POSTED IN Norge

Orderudsaken:

Fire ble dømt, men er saken løst?

Var det en politisk henrettelse?

19 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Siden saken nå er på ny aktualisert republiserer vi dette innlegget 2020.

Redaksjonen

ORDERUD – SAKEN

Av Steinar Åge Brenden

Privatetterforsker Tore Sandberg er en utrettelig mann. Han snur alle steiner for om mulig å rette opp justismord som er skjedd i vårt samfunn. Og han kan vise til resultater. Han fikk Per Liland frikjent for øksemord i «Lille helvete» i Fredrikstad. Og han fikk likedan frikjent Fritz Moen for to alvorlige seksualdrap i Trondheim. Den siste saken er særlig graverende for norske domstoler, politi og påtalemakt. Det er disse som bør settes på tiltalebenken.

Nå er turen kommet til Orderud – saken. Etter at Sandberg har arbeidet i over 10 år med den, har man funnet tiden moden for å søke om gjenopptagelse. Dette skjer etter at 4 personer er dømt for medvirkning til trippeldrap på Orderud gård og har sonet ferdig straffene. Drapene skjedde i 1999.

Det er mye merkelig med denne saken. Alt samme dag som de tre drepte var funnet i kårboligen på Orderud, går politiet ut og sier at motivet bunner i en gårdskonflikt. Dette er å begynne i gal ende. Det er noe som heter forhåndsdømming. Trolig må man se helt andre steder enn gårdskonflikt for å finne kjernen i saken. Det er det Tore Sandberg nå gjør.

Den sentrale figur i saken er Anne Orderud Paust. Året før hendelsene på Orderud gård ble hun og ektemannen Per Paust utsatt for (minst) to attentatforsøk. Begge var alvorlige, men mislykte. Politiet fant hendelsene så truende at de sendte ekteparet Paust ut av landet. Der ble de til våren 1999. Hva kan vi si om ekteparet Paust? De er nøkkelpersonene i saken.
Per Paust hadde sitt virke i UD. Han hadde lengre tjenester i USA. Om han der ble involvert i etterretning er uvisst, men sannsynlig.

Hva så med ektefellen Anne? Hun virket i Forsvarsdepartementet. Hun var høyt oppe i rekkene, som personlig sekretær for forsvarsministeren. Hun rakk å arbeide for hele 5 ulike norske forsvarsministre. Noe av hennes arbeid hadde foregått ved NATOs hovedkvarter i Brussel. Det som nå er nevnt har betydning for hendelsene på Orderud gård i pinsen 1999. Ekteparet Paust var trolig agenter med tilknytning til amerikanske tjenester.

Våren/forsommeren raser krig i Jugoslavia. Stridens påskudd er Kosovo. Norge involverer seg sterkt i krigen, som vanlig på vestlig, amerikansk side. Krigen er i strid med folkeretten og etterlater et ødelagt Serbia og et kaotisk Kosovo.

Man kommer til begynnelsen av mai 1999. Per Paust dør nokså brått av kreft. Dermed har man løst et problem for morderne. Men ett gjenstår: Anne Orderud Paust. Vi når pinsehelgen. Den 22.mai reiser Anne Orderud Paust på besøk til foreldrene på Orderud gård i Sørumsand. Hele dagen har kårboligen, som foreldrene bor i, vært holdt under oppsikt. Dette skjer fra en privatbil parkert like i nærheten og som flere har lagt merke til.

Når Anne er vel på plass i kårboligen slår morderne til. De er raske og profesjonelle. At Kristian og Marie Orderud blir drept er tilfeldig og er en dekkoperasjon. Da drapet er utført forsvinner morderne raskt. Trolig unnslipper de i bil over svenskegrensa. Ekteparet Per Paust og Anne Orderud Paust er nå døde.

Et viktig poeng er dette: Mordet på Anne Orderud Paust er varslet. En anonym mann ringer 1880 – nummeropplysningstjeneste på Vestlandet noen dager før drapene. Han spør om Annes telefonnummer. Han sier også at hun skal myrdes. Dette er et viktig spor som aldri er fulgt opp. Kunne mannen vært identifisert, hadde saken vært oppklart.

Det passet norske myndigheter godt at Orderud – drapene kunne knyttes til noe trivielt, til en gårdskonflikt. Det er jo slikt som ulmer under overflaten i annet hvert hjem i Norge. Dette alminneliggjør det hele. Det gjør det til en interessant sak, men ikke noe mer.

Spørsmålet er dette: Hvorfor ble Anne Orderud Paust myrdet? Ekteparet Per Paust og Anne var ansatt i UD og Forsvarsdepartement. De var som nevnt agenter knyttet til amerikansk etterretning. Drapene sammenfaller i tid med krigen i Serbia/Kosovo. Norge deltar i denne NATO – krigen. Drapet på Anne Orderud Paust er en hevnakt mot Norge for deltagelse i krigen.

Tore Sandberg er en grundig mann som aldri reiser krav om gjenopptakelse av en sak før han er sikker. Denne gang leder han oppmerksomheten mot et brev funnet i Sverige. Brevet skal ha vært forelagt domstolen under rettergangen mot de 4 som ble dømt for medvirkning.

Hukommelsestap kan noen ganger være nyttig.

Påtalemakten (aktor) svarer nå at han ikke kan huske brevet. Man møter med andre ord det vanlige «hukommelsestapet». Videre viser Sandberg til forhold rundt drapsvåpnene som ble brukt. Det er det lille man vet foreløpig. Det meste som står i begjæringen om gjenopptakelse er selvsagt ikke kjent.

Hvem holdt så i våpnene i kårboligen? Tore Sandberg nevner «torpedo med østeuropeisk bakgrunn». Altså «jugoslavisk» mafia? Dette rimer godt. Også med attentatforsøkene mot ekteparet Paust sommeren 1998.

Orderud – drapene har ikke med noen gårdskonflikt å gjøre, men med politikk og krig ført langt utenfor Norges grenser.

Nå er det bare å vente på konklusjonen til gjenopptakelseskommisjonen.

Steinar Åge Brenden. 29.6.2018

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

19 kommentarer. Leave new

 • Jeg har ikke anelse om hva motivet for drapene er, men en av de påfallende tingene med denne saken er hvordan politiet valgte å overse enkelte spor.

  I en Brennpunkt-dokumentar fra 2009 viste de en filmsnutt der lederen for politietterforskningen spurt om han så noen forbindelse mellom tidligere bombe-attentat mot Orderud og drapene. Han svarte – oppsiktsvekkende – at han ikke så en slik forbindelse.

  Når media skriver ‘jugoslavisk’ mafia er dette misvisende, da det henleder tankene til serbisk mafia. Det som egentlig menes, er kriminelle fra Kosovo og Bosnia. Den mistenkte torpedoen som ble funnet død i Sverige noen år senere, var bosnier – altså fra ‘vår’ side i konflikten.

  Det som ofte glemmes, er at i det samme skjedde i det tidligere Jugoslavia som nylig skjedde i Syria og Libya – kriminelle/patriotiske/religiøse eksilgrupper oppmuntres bak kulissene til å sende fremmedkrigere ut – og sannsynligvis får de lov å skaffe seg midler til uavhengighetskampen fra illegale inntektskilder. I Jugoslavias tilfelle var nok narkotikasmugling en viktig inntektskilde, som det er dokumentert tilfelle med Contras i Nicaragua bare noen få år tidligere.

  Det innrømmes selv i NATO-pressen at Kosovos KLA har vært nært knyttet til det europeiske heroinmarkedet i flere tiår. Samtidig samarbeidet gruppen med NATO-landene både før,under og etter krigen mot Jugoslavia.

  Som i Syria og Nicaragua, får disse gruppene en uoffisiell beskyttelse for denne virksomheten fra militær/etterretnings-apparatet. Myndighetene velger å late som de ikke ser enkelte ting. Kanskje alliansehensyn gjorde at det ikke var ønskelig at enkelte spor ble fulgt, et ønske som igen ble hvisket i politiets ører.

  Svar
  • Åshild Margrethe Julsrud
   1 juli 2019 21:12

   Men Per Orderuds foreldre var ikke ansatt i verken UD eller i et departement!!!! Pers foreldre var heller ikke agenter
   DE var pensjonerte bønder og fortjente ikke å dø. Hvis de ønsket livet av Pers søster kunne det vært gjort uten å drepe foreldrene!!!

   Svar
   • Wasan Totland
    1 februar 2020 10:50

    Motivet er grundig forklart i artikkelen. Det gjelder å lese nøye, se saken fra flere vinkler, og prøve å innse hvordan slike arbeider. Hvis morderne kan få endret motivet er det lite trolig at skrupler ved å drepe et par til her og der spiller noen vesentlig rolle. Dessuten vil man også beleilig nok i samme slengen ha ryddet av veien flere vitner ved å gjøre det.

 • At det er politiske motiv bak og ikke en gårdskonflikt, tviler jeg ikke på. Men disse politiske motiv som lanseres her nevner ikke Serbia ved navn, men det er det de mener. Og da spør jeg, hva i alle dager er det Anne O.P. gjorde som var så utfallsgivende at akkurat hun MED FAMILIE måtte utslettes?
  I Serbia konflikten var det mange aktører og det ville vel vært mere naturlig å sikte på folk høyere opp i beslutningshierarkiet. Men nei, Anne O.P. ble utsatt for flere attentatforsøk, før hun ble skutt.
  Likeledes med mannen, Per Paust hvis brå død er verdt fortsatt undersøkelse, da graven hans fortsatt gir sterke radioaktive utslag. Dette er ett solid tegn på statlig etterretningstjeneste.

  Svar
  • Akkurat hun MED FAMILIE?

   Du har misforstått. Foreldrene hennes ble drept som collateral damage. De ble drept fordi de var vitner. Ikke fordi de i seg selv var et mål. Det var åpenbart Anne som var målet.

   Svar
  • Hvilke politisk motiv skulle det ha vært å drepe to pensjonerte bønder som aldri var politisk engasjert???
   Per foreldre var aldri politisk aktive!!

   Svar
 • Spionasje er ein ting, men kva med kontra spionasje eller vart dei sett til spesial oppdrag av noken art.
  Det er uansett prisverdig av Tore Sandberg å ta opp denne saken, og slett ikkje uten risiko heller.

  Svar
 • Barbro Eide
  30 august 2018 0:53

  Kan det være at Anne begynte å ane at Usa ville bruke konfliktene i Jugoslavia til å splitte opp landet for å bane seg vei til Ukraina – Russland? Dette var før regimechange ble allment kjent som Usa s metode for å ta makt overalt i verden hvor de kan splitte og herske… eller i det minste var det før «den arabiske våren» som lurte folk trill rundt en stund?

  Synes drapene ligner mer på CIA el NSA enn på østeuropeisk mafia.
  Kanskje hadde ekteparet begynt å se den egentlige bakgrunnen for Usa’s gjerninger i verden, kanskje hadde de begynt å tvile på Usa sin rett til å holde på slik de gjør? Og de visste allerede så mye at de potensielt kunne gjøre stor skade om de «lekket»?

  Svar
 • Halvor Raknes
  5 november 2018 21:51

  Dette er en artikkel jeg skrev i 2007/2008 på det nå nedlagte nettstedet Xiandos. Som jeg skrev i innledningen så tas absolutt alle forbehold rundt den informasjonen som bringes til torgs her. Alt kan være bløff eller det kan være deler av det virkelige bildet. Da John Færseth skrev boka si KonspiraNorge i 2103 så ble jeg nevnt der i forbindelse med denne artikkelen.

  https://web.archive.org/web/20081204024154/http://nb.xiandos.info/Orderudsaken_og_det_norske_kongehuset

  Svar
 • Dagfinn Klausen
  16 november 2018 10:55

  Har ikke lest boka til John Færseth. Omtaler han noen konspirasjonsteorier i forbindelse med Orderud drapet?

  Svar
  • Wasan Totland
   18 januar 2019 16:54

   Hei dagfinn. Jeg ser at du også er oppgitt over at Steigan bruker Plathe i sitt medie. Plathe lever nok av denne svindelen og Steigan er muligens avhengig av hem på et eler annet vis. Jeg har gitt beskjed om dette og slettet profilen min på Steigan på grunn av det. Han fikke velge mellom meg og Plathe. jeg håper flere gjør det samme.

   Svar
 • Marit Sandtrø
  21 november 2018 1:17

  Det er på høy tid at Orderud-saken blir gjenopptatt. I 2010 skrev forfatteren Knut A Braa en thriller, Aftermath, om Orderud-saken. Anbefales. http://braa.net/aftermath/

  Når man har god innsikt i og åpenbart gode kontakter innen forsvar og etterretning, er det kanskje ikke så dumt å gripe til fiksjon i stedet for saksprosa når man har noe på hjertet.
  Braa er FN-veteran fra krigen i Libanon på 1980-tallet, og har skrevet flere politiske thrillere.

  Svar
 • Politiske mord er vanligere enn det de fleste forestiller seg. De handler alltid om samfunnskontroll og i visse politiske kretser, men oftest langt unna der de synlige beslutningsprosessene foregår, så iverksettes de pro et contra; for å bevege masse eller for å unngå at masse beveges. I terminologien fra psykologiske operasjoner er disse dødelige operasjonene del av reaksjonskontroll. Teknikken som den utviklet seg i det gamle Sovjetregimet kalles gjerne Reflexive Control og maskirovka, betydningen framgår av navnet, og i Vesten kalles operasjonene ofte rett og slett Conception Control; altså kontroll av hva betrakteren, det vil si samfunnets masse oppfatter som sant eller usant, virkelig eller uvirkelig. Det handler alltid om samfunnskontroll der mord brukes for å stanse eller fremme noe.

  Om hvordan slike mord utføres har flere «informerte» sagt noe om, her den israelske terroreksperten Alexander Brass: https://en.news-front.info/2018/09/28/skripal-case-israeli-expert-on-the-work-of-the-special-agents/ Terrorforskeren Ole Dammegård har forsket på politiske mord og terrorisme i over tretti år og har skrevet to absolutt lesverdige bøker om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986. De samme teknikkene går igjen, og når usannsynlige syndebukker og politiets ubegrunnede konklusjon engang før noe er undersøkt nevnes, så virker det som om dette er feilgrep det stadig er vanskelig å gjøre noe med. I hver av disse sakene dras politi og rettsvesen, helsevesen og medier inn og kontrolleres via for publikum ugjennomskuelige nettverk. Det viser den dype indre staten i staten i aksjon, like vanlig i «demokratier» som i reinspikka diktaturer. Bortsett fra at kontrollørene nok må jobbe adskillig mer i såkalte demokratier.

  Politiske mord brukes like gjerne for å skape holdninger for saker som den drepte blir assosiert med, og mordet på den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov i februar 2015 var med størst sannsynlighet ett av dem. Nemtsov hadde ikke lykkes i å skape noen reelt livskraftig russisk opposisjon mot president Putin og gjorde faktisk mer skade på Putins omdømme som død enn da han var i live. Der finnes mange slike saker. Om ettermiddagen 10. september, få dager før Sverige gikk til stemmeurnene over om landet skulle bli medlem av EMU, den europeiske pengeunionen, ble Sveriges statsminister Anna Lindh som var en ivrig EMU tilhenger, brutalt knivdrept på et shoppingsenter. Gjerningsmannen unnslapp innledningsvis, politiet begynte å opptre like merkelig som i alle lignende saker, og det er fremdeles svært usikkert om den senere grepne og dømte gjerningsmannen er den rette. Alt for mye stemmer ikke. Mordet førte til umiddelbar økt støtte for EMU tilslutningen, og meningsmålingene som hadde vist at ja-siden stod i fare for å tape gikk over i et valgresultat med beregnet åtte prosents økt oppslutning og altså ja til EMU.

  Politiske mord, statsstøttet terrorisme mot egne borgere og andre konstruerte tilfeller av reaksjonskontroll er helt vanlige styringsmetoder for å unngå reell demokratisk politikk. Bare fordi også mediene helt siden begynnelsen har vært en del av kontrollapparatet, jfr. Udo Ulfkottes bok «Gekaufte Journalisten», så synes slike påstander å være uvirkelige. Det faktum at Ulfkottes bok aldri har vært nevnt i noen allment tilgjengelig mediekanal indikerer at mye er på spill, men varslere lik Ulfkotte indikerer til overmål at demokratiet overstyres av nærmest uslåelige mekanismer.

  Tor Larsen

  Svar
  • Innlegget over er skrevet av Tor Larsen, men lagt ut av meg etter at han ikke klarte å legge det ut fra sin egen maskin. Det har vært mye tull med kommentarspalten i det siste noe jeg virkelig beklager. Jeg prøver å finne en løsning på det.

   Svar
   • Tor Larsen
    30 juni 2019 12:54

    Takk for hjelpen, og jeg ser at jeg har gjort litt formulerings- og regelrette skrivefeil mens budskapet forhåpentligvis kommer fram. Anna Lindh var selvsagt ikke statsminister, men utenriksminister! Det kunne vært bra om man fikk anledning til å korrigere etter at innlegget er postet.

 • God artikkel. For det første, så drepte selvsagt ikke Per Orderud sine foreldre pga en gårdskonflikt. Det er viktig å være klar over ingen makt i verden, heller ikke Pers foreldre, kunne tatt gården fra Per Orderud. Han hadde fått gården pga odelsloven, dersom han hadde ønsket det. Så konflikten mellom Per Orderud og hans foreldre dreide seg i høyden om noen hundre tusen kroner. Og jeg tror neppe at noen mann i Norge ville drepe sin mor for noen hundre tusen kroner, da aller minst Per Orderud, som visstnok var nær knyttet til sin mor.

  Svar
 • Orderud arbeidet i UD- og de kjente meget godt til at fhv Forsvarsminister Johan Jørgen Holst ble tatt med blåsyre, og derfor ble de «ryddet av veien». De som utførte drapene er heller ingen hemmelighet, Stay Behind. Sokken som ble funnet på Orderud gård tilhørte en av morderne. En kvinne. Dette er en fhv Stasi julie. Hvis Sanberg ønsker det- kan han kontakte Norulv Øvrebotten- og få lys over saken.

  Svar
 • På unz.com er det flere interessante artikler om Mossad som drapsmaskin, f eks «Mossad Assasinations» av Ron Unz og «The Assassins are back!» av Israel Shamir. Shamir skriver: «Mossad assassinated more people than all the special services of other states ….together». Etter som Mossad har vært meget aktive når det gjelder politiske drap, kan det være grunn til å spørre om ikke Mossad også er ansvarlige for Orderud-drapene. Anne Orderud Paust var sekretær for Johan Jørgen Holst, som var svært aktiv i fredsprosessen i Midt-Østen. Johan Jørgen Holst kan ha blitt myrdet av Mossad fordi mange israelere var svært negative denne fredsprosessen. Anne Orderud Paust ble tatt ut fordi hun visste for mye, og foreldrene hennes strøk med som Collateral damage. I så fall forklarer dette hvorfor drapet ikke er blitt oppklart, for hvis Mossad er ansvarlige, så blir de beskyttet av norske politikere og myndigheter.

  Svar
 • Norge – en gjennomsyret, korrupt og meget syk pasient!
  Vi har mye å snakke om, Knut Lindtner.

  Bare for å ta det mest kostbare vi skulle hatt, nemlig friheten.

  Den finnes som kjent ikke- da Norge slett ikke ble frigjort i 1945, annet enn fra Nazzene, men ikke fra kgb bandittene av samme sorten, les stalinistene og bolsjevikene. Disse er det som utgjør trusselen også i dag for den vanlige russer, nemlig kun 1% av hele russland sitter i Kreml og vanstyrer HELE russland og HELE Vesten.

  Her er dokumentet som Olav X signerte i 1945. se pkt 12. Der finner dere Stay Behind- som dreper uskyldige mennesker i Norge, hvor Pst leter etter andre å legge skylden på.

  https://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=23&t=3978

  En hær i Hæren ble opprettet i 1940- og ble avslørt ved et tilfelle i 1978 i Vi Menn:

  https://bmonline.no/html/sbehind.html

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva Ukrainakrigen handler om.

For folk er det følelser og uhyrligheter. For geo-strategene om makten på det globale sjakkbrettet.

Forrige innlegg

Jens Stoltenberg: Nato er klar for krig mot Russland.

Er Norge klar for krig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.