvert som de neste IIT rapportene kommer ut, er det viktig å se på dem i en riktig sammenheng. OPCW skal ikke ha myndighet til å vurdere skyldspørsmål så lenge Douma-skandalen forblir uløst. IIT-rapportene vil trolig bli brukt som begrunnelse av vestlige makter for å iverksette flere sanksjoner mot Syria – og kollektivt straffe innbyggerne i en suveren nasjonalstat som prøver å gjenoppbygge seg selv etter ni år med brutal krig.

Oversatt av Bjørn Thorsønn

Forsidebilde: Gwendal Cottin@gwendal

https://original.antiwar.com/Dave_DeCamp/2020/05/03/opcw-insiders-denounce-latest-syria-report/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  14 mai 2020 11:53

  Selvfølgelig fikser de rapporten. USA lyger ALLTID om ALT de gjør.
  http://hvamenerpartiene.com/vedlegg/En_Ondskapens_Akse.pdf

  Svar
  • Fra boka di ( lenken) Kaarbø:
   » Det fikk Barack Obama erfare da han ville ta Syria etter gassangrepet. Han fikk ikke støtte til krig verken i FN eller i kongressen.»

   Var det ikke Obama som fikk Nobels Fredspris av Norge? ;-)

   Og burde ikke våre statsstøttede media skriver om dette jukset, når det er avslørt,med samme overskrifter som de brukte på løgnene?
   Har vi et media i Norge som informerer, eller bedriver de kun (krigs-) politikk og løgn?

   ‘ Hva vinner løgnerne med løgnene? – At vi ikke lengre tror NOE er sant.’

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    14 mai 2020 18:13

    Obama fikk fredsprisen fordi det ENDELIG kom en president i USA som kunne snakke for seg. Dessverre ble det med snakket, han klødde oss i ørene så Nobelkomiteen nesten fikk orgasme, men han ble en katastrofe for verdensfreden og for varslere. Dersom det fantes politikere i Norge med baller, ville de krevd fredsprisen tilbake. Men som du sier: vi har ikke media som informerer, de bare bidrar til å spre USA sin desinformasjon og løgn. Heldigvis, en dag vil folk si som ungen i eventyret: «Men har jo ingen klær på !»

 • […] Iran som ikke har atomvåpen skal gi det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilgang til alle landets kjernefysiske anlegg. IAEA er naturligvis et tidligere uavhengig organ som USA har politisert slik de gjør med andre organ som skulle sikre nøytralitet i sin virksomhet, f.eks. OPCW organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Den har også USA politisert og fått til å forfalske rapporter fra Syria. […]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg
Thierry Meyssan: Kurdistan, innbilt fransk kolonialisme.
Forrige innlegg

Livet i provinsen:

Ikke så provinsielt likevel?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.