POSTED IN Russland, USA

Oppskriften på det vi ser i Ukraina i dag var klar i USA i 2019.

Men så kokte den politisk/militære suppen over.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Denne korte oversiktsartikkelen til Manlio Dinucci ble publisert av Global Research 25. mai 2019. På bakgrunn av den krigen som idag pågår i Ukraina er den uvurderlig hvis en virkelig ønsker å forstå hvilken rolle og hensikt USA har med sin globale politikk, i dag utspilt på det globale sjakkbrettet i Ukraina. Krigen oppstod ikke som resultat av en syk hjernes fantasier (Putin) slik noen av vår vestlig medier prøver å fortelle oss. I så fall befant disse syke hjernene seg i USA og ikke i Kreml.

Krigen er et resultat av en kaldblodig vurdering av maktforholdene i verden og hvordan USA skal kunne beholde sin globale kontroll. En rekke mennesker som regner seg som venstreside i dag klarer å overse dette. Hvis en bare ser halve sjakkbrettet er en dømt til å tape.

Dette dokumentet som vi har noen korte utdrag av under, det ble skrevet lenge før Ukrainakrigen. Ser en på det med ettertidens erfaringer fremgår det som en oppskrift på USA politikk overfor Russland. Bortsett fra at den ikke har virket. EU og USAs avhengighet av russisk energi har vært mer dyptgripende og fundamental en en det en har forutsett i dokumentet og den russiske økonomien har vært langt mer robust enn det en forestilte seg.

Naturligvis har også analytikere i Russland studert dette dokumentet slik at de har kunnet forberede seg og gjøre sine mottiltak som viser seg å ikke bare er effektive, men helt ødeleggende for EU. Kina og Russlands økende integrering på alle områder kan heller ikke undervurderes.

I dag ser det ut til at hybris (gresk for overmot) har preget tenketanken og har ført vesten ut i en en politisk/økonomisk/militær katastrofe hvor den ødelegger seg selv. Men naturligvis er dette en psykologisk lovmessig prosess som gjentar seg historisk. Mennesker og organisasjoner med makt forstår ikke at deres maktutøvelse fører til egen degenerering som igjen bidrar til at det oppstår en motmakt.

Knut Lindtner
Redaktør

Hvordan ødelegge Russland. 2019 Rand Corporation-rapport: «Forstrekke og skape ubalanse i Russland»

Av Manlio Dinucci

Tving motstanderen hensynsløst til å forstrekke seg for å bringe han i ubalanse, og ødelegg han deretter. Dette er ikke beskrivelsen av et judogrep, men en plan mot Russland utarbeidet av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken i USA. Med en stab på tusenvis av eksperter, presenterer Rand seg som verdens mest pålitelige kilde for etterretning og politisk analyse for lederne i USA og deres allierte.

Rand Corp er stolt av å ha bidratt til utarbeidelsen av den langsiktige strategien som gjorde det mulig for USA å vinne den kalde krigen, ved å tvinge Sovjetunionen til å konsumere sine egne økonomiske ressurser i den strategiske konfrontasjonen.

Det er denne modellen som var inspirasjonen for den nye planen, Overextending and Unbalancing Russia , utgitt av Rand.

KLIKK FOR Å FÅ TILGANG til det komplette dokumentet fra RAND mai 2019

Ifølge deres analytikere er Russland fortsatt en mektig motstander for USA i visse grunnleggende sektorer. For å håndtere denne motstanden, vil USA og deres allierte måtte følge en felles langsiktig strategi som utnytter Russlands sårbarheter. Så Rand analyserer de ulike måtene en kan skape ubalanse i Russland, og indikerer for hver av dem sannsynlighetene for suksess, fordelene, kostnadene og risikoen for USA.

Rand-analytikere anslår at Russlands største sårbarhet er økonomien, på grunn av landets store avhengighet av olje- og gasseksport. Inntektene fra denne eksporten kan reduseres ved å styrke sanksjonene og øke energieksporten til USA. Målet er å tvinge Europa til å redusere sin import av russisk naturgass, og erstatte den med flytende naturgass transportert sjøveien fra andre land.

En annen måte å destabilisere den russiske økonomien på på sikt er å oppmuntre til utvandring av kvalifisert personell, særlig unge russere med høy utdanning.

Join the Navy. World War I poster.
Propaganda (hjernevask) er en viktig ingrediens.

I ideologi- og informasjonssektorene vil det være nødvendig å oppmuntre til intern strid og samtidig undergrave Russlands image på utsiden, ved å ekskludere det fra internasjonale fora og boikotte de internasjonale sportsbegivenhetene landet arrangerer.

I den geopolitiske sektoren vil en bevæpning av Ukraina gjøre det mulig for USA å utnytte det sentrale punktet i Russlands ytre sårbarhet, men dette må beregnes nøye for å holde Russland under press uten å gli inn i en stor konflikt, som de ville vinne.

I militærsektoren kunne USA ha store fordeler, med lave kostnader og risiko, ved å øke antallet landbaserte tropper fra NATO-landene som arbeider i en anti-russisk funksjon.

USA kan regne med stor sannsynlighet for for suksess og store fordeler, med moderat risiko, spesielt ved å investere hovedsakelig i strategiske bombefly og langdistanse angrepsmissiler rettet mot Russland.

Å forlate INF-traktaten og utplassere nye atomraketter med mellomdistanse rettet mot Russland i Europa ville føre til høy sannsynlighet for suksess, men ville også innebære stor risiko.

Ved å avstemme hvert alternativ for å oppnå ønsket effekt – konkluderer Rand-analytikerne – ville Russland ende opp med å betale den hardeste prisen i en konfrontasjon, men USA ville også måtte investere enorme ressurser, som derfor ikke lenger ville være tilgjengelige for andre mål. Dette er også et forhåndsvarsel om en kommende stor økning i USA/NATOs militærutgifter, til ulempe for sosiale budsjetter.

Dette er fremtiden som er planlagt for oss av Rand Corporation, den mest innflytelsesrike tenketanken i Deep State – med andre ord det underjordiske sentrum av virkelig makt som holdes av de økonomiske, finansielle og militære oligarkiene – de som bestemmer de strategiske valgene ikke bare i USA, men hele den vestlige verden.

«Alternativene» som er satt opp av planen er i realiteten ikke mer enn varianter av den samme krigsstrategien, hvor prisen i ofre og risiko betales av oss alle.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Il Manifesto. Oversatt av  Pete Kimberley.

Maskinoversatt til norsk av redaksjonen

Manlio Dinucci er forskningsmedarbeider ved Center for Research on Globalization.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 578 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Torfinn Slettebø
    9 november 2022 9:35

    Har nokon kunnskap om at dagens norske stortingsfolk har sagt noko om Rand-rapporten om Russland?

    Kan NRK vera so venleg å stilla Guri Melby eit par spørsmål om ein annan Rand-rapport, den om Kina? Er ho einig med Rand i at åtaket på Kina må gjerast innan 2025?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Ny dyster tysk rekord.

400 milliarder i minus.

Previous Post

Kan dette være en viktig årsak?

Fulle sykehus på grunn av D-vitaminmangel?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.